Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu
Alamat : 21800 Kuala Terengganu
Terengganu.No Tel : 09-6216600
No Faks : 09-6216609
E-Mel : hasna663@uitm.edu.my
Laman Web : https://terengganu.uitm.edu.my/ktganuv2/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12375
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 17/04/2018 NIL
2 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA13301
Diploma 90 0613 (Computer Science) 02/02/2018 NIL
3 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA12779
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/06/2018 NIL
4 Sarjana Muda Sains Matematik Pemodelan dan Analitik (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran
 MQA/SWA13415
Sarjana Muda 122 0613 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
5 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Pengkomputeran Perniagaan
 MQA/SWA13304
Sarjana Muda 120 0611 (Information technology and information system) 06/03/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak