Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pulau Pinang Kampus Bertam
Alamat : Persiaran Pendidikan Bertam Perdana
Persiaran Perindustrian Bertam Perdana
13200 Kepala Batas
Pulau Pinang.No Tel : 04-5623444
No Faks : 04-5623488
E-Mel : support@bertam.uitm.edu.my
Laman Web : http://bertam.uitm.edu.my/v3/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Farmasi
 MQA/SWA11887
Diploma 95 0916 (Pharmacy) 06/03/2018 NIL
2 Diploma Kejururawatan
 MQA/FA11700
Diploma 108 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 06/09/2022 05/09/2025
3 Diploma Kesihatan Persekitaran
 MQA/SWA13322
Diploma 105 0521 (Environmental sciences ) 09/05/2019 NIL
4 Diploma Pemulihan Carakerja
 MQA/SWA12349
Diploma 105 0915 (Therapy and rehabilitation ) 06/03/2018 NIL
5 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
 MQA/SWA12077
Diploma 96 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) 05/04/2018 NIL
6 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12665
Sarjana Muda 121 0415 (Marketing and advertising ) 08/03/2019 NIL
7 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Operasi
 MQA/SWA13923
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) 08/03/2019 NIL
8 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/SWA12822
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) 08/03/2019 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak