Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Alamat : Jalan UMS
88400 Kota Kinabalu
Sabah.No Tel : 088-320 000
No Faks : 088-320 070
E-Mel : cqaa@ums.edu.my
Laman Web : www.ums.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Keusahawanan)
 10167
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 22/02/1995 1995
2 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Seni Visual Dengan Kepujian
 11735
Sarjana Muda 0213 (Fine arts) 15/06/2004 06/2005
3 Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan Elektrikal & Elektronik)
 10215
Sarjana Muda 0713 (Electronics and automation ) 14/05/1996 1996
4 Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan Kimia)
 10216
Sarjana Muda 0711 (Chemical engineering and processes) 13/10/2001 1998
5 Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan Mekanikal)
 10217
Sarjana Muda 0714 (Mechanics and metal trades ) 13/10/2001 2000
6 Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian (Ekonomi Sumber Manusia)
 10174
Sarjana Muda 0311 (Economics ) 22/02/1995 1998
7 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kejuruteraan Komputer)
 11720
Sarjana Muda 0713 (Electronics and automation ) 06/06/2003 06/2003
8 Sarjana Muda Kerja Sosial Dengan Kepujian
 11722
Sarjana Muda 0923 (Social work and counselling ) 19/11/2003 06/2003
9 Sarjana Muda Kewangan Antarabangsa (Perbankan Antarabangsa dan Luar Pesisir) Dengan Kepujian
 10176
Sarjana Muda 0412 (Finance, banking and insurance ) 06/01/1999 2000
10 Sarjana Muda Kewangan Islam Dengan Kepujian
 11721
Sarjana Muda 0412 (Finance, banking and insurance ) 22/06/2004 06/2004
11 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian
 10192
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 14/05/1996 2000
12 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Dengan Ekonomi)
 10195
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 14/05/1996 1998
13 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Dengan Sains Sosial)
 10194
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 14/05/1996 1997
14 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan dengan Sains)
 10193
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 22/02/1995 1997
15 Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Pelancongan)
 11718
Sarjana Muda 1015 (Travel, tourism and leisure) 01/06/2006 06/2005
16 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Pembangunan Belia & Komuniti)
 10180
Sarjana Muda 0313 (Psychology ) NA 1997
17 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Psikologi Industri & Organisasi)
 10179
Sarjana Muda 0313 (Psychology ) 22/02/1995 1995
18 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Psikologi Kanak-kanak dan Keluarga)
 10182
Sarjana Muda 0313 (Psychology ) 21/11/2001 2000
19 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Psikologi Kaunseling)
 10181
Sarjana Muda 0313 (Psychology ) NA 1997
20 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Akuakultur)
 10209
Sarjana Muda 0532 (Earth sciences) 13/10/2001 2001
21 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Biologi Pemuliharaan)
 10203
Sarjana Muda 0521 (Environmental sciences ) 22/02/1995 1995
22 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Bioteknologi)
 10202
Sarjana Muda 545 (Applied science) 30/11/2000 1997
23 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Fizik dan Elektronik)
 10208
Sarjana Muda 0533 (Physics) 30/11/2000 1996
24 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Geologi)
 10207
Sarjana Muda 0532 (Earth sciences) 22/02/1995 1995
25 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Matematik dengan Ekonomi)
 10210
Sarjana Muda 0541 (Mathematics) 22/02/1995 1995
26 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Matematik Dengan Komputer Grafik)
 11717
Sarjana Muda 0541 (Mathematics) 06/06/2003 06/2003
27 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Marin)
 10206
Sarjana Muda 0532 (Earth sciences) 09/04/2002 2000
28 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Sekitaran)
 10205
Sarjana Muda 0521 (Environmental sciences ) 22/02/1995 1995
29 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Teknologi Tumbuhan)
 10211
Sarjana Muda 0711 (Chemical engineering and processes) 30/11/2000 1996
30 Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Pengurusan Sistem dan Rangkaian)
 10166
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 12/01/2004 1998
31 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Perhutanan Tropika Antarabangsa)
 10185
Sarjana Muda 0821 (Forestry) 29/04/1997 1998
32 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Perladangan Hutan dan Perhutani)
 10187
Sarjana Muda 0821 (Forestry) 29/04/1997 2002
33 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Taman Alam Semulajadi dan Rekreasi)
 10186
Sarjana Muda 0821 (Forestry) 29/04/1997 1998
34 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Teknologi dan Industri Serat Kayu)
 10188
Sarjana Muda 0821 (Forestry) 29/04/1997 1998
35 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Geografi)
 10200
Sarjana Muda 0532 (Earth sciences) NA 1997
36 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Hubungan Antarabangsa)
 10199
Sarjana Muda 0312 (Political sciences and public policy) NA 1997
37 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Hubungan Industri)
 10197
Sarjana Muda 0417 (Work skills) 22/02/1995 1995
38 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi)
 10196
Sarjana Muda 0321 (Journalism and reporting ) 22/02/1995 1995
39 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sejarah)
 10201
Sarjana Muda 0222 (History and archaeology ) NA 2000
40 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sosiologi dan Antropologi Sosial)
 10198
Sarjana Muda 0314 (Sociology and cultural studies ) NA 1997
41 Sarjana Muda Sains Sukan Dengan Kepujian
 10212
Sarjana Muda 1014 (Sports ) 14/05/1996 2004
42 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Seni Kreatif)
 10184
Sarjana Muda 0215 (Music and performing arts) 13/03/2001 2001
43 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Seni Muzik)
 10183
Sarjana Muda 0215 (Music and performing arts) 25/02/2002 2001
44 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (E-Dagang) dengan Kepujian
 10190
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 13/10/2001 2001

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains
 MQA/FA10897
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 21/02/2018
2 Diploma Kejururawatan
 MQA/FA11524
Diploma 103 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 31/05/2018 - 30/05/2023
3 Diploma Kejuruteraan Proses (Operasi Minyak dan Gas)
 MQA/FA7217
Diploma 90 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2021 - 31/12/2023
4 Bachelor of Engineering with Honours (Chemical Engineering)
 MQA/FA2104
Sarjana Muda 135 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2013 - 31/12/2017
5 Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)
 MQA/FA2102
Sarjana Muda 135 0716 (Civil engineering) 01/01/2013 - 31/12/2013
6 Bachelor of Engineering with Honours (Electrical and Electronic Engineering)
 MQA/FA2103
Sarjana Muda 135 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2013 - 31/12/2017
7 Bachelor of Engineering with Honours (Mechanical Engineering)
 MQA/FA2105
Sarjana Muda 135 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2013 - 31/12/2013
8 Ijazah Doktor Perubatan
 AA0033
Sarjana Muda 221 0912 (Medicine) 26/05/2008 - 25/05/2011
9 Ijazah Doktor Perubatan
 MQA/FA8150
Sarjana Muda 221 0912 (Medicine) 23/07/2022 - 22/07/2027
10 Ijazah Doktor Perubatan
 MQA/FA8150
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 23/07/2015 - 22/07/2022
11 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian
 MQA/FA2102
Sarjana Muda 135 0716 (Civil engineering) 01/01/2022 - 31/12/2027
12 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA2102
Sarjana Muda 135 0716 (Civil engineering) 01/01/2014 - 31/12/2021
13 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Komputer) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA3567
Sarjana Muda 135 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2014 - 31/12/2018
14 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA2105
Sarjana Muda 135 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2014 - 31/12/2021
15 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
 MQA/FA2105
Sarjana Muda 135 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2022 - 31/12/2024
16 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Bahasa Inggeris)
 MQA/FA5398
Sarjana Muda 136 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/09/2014 - 31/12/2017
17 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Matematik)
 MQA/FA5399
Sarjana Muda 136 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/09/2014 - 31/12/2017
18 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
 MQA/FA5397
Sarjana Muda 136 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/09/2014 - 31/12/2017
19 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Sains)
 MQA/FA5400
Sarjana Muda 136 0113 (Educator training without subject specialization) 17/09/2014 - 31/12/2017
20 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan dengan Sains Sosial)
 MQA/FA5401
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) 17/09/2014 - 31/12/2017
21 Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian (Ekonomi Kewangan)
 MQA/FA10932
Sarjana Muda 120 0311 (Economics ) Mulai 28/09/2018
22 Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian (Ekonomi Perancangan dan Pembangunan)
 MQA/FA10933
Sarjana Muda 120 0311 (Economics ) Mulai 28/09/2018
23 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Komputer)
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA3567
Sarjana Muda 135 credits hours. 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2011 - 31/12/2013
24 Sarjana Muda Kerja Sosial dengan Kepujian
 MQA/FA10971
Sarjana Muda 125 0923 (Social work and counselling ) Mulai 28/09/2018
25 Sarjana Muda Kewangan Antarabangsa (Ekonomi Kewangan Antarabangsa) dengan Kepujian
 MQA/FA10945
Sarjana Muda 122 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 28/09/2018
26 Sarjana Muda Kewangan Islam dengan Kepujian
 MQA/FA10946
Sarjana Muda 134 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 28/09/2018
27 Sarjana Muda Pemakanan dengan Kepujian
 MQA/FA8799
Sarjana Muda 143 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 21/10/2022
28 Sarjana Muda Pemasaran Antarabangsa dengan Kepujian
 MQA/FA10953
Sarjana Muda 122 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 28/09/2018
29 Sarjana Muda Pendarasan Islam dengan Kepujian
 MQA/FA8571
Sarjana Muda 122 0224 (Islamic studies) Mulai 25/02/2022
30 Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dengan Kepujian
 MQA/FA8546
Sarjana Muda 130 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 22/10/2021
31 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan dengan Ekonomi)
 MQA/FA10935
Sarjana Muda 136 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 28/09/2018
32 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan dengan TESL)
 MQA/FA10936
Sarjana Muda 136 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 28/09/2018
33 Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
 MQA/FA10973
Sarjana Muda 146 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 28/09/2018
34 Sarjana Muda Perniagaan Antarabangsa (Kewangan Antarabangsa) dengan Kepujian
 MQA/FA10944
Sarjana Muda 122 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 28/09/2018
35 Sarjana Muda Perniagaan dengan Kepujian (Keusahawanan)
 MQA/FA10923
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 28/09/2018
36 Sarjana Muda Perniagaan dengan Kepujian (Pemasaran)
 MQA/FA10927
Sarjana Muda 120 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 28/09/2018
37 Sarjana Muda Perniagaan dengan Kepujian (Pengurusan Kewangan dan Perbankan)
 MQA/FA10924
Sarjana Muda 120 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 28/09/2018
38 Sarjana Muda Perniagaan dengan Kepujian (Pengurusan Pelancongan)
 MQA/FA10928
Sarjana Muda 120 1015 (Travel, tourism and leisure) 28/09/2018 - 31/12/2024
39 Sarjana Muda Perniagaan dengan Kepujian (Pengurusan Perhotelan)
 MQA/FA10925
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 28/09/2018
40 Sarjana Muda Perniagaan dengan Kepujian (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/FA10926
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 28/09/2018
41 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Biologi Pemuliharaan)
 MQA/FA10956
Sarjana Muda 124 0511 (Biology ) Mulai 28/09/2018
42 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik Industri)
 MQA/FA10963
Sarjana Muda 124 0533 (Physics) Mulai 28/09/2018
43 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Geologi)
 MQA/FA10958
Sarjana Muda 124 0532 (Earth sciences) Mulai 28/09/2018
44 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kimia Industri)
 MQA/FA10959
Sarjana Muda 127 0531 (Chemistry) Mulai 28/09/2018
45 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Marin)
 MQA/FA10960
Sarjana Muda 124 0532 (Earth sciences) Mulai 28/09/2018
46 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Sekitaran)
 MQA/FA10957
Sarjana Muda 124 0521 (Environmental sciences ) Mulai 28/09/2018
47 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Multimedia)
 MQA/FA10951
Sarjana Muda 134 0611 (Information technology and information system) Mulai 28/09/2018
48 Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Kejuruteraan Perisian)
 MQA/FA10930
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) Mulai 28/09/2018
49 Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Kejuruteraan Rangkaian)
 MQA/FA10929
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) Mulai 28/09/2018
50 Sarjana Muda Sains Makanan dengan Kepujian (Perkhidmatan Makanan)
 MQA/FA3715
Sarjana Muda 138 0721 (Food processing ) Mulai 09/04/2013
51 Sarjana Muda Sains Makanan dengan Kepujian (Sains Makanan dan Pemakanan)
 MQA/FA10937
Sarjana Muda 138 0721 (Food processing ) Mulai 28/09/2018
52 Sarjana Muda Sains Makanan dengan Kepujian (Teknologi Makanan dan Bioproses)
 MQA/FA10938
Sarjana Muda 139 0721 (Food processing ) Mulai 28/09/2018
53 Sarjana Muda Sains Perhutanan dengan Kepujian (Perladangan Hutan dan Perhutani)
 MQA/FA10939
Sarjana Muda 127 0821 (Forestry) Mulai 28/09/2018
54 Sarjana Muda Sains Perhutanan dengan Kepujian (Taman Alam Semulajadi dan Rekreasi)
 MQA/FA10941
Sarjana Muda 127 0821 (Forestry) Mulai 28/09/2018
55 Sarjana Muda Sains Pertanian dengan Kepujian (Hortikultur dan Landskap)
 MQA/FA10919
Sarjana Muda 134 0812 (Horticulture) Mulai 28/09/2018
56 Sarjana Muda Sains Pertanian dengan Kepujian (Pengeluaran Tanaman)
 MQA/FA10918
Sarjana Muda 134 0811 (Crop and livestock production) Mulai 28/09/2018
57 Sarjana Muda Sains Pertanian dengan Kepujian (Pengeluaran Ternakan)
 MQA/FA10920
Sarjana Muda 135 0811 (Crop and livestock production) Mulai 28/09/2018
58 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Geografi)
 MQA/FA10965
Sarjana Muda 122 0532 (Earth sciences) Mulai 28/09/2018
59 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Hubungan Antarabangsa)
 MQA/FA10967
Sarjana Muda 122 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 28/09/2018
60 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Hubungan Industri)
 MQA/FA10968
Sarjana Muda 122 0319 ( Social and behavioural sciences not elsewhere classified) Mulai 28/09/2018
61 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Komunikasi)
 MQA/FA10964
Sarjana Muda 122 0323 (Media and communications) Mulai 28/09/2018
62 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Sejarah)
 MQA/FA10966
Sarjana Muda 122 0222 (History and archaeology ) Mulai 28/09/2018
63 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Sosiologi dan Antropologi Sosial)
 MQA/FA10969
Sarjana Muda 122 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 28/09/2018
64 Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian
 MQA/FA10972
Sarjana Muda 120 1014 (Sports ) Mulai 28/09/2018
65 Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian (Seni Muzik)
 MQA/FA10922
Sarjana Muda 121 0215 (Music and performing arts) Mulai 28/09/2018
66 Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian (Komputeran Perniagaan)
 MQA/FA10943
Sarjana Muda 120 0611 (Information technology and information system) Mulai 28/09/2018
67 Diploma Pascasiswazah (Pengajian Islam)
 MQA/FA7080
Diploma Pascasiswazah 32 0221 (Religion and theology ) Mulai 10/05/2013
68 Diploma Pascasiswazah (Penyalahgunaan Dadah)
 MQA/FA7176
Diploma Pascasiswazah 36 0313 (Psychology ) Mulai 10/05/2013
69 Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah
 MQA/FA7136
Diploma Pascasiswazah 40 141 (Teaching and Training) Mulai 10/05/2013
70 Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonomi Kewangan)
 MQA/FA7105
Sarjana NA 0311 (Economics ) Mulai 10/05/2013
71 Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonomi Perancangan dan Pembangunan)
 MQA/FA7104
Sarjana NA 0311 (Economics ) Mulai 10/05/2013
72 Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonomi Sumber Manusia)
 MQA/FA7106
Sarjana NA 0311 (Economics ) Mulai 10/05/2013
73 Ijazah Sarjana Falsafah (Bioteknologi)
 MQA/FA7187
Sarjana NA 0512 (Biochemistry) Mulai 10/05/2013
74 Ijazah Sarjana Falsafah (Pemasaran Antarabangsa)
 MQA/FA7188
Sarjana NA 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 10/05/2013
75 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA7167
Sarjana NA 0716 (Civil engineering) Mulai 10/05/2013
76 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)
 MQA/FA7169
Sarjana NA 0713 (Electronics and automation ) Mulai 10/05/2013
77 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA7166
Sarjana NA 0711 (Chemical engineering and processes) Mulai 10/05/2013
78 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA7165
Sarjana NA 0713 (Electronics and automation ) Mulai 10/05/2013
79 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA7168
Sarjana NA 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 10/05/2013
80 Ijazah Sarjana Kewangan (Kewangan Antarabangsa)
 MQA/FA7091
Sarjana NA 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 10/05/2013
81 Ijazah Sarjana Kewangan (Kewangan Islam)
 MQA/FA7092
Sarjana NA 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 10/05/2013
82 Ijazah Sarjana Pendidikan (Komputer dalam Pendidikan)
 MQA/FA7139
Sarjana 40 0111 (Education science) Mulai 10/05/2013
83 Ijazah Sarjana Pendidikan (Komputer dalam Pendidikan)
 MQA/FA7147
Sarjana NA 0111 (Education science) Mulai 10/05/2013
84 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/FA7149
Sarjana NA 0111 (Education science) Mulai 10/05/2013
85 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/FA7140
Sarjana 40 0111 (Education science) Mulai 10/05/2013
86 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
 MQA/FA7142
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 10/05/2013
87 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
 MQA/FA7148
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 10/05/2013
88 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/FA7141
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 10/05/2013
89 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/FA7146
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 10/05/2013
90 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA7145
Sarjana NA 0111 (Education science) Mulai 10/05/2013
91 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA7138
Sarjana 40 0111 (Education science) Mulai 10/05/2013
92 Ijazah Sarjana Pendidikan (Penilaian dalam Pendidikan)
 MQA/FA7150
Sarjana NA 0111 (Education science) Mulai 10/05/2013
93 Ijazah Sarjana Pendidikan (TESL)
 MQA/FA7144
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 10/05/2013
94 Ijazah Sarjana Pendidikan (TESL)
 MQA/FA7137
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 10/05/2013
95 Ijazah Sarjana Pengurusan Modal Manusia
 MQA/FA7102
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 10/05/2013
96 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA7103
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 10/05/2013
97 Ijazah Sarjana Perakaunan (Perakaunan)
 MQA/FA7124
Sarjana NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 10/05/2013
98 Ijazah Sarjana Perniagaan (Keusahawanan)
 MQA/FA7107
Sarjana NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 10/05/2013
99 Ijazah Sarjana Perniagaan (Kewangan dan Perbankan)
 MQA/FA7108
Sarjana NA 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 10/05/2013
100 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pelancongan)
 MQA/FA7122
Sarjana NA 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 10/05/2013
101 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pemasaran Antarabangsa)
 MQA/FA7094
Sarjana NA 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 10/05/2013
102 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pemasaran)
 MQA/FA7110
Sarjana NA 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 10/05/2013
103 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pengurusan Perhotelan)
 MQA/FA7109
Sarjana NA 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 10/05/2013
104 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pengurusan)
 MQA/FA7123
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) Mulai 10/05/2013
105 Ijazah Sarjana Perniagaan (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/FA7093
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) Mulai 10/05/2013
106 Ijazah Sarjana Psikologi (Kaunseling)
 MQA/FA7177
Sarjana 48 0313 (Psychology ) Mulai 10/05/2013
107 Ijazah Sarjana Psikologi (Psikologi)
 MQA/FA7178
Sarjana NA 0313 (Psychology ) Mulai 10/05/2013
108 Ijazah Sarjana Sains (Agroperhutanan)
 MQA/FA7159
Sarjana 36 0800 (Agriculture, forestry, fisheries and veterinary not further defined) Mulai 10/05/2013
109 Ijazah Sarjana Sains (Akuakultur)
 MQA/FA7041
Sarjana NA 0831 (Fisheries) Mulai 10/05/2013
110 Ijazah Sarjana Sains (Biodiversiti dan Biosistematik)    
 MQA/FA7033
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 10/05/2013
111 Ijazah Sarjana Sains (Biologi Molekul)
 MQA/FA7038
Sarjana 40 0511 (Biology ) Mulai 10/05/2013
112 Ijazah Sarjana Sains (Bioteknologi)
 MQA/FA7039
Sarjana NA 0512 (Biochemistry) Mulai 10/05/2013
113 Ijazah Sarjana Sains (E-Dagang)
 MQA/FA7089
Sarjana NA 0613 (Computer Science) Mulai 10/05/2013
114 Ijazah Sarjana Sains (Fizik dengan Elektronik)
 MQA/FA7055
Sarjana NA 0533 (Physics) Mulai 10/05/2013
115 Ijazah Sarjana Sains (Geologi)
 MQA/FA7060
Sarjana NA 0532 (Earth sciences) Mulai 10/05/2013
116 Ijazah Sarjana Sains (Kimia Industri)
 MQA/FA7061
Sarjana NA 0531 (Chemistry) Mulai 10/05/2013
117 Ijazah Sarjana Sains (Marin Bioteknologi)
 MQA/FA7043
Sarjana NA 0512 (Biochemistry) Mulai 10/05/2013
118 Ijazah Sarjana Sains (Matematik dengan Ekonomi)
 MQA/FA7058
Sarjana NA 0541 (Mathematics) Mulai 10/05/2013
119 Ijazah Sarjana Sains (Matematik dengan Grafik Berkomputer)
 MQA/FA7059
Sarjana NA 0541 (Mathematics) Mulai 10/05/2013
120 Ijazah Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/FA7057
Sarjana NA 0541 (Mathematics) Mulai 10/05/2013
121 Ijazah Sarjana Sains (Pelancongan Alam Semulajadi)
 MQA/FA7186
Sarjana NA 0522 (Natural environments and wildlife ) Mulai 10/05/2013
122 Ijazah Sarjana Sains (Pemajuan Biodiversiti)    
 MQA/FA7034
Sarjana NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 10/05/2013
123 Ijazah Sarjana Sains (Pemakanan)
 MQA/FA7051
Sarjana NA 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 10/05/2013
124 Ijazah Sarjana Sains (Perhutanan)
 MQA/FA7160
Sarjana NA 0821 (Forestry) Mulai 10/05/2013
125 Ijazah Sarjana Sains (Proses Ekologi)
 MQA/FA7031
Sarjana NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 10/05/2013
126 Ijazah Sarjana Sains (Sains Komputer)
 MQA/FA7164
Sarjana NA 0613 (Computer Science) Mulai 10/05/2013
127 Ijazah Sarjana Sains (Sains Makanan)
 MQA/FA7049
Sarjana NA 0721 (Food processing ) Mulai 10/05/2013
128 Ijazah Sarjana Sains (Sains Marin)
 MQA/FA7042
Sarjana NA 0532 (Earth sciences) Mulai 10/05/2013
129 Ijazah Sarjana Sains (Sains Perikanan)
 MQA/FA7044
Sarjana NA 0831 (Fisheries) Mulai 10/05/2013
130 Ijazah Sarjana Sains (Sains Perubatan)
 MQA/FA7162
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 10/05/2013
131 Ijazah Sarjana Sains (Sains Sekitaran)
 MQA/FA7062
Sarjana NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 10/05/2013
132 Ijazah Sarjana Sains (Sains Sukan)
 MQA/FA7143
Sarjana NA 0111 (Education science) Mulai 10/05/2013
133 Ijazah Sarjana Sains (Taksonomi dan Biodiversiti)     
 MQA/FA7032
Sarjana 38 0511 (Biology ) Mulai 10/05/2013
134 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Makanan)
 MQA/FA7050
Sarjana NA 0721 (Food processing ) Mulai 10/05/2013
135 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA7087
Sarjana NA 0611 (Information technology and information system) Mulai 10/05/2013
136 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Multimedia)
 MQA/FA7088
Sarjana NA 0613 (Computer Science) Mulai 10/05/2013
137 Ijazah Sarjana Sains Pengurusan Persekitaran
 MQA/FA7056
Sarjana 36 0521 (Environmental sciences ) Mulai 10/05/2013
138 Ijazah Sarjana Sains Pertanian (Hortikultur)
 MQA/FA7097
Sarjana NA 0812 (Horticulture) Mulai 10/05/2013
139 Ijazah Sarjana Sains Pertanian (Pelindungan Tanaman)
 MQA/FA7099
Sarjana NA 0811 (Crop and livestock production) Mulai 10/05/2013
140 Ijazah Sarjana Sains Pertanian (Pengeluaran Tanaman)
 MQA/FA7096
Sarjana NA 0811 (Crop and livestock production) Mulai 10/05/2013
141 Ijazah Sarjana Sains Pertanian (Pengeluaran Ternakan)
 MQA/FA7098
Sarjana NA 0811 (Crop and livestock production) Mulai 10/05/2013
142 Ijazah Sarjana Sastera (Geografi)
 MQA/FA7073
Sarjana NA 0532 (Earth sciences) Mulai 10/05/2013
143 Ijazah Sarjana Sastera (Hubungan Antarabangsa)
 MQA/FA7072
Sarjana NA 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 10/05/2013
144 Ijazah Sarjana Sastera (Hubungan Industri)
 MQA/FA7070
Sarjana NA 0417 (Work skills) Mulai 10/05/2013
145 Ijazah Sarjana Sastera (Komunikasi)
 MQA/FA7069
Sarjana NA 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 10/05/2013
146 Ijazah Sarjana Sastera (Linguistik)
 MQA/FA7082
Sarjana NA 0232 (Literature and linguistics) Mulai 10/05/2013
147 Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/FA7081
Sarjana NA 0230 (Languages not further defined) Mulai 10/05/2013
148 Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Islam)
 MQA/FA7083
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 10/05/2013
149 Ijazah Sarjana Sastera (Sejarah)
 MQA/FA7074
Sarjana NA 0222 (History and archaeology ) Mulai 10/05/2013
150 Ijazah Sarjana Sastera (Seni Kreatif)
 MQA/FA7180
Sarjana NA 0215 (Music and performing arts) Mulai 10/05/2013
151 Ijazah Sarjana Sastera (Seni Muzik)
 MQA/FA7181
Sarjana NA 0215 (Music and performing arts) Mulai 10/05/2013
152 Ijazah Sarjana Sastera (Seni Visual)
 MQA/FA7182
Sarjana NA 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 10/05/2013
153 Ijazah Sarjana Sastera (Sosiologi dan Antropologi Sosial)
 MQA/FA7071
Sarjana NA 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 10/05/2013
154 Sarjana Ekonomi
 MQA/FA2655
Sarjana 40 0311 (Economics ) Mulai 20/10/2012
155 Sarjana Kejuruteraan (Minyak dan Gas)
 MQA/FA0012
Sarjana 40 0724 (Mining and extraction) Mulai 02/02/2016
156 Sarjana Kesihatan Awam
 MQA/FA3722
Sarjana 40 0912 (Medicine) Mulai 07/06/2016
157 Sarjana Psikologi Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)
 MQA/FA2034
Sarjana 57 0923 (Social work and counselling ) 14/03/2013 - 13/03/2018
158 Sarjana Psikologi Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)
 MQA/FA2034
Sarjana 63 0923 (Social work and counselling ) 14/03/2018 - 13/03/2023
159 Sarjana Sains (Keselamatan dan Kualiti Makanan)
 MQA/FA7114
Sarjana 40/46 0721 (Food processing ) Mulai 25/12/2017
160 Sarjana Sains Komputer (Kecerdasan Pengkomputeran)
 MQA/FA8111
Sarjana 42 0613 (Computer Science) Mulai 31/01/2020
161 Sarjana Sains Komputer (Pembangunan Perisian)
 MQA/FA8110
Sarjana 42 0613 (Computer Science) Mulai 10/10/2018
162 Sarjana Sastera (Kerajaan dan Hubungan Antarabangsa)
 MQA/FA8361
Sarjana 40 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 27/05/2022
163 Doktor Falsafah Sains Perikanan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Akuakultur)
 MQA/FA7045
Ijazah Kedoktoran NA 0532 (Earth sciences) Mulai 10/05/2013
164 Doktor Falsafah Biologi dan Biokimia
Nama Lama : Doktor Falsafah (Biodiversiti dan Biosistematik)    
 MQA/FA7036
Ijazah Kedoktoran NA 0511 (Biology ) 10/05/2013 - 31/12/2025
165 Doktor Falsafah Sains Gunaan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Bioteknologi)
 MQA/FA7040
Ijazah Kedoktoran NA 0512 (Biochemistry) 10/05/2013 - 31/12/2025
166 Doktor Falsafah Ekonomi
Nama Lama : Doktor Falsafah (Ekonomi Kewangan)
 MQA/FA7134
Ijazah Kedoktoran NA 0311 (Economics ) Mulai 10/05/2013
167 Doktor Falsafah (Ekonomi Perancangan dan Pembangunan)
 MQA/FA7133
Ijazah Kedoktoran NA 0311 (Economics ) 10/05/2013 - 31/12/2025
168 Doktor Falsafah (Ekonomi Sumber Manusia)
 MQA/FA7135
Ijazah Kedoktoran NA 0311 (Economics ) 10/05/2013 - 31/12/2025
169 Doktor Falsafah Sains Gunaan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Fizik dengan Eletronik)
 MQA/FA7063
Ijazah Kedoktoran NA 0533 (Physics) Mulai 10/05/2013
170 Doktor Falsafah Sains Bumi
Nama Lama : Doktor Falsafah (Geografi)
 MQA/FA7078
Ijazah Kedoktoran NA 0532 (Earth sciences) Mulai 10/05/2013
171 Doktor Falsafah (Geologi)
 MQA/FA7066
Ijazah Kedoktoran NA 0532 (Earth sciences) 10/05/2013 - 31/12/2025
172 Doktor Falsafah Sains Pertanian
Nama Lama : Doktor Falsafah (Hortikultur)
 MQA/FA7100
Ijazah Kedoktoran NA 0812 (Horticulture) Mulai 10/05/2013
173 Doktor Falsafah Sains Sosial
Nama Lama : Doktor Falsafah (Hubungan Antarabangsa)
 MQA/FA7077
Ijazah Kedoktoran NA 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 10/05/2013
174 Doktor Falsafah Kejuruteraan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA7173
Ijazah Kedoktoran NA 0716 (Civil engineering) Mulai 10/05/2013
175 Doktor Falsafah Kejuruteraan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)
 MQA/FA7175
Ijazah Kedoktoran NA 0713 (Electronics and automation ) 10/05/2013 - 31/12/2025
176 Doktor Falsafah Kejuruteraan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA7172
Ijazah Kedoktoran NA 0711 (Chemical engineering and processes) 10/05/2013 - 31/12/2025
177 Doktor Falsafah Kejuruteraan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA7171
Ijazah Kedoktoran NA 0713 (Electronics and automation ) 10/05/2013 - 31/12/2025
178 Doktor Falsafah Kejuruteraan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA7174
Ijazah Kedoktoran NA 0714 (Mechanics and metal trades ) 10/05/2013 - 31/12/2025
179 Doktor Falsafah Pengurusan Perniagaan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Keusahawanan)
 MQA/FA7126
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) Mulai 10/05/2013
180 Doktor Falsafah (Kewangan dan Perbankan)
 MQA/FA7127
Ijazah Kedoktoran NA 0412 (Finance, banking and insurance ) 10/05/2013 - 31/12/2025
181 Doktor Falsafah Sains Gunaan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kimia Industri)
 MQA/FA7067
Ijazah Kedoktoran NA 0531 (Chemistry) 10/05/2013 - 31/12/2025
182 Doktor Falsafah Pendidikan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Komputer dalam Pendidikan)
 MQA/FA7154
Ijazah Kedoktoran NA 0111 (Education science) Mulai 10/05/2013
183 Doktor Falsafah Komunikasi
Nama Lama : Doktor Falsafah (Komunikasi)
 MQA/FA7075
Ijazah Kedoktoran NA 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 10/05/2013
184 Doktor Falsafah (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/FA7156
Ijazah Kedoktoran NA 0111 (Education science) 10/05/2013 - 31/12/2025
185 Doktor Falsafah (Linguistik)
 MQA/FA7085
Ijazah Kedoktoran NA 0232 (Literature and linguistics) 10/05/2013 - 31/12/2025
186 Doktor Falsafah Sains Gunaan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Marin Bioteknologi)
 MQA/FA7047
Ijazah Kedoktoran NA 0512 (Biochemistry) 10/05/2013 - 31/12/2025
187 Doktor Falsafah Matematik
Nama Lama : Doktor Falsafah (Matematik dengan Ekonomi)
 MQA/FA7065
Ijazah Kedoktoran NA 0541 (Mathematics) Mulai 10/05/2013
188 Doktor Falsafah Matematik
Nama Lama : Doktor Falsafah (Matematik)
 MQA/FA7064
Ijazah Kedoktoran NA 0541 (Mathematics) 10/05/2013 - 31/12/2025
189 Doktor Falsafah (Pelancongan)
 MQA/FA7131
Ijazah Kedoktoran NA 1015 (Travel, tourism and leisure) 10/05/2013 - 31/12/2025
190 Doktor Falsafah Biologi dan Biokimia
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pemajuan Biodiversiti)    
 MQA/FA7037
Ijazah Kedoktoran NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 10/05/2013
191 Doktor Falsafah Perniagaan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pemasaran Antarabangsa)
 MQA/FA7095
Ijazah Kedoktoran NA 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 10/05/2013
192 Doktor Falsafah (Pemasaran)
 MQA/FA7129
Ijazah Kedoktoran NA 0415 (Marketing and advertising ) 10/05/2013 - 31/12/2025
193 Doktor Falsafah (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
 MQA/FA7155
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 10/05/2013 - 31/12/2025
194 Doktor Falsafah (Pendidikan Sains)
 MQA/FA7153
Ijazah Kedoktoran NA 0111 (Education science) 05/10/2013 - 31/12/2025
195 Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/FA7084
Ijazah Kedoktoran NA 0230 (Languages not further defined) 10/05/2013 - 30/12/2025
196 Doktor Falsafah (Pengajian Islam)
 MQA/FA7086
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) 10/05/2013 - 31/12/2025
197 Doktor Falsafah Sains Pertanian
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengeluaran Ternakan)
 MQA/FA7101
Ijazah Kedoktoran NA 0811 (Crop and livestock production) 10/05/2013 - 31/12/2025
198 Doktor Falsafah (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA7152
Ijazah Kedoktoran NA 0111 (Education science) 10/05/2013 - 31/12/2025
199 Doktor Falsafah Pengurusan Hospitaliti
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengurusan Perhotelan)
 MQA/FA7128
Ijazah Kedoktoran NA 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 10/05/2013
200 Doktor Falsafah (Pengurusan)
 MQA/FA7132
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) 10/05/2013 - 31/12/2025
201 Doktor Falsafah (Penilaian dalam Pendidikan)
 MQA/FA7157
Ijazah Kedoktoran NA 0111 (Education science) 10/05/2013 - 31/12/2025
202 Doktor Falsafah Perakaunan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Perakaunan)
 MQA/FA7125
Ijazah Kedoktoran NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 10/05/2013
203 Doktor Falsafah Perhutanan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Perhutanan)
 MQA/FA7161
Ijazah Kedoktoran NA 0821 (Forestry) Mulai 10/05/2013
204 Doktor Falsafah Sains dan Teknologi Makanan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Perkhidmatan Makanan)
 MQA/FA7054
Ijazah Kedoktoran NA 0721 (Food processing ) Mulai 10/05/2013
205 Doktor Falsafah Perniagaan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/FA7130
Ijazah Kedoktoran NA 0410 (Business and administration not further defined) 10/05/2013 - 31/12/2025
206 Doktor Falsafah Sains Persekitaran
Nama Lama : Doktor Falsafah (Proses Ekologi)
 MQA/FA7035
Ijazah Kedoktoran NA 0521 (Environmental sciences ) 10/05/2013 - 31/12/2022
207 Doktor Falsafah Psikologi
Nama Lama : Doktor Falsafah (Psikologi)
 MQA/FA7179
Ijazah Kedoktoran NA 0313 (Psychology ) Mulai 10/05/2013
208 Doktor Falsafah Sains Komputer
Nama Lama : Doktor Falsafah (Sains Komputer)
 MQA/FA7170
Ijazah Kedoktoran NA 0613 (Computer Science) Mulai 10/05/2013
209 Doktor Falsafah Sains dan Teknologi Makanan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Sains Makanan)
 MQA/FA7052
Ijazah Kedoktoran NA 0721 (Food processing ) 10/05/2013 - 31/12/2022
210 Doktor Falsafah Sains Bumi
Nama Lama : Doktor Falsafah (Sains Marin)
 MQA/FA7046
Ijazah Kedoktoran NA 0532 (Earth sciences) 10/05/2013 - 31/12/2025
211 Doktor Falsafah Sains Perikanan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Sains Perikanan)
 MQA/FA7048
Ijazah Kedoktoran NA 0831 (Fisheries) 10/05/2013 - 31/12/2025
212 Doktor Falsafah Sains Perubatan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Sains Perubatan)
 MQA/FA7163
Ijazah Kedoktoran NA 0912 (Medicine) Mulai 10/05/2013
213 Doktor Falsafah Sains Persekitaran
Nama Lama : Doktor Falsafah (Sains Sekitaran)
 MQA/FA7068
Ijazah Kedoktoran NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 10/05/2013
214 Doktor Falsafah (Sains Sukan)
 MQA/FA7158
Ijazah Kedoktoran NA 0111 (Education science) 10/05/2013 - 31/12/2025
215 Doktor Falsafah Kemanusiaan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Sejarah)
 MQA/FA7079
Ijazah Kedoktoran NA 0222 (History and archaeology ) Mulai 10/05/2013
216 Doktor Falsafah Sastera
Nama Lama : Doktor Falsafah (Seni Kreatif)
 MQA/FA7183
Ijazah Kedoktoran NA 0215 (Music and performing arts) Mulai 10/05/2013
217 Doktor Falsafah Sastera
Nama Lama : Doktor Falsafah (Seni Muzik)
 MQA/FA7184
Ijazah Kedoktoran NA 0215 (Music and performing arts) 10/05/2013 - 31/12/2025
218 Doktor Falsafah Sastera
Nama Lama : Doktor Falsafah (Seni Visual)
 MQA/FA7185
Ijazah Kedoktoran NA 0211 (Audio-visual techniques and media production) 10/05/2013 - 31/12/2025
219 Doktor Falsafah (Sosiologi dan Antropologi Sosial)
 MQA/FA7076
Ijazah Kedoktoran NA 0314 (Sociology and cultural studies ) 10/05/2013 - 31/12/2025
220 Doktor Falsafah Sains dan Teknologi Makanan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Teknologi Makanan)
 MQA/FA7053
Ijazah Kedoktoran NA 0721 (Food processing ) 10/05/2013 - 31/12/2022
221 Doktor Falsafah Teknologi Maklumat
Nama Lama : Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA7090
Ijazah Kedoktoran NA 0611 (Information technology and information system) Mulai 10/05/2013
222 Doktor Falsafah (TESL)
 MQA/FA7151
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 10/05/2013 - 31/12/2025
223 Doktor Kesihatan Awam
 MQA/FA11135
Ijazah Kedoktoran 83 0912 (Medicine) 02/11/2021 - 01/11/2026
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak