Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Melaka Kampus Jasin
Alamat : 77300 Merlimau
Melaka.No Tel : 06-2645000
No Faks : 06-2645016
E-Mel : sabariah@melaka.uitm.edu.my
Laman Web : https:\\melaka.uitm.edu.my/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pengurusan Industri Perladangan
Nama Lama : Diploma Pengurusan Ladang
 MQA/SWA12341
Diploma 90 0812 (Horticulture) 06/03/2018 NIL
2 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA11747
Diploma 90 0613 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
3 Sarjana Muda Teknologi Pengurusan Perladangan dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi dan Pengurusan Perladangan)
 MQA/SWA12327
Sarjana Muda 120 0811 (Crop and livestock production) 06/03/2018 NIL
4 Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Agroteknologi (Bioteknologi Tumbuhan)
 MQA/FA14608
Sarjana Muda 125 0811 (Crop and livestock production) 01/01/2020 31/12/2024
5 Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Kepujian) Agronomi
 MQA/SWA12007
Sarjana Muda 122 0811 (Crop and livestock production) 01/12/2020 NIL
6 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 MQA/SWA11992
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
7 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Rangkaian Komputer
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Komunikasi Data dan Perangkaian
 MQA/SWA16234
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) 07/06/2022 NIL
8 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Multimedia
 MQA/SWA12594
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
9 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik
 MQA/SWA12825
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) 08/03/2019 NIL
10 Sarjana Muda Sains Perniagaantani (Kepujian)
 MQA/SWA12006
Sarjana Muda 120 0811 (Crop and livestock production) 07/01/2020 NIL
11 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Maklumat
 MQA/SWA12075
Sarjana Muda 120 0611 (Information technology and information system) 06/03/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak