Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor Kampus Seksyen 17
Alamat : Jalan Senangin Satu 17/4A
40200 Shah Alam
Selangor.No Tel : 03-55442710
No Faks : 03-55442711
E-Mel : dknmuzik@uitm.edu.my
Laman Web : https://music.uitm.edu.my/v2/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA13927
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 08/03/2019 NIL
2 Diploma Seni Muzik
 MQA/SWA13309
Diploma 90 0215 (Music and performing arts) 18/04/2016 NIL
3 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
 MQA/SWA13315
Sarjana Muda 120 0114 (Educator training with subject specialisation ) 24/05/2018 NIL
4 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Seni dan Senireka
 MQA/SWA13319
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/06/2018 NIL
5 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA13313
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 24/05/2018 NIL
6 Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Biologi
 MQA/SWA13919
Sarjana Muda 129 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/04/2018 NIL
7 Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Fizik
 MQA/SWA13320
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/06/2018 NIL
8 Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Kimia
 MQA/SWA13316
Sarjana Muda 127 0114 (Educator training with subject specialisation ) 02/02/2021 NIL
9 Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Matematik
 MQA/SWA13317
Sarjana Muda 131 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/06/2018 NIL
10 Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian)
 MQA/SWA13324
Sarjana Muda 136 0114 (Educator training with subject specialisation ) 02/02/2021 NIL
11 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA13930
Sarjana Muda 133 0411 (Accounting, auditing and taxation) 26/11/2018 NIL
12 Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian)
 MQA/SWA13323
Sarjana Muda 120 0215 (Music and performing arts) 12/06/2018 NIL
13 Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian)
 MQA/SWA13310
Sarjana Muda 120 0215 (Music and performing arts) 18/04/2016 NIL
14 Diploma Pendidikan
 MQA/SWA13318
Diploma Pascasiswazah 33 0113 (Educator training without subject specialization) 12/06/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak