Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan Kampus Kota Bharu
Alamat : Lembah Sireh
15050 Kota Bharu
Kelantan.No Tel : 09-7417700
No Faks : 09-7417702
E-Mel : safri978@kelantan.uitm.edu.my
Laman Web : https://kelantan.uitm.my/kbv1/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/SWA12637
Diploma 91 0414 (Management and administration ) 08/03/2019 NIL
2 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12374
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 17/04/2018 NIL
3 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan
 MQA/SWA13335
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) 09/05/2019 NIL
4 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12748
Sarjana Muda 121 0412 (Finance, banking and insurance ) 06/02/2018 NIL
5 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12504
Sarjana Muda 121 0415 (Marketing and advertising ) 15/12/2017 NIL
6 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan Islam
 MQA/SWA12364
Sarjana Muda 124 0412 (Finance, banking and insurance ) 16/01/2018 NIL
7 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA12678
Sarjana Muda 133 0411 (Accounting, auditing and taxation) 06/02/2018 NIL
8 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik
 MQA/SWA12591
Sarjana Muda 120 0542 (Statistics ) 02/02/2018 NIL
9 Sarjana Perakaunan
 MQA/SWA16285
Sarjana 42 0411 (Accounting, auditing and taxation) 16/04/2023 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak