Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah Kampus Sungai Petani
Alamat : P.O Box 107
08400 Merbok
Kedah.No Tel : 04-4562211
No Faks : 04-4562223
E-Mel : -
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pengajian Perbankan
 MQA/SWA11871
Diploma 93 0412 (Finance, banking and insurance ) 05/04/2018 NIL
2 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/SWA12642
Diploma 91 0414 (Management and administration ) 08/03/2019 NIL
3 Diploma Pengurusan Teknologi Pejabat
Nama Lama : Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat
 MQA/SWA11968
Diploma 94 0416 (Secretarial and office studies) 06/03/2018 NIL
4 Diploma Pengurusan Maklumat
 MQA/SWA12739
Diploma 92 0322 (Library, information and archival studies ) 05/04/2018 NIL
5 Diploma Informatik Perpustakaan
Nama Lama : Diploma Pengurusan Perpustakaan
 MQA/SWA01603
Diploma 90 0322 (Library, information and archival studies ) 20/09/2018 NIL
6 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12094
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 17/04/2018 NIL
7 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA11659
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 16/01/2018 NIL
8 Diploma Sains
 MQA/SWA12669
Diploma 91 0530 (Physical sciences not further defined) 10/12/2017 NIL
9 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA11743
Diploma 90 0613 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
10 Diploma Sains Matematik
 MQA/SWA12525
Diploma 90 0541 (Mathematics) 10/12/2017 NIL
11 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Grafik dan Media Digital)
 MQA/SWA11884
Diploma 94 0211 (Audio-visual techniques and media production) 08/05/2018 NIL
12 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian)
 MQA/SWA11867
Diploma 93 0212 (Fashion, interior and industrial design) 12/06/2018 NIL
13 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan
 MQA/SWA13333
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) 09/05/2019 NIL
14 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12750
Sarjana Muda 121 0412 (Finance, banking and insurance ) 06/02/2018 NIL
15 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12500
Sarjana Muda 121 0415 (Marketing and advertising ) 15/12/2017 NIL
16 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan Islam
 MQA/SWA12365
Sarjana Muda 124 0412 (Finance, banking and insurance ) 16/01/2018 NIL
17 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
 MQA/SWA12733
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) 08/03/2019 NIL
18 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA12675
Sarjana Muda 133 0411 (Accounting, auditing and taxation) 06/02/2018 NIL
19 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik
 MQA/SWA12826
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) 08/03/2019 NIL
20 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Perpustakaan
 MQA/SWA12659
Sarjana Muda 121 0322 (Library, information and archival studies ) 19/03/2018 NIL
21 Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)
 MQA/SWA12099
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) 05/04/2018 NIL
22 Sarjana Muda Seni Reka Perindustrian (Kepujian)
 MQA/SWA12453
Sarjana Muda 120 0212 (Fashion, interior and industrial design) 25/01/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak