Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah Kampus Kota Kinabalu
Alamat : 88997 Kota Kinabalu
Sabah.No Tel : 088-513880
No Faks : 088-513855
E-Mel : -
Laman Web : http://sabah.uitm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pengajian Perbankan
 MQA/SWA11876
Diploma 93 343 (Finance, banking, insurance) 05/04/2018 NIL
2 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/SWA12646
Diploma 90 340 (Business and Administration) 08/03/2019 NIL
3 Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan)
 MQA/SWA12705
Diploma 91 345 (Management and Administration) 05/04/2018 NIL
4 Diploma Pengurusan Hotel
 MQA/SWA12759
Diploma 91 811 (Hotel, restaurant and catering) 16/01/2018 NIL
5 Diploma Pengurusan Ladang
 MQA/SWA12337
Diploma 90 545 (Applied science) 06/03/2018 NIL
6 Diploma Pengurusan Pelancongan
 MQA/SWA12634
Diploma 90 812 (Travel, tourism and leisure) 16/01/2018 NIL
7 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12093
Diploma 90 345 (Management and Administration) 17/04/2018 NIL
8 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA11663
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) 04/12/2017 NIL
9 Diploma Sains
 MQA/SWA12484
Diploma 91 440 (Physical Science (broad programmes)) 10/12/2017 NIL
10 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA12781
Sarjana Muda 134 145 (Training for teachers with subject specialisation) 12/06/2018 NIL
11 Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)
 MQA/SWA12358
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) 20/03/2018 NIL
12 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan
 MQA/SWA13334
Sarjana Muda 120 340 (Business and Administration) 09/05/2019 NIL
13 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12754
Sarjana Muda 121 343 (Finance, banking, insurance) 06/02/2018 NIL
14 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12506
Sarjana Muda 121 342 (Marketing and Advertising) 15/12/2017 NIL
15 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA11970
Sarjana Muda 133 344 (Accounting and Taxation) 06/02/2018 NIL
16 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi
 MQA/SWA12493
Sarjana Muda 121 421 (Biology and biochemistry) 19/02/2018 NIL
17 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia
 MQA/SWA12627
Sarjana Muda 122 442 (Chemistry) 09/03/2018 NIL
18 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan
 MQA/SWA12727
Sarjana Muda 120 812 (Travel, tourism and leisure) 05/04/2018 NIL
19 Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)
 MQA/SWA12100
Sarjana Muda 124 345 (Management and Administration) 05/04/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak