Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Melaka Kampus Bandaraya Melaka
Alamat : 110 Off Jalan Hang Tuah
75350 Melaka
Melaka.No Tel : 06-2857000
No Faks : 06-2857014
E-Mel : pkpkbm@bdrmelaka.uitm.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12067
Diploma 91 0414 (Management and administration ) 17/04/2018 NIL
2 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA12672
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 08/03/2019 NIL
3 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA12783
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/06/2018 NIL
4 Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
 MQA/SWA11980
Sarjana Muda 120 0416 (Secretarial and office studies) 05/04/2018 NIL
5 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Insurans
 MQA/SWA12816
Sarjana Muda 123 0412 (Finance, banking and insurance ) 08/03/2019 NIL
6 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12751
Sarjana Muda 121 0412 (Finance, banking and insurance ) 06/02/2018 NIL
7 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA13306
Sarjana Muda 121 0415 (Marketing and advertising ) 15/10/2018 NIL
8 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/SWA11981
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) 06/03/2018 NIL
9 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
 MQA/SWA12731
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) 08/03/2019 NIL
10 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA12682
Sarjana Muda 133 0411 (Accounting, auditing and taxation) 06/02/2018 NIL
11 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan
 MQA/SWA12725
Sarjana Muda 120 1015 (Travel, tourism and leisure) 05/04/2018 NIL
12 Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)
 MQA/SWA12101
Sarjana Muda 124 0414 (Management and administration ) 05/04/2018 NIL
13 Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian)
 MQA/SWA12448
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) 25/01/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak