Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak Kampus Mukah 2
Alamat : K.M 7.5 Jalan Oya
96400 Mukah
Sarawak.No Tel : 08-4876100
No Faks : 08-4876300
E-Mel : rektorsrk@uitm.edu.my
Laman Web : http://sarawak.uitm.edu.my/mukah/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pengajian Perbankan
 MQA/SWA16130
Diploma 93 0412 (Finance, banking and insurance ) 05/04/2018 NIL
2 Diploma Pengurusan Ladang
 MQA/SWA13419
Diploma 90 0812 (Horticulture) 06/03/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak