Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah (IPDAS)
Alamat : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Cawangan Sabah
KM 6, Jalan Kampung Minawo
89009 Keningau
Sabah.No Tel : 087-331868
No Faks : 087-336087
E-Mel : ipdas.sabah@gmail.com
Laman Web : www.jakimsabah.gov.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Pengajian Islam
 MQA/FA14965
Sijil 60 0224 (Islamic studies) 21/10/2022 NIL
2 Diploma Dakwah Islamiah
Nama Lama : Diploma Dakwah Islamiyyah
 MQA/FA7518
Diploma 92 0224 (Islamic studies) 15/05/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak