Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak Kampus Samarahan 2
Alamat : 94300 Kota Samarahan
Sarawak.No Tel : 082-678200
No Faks : 06-5582001
E-Mel : corporate@uitm.edu.my
Laman Web : https://sarawak.uitm.edu.my/samarahan2/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13459
Diploma 99 0716 (Civil engineering) 01/01/2018 31/12/2023
2 Diploma Kimia Perindustrian
 MQA/SWA12467
Diploma 94 0531 (Chemistry) 13/02/2018 NIL
3 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12373
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 17/04/2018 NIL
4 Diploma Sains
 MQA/SWA12482
Diploma 91 0530 (Physical sciences not further defined) 10/12/2017 NIL
5 Diploma Teknologi Makanan
 MQA/SWA12469
Diploma 90 0721 (Food processing ) 16/01/2018 NIL
6 Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
 MQA/SWA12350
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) 05/04/2018 NIL
7 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia
 MQA/SWA12624
Sarjana Muda 141 0531 (Chemistry) 09/03/2018 NIL
8 Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)
 MQA/SWA12346
Sarjana Muda 124 0414 (Management and administration ) 05/04/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak