Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembau
Alamat : 71300 Rembau
Negeri Sembilan.No Tel : 06-6982000
No Faks : 06-5582001
E-Mel : korporatrembau@gmail.com
Laman Web : https://rembau.uitm.edu.my/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Komunikasi dan Media
 MQA/SWA11991
Diploma 90 0323 (Media and communications) 06/03/2018 NIL
2 Diploma Pengajian Perbankan
 MQA/SWA12768
Diploma 93 0412 (Finance, banking and insurance ) 05/04/2019 NIL
3 Diploma Pengurusan Maklumat
 MQA/SWA12740
Diploma 92 0322 (Library, information and archival studies ) 05/04/2018 NIL
4 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran
 MQA/SWA12792
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) 12/06/2018 NIL
5 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Perpustakaan
 MQA/SWA12660
Sarjana Muda 121 0322 (Library, information and archival studies ) 19/03/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak