Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Selangor Kampus Puncak Perdana
Alamat : No. 1, Jalan Pulau Angsa
AU 10/A, Section U10
40150 Shah Alam
Selangor.No Tel : 03-7962 2003
No Faks : 03-7962 2007
E-Mel : -
Laman Web : https://puncakperdana.uitm.edu.my/v2/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Animasi
 MQA/SWA02120
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) 06/11/2019 NIL
2 Diploma Pengurusan Maklumat
 MQA/SWA12736
Diploma 92 0322 (Library, information and archival studies ) 05/04/2018 NIL
3 Diploma Penulisan Skrip
 MQA/SWA02121
Diploma 90 0215 (Music and performing arts) 04/12/2019 NIL
4 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA12671
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 08/03/2019 NIL
5 Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif)
 MQA/SWA12692
Diploma 90 0215 (Music and performing arts) 17/04/2018 NIL
6 Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik)
 MQA/SWA12607
Diploma 90 0230 (Languages not further defined) 08/05/2018 NIL
7 Diploma Teknologi Kreatif (Skrin)
 MQA/SWA12809
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) 08/05/2018 NIL
8 Diploma Teknologi Kreatif (Teater)
 MQA/SWA12795
Diploma 90 0215 (Music and performing arts) 08/05/2018 NIL
9 Sarjana Muda Penulisan (Kepujian) Penulisan Kreatif
 MQA/SWA02126
Sarjana Muda 120 0215 (Music and performing arts) 04/12/2019 NIL
10 Sarjana Muda Penulisan (Kepujian) Penulisan Skrin
 MQA/SWA02125
Sarjana Muda 120 0215 (Music and performing arts) 04/12/2019 NIL
11 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Kandungan Maklumat
 MQA/SWA01599
Sarjana Muda 120 0322 (Library, information and archival studies ) 13/10/2020 NIL
12 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Perpustakaan
 MQA/SWA12658
Sarjana Muda 121 0322 (Library, information and archival studies ) 19/03/2018 NIL
13 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Pusat Sumber
 MQA/SWA12611
Sarjana Muda 121 0322 (Library, information and archival studies ) 23/04/2018 NIL
14 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Rekod
 MQA/SWA12708
Sarjana Muda 121 0322 (Library, information and archival studies ) 12/06/2018 NIL
15 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Sistem Maklumat
 MQA/SWA16129
Sarjana Muda 121 322 (Library, information, archive) 12/06/2018 NIL
16 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Animasi & Teknologi Skrin
 MQA/SWA12105
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) 12/06/2018 NIL
17 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Pengurusan Industri Seni
 MQA/SWA12604
Sarjana Muda 120 0210 (Arts not further defined) 12/06/2018 NIL
18 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Penulisan Artistik
 MQA/SWA12104
Sarjana Muda 120 0215 (Music and performing arts) 08/05/2018 NIL
19 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin
 MQA/SWA12709
Sarjana Muda 120 0216 (Film, Television and Screen Studies) 12/06/2018 NIL
20 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Teater) Kepujian
 MQA/SWA12106
Sarjana Muda 120 0215 (Music and performing arts) 12/06/2018 NIL
21 Sarjana Sains Pengurusan Rekod dan Dokumen
 MQA/SWA01601
Sarjana 40 0322 (Library, information and archival studies ) 26/11/2018 NIL
22 Sarjana Sains Pengurusan Sistem Maklumat
 MQA/SWA01600
Sarjana 40 0614 (Computer Use) 01/09/2020 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak