Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pahang Kampus Raub
Alamat : 27600 Raub
Pahang.No Tel : 09-3515557
No Faks : 09-3550776
E-Mel : rektorphg@pahang.uitm.edu.my
Laman Web : www.pahang.uitm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12096
Diploma 91 0414 (Management and administration ) 08/05/2018 NIL
2 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA11740
Diploma 90 0613 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
3 Diploma Statistik
 MQA/SWA12820
Diploma 93 0542 (Statistics ) 02/02/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak