Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak Kampus Mukah
Alamat : KM 75 Jalan Oya
96400 Mukah
Sarawak.No Tel : 084-876100
No Faks : 084-876300
E-Mel : rektorsrk@uitm.edu.my
Laman Web : https://sarawak.uitm.edu.my/mukah/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Akuakultur
 MQA/SWA01727
Diploma 90 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) 04/12/2019 NIL
2 Diploma Pengeluaran Herba
 MQA/SWA01728
Diploma 90 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) 01/02/2021 NIL
3 Diploma Pengurusan Ladang
 MQA/SWA12339
Diploma 90 545 (Applied science) 06/03/2018 NIL
4 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12371
Diploma 90 345 (Management and Administration) 17/04/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak