Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Terengganu Kampus Dungun
Alamat : 23000 Dungun
Terengganu.No Tel : 09-8400101
No Faks : 09-8400107
E-Mel : -
Laman Web : http://tganu.uitm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Analisis Pelaburan
 MQA/SWA12656
Diploma 90 343 (Finance, banking, insurance) 08/03/2019 NIL
2 Diploma Kesihatan Persekitaran
 MQA/SWA12531
Diploma 105 422 (Environmental Science) 10/12/2017 NIL
3 Diploma Kimia Perindustrian
 MQA/SWA12464
Diploma 92 545 (Applied science) 13/02/2018 NIL
4 Diploma Pengajian Perbankan
 MQA/SWA11869
Diploma 93 343 (Finance, banking, insurance) 05/04/2018 NIL
5 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/SWA12641
Diploma 90 340 (Business and Administration) 08/03/2019 NIL
6 Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat
 MQA/SWA11967
Diploma 94 346 (Secretarial and office work) 06/03/2018 NIL
7 Diploma Pengurusan Hotel
 MQA/SWA12758
Diploma 91 811 (Hotel, restaurant and catering) 16/01/2018 NIL
8 Diploma Pengurusan Pelancongan
 MQA/SWA12633
Diploma 90 812 (Travel, tourism and leisure) 16/01/2018 NIL
9 Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan
 MQA/SWA12597
Diploma 90 811 (Hotel, restaurant and catering) 06/03/2018 NIL
10 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12091
Diploma 90 345 (Management and Administration) 17/04/2018 NIL
11 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA11662
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) 04/12/2017 NIL
12 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA11746
Diploma 93 481 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
13 Diploma Seni Kulinari
 MQA/SWA12598
Diploma 90 811 (Hotel, restaurant and catering) 06/03/2018 NIL
14 Diploma Sistem Maklumat Perakaunan
 MQA/SWA12703
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) 08/03/2019 NIL
15 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA12780
Sarjana Muda 134 145 (Training for teachers with subject specialisation) 12/06/2018 NIL
16 Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
 MQA/SWA11966
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) 05/04/2018 NIL
17 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12755
Sarjana Muda 121 343 (Finance, banking, insurance) 06/02/2018 NIL
18 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12507
Sarjana Muda 121 342 (Marketing and Advertising) 15/12/2017 NIL
19 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Operasi
 MQA/SWA11699
Sarjana Muda 123 345 (Management and Administration) 04/12/2017 NIL
20 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA12683
Sarjana Muda 133 344 (Accounting and Taxation) 06/02/2018 NIL
21 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel
 MQA/SWA12698
Sarjana Muda 120 811 (Hotel, restaurant and catering) 05/04/2018 NIL
22 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran
 MQA/SWA12812
Sarjana Muda 122 482 (Computer Use) 08/03/2019 NIL
23 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan
 MQA/SWA12775
Sarjana Muda 122 461 (Mathematics) 06/02/2018 NIL
24 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan Makanan
 MQA/SWA12617
Sarjana Muda 121 811 (Hotel, restaurant and catering) 05/04/2018 NIL
25 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 MQA/SWA12828
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
26 Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)
 MQA/SWA12102
Sarjana Muda 124 345 (Management and Administration) 05/04/2018 NIL
27 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Pengkomputeran Perniagaan
 MQA/SWA12593
Sarjana Muda 120 482 (Computer Use) 02/02/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak