Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Alamat : Jalan UMS
88400 Kota Kinabalu
Sabah.No Tel : 088-320 000
No Faks : 088-320 070
E-Mel : ppa@ums.edu.my
Laman Web : www.ums.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Keusahawanan)
 10167
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 22/02/1995 1995
2 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Seni Visual Dengan Kepujian
 11735
Sarjana Muda 211 (Fine Arts) 15/06/2004 06/2005
3 Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan Awam)
 10214
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 14/05/1996 1996
4 Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan Elektrikal & Elektronik)
 10215
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 14/05/1996 1996
5 Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan Kimia)
 10216
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 13/10/2001 1998
6 Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan Mekanikal)
 10217
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 13/10/2001 2000
7 Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian (Ekonomi Sumber Manusia)
 10174
Sarjana Muda 314 (Economics) 22/02/1995 1998
8 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kejuruteraan Komputer)
 11720
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 06/06/2003 06/2003
9 Sarjana Muda Kerja Sosial Dengan Kepujian
 11722
Sarjana Muda 762 (Social work and counselling) 19/11/2003 06/2003
10 Sarjana Muda Kewangan Antarabangsa (Ekonomi Kewangan Antarabangsa) Dengan Kepujian
 10178
Sarjana Muda 343 (Finance, banking, insurance) 06/01/1999 2000
11 Sarjana Muda Kewangan Antarabangsa (Perbankan Antarabangsa dan Luar Pesisir) Dengan Kepujian
 10176
Sarjana Muda 343 (Finance, banking, insurance) 06/01/1999 2000
12 Sarjana Muda Kewangan Islam Dengan Kepujian
 11721
Sarjana Muda 343 (Finance, banking, insurance) 22/06/2004 06/2004
13 Sarjana Muda Pemasaran Antarabangsa Dengan Kepujian
 10177
Sarjana Muda 342 (Marketing and Advertising) 06/01/1999 2000
14 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian
 10192
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 14/05/1996 2000
15 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Dengan Ekonomi)
 10195
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 14/05/1996 1998
16 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Dengan Sains Sosial)
 10194
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 14/05/1996 1997
17 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan dengan Sains)
 10193
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 22/02/1995 1997
18 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Dengan TESL)
 11719
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 14/05/1996 06/1995
19 Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Kewangan & Perbankan)
 10169
Sarjana Muda 343 (Finance, banking, insurance) 22/02/1995 1996
20 Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Pelancongan)
 11718
Sarjana Muda 812 (Travel, tourism and leisure) 01/06/2006 06/2005
21 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Pembangunan Belia & Komuniti)
 10180
Sarjana Muda 311 (Psychology) NA 1997
22 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Psikologi Industri & Organisasi)
 10179
Sarjana Muda 311 (Psychology) 22/02/1995 1995
23 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Psikologi Kanak-kanak dan Keluarga)
 10182
Sarjana Muda 311 (Psychology) 21/11/2001 2000
24 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Psikologi Kaunseling)
 10181
Sarjana Muda 311 (Psychology) NA 1997
25 Sarjana Muda Perniagaan Antarabangsa (Kewangan Antarabangsa) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kewangan Antarabangsa) dengan Kepujian
 10175
Sarjana Muda 343 (Finance, banking, insurance) 06/01/1999 2000
26 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Akuakultur)
 10209
Sarjana Muda 443 (Earth Science) 13/10/2001 2001
27 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Biologi Pemuliharaan)
 10203
Sarjana Muda 422 (Environmental Science) 22/02/1995 1995
28 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Bioteknologi)
 10202
Sarjana Muda 545 (Applied science) 30/11/2000 1997
29 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Fizik dan Elektronik)
 10208
Sarjana Muda 441 (Physics) 30/11/2000 1996
30 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Geologi)
 10207
Sarjana Muda 443 (Earth Science) 22/02/1995 1995
31 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Kimia Industri)
 10204
Sarjana Muda 545 (Applied science) 30/11/2001 1997
32 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Matematik dengan Ekonomi)
 10210
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 22/02/1995 1995
33 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Matematik Dengan Komputer Grafik)
 11717
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 06/06/2003 06/2003
34 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Marin)
 10206
Sarjana Muda 443 (Earth Science) 09/04/2002 2000
35 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Sekitaran)
 10205
Sarjana Muda 422 (Environmental Science) 22/02/1995 1995
36 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Teknologi Tumbuhan)
 10211
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 30/11/2000 1996
37 Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Kejuruteraan Perisian)
 10165
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 12/01/2004 1996
38 Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Pengurusan Sistem dan Rangkaian)
 10166
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 12/01/2004 1998
39 Sarjana Muda Sains Makanan dengan Kepujian (Sains Makanan dan Pemakanan)
 10191
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 28/07/2004 1997
40 Sarjana Muda Sains Makanan dengan Kepujian (Teknologi Makanan dan Bioproses)
 10213
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 28/07/2004 1997
41 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Perhutanan Tropika Antarabangsa)
 10185
Sarjana Muda 623 (Forestry) 29/04/1997 1998
42 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Perladangan Hutan dan Perhutani)
 10187
Sarjana Muda 623 (Forestry) 29/04/1997 2002
43 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Taman Alam Semulajadi dan Rekreasi)
 10186
Sarjana Muda 623 (Forestry) 29/04/1997 1998
44 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Teknologi dan Industri Serat Kayu)
 10188
Sarjana Muda 623 (Forestry) 29/04/1997 1998
45 Sarjana Muda Sains Pertanian Dengan Kepujian (Pengeluaran Tanaman)
 11736
Sarjana Muda 621 (Crop and livestock production) 04/05/2006 2006
46 Sarjana Muda Sains Pertanian Dengan Kepujian (Pengeluaran Ternakan)
 11738
Sarjana Muda 621 (Crop and livestock production) 04/05/2006 2006
47 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Geografi)
 10200
Sarjana Muda 443 (Earth Science) NA 1997
48 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Hubungan Antarabangsa)
 10199
Sarjana Muda 313 (Political science and civics) NA 1997
49 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Hubungan Industri)
 10197
Sarjana Muda 347 (Working Life) 22/02/1995 1995
50 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi)
 10196
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 22/02/1995 1995
51 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sejarah)
 10201
Sarjana Muda 225 (History and Archaelogy) NA 2000
52 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sosiologi dan Antropologi Sosial)
 10198
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) NA 1997
53 Sarjana Muda Sains Sukan Dengan Kepujian
 10212
Sarjana Muda 813 (Sports) 14/05/1996 2004
54 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Seni Kreatif)
 10184
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 13/03/2001 2001
55 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Seni Muzik)
 10183
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 25/02/2002 2001
56 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (E-Dagang) dengan Kepujian
 10190
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 13/10/2001 2001

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains
 MQA/FA10897
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 21/02/2018
2 Diploma Kejururawatan
 MQA/FA11524
Diploma 103 723 (Nursing and caring) 31/05/2018 - 30/05/2022
3 Diploma Kejuruteraan Proses (Operasi Minyak dan Gas)
 MQA/FA7217
Diploma 90 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2021 - 31/12/2023
4 Bachelor of Engineering with Honours (Chemical Engineering)
 MQA/FA2104
Sarjana Muda 135 524 (Chemical and Process) 01/01/2013 - 31/12/2017
5 Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)
 MQA/FA2102
Sarjana Muda 135 526 (Civil Engineering) 01/01/2013 - 31/12/2013
6 Bachelor of Engineering with Honours (Electrical and Electronic Engineering)
 MQA/FA2103
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 - 31/12/2017
7 Bachelor of Engineering with Honours (Mechanical Engineering)
 MQA/FA2105
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2013 - 31/12/2013
8 Ijazah Doktor Perubatan
 MQA/FA8150
Sarjana Muda 221 0912 (Medicine) 23/07/2022 - 22/07/2027
9 Ijazah Doktor Perubatan
 MQA/FA8150
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 23/07/2015 - 22/07/2022
10 Ijazah Doktor Perubatan
 AA0033
Sarjana Muda 221 721 (Medicine) 26/05/2008 - 25/05/2011
11 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian
 MQA/FA2102
Sarjana Muda 135 526 (Civil Engineering) 01/01/2014 - 31/12/2021
12 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
 MQA/FA2105
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2014 - 31/12/2021
13 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Bahasa Inggeris)
 MQA/FA5398
Sarjana Muda 136 141 (Teaching and Training) 04/09/2014 - 31/12/2017
14 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Matematik)
 MQA/FA5399
Sarjana Muda 136 141 (Teaching and Training) 04/09/2014 - 31/12/2017
15 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
 MQA/FA5397
Sarjana Muda 136 141 (Teaching and Training) 04/09/2014 - 31/12/2017
16 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Sains)
 MQA/FA5400
Sarjana Muda 136 141 (Teaching and Training) 17/09/2014 - 31/12/2017
17 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan dengan Sains Sosial)
 MQA/FA5401
Sarjana Muda 130 141 (Teaching and Training) 17/09/2014 - 31/12/2017
18 Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian (Ekonomi Kewangan)
 MQA/FA10932
Sarjana Muda 120 314 (Economics) Mulai 28/09/2018
19 Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian (Ekonomi Perancangan dan Pembangunan)
 MQA/FA10933
Sarjana Muda 120 314 (Economics) Mulai 28/09/2018
20 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA3567
Sarjana Muda 135 credits hours. 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2013
21 Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dengan Kepujian
 MQA/FA8546
Sarjana Muda 130 143 (Training for preschool teachers) Mulai 22/10/2021
22 Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
 MQA/FA10973
Sarjana Muda 146 344 (Accounting and Taxation) Mulai 28/09/2018
23 Sarjana Muda Perniagaan dengan Kepujian (Keusahawanan)
 MQA/FA10923
Sarjana Muda 120 340 (Business and Administration) Mulai 28/09/2018
24 Sarjana Muda Perniagaan dengan Kepujian (Pemasaran)
 MQA/FA10927
Sarjana Muda 120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 28/09/2018
25 Sarjana Muda Perniagaan dengan Kepujian (Pengurusan Pelancongan)
 MQA/FA10928
Sarjana Muda 120 812 (Travel, tourism and leisure) 28/09/2018 - 31/12/2024
26 Sarjana Muda Perniagaan dengan Kepujian (Pengurusan Perhotelan)
 MQA/FA10925
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 28/09/2018
27 Sarjana Muda Perniagaan dengan Kepujian (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/FA10926
Sarjana Muda 120 340 (Business and Administration) Mulai 28/09/2018
28 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Multimedia)
 MQA/FA10951
Sarjana Muda 134 0611 (Information technology and information system) Mulai 28/09/2018
29 Sarjana Muda Sains Makanan dengan Kepujian (Perkhidmatan Makanan)
 MQA/FA3715
Sarjana Muda 138 541 (Food Processing) Mulai 09/04/2013
30 Sarjana Muda Sains Pertanian dengan Kepujian (Hortikultur dan Landskap)
 MQA/FA10919
Sarjana Muda 134 0812 (Horticulture) Mulai 28/09/2018
31 Diploma Pascasiswazah (Pengajian Islam)
 MQA/FA7080
Diploma Pascasiswazah 32 221 (Religion) Mulai 10/05/2013
32 Diploma Pascasiswazah (Penyalahgunaan Dadah)
 MQA/FA7176
Diploma Pascasiswazah 36 311 (Psychology) Mulai 10/05/2013
33 Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah
 MQA/FA7136
Diploma Pascasiswazah 40 141 (Teaching and Training) Mulai 10/05/2013
34 Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonomi Kewangan)
 MQA/FA7105
Sarjana NA 314 (Economics) Mulai 10/05/2013
35 Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonomi Perancangan dan Pembangunan)
 MQA/FA7104
Sarjana NA 314 (Economics) Mulai 10/05/2013
36 Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonomi Sumber Manusia)
 MQA/FA7106
Sarjana NA 314 (Economics) Mulai 10/05/2013
37 Ijazah Sarjana Falsafah (Bioteknologi)
 MQA/FA7187
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/05/2013
38 Ijazah Sarjana Falsafah (Pemasaran Antarabangsa)
 MQA/FA7188
Sarjana NA 342 (Marketing and Advertising) Mulai 10/05/2013
39 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA7167
Sarjana NA 526 (Civil Engineering) Mulai 10/05/2013
40 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)
 MQA/FA7169
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 10/05/2013
41 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA7166
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) Mulai 10/05/2013
42 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA7165
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 10/05/2013
43 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA7168
Sarjana NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 10/05/2013
44 Ijazah Sarjana Kewangan (Kewangan Antarabangsa)
 MQA/FA7091
Sarjana NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 10/05/2013
45 Ijazah Sarjana Kewangan (Kewangan Islam)
 MQA/FA7092
Sarjana NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 10/05/2013
46 Ijazah Sarjana Pendidikan (Komputer dalam Pendidikan)
 MQA/FA7147
Sarjana NA 141 (Teaching and Training) Mulai 10/05/2013
47 Ijazah Sarjana Pendidikan (Komputer dalam Pendidikan)
 MQA/FA7139
Sarjana 40 141 (Teaching and Training) Mulai 10/05/2013
48 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/FA7140
Sarjana 40 141 (Teaching and Training) Mulai 10/05/2013
49 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/FA7149
Sarjana NA 141 (Teaching and Training) Mulai 10/05/2013
50 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
 MQA/FA7148
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 10/05/2013
51 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
 MQA/FA7142
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 10/05/2013
52 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/FA7141
Sarjana 40 142 (Education science) Mulai 10/05/2013
53 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/FA7146
Sarjana NA 142 (Education science) Mulai 10/05/2013
54 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA7145
Sarjana NA 141 (Teaching and Training) Mulai 10/05/2013
55 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA7138
Sarjana 40 141 (Teaching and Training) Mulai 10/05/2013
56 Ijazah Sarjana Pendidikan (Penilaian dalam Pendidikan)
 MQA/FA7150
Sarjana NA 141 (Teaching and Training) Mulai 10/05/2013
57 Ijazah Sarjana Pendidikan (TESL)
 MQA/FA7144
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 10/05/2013
58 Ijazah Sarjana Pendidikan (TESL)
 MQA/FA7137
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 10/05/2013
59 Ijazah Sarjana Pengurusan Modal Manusia
 MQA/FA7102
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 10/05/2013
60 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA7103
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 10/05/2013
61 Ijazah Sarjana Perakaunan (Perakaunan)
 MQA/FA7124
Sarjana NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/05/2013
62 Ijazah Sarjana Perniagaan (Keusahawanan)
 MQA/FA7107
Sarjana NA 340 (Business and Administration) Mulai 10/05/2013
63 Ijazah Sarjana Perniagaan (Kewangan dan Perbankan)
 MQA/FA7108
Sarjana NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 10/05/2013
64 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pelancongan)
 MQA/FA7122
Sarjana NA 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 10/05/2013
65 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pemasaran Antarabangsa)
 MQA/FA7094
Sarjana NA 342 (Marketing and Advertising) Mulai 10/05/2013
66 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pemasaran)
 MQA/FA7110
Sarjana NA 342 (Marketing and Advertising) Mulai 10/05/2013
67 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pengurusan Perhotelan)
 MQA/FA7109
Sarjana NA 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/05/2013
68 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pengurusan)
 MQA/FA7123
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 10/05/2013
69 Ijazah Sarjana Perniagaan (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/FA7093
Sarjana NA 341 (Wholesale and retail sales) Mulai 10/05/2013
70 Ijazah Sarjana Psikologi (Kaunseling)
 MQA/FA7177
Sarjana 48 311 (Psychology) Mulai 10/05/2013
71 Ijazah Sarjana Psikologi (Psikologi)
 MQA/FA7178
Sarjana NA 311 (Psychology) Mulai 10/05/2013
72 Ijazah Sarjana Sains (Agroperhutanan)
 MQA/FA7159
Sarjana 36 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) Mulai 10/05/2013
73 Ijazah Sarjana Sains (Akuakultur)
 MQA/FA7041
Sarjana NA 624 (Fisheries) Mulai 10/05/2013
74 Ijazah Sarjana Sains (Biodiversiti dan Biosistematik)    
 MQA/FA7033
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/05/2013
75 Ijazah Sarjana Sains (Biologi Molekul)
 MQA/FA7038
Sarjana 40 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/05/2013
76 Ijazah Sarjana Sains (Bioteknologi)
 MQA/FA7039
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/05/2013
77 Ijazah Sarjana Sains (E-Dagang)
 MQA/FA7089
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 10/05/2013
78 Ijazah Sarjana Sains (Fizik dengan Elektronik)
 MQA/FA7055
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/05/2013
79 Ijazah Sarjana Sains (Geologi)
 MQA/FA7060
Sarjana NA 443 (Earth Science) Mulai 10/05/2013
80 Ijazah Sarjana Sains (Kimia Industri)
 MQA/FA7061
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/05/2013
81 Ijazah Sarjana Sains (Marin Bioteknologi)
 MQA/FA7043
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/05/2013
82 Ijazah Sarjana Sains (Matematik dengan Ekonomi)
 MQA/FA7058
Sarjana NA 461 (Mathematics) Mulai 10/05/2013
83 Ijazah Sarjana Sains (Matematik dengan Grafik Berkomputer)
 MQA/FA7059
Sarjana NA 461 (Mathematics) Mulai 10/05/2013
84 Ijazah Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/FA7057
Sarjana NA 461 (Mathematics) Mulai 10/05/2013
85 Ijazah Sarjana Sains (Pelancongan Alam Semulajadi)
 MQA/FA7186
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/05/2013
86 Ijazah Sarjana Sains (Pemajuan Biodiversiti)    
 MQA/FA7034
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/05/2013
87 Ijazah Sarjana Sains (Pemakanan)
 MQA/FA7051
Sarjana NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/05/2013
88 Ijazah Sarjana Sains (Perhutanan)
 MQA/FA7160
Sarjana NA 623 (Forestry) Mulai 10/05/2013
89 Ijazah Sarjana Sains (Proses Ekologi)
 MQA/FA7031
Sarjana NA 422 (Environmental Science) Mulai 10/05/2013
90 Ijazah Sarjana Sains (Sains Komputer)
 MQA/FA7164
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 10/05/2013
91 Ijazah Sarjana Sains (Sains Makanan)
 MQA/FA7049
Sarjana NA 541 (Food Processing) Mulai 10/05/2013
92 Ijazah Sarjana Sains (Sains Marin)
 MQA/FA7042
Sarjana NA 443 (Earth Science) Mulai 10/05/2013
93 Ijazah Sarjana Sains (Sains Perikanan)
 MQA/FA7044
Sarjana NA 624 (Fisheries) Mulai 10/05/2013
94 Ijazah Sarjana Sains (Sains Perubatan)
 MQA/FA7162
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/05/2013
95 Ijazah Sarjana Sains (Sains Sekitaran)
 MQA/FA7062
Sarjana NA 422 (Environmental Science) Mulai 10/05/2013
96 Ijazah Sarjana Sains (Sains Sukan)
 MQA/FA7143
Sarjana NA 146 (Training for teachers of vocational subjects) Mulai 10/05/2013
97 Ijazah Sarjana Sains (Taksonomi dan Biodiversiti)     
 MQA/FA7032
Sarjana 38 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/05/2013
98 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Makanan)
 MQA/FA7050
Sarjana NA 541 (Food Processing) Mulai 10/05/2013
99 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA7087
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 10/05/2013
100 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Multimedia)
 MQA/FA7088
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 10/05/2013
101 Ijazah Sarjana Sains Pengurusan Persekitaran
 MQA/FA7056
Sarjana 36 422 (Environmental Science) Mulai 10/05/2013
102 Ijazah Sarjana Sains Pertanian (Hortikultur)
 MQA/FA7097
Sarjana NA 622 (Horticulture) Mulai 10/05/2013
103 Ijazah Sarjana Sains Pertanian (Pelindungan Tanaman)
 MQA/FA7099
Sarjana NA 621 (Crop and livestock production) Mulai 10/05/2013
104 Ijazah Sarjana Sains Pertanian (Pengeluaran Tanaman)
 MQA/FA7096
Sarjana NA 621 (Crop and livestock production) Mulai 10/05/2013
105 Ijazah Sarjana Sains Pertanian (Pengeluaran Ternakan)
 MQA/FA7098
Sarjana NA 621 (Crop and livestock production) Mulai 10/05/2013
106 Ijazah Sarjana Sastera (Geografi)
 MQA/FA7073
Sarjana NA 443 (Earth Science) Mulai 10/05/2013
107 Ijazah Sarjana Sastera (Hubungan Antarabangsa)
 MQA/FA7072
Sarjana NA 313 (Political science and civics) Mulai 10/05/2013
108 Ijazah Sarjana Sastera (Hubungan Industri)
 MQA/FA7070
Sarjana NA 347 (Working Life) Mulai 10/05/2013
109 Ijazah Sarjana Sastera (Komunikasi)
 MQA/FA7069
Sarjana NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 10/05/2013
110 Ijazah Sarjana Sastera (Linguistik)
 MQA/FA7082
Sarjana NA 222 (Languages) Mulai 10/05/2013
111 Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/FA7081
Sarjana NA 224 (Other Languages) Mulai 10/05/2013
112 Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Islam)
 MQA/FA7083
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 10/05/2013
113 Ijazah Sarjana Sastera (Sejarah)
 MQA/FA7074
Sarjana NA 225 (History and Archaelogy) Mulai 10/05/2013
114 Ijazah Sarjana Sastera (Seni Kreatif)
 MQA/FA7180
Sarjana NA 212 (Music and Performing Arts) Mulai 10/05/2013
115 Ijazah Sarjana Sastera (Seni Muzik)
 MQA/FA7181
Sarjana NA 212 (Music and Performing Arts) Mulai 10/05/2013
116 Ijazah Sarjana Sastera (Seni Visual)
 MQA/FA7182
Sarjana NA 211 (Fine Arts) Mulai 10/05/2013
117 Ijazah Sarjana Sastera (Sosiologi dan Antropologi Sosial)
 MQA/FA7071
Sarjana NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 10/05/2013
118 Sarjana Ekonomi
 MQA/FA2655
Sarjana 40 314 (Economics) Mulai 20/10/2012
119 Sarjana Kejuruteraan (Minyak dan Gas)
 MQA/FA0012
Sarjana 40 524 (Chemical and Process) Mulai 02/02/2016
120 Sarjana Kesihatan Awam
 MQA/FA3722
Sarjana 40 721 (Medicine) Mulai 07/06/2016
121 Sarjana Psikologi Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)
 MQA/FA2034
Sarjana 57 762 (Social work and counselling) 14/03/2013 - 13/03/2018
122 Sarjana Sains (Keselamatan dan Kualiti Makanan)
 MQA/FA7114
Sarjana 40/46 541 (Food Processing) Mulai 25/12/2017
123 Sarjana Sains Komputer (Kecerdasan Pengkomputeran)
 MQA/FA8111
Sarjana 42 481 (Computer Science) Mulai 31/01/2020
124 Doktor Falsafah (Akuakultur)
 MQA/FA7045
Ijazah Kedoktoran NA 624 (Fisheries) Mulai 10/05/2013
125 Doktor Falsafah (Biodiversiti dan Biosistematik)    
 MQA/FA7036
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/05/2013
126 Doktor Falsafah (Bioteknologi)
 MQA/FA7040
Ijazah Kedoktoran NA 545 (Applied science) Mulai 10/05/2013
127 Doktor Falsafah (Ekonomi Kewangan)
 MQA/FA7134
Ijazah Kedoktoran NA 314 (Economics) Mulai 10/05/2013
128 Doktor Falsafah (Ekonomi Perancangan dan Pembangunan)
 MQA/FA7133
Ijazah Kedoktoran NA 314 (Economics) Mulai 10/05/2013
129 Doktor Falsafah (Ekonomi Sumber Manusia)
 MQA/FA7135
Ijazah Kedoktoran NA 314 (Economics) Mulai 10/05/2013
130 Doktor Falsafah (Fizik dengan Eletronik)
 MQA/FA7063
Ijazah Kedoktoran NA 545 (Applied science) Mulai 10/05/2013
131 Doktor Falsafah (Geografi)
 MQA/FA7078
Ijazah Kedoktoran NA 443 (Earth Science) Mulai 10/05/2013
132 Doktor Falsafah (Geologi)
 MQA/FA7066
Ijazah Kedoktoran NA 443 (Earth Science) Mulai 10/05/2013
133 Doktor Falsafah (Hortikultur)
 MQA/FA7100
Ijazah Kedoktoran NA 622 (Horticulture) Mulai 10/05/2013
134 Doktor Falsafah (Hubungan Antarabangsa)
 MQA/FA7077
Ijazah Kedoktoran NA 313 (Political science and civics) Mulai 10/05/2013
135 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA7173
Ijazah Kedoktoran NA 526 (Civil Engineering) Mulai 10/05/2013
136 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)
 MQA/FA7175
Ijazah Kedoktoran NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 10/05/2013
137 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA7172
Ijazah Kedoktoran NA 524 (Chemical and Process) Mulai 10/05/2013
138 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA7171
Ijazah Kedoktoran NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 10/05/2013
139 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA7174
Ijazah Kedoktoran NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 10/05/2013
140 Doktor Falsafah (Keusahawanan)
 MQA/FA7126
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) Mulai 10/05/2013
141 Doktor Falsafah (Kewangan dan Perbankan)
 MQA/FA7127
Ijazah Kedoktoran NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 10/05/2013
142 Doktor Falsafah (Kimia Industri)
 MQA/FA7067
Ijazah Kedoktoran NA 545 (Applied science) Mulai 10/05/2013
143 Doktor Falsafah (Komputer dalam Pendidikan)
 MQA/FA7154
Ijazah Kedoktoran NA 141 (Teaching and Training) Mulai 10/05/2013
144 Doktor Falsafah (Komunikasi)
 MQA/FA7075
Ijazah Kedoktoran NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 10/05/2013
145 Doktor Falsafah (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/FA7156
Ijazah Kedoktoran NA 141 (Teaching and Training) Mulai 10/05/2013
146 Doktor Falsafah (Linguistik)
 MQA/FA7085
Ijazah Kedoktoran NA 222 (Languages) Mulai 10/05/2013
147 Doktor Falsafah (Marin Bioteknologi)
 MQA/FA7047
Ijazah Kedoktoran NA 545 (Applied science) Mulai 10/05/2013
148 Doktor Falsafah (Matematik dengan Ekonomi)
 MQA/FA7065
Ijazah Kedoktoran NA 461 (Mathematics) Mulai 10/05/2013
149 Doktor Falsafah (Matematik)
 MQA/FA7064
Ijazah Kedoktoran NA 461 (Mathematics) Mulai 10/05/2013
150 Doktor Falsafah (Pelancongan)
 MQA/FA7131
Ijazah Kedoktoran NA 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 10/05/2013
151 Doktor Falsafah (Pemajuan Biodiversiti)    
 MQA/FA7037
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/05/2013
152 Doktor Falsafah (Pemasaran Antarabangsa)
 MQA/FA7095
Ijazah Kedoktoran NA 342 (Marketing and Advertising) Mulai 10/05/2013
153 Doktor Falsafah (Pemasaran)
 MQA/FA7129
Ijazah Kedoktoran NA 342 (Marketing and Advertising) Mulai 10/05/2013
154 Doktor Falsafah (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
 MQA/FA7155
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 10/05/2013
155 Doktor Falsafah (Pendidikan Sains)
 MQA/FA7153
Ijazah Kedoktoran NA 142 (Education science) Mulai 10/05/2013
156 Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/FA7084
Ijazah Kedoktoran NA 224 (Other Languages) Mulai 10/05/2013
157 Doktor Falsafah (Pengajian Islam)
 MQA/FA7086
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 10/05/2013
158 Doktor Falsafah (Pengeluaran Ternakan)
 MQA/FA7101
Ijazah Kedoktoran NA 621 (Crop and livestock production) Mulai 10/05/2013
159 Doktor Falsafah (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA7152
Ijazah Kedoktoran NA 141 (Teaching and Training) Mulai 10/05/2013
160 Doktor Falsafah (Pengurusan Perhotelan)
 MQA/FA7128
Ijazah Kedoktoran NA 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/05/2013
161 Doktor Falsafah (Pengurusan)
 MQA/FA7132
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) Mulai 10/05/2013
162 Doktor Falsafah (Penilaian dalam Pendidikan)
 MQA/FA7157
Ijazah Kedoktoran NA 141 (Teaching and Training) Mulai 10/05/2013
163 Doktor Falsafah (Perakaunan)
 MQA/FA7125
Ijazah Kedoktoran NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/05/2013
164 Doktor Falsafah (Perhutanan)
 MQA/FA7161
Ijazah Kedoktoran NA 623 (Forestry) Mulai 10/05/2013
165 Doktor Falsafah (Perkhidmatan Makanan)
 MQA/FA7054
Ijazah Kedoktoran NA 541 (Food Processing) Mulai 10/05/2013
166 Doktor Falsafah (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/FA7130
Ijazah Kedoktoran NA 340 (Business and Administration) Mulai 10/05/2013
167 Doktor Falsafah (Proses Ekologi)
 MQA/FA7035
Ijazah Kedoktoran NA 422 (Environmental Science) Mulai 10/05/2013
168 Doktor Falsafah (Psikologi)
 MQA/FA7179
Ijazah Kedoktoran NA 311 (Psychology) Mulai 10/05/2013
169 Doktor Falsafah (Sains Komputer)
 MQA/FA7170
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 10/05/2013
170 Doktor Falsafah (Sains Makanan)
 MQA/FA7052
Ijazah Kedoktoran NA 541 (Food Processing) Mulai 10/05/2013
171 Doktor Falsafah (Sains Marin)
 MQA/FA7046
Ijazah Kedoktoran NA 443 (Earth Science) Mulai 10/05/2013
172 Doktor Falsafah (Sains Perikanan)
 MQA/FA7048
Ijazah Kedoktoran NA 624 (Fisheries) Mulai 10/05/2013
173 Doktor Falsafah (Sains Perubatan)
 MQA/FA7163
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/05/2013
174 Doktor Falsafah (Sains Sekitaran)
 MQA/FA7068
Ijazah Kedoktoran NA 422 (Environmental Science) Mulai 10/05/2013
175 Doktor Falsafah (Sains Sukan)
 MQA/FA7158
Ijazah Kedoktoran NA 146 (Training for teachers of vocational subjects) Mulai 10/05/2013
176 Doktor Falsafah (Sejarah)
 MQA/FA7079
Ijazah Kedoktoran NA 225 (History and Archaelogy) Mulai 10/05/2013
177 Doktor Falsafah (Seni Kreatif)
 MQA/FA7183
Ijazah Kedoktoran NA 212 (Music and Performing Arts) Mulai 10/05/2013
178 Doktor Falsafah (Seni Muzik)
 MQA/FA7184
Ijazah Kedoktoran NA 212 (Music and Performing Arts) Mulai 10/05/2013
179 Doktor Falsafah (Seni Visual)
 MQA/FA7185
Ijazah Kedoktoran NA 211 (Fine Arts) Mulai 10/05/2013
180 Doktor Falsafah (Sosiologi dan Antropologi Sosial)
 MQA/FA7076
Ijazah Kedoktoran NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 10/05/2013
181 Doktor Falsafah (Teknologi Makanan)
 MQA/FA7053
Ijazah Kedoktoran NA 541 (Food Processing) Mulai 10/05/2013
182 Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA7090
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 10/05/2013
183 Doktor Falsafah (TESL)
 MQA/FA7151
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 10/05/2013
184 Doktor Kesihatan Awam
 MQA/FA11135
Ijazah Kedoktoran 83 0921 (Care of elderly and of disabled adults) 02/11/2021 - 01/11/2026
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak