Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor Kampus Dengkil
Alamat : 43800 Dengkil
Selangor.No Tel : 03-83245200
No Faks : 03-89245422
E-Mel : ahmadkamil@uitm.edu.my
Laman Web : hppt://asasi.uitm.edu.my/web/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Asasi Kejuruteraan
 MQA/SWA13289
Program Asas 50 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) 20/12/2018 NIL
2 Asasi Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)
 MQA/SWA13291
Program Asas 50 0231 (Language acquisition ) 20/12/2018 NIL
3 Asasi Sains
 MQA/SWA13287
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) 20/12/2018 NIL
4 Asasi Undang-Undang
 MQA/SWA13288
Program Asas 50 0421 (Law) 20/12/2018 NIL
5 Asasi Undang-Undang KPTM
 MQA/SWA13290
Program Asas 50 0421 (Law) 20/12/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak