Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perak Kampus Tapah
Alamat : 35400 Tapah
Perak.No Tel : 05-4067000
No Faks : 05-4067712
E-Mel : -
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA11680
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) 04/12/2017 NIL
2 Diploma Sains
 MQA/SWA12480
Diploma 91 440 (Physical Science (broad programmes)) 10/12/2017 NIL
3 Diploma Sains Aktuari
 MQA/SWA11748
Diploma 91 462 (Statistics) 06/03/2018 NIL
4 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA12498
Diploma 90 481 (Computer Science) 02/02/2018 NIL
5 Diploma Sains Matematik
 MQA/SWA12521
Diploma 90 461 (Mathematics) 10/12/2017 NIL
6 Diploma Sistem Maklumat Perakaunan
 MQA/SWA11679
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) 06/02/2018 NIL
7 Diploma Statistik
 MQA/SWA11749
Diploma 93 462 (Statistics) 06/03/2018 NIL
8 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 MQA/SWA12829
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak