Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Terengganu Kampus Dungun
Alamat : 23000 Dungun
Terengganu.No Tel : 09-8400101
No Faks : 09-8400107
E-Mel : -
Laman Web : http://tganu.uitm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Analisis Pelaburan
 MQA/SWA12656
Diploma 90 0412 (Finance, banking and insurance ) 08/03/2019 NIL
2 Diploma Kesihatan Persekitaran
 MQA/SWA12531
Diploma 105 0521 (Environmental sciences ) 10/12/2017 NIL
3 Diploma Kimia Perindustrian
 MQA/SWA12464
Diploma 92 0531 (Chemistry) 13/02/2018 NIL
4 Diploma Muamalat
 MQA/SWA16131
Diploma 92 0413 (Islamic banking and finance ) 01/06/2021 NIL
5 Diploma Pengajian Perbankan
 MQA/SWA11869
Diploma 93 0412 (Finance, banking and insurance ) 05/04/2018 NIL
6 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/SWA12641
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 08/03/2019 NIL
7 Diploma Pengurusan Teknologi Pejabat
Nama Lama : Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat
 MQA/SWA11967
Diploma 94 0416 (Secretarial and office studies) 06/03/2018 NIL
8 Diploma Pengurusan Hotel
 MQA/SWA12758
Diploma 90 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 16/01/2018 NIL
9 Diploma Pengurusan Pelancongan
 MQA/SWA12633
Diploma 90 1015 (Travel, tourism and leisure) 16/01/2018 NIL
10 Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan
 MQA/SWA12597
Diploma 90 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 06/03/2018 NIL
11 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12091
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 17/04/2018 NIL
12 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA11662
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 04/12/2017 NIL
13 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA11746
Diploma 93 0613 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
14 Diploma Seni Kulinari
 MQA/SWA12598
Diploma 90 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 06/03/2018 NIL
15 Diploma Sistem Maklumat Perakaunan
 MQA/SWA12703
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 08/03/2019 NIL
16 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA12780
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/06/2018 NIL
17 Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan (Kepujian)
 MQA/SWA16811
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) 10/01/2023 NIL
18 Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
 MQA/SWA11966
Sarjana Muda 120 0416 (Secretarial and office studies) 05/04/2018 NIL
19 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12755
Sarjana Muda 121 0412 (Finance, banking and insurance ) 06/02/2018 NIL
20 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12507
Sarjana Muda 121 0415 (Marketing and advertising ) 15/12/2017 NIL
21 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Operasi
 MQA/SWA11699
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) 04/12/2017 NIL
22 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA12683
Sarjana Muda 133 0411 (Accounting, auditing and taxation) 06/02/2018 NIL
23 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel
 MQA/SWA12698
Sarjana Muda 120 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 05/04/2018 NIL
24 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran
 MQA/SWA12812
Sarjana Muda 122 0613 (Computer Science) 08/03/2019 NIL
25 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan
 MQA/SWA12775
Sarjana Muda 122 0541 (Mathematics) 06/02/2018 NIL
26 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan Makanan
 MQA/SWA12617
Sarjana Muda 120 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 05/04/2018 NIL
27 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 MQA/SWA12828
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
28 Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)
 MQA/SWA12102
Sarjana Muda 124 0414 (Management and administration ) 05/04/2018 NIL
29 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Pengkomputeran Perniagaan
 MQA/SWA12593
Sarjana Muda 120 0614 (Computer Use) 02/02/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak