Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Malaya
Alamat : Lembah Pantai
50603
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-7967 6596
No Faks : 03-7967 3562
E-Mel : qmec@um.edu.my
Laman Web : www.um.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Kepujian)
 10491
Sarjana Muda 0230 (Languages not further defined) 29/04/1994 1998
2 Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Dengan Pendidikan (Bahasa Cina)
 10414
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 20/10/1999 2000
3 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) - Pengajian Pentadbiran Dan Politik (Pengurusan Sumber Manusia)
 10449
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 14/04/1997 1968
4 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dalam bidang Ekonomi Analisa
 10446
Sarjana Muda 0311 (Economics ) 21/11/2005 1968
5 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dalam bidang Ekonomi Gunaan
 10484
Sarjana Muda 0311 (Economics ) NA 1968
6 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dalam bidang Pengajian Pembangunan
 10447
Sarjana Muda 0311 (Economics ) NA 1968
7 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dalam bidang Pengajian Pentadbiran Dan Politik (Pentadbiran Awam)
 10448
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) NA 1968
8 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dalam bidang Statistik/Statistik Gunaan
 10478
Sarjana Muda 0311 (Economics ) NA 1968
9 Ijazah Sarjana Muda Jurisprudens (External) (Kepujian)
 10502
Sarjana Muda 0421 (Law) 09/11/1996 1996
10 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar)
 10399
Sarjana Muda 0716 (Civil engineering) 27/04/1996 1996
11 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Bahan (Kepujian)
 10401
Sarjana Muda 0714 (Mechanics and metal trades ) 14/05/1996 1996
12 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan CAD/M
 10398
Sarjana Muda 0714 (Mechanics and metal trades ) 14/05/1996 1996
13 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Kepujian)
 10407
Sarjana Muda 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 14/05/1996 1996
14 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Telekomunikasi (Kepujian)
 10405
Sarjana Muda 0713 (Electronics and automation ) 14/05/1996 NA
15 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 10421
Sarjana Muda 0911 (Dental studies) 1972 NA
16 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) Pendidikan Rendah Dengan Kepujian
 10408
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/10/2003 2004
17 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan) dengan Kepujian
 11629
Sarjana Muda 141 (Teaching and Training) 20/08/2007 07/2007
18 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam (Kepujian)
 10413
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA NA
19 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (Bahasa Melayu) dengan Kepujian
 10471
Sarjana Muda 0233 (National Language ) 27/02/1999 1996
20 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (Kepujian)
 10490
Sarjana Muda 0233 (National Language ) 27/02/1999 1996
21 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah
 10419
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 14/05/1996 1996
22 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan
 10420
Sarjana Muda 0411 (Accounting, auditing and taxation) NA 1974
23 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Geography
 10435
Sarjana Muda 0532 (Earth sciences) NA NA
24 Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik Aktuari dan Kewangan) dengan Kepujian
 10433
Sarjana Muda 0542 (Statistics ) 04/11/2004 2004
25 Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik Komputeran Dan Industri) (Kepujian)
 10428
Sarjana Muda 0541 (Mathematics) 27/10/2005 1998/1999
26 Ijazah Sarjana Muda Sains (Sumber Persisiran Pantai dan Biologi Marin)
 11037
Sarjana Muda 0532 (Earth sciences) NA NA
27 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) (Biologi)
 10415
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 1995
28 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) (Fizik)
 10418
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 1995
29 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) (Kimia)
 10416
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 1995
30 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) (Matematik)
 10417
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 1995
31 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Alam Sekitar) (Kepujian)
 10929
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 16.06.2008 2001
32 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Bioinformatik)
 11486
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 19/03/2009 2005
33 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Biokimia)
 11485
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 19/03/2009 2005
34 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Bioteknologi) (Kepujian)
 10928
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 16.06.2008 2001
35 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Ekologi Dan Biodiversiti)
 11263
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 19/03/2009 2005
36 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Genetik Dan Biologi Molekul)
 11488
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 19/03/2009 2005
37 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Mikrobiologi)
 11487
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 19/03/2009 2005
38 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Sains Biokesihatan)
 11264
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 19/03/2009 2005
39 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Teknologi Maklumat) (Kepujian)
 10930
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 16.06.2008 2001
40 Ijazah Sarjana Muda Sains Kejururawatan (Kepujian)
 10397
Sarjana Muda 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 20/10/1992 1993
41 Ijazah Sarjana Muda Sains Seni Bina
 10394
Sarjana Muda 0731 (Architecture) 14/03/1995 1995
42 Sarjana Muda Sains Sukan (Fisiologi Eksesais)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan Dengan Kepujian - Fisiologi Sukan & Terapi Atlit
 10496
Sarjana Muda 1014 (Sports ) 04/10/1995 1995
43 Sarjana Muda Sains Sukan (Sains Kejurulatihan)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian - Psikologi & Kejurulatihan Sukan
 10495
Sarjana Muda 1014 (Sports ) 04/10/1995 1995
44 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (Pengajian Media)
 10452
Sarjana Muda 0321 (Journalism and reporting ) NA 1962
45 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dalam bidang Matematik
 10481
Sarjana Muda 0210 (Arts not further defined) NA 1962
46 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dalam bidang Pengajian Melayu
 10486
Sarjana Muda 0314 (Sociology and cultural studies ) 27/02/1999 1996
47 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Kependudukan
 10457
Sarjana Muda 0314 (Sociology and cultural studies ) NA 1962
48 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Perbandaran dan Perancangan
 10455
Sarjana Muda 0314 (Sociology and cultural studies ) NA 1962
49 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Tionghua
 10450
Sarjana Muda 0314 (Sociology and cultural studies ) NA 1962
50 Ijazah Sarjana Muda Syariah (Falak Syarii) Dengan Kepujian
 10926
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 20.02.2008 2000
51 Ijazah Sarjana Muda Syariah (Kepujian)
 10482
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 1995 NA
52 Ijazah Sarjana Muda Syariah (Siasah Syariyyah) Dengan Kepujian
 10924
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 20.02.2008 2000
53 Ijazah Sarjana Muda Syariah (Syariah Dan Pengurusan) dengan Kepujian
 10922
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 20.02.2008 2000
54 Ijazah Sarjana Muda Syariah (Syariah Dan Undang-Undang) Dengan Kepujian
 10925
Sarjana Muda 0421 (Law) 20.02.2008 2007
55 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Pengurusan)
 10497
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 13/12/1997 1997
56 Ijazah Sarjana Muda Ukur Bangunan
 10500
Sarjana Muda 0716 (Civil engineering) 14/05/1996 1996
57 Ijazah Sarjana Muda Undang-undang
 10501
Sarjana Muda 0421 (Law) NA 1972
58 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Alam Hayat) Dengan Kepujian
 10474
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 1995 1996
59 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Kepujian)
 10483
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) NA NA
60 Sarjana Muda Jurisprudens
 11043
Sarjana Muda 0421 (Law) 11/07/2000 2000
61 Sarjana Muda Kejuruteraan (Komputer)
 11740
Sarjana Muda 0713 (Electronics and automation ) 21/08/2006 07/2006
62 Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
 10422
Sarjana Muda 0912 (Medicine) NA 1962
63 Sarjana Muda Sains (Bioteknologi Industri)
 11032
Sarjana Muda 545 (Applied science) NA NA
64 Sarjana Muda Sains (Bioteknologi Pertanian)
 11033
Sarjana Muda 545 (Applied science) NA NA
65 Sarjana Muda Sains (Ekologi dan Pengurusan Alam Sekitar)
 11030
Sarjana Muda 0521 (Environmental sciences ) 27/10/2005 1997
66 Sarjana Muda Sains (Fizik Gunaan)
 11031
Sarjana Muda 545 (Applied science) 27/10/2005 1997
67 Sarjana Muda Sains (Fizik Komputeran Dan Elektronik)
 11132
Sarjana Muda 0533 (Physics) 27/12/2005 1998/1999
68 Sarjana Muda Sains (Sains Bahan)
 11035
Sarjana Muda 0530 (Physical sciences not further defined) NA NA
69 Sarjana Muda Sains (Teknologi Bioperubatan)
 11038
Sarjana Muda 0511 (Biology ) NA NA
70 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Polisi & Pengurusan Sains dan Teknologi)
 11034
Sarjana Muda 0530 (Physical sciences not further defined) NA NA
71 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Polisi Dan Pengurusan Sains & Teknologi)
 11133
Sarjana Muda 0530 (Physical sciences not further defined) 18/04/2007 NA
72 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sejarah & Falsafah Sains)
 11036
Sarjana Muda 0530 (Physical sciences not further defined) NA NA
73 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sejarah Dan Falsafah Sains)
 11134
Sarjana Muda 0530 (Physical sciences not further defined) 18/04/2007 1997
74 Sarjana Muda Sains Farmasi (Kepujian)
 10396
Sarjana Muda 0916 (Pharmacy) 14/03/1995 1995
75 Sarjana Muda Sastera (Pengajian Islam)
 11040
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) NA NA
76 Sarjana Muda Sastera (Pengajian Jepun)
 11041
Sarjana Muda 0314 (Sociology and cultural studies ) NA NA
77 Sarjana Muda Sastera (Penulisan Kreatif & Deskriptif)
 11042
Sarjana Muda 0230 (Languages not further defined) NA NA
78 Sarjana Muda Seni Bina
 11028
Sarjana Muda 0731 (Architecture) 30/11/2000 1998
79 Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)
 10499
Sarjana Muda 0716 (Civil engineering) 14/05/1996 1996

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains Fizikal
 MQA/SWA12422
Program Asas 55 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 24/01/2019
2 Asasi Sains Hayat
 MQA/SWA12421
Program Asas 55 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 24/01/2019
3 Diploma Eksekutif Kaunseling
 MQA/SWA0632
Diploma 90 0923 (Social work and counselling ) Mulai 30/07/2015
4 Diploma Eksekutif Pendidikan Awal Kanak-kanak
 MQA/SWA0633
Diploma 90 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 30/07/2015
5 Diploma Eksekutif Pengajian Syariah
 MQA/SWA15353
Diploma 91 0224 (Islamic studies) Mulai 27/08/2020
6 Diploma Eksekutif Pengajian Usuluddin
 MQA/SWA15354
Diploma 91 0224 (Islamic studies) Mulai 27/08/2020
7 Diploma Eksekutif Pengurusan (Pentadbiran dan Operasi)
 MQA/SWA0626
Diploma 90 0414 (Management and administration ) Mulai 26/03/2015
8 Diploma Eksekutif Pengurusan (Perniagaan)
 MQA/SWA0627
Diploma 90 0414 (Management and administration ) Mulai 26/03/2015
9 Diploma Eksekutif Pengurusan (Sumber Manusia)
 MQA/SWA0625
Diploma 90 0414 (Management and administration ) Mulai 26/03/2015
10 Diploma Eksekutif Pentadbiran Perakaunan
 MQA/SWA0631
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 17/09/2015
11 Diploma Eksekutif Sains Siasatan
 MQA/SWA0749
Diploma 91 1032 (Protection of persons and property ) Mulai 23/06/2016
12 Diploma Eksekutif Teknologi Maklumat
 MQA/SWA0808
Diploma 90 0611 (Information technology and information system) Mulai 23/02/2017
13 Diploma Kejururawatan
 MQA/FA8919
Diploma 107 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 21/10/2021 - 20/10/2024
14 Diploma Kejururawatan
 MQA/FA8919
Diploma 107 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 21/10/2016 - 20/10/2021
15 Diploma Pengurusan
 MQA/SWA0628
Diploma 92 0414 (Management and administration ) Mulai 30/07/2015
16 Diploma Pengurusan Perniagaan
 MQA/SWA0629
Diploma 92 0414 (Management and administration ) Mulai 30/07/2015
17 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/SWA0630
Diploma 92 0414 (Management and administration ) Mulai 30/07/2015
18 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA10025
Diploma 92 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 24/08/2017
19 Diploma Radiografi
 MQA/SWA0812
Diploma 100 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 23/03/2017
20 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
 MQA/SWA0813
Diploma 100 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 23/03/2017
21 Diploma Lanjutan Kebidanan
 MQA/FA4386
Diploma Lanjutan 50 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 07/12/2019 - 06/12/2023
22 Diploma Lanjutan Kebidanan
 MQA/FA4386
Diploma Lanjutan 50 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 07/06/2016 - 06/12/2019
23 Diploma Lanjutan Kejururawatan (Perawatan Kecemasan)
 MQA/FA8921
Diploma Lanjutan 50 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 12/10/2016 - 11/10/2019
24 Diploma Lanjutan Kejururawatan (Perawatan Kritikal)
 MQA/FA8922
Diploma Lanjutan 50 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 12/10/2016 - 11/10/2019
25 Diploma Lanjutan Kejururawatan (Perawatan Perioperatif)
 MQA/FA8920
Diploma Lanjutan 50 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 31/10/2019 - 30/11/2023
26 Diploma Lanjutan Kejururawatan (Perawatan Perioperatif)
 MQA/FA8920
Diploma Lanjutan 50 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 31/10/2016 - 30/10/2019
27 Diploma Lanjutan Kejururawatan Kecemasan
 MQA/FA8921
Diploma Lanjutan 50 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 12/10/2019 - 21/10/2023
28 Diploma Lanjutan Kejururawatan Kritikal
 MQA/FA8922
Diploma Lanjutan 50 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 12/10/2019 - 11/10/2023
29 Diploma Lanjutan Metodologi Pengajaran
 MQA/SWA0811
Diploma Lanjutan 42 0111 (Education science) Mulai 23/03/2017
30 Bachelor of Dental Surgery (BDS)
 MQA/FA0659
Sarjana Muda NA 0911 (Dental studies) 17/03/2010 - 16/03/2015
31 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA4647
Sarjana Muda 138 0916 (Pharmacy) 26/11/2012 - 25/11/2013
32 Ijazah Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah
 MQA/FA9435
Sarjana Muda 138 0732 (Urban and Regional Planning) 01/07/2015 - 30/06/2019
33 Ijazah Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah
 MQA/FA9435
Sarjana Muda 139 0732 (Urban and Regional Planning) 01/07/2019 - 30/06/2024
34 Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Arab
 MQA/SWA11266
Sarjana Muda 126 0231 (Language acquisition ) Mulai 21/12/2017
35 Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Cina
 MQA/SWA11268
Sarjana Muda 124 0232 (Literature and linguistics) Mulai 21/12/2017
36 Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Inggeris
 MQA/SWA11270
Sarjana Muda 127 0231 (Language acquisition ) Mulai 21/12/2017
37 Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Itali
 MQA/SWA11274
Sarjana Muda 125 0231 (Language acquisition ) Mulai 21/12/2017
38 Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Jepun
 MQA/SWA11267
Sarjana Muda 125 0231 (Language acquisition ) Mulai 21/12/2017
39 Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Jerman
 MQA/SWA11272
Sarjana Muda 125 0231 (Language acquisition ) Mulai 21/12/2017
40 Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Jerman Dengan Pendidikan
 MQA/SWA0164
Sarjana Muda 132 0231 (Language acquisition ) Mulai 19/08/2013
41 Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Perancis
 MQA/SWA11271
Sarjana Muda 125 0231 (Language acquisition ) Mulai 21/12/2017
42 Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Sepanyol
 MQA/SWA11273
Sarjana Muda 125 0231 (Language acquisition ) Mulai 21/12/2017
43 Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Tamil
 MQA/SWA11269
Sarjana Muda 124 0232 (Literature and linguistics) Mulai 21/12/2017
44 Sarjana Muda Bahasa Melayu Profesional
 MQA/SWA11262
Sarjana Muda 128 0233 (National Language ) Mulai 21/12/2017
45 Sarjana Muda Drama
 MQA/SWA11317
Sarjana Muda 126 0215 (Music and performing arts) Mulai 21/12/2017
46 Sarjana Muda Ekonomi
 MQA/SWA11275
Sarjana Muda 126 0311 (Economics ) Mulai 21/12/2017
47 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA4647
Sarjana Muda 138 0916 (Pharmacy) 26/05/2012 - 25/05/2015
48 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA4647
Sarjana Muda 138 0916 (Pharmacy) 01/09/2019 - 28/02/2022
49 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA4647
Sarjana Muda 140 0916 (Pharmacy) 01/03/2022 - 28/02/2027
50 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA4647
Sarjana Muda 138 0916 (Pharmacy) 25/05/2015 - 31/08/2019
51 Sarjana Muda Geografi
 MQA/SWA11300
Sarjana Muda 126 0532 (Earth sciences) Mulai 21/12/2017
52 Sarjana Muda Jurisprudens
 MQA/SWA16455
Sarjana Muda 125 0421 (Law) Mulai 25/08/2022
53 Sarjana Muda Kaunseling
 MQA/SWA11276
Sarjana Muda 139 0923 (Social work and counselling ) Mulai 21/12/2017
54 Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar)
 MQA/FA14614
Sarjana Muda 145 0716 (Civil engineering) 01/01/2009 - 31/12/2020
55 Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)
 MQA/FA13784
Sarjana Muda 142 0716 (Civil engineering) 01/01/2011 - 31/12/2019
56 Sarjana Muda Kejuruteraan (Bahan)
 MQA/FA14251
Sarjana Muda 139 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2011 - 31/12/2017
57 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik)
 MQA/FA13783
Sarjana Muda 140 0712 (Electricity and energy) 01/01/2011 - 31/12/2021
58 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia)
 MQA/FA13785
Sarjana Muda 143 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2011 - 31/12/2019
59 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanik)
 MQA/FA13782
Sarjana Muda 143 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2011 - 31/12/2021
60 Sarjana Muda Kejuruteraan (Pembuatan)
 MQA/FA14609
Sarjana Muda 138 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 01/01/2009 - 31/12/2020
61 Sarjana Muda Kejuruteraan (Rekabentuk dan Pembuatan Terbantu Komputer)
 MQA/FA14250
Sarjana Muda 138 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2011 - 31/12/2017
62 Sarjana Muda Kejuruteraan (Telekomunikasi)
 MQA/FA14610
Sarjana Muda 140 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2009 - 31/12/2020
63 Sarjana Muda Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13784
Sarjana Muda 143 0716 (Civil engineering) 01/01/2021 - 31/12/2026
64 Sarjana Muda Kejuruteraan Bioperubatan
 MQA/FA14058
Sarjana Muda 148 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2021 - 31/12/2026
65 Sarjana Muda Kejuruteraan Bioperubatan
 MQA/FA14058
Sarjana Muda 148 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2011 - 31/12/2020
66 Sarjana Muda Kejuruteraan Bioperubatan (Prostetik dan Ortotik)
 MQA/FA11154
Sarjana Muda 150 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) 01/01/2013 - 31/12/2017
67 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA13783
Sarjana Muda 137 0712 (Electricity and energy) 01/01/2021 - 31/12/2026
68 Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia
 MQA/FA13785
Sarjana Muda 143 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2021 - 31/12/2026
69 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanik
 MQA/FA13782
Sarjana Muda 143 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2021 - 31/12/2026
70 Sarjana Muda Kesenian Melayu
 MQA/SWA11261
Sarjana Muda 128 0213 (Fine arts) Mulai 21/12/2017
71 Sarjana Muda Kesusasteraan Melayu
 MQA/SWA11265
Sarjana Muda 128 0233 (National Language ) Mulai 21/12/2017
72 Sarjana Muda Kewangan
 MQA/SWA12917
Sarjana Muda 131 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 25/04/2019
73 Sarjana Muda Linguistik Melayu
 MQA/SWA11264
Sarjana Muda 128 0233 (National Language ) Mulai 21/12/2017
74 Sarjana Muda Muzik
 MQA/SWA11316
Sarjana Muda 127 0215 (Music and performing arts) Mulai 21/12/2017
75 Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA0659
Sarjana Muda NA 0911 (Dental studies) 16/03/2015 - 15/03/2020
76 Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA0659
Sarjana Muda NA 0911 (Dental studies) 16/03/2020 - 15/03/2025
77 Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 MQA/SWA11278
Sarjana Muda 135 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 21/12/2017
78 Sarjana Muda Pendidikan Islam (Pengajian Al-Quran)
 MQA/SWA11259
Sarjana Muda 145 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2017
79 Sarjana Muda Pendidikan Islam (Pengajian Islam)
 MQA/SWA11260
Sarjana Muda 145 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2017
80 Sarjana Muda Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA11277
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2017
81 Sarjana Muda Pengajian Alam Sekitar
 MQA/SWA11302
Sarjana Muda 121 0529 (Environment not elsewhere classified) Mulai 21/12/2017
82 Sarjana Muda Pengajian Asia Timur
 MQA/SWA11305
Sarjana Muda 122 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 21/12/2017
83 Sarjana Muda Pengajian Islam dan Sains
 MQA/SWA0800
Sarjana Muda 148 0288 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving arts and humanities ) Mulai 05/05/2016
84 Sarjana Muda Pengajian Islam dan Teknologi Maklumat
 MQA/SWA0801
Sarjana Muda 148 0288 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving arts and humanities ) Mulai 03/05/2016
85 Sarjana Muda Pengimejan Perubatan
 MQA/SWA0750
Sarjana Muda 126 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 06/10/2012
86 Sarjana Muda Pengurusan Muamalat
 MQA/SWA11250
Sarjana Muda 137 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 21/12/2017
87 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA11279
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) Mulai 21/12/2017
88 Sarjana Muda Pentadbiran Sosial
 MQA/SWA11307
Sarjana Muda 121 0923 (Social work and counselling ) Mulai 21/12/2017
89 Sarjana Muda Perakaunan
 MQA/SWA16123
Sarjana Muda 138 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 21/04/2022
90 Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
 MQA/FA2525
Sarjana Muda NA - Keperluan MPM 0912 (Medicine) 24/02/2023 - 23/02/2028
91 Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
 AA0034
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 24/02/2008 - 23/02/2013
92 Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
 MQA/FA2525
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 24/02/2018 - 23/02/2023
93 Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
 MQA/FA2525
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 24/02/2013 - 23/02/2018
94 Sarjana Muda Sains (Sains Bahan)
 MQA/SWA0807
Sarjana Muda 125 0533 (Physics) Mulai 03/11/2016
95 Sarjana Muda Sains Aktuari
 MQA/SWA11294
Sarjana Muda 145 0542 (Statistics ) Mulai 21/12/2017
96 Sarjana Muda Sains Bioinformatik
 MQA/SWA11298
Sarjana Muda 126 0511 (Biology ) Mulai 21/12/2017
97 Sarjana Muda Sains Biokesihatan
 MQA/SWA11289
Sarjana Muda 126 0512 (Biochemistry) Mulai 21/12/2017
98 Sarjana Muda Sains Biokimia
 MQA/SWA11288
Sarjana Muda 124 0512 (Biochemistry) Mulai 21/12/2017
99 Sarjana Muda Sains Bioperubatan
 MQA/SWA11280
Sarjana Muda 136 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 21/12/2017
100 Sarjana Muda Sains Bioteknologi
 MQA/SWA11293
Sarjana Muda 128 0512 (Biochemistry) Mulai 21/12/2017
101 Sarjana Muda Sains Ekologi dan Biodiversiti
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Ekologi Biodiversiti
 MQA/SWA11283
Sarjana Muda 125 0511 (Biology ) Mulai 21/12/2017
102 Sarjana Muda Sains Fizik
 MQA/SWA11284
Sarjana Muda 126 0533 (Physics) Mulai 21/12/2017
103 Sarjana Muda Sains Genetik
 MQA/SWA11290
Sarjana Muda 126 0511 (Biology ) Mulai 21/12/2017
104 Sarjana Muda Sains Geologi
 MQA/SWA11285
Sarjana Muda 128 0532 (Earth sciences) Mulai 21/12/2017
105 Sarjana Muda Sains Geologi Gunaan
 MQA/SWA11287
Sarjana Muda 128 0532 (Earth sciences) Mulai 21/12/2017
106 Sarjana Muda Sains Kejururawatan
 MQA/FA8177
Sarjana Muda 141 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 13/08/2015 - 12/06/2018
107 Sarjana Muda Sains Kejururawatan
 MQA/FA8177
Sarjana Muda 142 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 13/06/2018 - 12/06/2023
108 Sarjana Muda Sains Kimia
 MQA/SWA11281
Sarjana Muda 124 0531 (Chemistry) Mulai 21/12/2017
109 Sarjana Muda Sains Kimia Gunaan
 MQA/SWA11282
Sarjana Muda 124 0531 (Chemistry) Mulai 21/12/2017
110 Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
 MQA/SWA11313
Sarjana Muda 128 0613 (Computer Science) Mulai 21/12/2017
111 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepintaran Buatan)
 MQA/SWA11311
Sarjana Muda 128 0613 (Computer Science) Mulai 21/12/2017
112 Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem dan Rangkaian Komputer)
 MQA/SWA11310
Sarjana Muda 128 0613 (Computer Science) Mulai 21/12/2017
113 Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Maklumat)
 MQA/SWA11312
Sarjana Muda 128 0613 (Computer Science) Mulai 21/12/2017
114 Sarjana Muda Sains Matematik
 MQA/SWA11291
Sarjana Muda 125 0541 (Mathematics) Mulai 21/12/2017
115 Sarjana Muda Sains Matematik Gunaan
 MQA/SWA11292
Sarjana Muda 128 0541 (Mathematics) Mulai 21/12/2017
116 Sarjana Muda Sains Mikrobiologi
 MQA/SWA11295
Sarjana Muda 123 0511 (Biology ) Mulai 21/12/2017
117 Sarjana Muda Sains Pengajian Sains dan Teknologi
 MQA/SWA11296
Sarjana Muda 125 0599 (Natural sciences, mathematics and statistics not elsewhere classified) Mulai 21/12/2017
118 Sarjana Muda Sains Pengurusan Alam Sekitar
 MQA/SWA11286
Sarjana Muda 126 0521 (Environmental sciences ) Mulai 21/12/2017
119 Sarjana Muda Pengurusan Sukan
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Pengurusan Sukan
 MQA/SWA11315
Sarjana Muda 125 1014 (Sports ) Mulai 21/12/2017
120 Sarjana Muda Sains Seni Bina
 MQA/FA15796
Sarjana Muda 120 0731 (Architecture) 13/06/2022 - 12/06/2027
121 Sarjana Muda Sains Statistik
 MQA/SWA11297
Sarjana Muda 127 0542 (Statistics ) Mulai 21/12/2017
122 Sarjana Muda Sains Sukan (Sains Eksesais)
 MQA/SWA0806
Sarjana Muda 125 1014 (Sports ) Mulai 11/08/2016
123 Sarjana Muda Sastera Antropologi dan Sosiologi
 MQA/SWA11299
Sarjana Muda 122 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 21/12/2017
124 Sarjana Muda Sastera Inggeris
 MQA/SWA11301
Sarjana Muda 125 0232 (Literature and linguistics) Mulai 21/12/2017
125 Sarjana Muda Sastera Pengajian Antarabangsa dan Strategik
 MQA/SWA11303
Sarjana Muda 122 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 21/12/2017
126 Sarjana Muda Sastera Pengajian Asia Tenggara
 MQA/SWA11304
Sarjana Muda 126 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 21/12/2017
127 Sarjana Muda Sastera Pengajian India
 MQA/SWA11306
Sarjana Muda 125 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 21/12/2017
128 Sarjana Muda Sastera Pengajian Cina
Nama Lama : Sarjana Muda Sastera Pengajian Tionghoa
 MQA/SWA11308
Sarjana Muda 125 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 21/12/2017
129 Sarjana Muda Sastera Sejarah
 MQA/SWA11309
Sarjana Muda 122 0222 (History and archaeology ) Mulai 21/12/2017
130 Sarjana Muda Sosio-Budaya Melayu
 MQA/SWA11263
Sarjana Muda 128 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 21/12/2017
131 Sarjana Muda Syariah (Astronomi Islam)
 MQA/SWA11253
Sarjana Muda 131 0224 (Islamic studies) Mulai 21/12/2017
132 Sarjana Muda Syariah (Ekonomi dan Syariah)
 MQA/SWA11251
Sarjana Muda 131 0224 (Islamic studies) Mulai 21/12/2017
133 Sarjana Muda Syariah (Fiqh dan Usul)
 MQA/SWA11249
Sarjana Muda 131 0224 (Islamic studies) Mulai 21/12/2017
134 Sarjana Muda Syariah (Sains Politik Islam)
 MQA/SWA11252
Sarjana Muda 131 0221 (Religion and theology ) Mulai 21/12/2017
135 Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang
 MQA/SWA11258
Sarjana Muda 156 0421 (Law) Mulai 21/12/2017
136 Sarjana Muda Tari
 MQA/SWA11318
Sarjana Muda 127 0215 (Music and performing arts) Mulai 21/12/2017
137 Sarjana Muda Sains Komputer (Pengkomputeran Multimedia)
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Multimedia)
 MQA/SWA11314
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) Mulai 21/12/2017
138 Sarjana Muda Ukur Bahan
 MQA/FA13712
Sarjana Muda 122 0734 (Surveying) 01/01/2015 - 31/12/2019
139 Sarjana Muda Ukur Bahan
 MQA/FA13712
Sarjana Muda 122 0734 (Surveying) 01/04/2020 - 31/03/2025
140 Sarjana Muda Ukur Bangunan
 MQA/SWA16121
Sarjana Muda 123 0734 (Surveying) Mulai 21/04/2022
141 Sarjana Muda Undang-Undang
 MQA/SWA16456
Sarjana Muda 160 0421 (Law) Mulai 29/09/2022
142 Sarjana Muda Usuluddin (Akidah dan Pemikiran Islam)
 MQA/SWA11254
Sarjana Muda 131 0224 (Islamic studies) Mulai 21/12/2017
143 Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Hadith
Nama Lama : Sarjana Muda Usuluddin (Al-Quran dan Al-Hadith)
 MQA/SWA11257
Sarjana Muda 131 0224 (Islamic studies) Mulai 21/12/2017
144 Sarjana Muda Usuludin (Dakwah dan Pembangunan Insan)
 MQA/SWA11255
Sarjana Muda 131 0224 (Islamic studies) Mulai 21/12/2017
145 Sarjana Muda Usuludin (Sejarah dan Tamadun Islam)
 MQA/SWA11256
Sarjana Muda 131 0224 (Islamic studies) Mulai 21/12/2017
146 Diploma Pascasiswazah Pendidikan
 MQA/SWA16063
Diploma Pascasiswazah 36 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 19/12/2019
147 Diploma Pascasiswazah Pentadbiran Awam
 MQA/SWA0189
Diploma Pascasiswazah 45 0414 (Management and administration ) Mulai 08/11/2014
148 Ijazah Sarjana Kepimpinan Pendidikan
 MQA/SWA10060
Sarjana NA 0188 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education) Mulai 07/12/2016
149 Ijazah Sarjana Kesenian (Seni Rupa)
 MQA/FA7316
Sarjana NA 0213 (Fine arts) Mulai 17/07/2013
150 Ijazah Sarjana Pendidikan Awal Kanak-kanak
 MQA/FA7257
Sarjana NA 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 17/07/2013
151 Ijazah Sarjana Pengajian Islam
 MQA/FA7226
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 17/07/2013
152 Ijazah Sarjana Pengurusan Pendidikan
 MQA/FA7253
Sarjana NA 0188 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education) Mulai 17/07/2013
153 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Harta Tanah)
 MQA/FA7332
Sarjana NA 0734 (Surveying) Mulai 17/07/2013
154 Ijazah Sarjana Sains Sukan
 MQA/SWA10061
Sarjana NA 1014 (Sports ) Mulai 13/12/2016
155 Ijazah Sarjana Statistik Gunaan
 MQA/FA7348
Sarjana NA 0542 (Statistics ) Mulai 17/07/2013
156 Sarjana Anestesiologi
 MQA/FA7363
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
157 Sarjana Pengajian Eropah
Nama Lama : Sarjana Antarabangsa Integrasi Serantau Eropah
 MQA/FA7324
Sarjana 42 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 17/07/2013
158 Sarjana Pengajian ASEAN
Nama Lama : Sarjana Antarabangsa Pengajian ASEAN
 MQA/FA7326
Sarjana 44 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 17/07/2013
159 Sarjana Antarabangsa Pengurusan Maklumat
 MQA/FA7323
Sarjana 44 0322 (Library, information and archival studies ) Mulai 17/07/2013
160 Sarjana Antarabangsa Perusahaan Kecil dan Sederhana
 MQA/FA7325
Sarjana 44 0311 (Economics ) Mulai 17/07/2013
161 Sarjana Pengajian Bahasa Inggeris
Nama Lama : Sarjana Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
 MQA/FA7306
Sarjana 57 0231 (Language acquisition ) Mulai 17/07/2013
162 Sarjana Bioinformatik
 MQA/FA7402
Sarjana 42 0511 (Biology ) Mulai 17/07/2013
163 Sarjana Ekonomi
 MQA/FA7246
Sarjana 40 0311 (Economics ) Mulai 17/07/2013
164 Sarjana Ekonomi
 MQA/FA7245
Sarjana NA 0311 (Economics ) Mulai 17/07/2013
165 Sarjana Etika Penyelidikan Kesihatan
 MQA/SWA12513
Sarjana 42 0910 (Health not further defined) Mulai 12/08/2020
166 Sarjana Falsafah
 MQA/FA7409
Sarjana NA 0000 (Generic programmes and qualifications not further defined) Mulai 17/07/2013
167 Sarjana Fizik Perubatan
 MQA/FA7391
Sarjana 42 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
168 Sarjana Fizik Perubatan
 MQA/FA7390
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
169 Sarjana Harta Tanah
 MQA/FA7328
Sarjana 46 0734 (Surveying) Mulai 17/07/2013
170 Sarjana Kaunseling Profesional
Nama Lama : Sarjana Kaunseling
 MQA/FA7252
Sarjana 57 0923 (Social work and counselling ) Mulai 17/07/2013
171 Sarjana Kaunseling
 MQA/FA7251
Sarjana NA 0923 (Social work and counselling ) Mulai 17/07/2013
172 Sarjana Kejuruteraan Bahan
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Bahan & Teknologi)
 MQA/FA7355
Sarjana 42 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 17/07/2013
173 Sarjana Kejuruteraan Bioperubatan
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Bioperubatan)
 MQA/FA7354
Sarjana 44 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 17/07/2013
174 Sarjana Kejuruteraan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar)
 MQA/FA7351
Sarjana 43 1022 (Occupational health and safety) Mulai 17/07/2013
175 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal)
 MQA/FA7356
Sarjana 42 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 17/07/2013
176 Sarjana Kejuruteraan Mekatronik
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Mekatronik)
 MQA/FA7357
Sarjana 42 0712 (Electricity and energy) Mulai 17/07/2013
177 Sarjana Kejuruteraan Pembuatan
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Pembuatan)
 MQA/FA7350
Sarjana 42 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 17/07/2013
178 Sarjana Kejuruteraan Sistem Kuasa
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Sistem Kuasa)
 MQA/FA7408
Sarjana 42 0712 (Electricity and energy) Mulai 17/07/2013
179 Sarjana Kejuruteraan Telekomunikasi
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Telekomunikasi)
 MQA/FA7353
Sarjana 42 0713 (Electronics and automation ) Mulai 17/07/2013
180 Sarjana Kejuruteraan Sistem
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan Elektronik Industri dan Kawalan
 MQA/FA7352
Sarjana 43 0713 (Electronics and automation ) Mulai 17/07/2013
181 Sarjana Kejuruteraan Perisian (Teknologi Perisian)
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan Perisian
 MQA/FA7337
Sarjana 42 0612 (Software engineering) Mulai 17/07/2013
182 Sarjana Kekuatan dan Suaian Fizikal
 MQA/SWA14621
Sarjana 42 1014 (Sports ) Mulai 19/09/2019
183 Sarjana Kepengetuaan
 MQA/FA7321
Sarjana 45 0111 (Education science) Mulai 17/07/2013
184 Sarjana Kesenian (Seni Rupa)
 MQA/FA7317
Sarjana 56 0213 (Fine arts) Mulai 17/07/2013
185 Sarjana Kesihatan Awam
 MQA/FA7392
Sarjana 40 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
186 Sarjana Kesihatan Oral Komuniti
 MQA/SWA0759
Sarjana 43 0911 (Dental studies) Mulai 19/08/2014
187 Sarjana Sastera (Linguistik)
Nama Lama : Sarjana Linguistik
 MQA/FA7307
Sarjana 57 0232 (Literature and linguistics) Mulai 17/07/2013
188 Sarjana Obstetrik & Ginekologi
 MQA/FA7368
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
189 Sarjana Oftalmologi
 MQA/FA7369
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
190 Sarjana Onkologi Klinikal
 MQA/FA7364
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
191 Sarjana Ortodontik
 MQA/FA7339
Sarjana NA 0911 (Dental studies) Mulai 17/07/2013
192 Sarjana Otorinolaringologi - Surgeri Kepala & Leher
 MQA/FA7371
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
193 Sarjana Patologi (Hematologi)
 MQA/FA7385
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
194 Sarjana Patologi (Mikrobiologi Perubatan)
 MQA/FA7388
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
195 Sarjana Patologi (Patologi Anatomik)
 MQA/FA7387
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
196 Sarjana Patologi (Patologi Forensik)
 MQA/FA7384
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
197 Sarjana Patologi (Patologi Kimia)
 MQA/FA7386
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
198 Sarjana Pediatrik
 MQA/FA7373
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
199 Sarjana Pemasaran
 MQA/SWA10833
Sarjana 42 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 18/09/2019
200 Sarjana Pembedahan Kanak-kanak
 MQA/FA7372
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
201 Sarjana Pendidikan (Falsafah Pendidikan)
 MQA/FA7291
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
202 Sarjana Pendidikan (Falsafah Pendidikan)
 MQA/FA7292
Sarjana 55 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
203 Sarjana Pendidikan Bahasa Arab
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Arab)
 MQA/FA7274
Sarjana 55 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
204 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Arab)
 MQA/FA7273
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
205 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Inggeris)
 MQA/FA7271
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
206 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa)
 MQA/FA7275
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
207 Sarjana Pendidikan Bahasa Malaysia
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa)
 MQA/FA7276
Sarjana 55 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
208 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
 MQA/FA7282
Sarjana 55 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
209 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
 MQA/FA7281
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
210 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
 MQA/FA7267
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
211 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
 MQA/FA7268
Sarjana 55 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
212 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Kesihatan)
 MQA/FA7269
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
213 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Kesihatan)
 MQA/FA7270
Sarjana 55 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
214 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
 MQA/FA7293
Sarjana NA 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 17/07/2013
215 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
 MQA/FA7294
Sarjana 55 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 17/07/2013
216 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik)
 MQA/FA7263
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
217 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik)
 MQA/FA7264
Sarjana 55 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
218 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Nilai)
 MQA/FA7283
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
219 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Nilai dan Kemanusiaan)
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Pendidikan Nilai)
 MQA/FA7284
Sarjana 55 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
220 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains Sosial)
 MQA/FA7287
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
221 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains Sosial)
 MQA/FA7288
Sarjana 55 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
222 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/FA7265
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
223 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/FA7266
Sarjana 55 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
224 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Seni)
 MQA/FA7285
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
225 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Seni Visual)
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Pendidikan Seni)
 MQA/FA7286
Sarjana 55 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
226 Sarjana Pendidikan (Pengukuran dan Penilaian)
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Pengukuran & Penilaian)
 MQA/FA7295
Sarjana NA 0111 (Education science) Mulai 17/07/2013
227 Sarjana Pendidikan (Pengukuran & Penilaian)
 MQA/FA7296
Sarjana 55 0111 (Education science) Mulai 17/07/2013
228 Sarjana Pendidikan (Perancangan & Pentadbiran)
 MQA/FA7277
Sarjana NA 0111 (Education science) Mulai 17/07/2013
229 Sarjana Pendidikan (Perancangan & Pentadbiran)
 MQA/FA7278
Sarjana 55 0111 (Education science) Mulai 17/07/2013
230 Sarjana Pendidikan (Perkembangan Kurikulum)
 MQA/FA7279
Sarjana NA 0111 (Education science) Mulai 17/07/2013
231 Sarjana Pendidikan (Perkembangan Kurikulum)
 MQA/FA7280
Sarjana 55 0111 (Education science) Mulai 17/07/2013
232 Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/FA7298
Sarjana 55 0111 (Education science) Mulai 17/07/2013
233 Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/FA7297
Sarjana NA 0111 (Education science) Mulai 17/07/2013
234 Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
 MQA/FA7289
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
235 Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
 MQA/FA7290
Sarjana 55 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
236 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-Kanak)
Nama Lama : Sarjana Pendidikan Awal Kanak-kanak
 MQA/FA7258
Sarjana 42 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 17/07/2013
237 Sarjana Pendidikan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
 MQA/FA7272
Sarjana 55 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
238 Sarjana Pendidikan Matematik dengan Teknologi
Nama Lama : Sarjana Pendidikan Matematik dengan Teknologi Komunikasi dan Maklumat
 MQA/FA7260
Sarjana 58 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
239 Sarjana Pendidikan Matematik dengan Teknologi Komunikasi dan Maklumat
 MQA/FA7259
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
240 Sarjana Pendidikan Perubatan
 MQA/SWA10832
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 26/09/2019
241 Sarjana Pendidikan Sains dengan Teknologi Komunikasi dan Maklumat
 MQA/FA7261
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
242 Sarjana Pendidikan Sains dengan Teknologi Maklumat
Nama Lama : Sarjana Pendidikan Sains dengan Teknologi Komunikasi dan Maklumat
 MQA/FA7262
Sarjana 58 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
243 Sarjana Pengadilan Jenayah
 MQA/FA7304
Sarjana 43 0421 (Law) Mulai 17/07/2013
244 Sarjana Sastera (Pengajian Asia Tenggara)
Nama Lama : Sarjana Pengajian Asia Tenggara
 MQA/FA7236
Sarjana 56 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 17/07/2013
245 Sarjana Pengajian Bahasa Moden
 MQA/FA7308
Sarjana 57 0231 (Language acquisition ) Mulai 17/07/2013
246 Sarjana Pengajian Media
 MQA/SWA12060
Sarjana 42 0323 (Media and communications) Mulai 31/10/2017
247 Sarjana Pengajian Melayu
 MQA/FA7229
Sarjana 56 0220 (Humanities (except languages) not further defined) Mulai 17/07/2013
248 Sarjana Sastera Pengajian Melayu
Nama Lama : Sarjana Pengajian Melayu
 MQA/FA7230
Sarjana 42 0220 (Humanities (except languages) not further defined) Mulai 17/07/2013
249 Sarjana Pengajian Melayu
 MQA/FA7228
Sarjana NA 0220 (Humanities (except languages) not further defined) Mulai 17/07/2013
250 Sarjana Pengajian Pembangunan
 MQA/FA7249
Sarjana 56 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 17/07/2013
251 Sarjana Sastera (Pengajian Penerbitan)
Nama Lama : Sarjana Pengajian Penerbitan
 MQA/FA7235
Sarjana 55 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 17/07/2013
252 Sarjana Sastera (Pengajian Strategik dan Pertahanan)
Nama Lama : Sarjana Pengajian Strategik dan Pertahanan
 MQA/FA7237
Sarjana 55 1031 (Military and defence ) Mulai 17/07/2013
253 Sarjana Pengurusan
 MQA/FA7241
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 17/07/2013
254 Sarjana Pengurusan Fasiliti dan Penyenggaraan
 MQA/FA7329
Sarjana 45 0733 (Building and Construction) Mulai 17/07/2013
255 Sarjana Pengurusan Pendidikan
 MQA/FA7254
Sarjana 45 0188 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education) Mulai 17/07/2013
256 Sarjana Pengurusan Teknologi Maklumat
 MQA/SWA10836
Sarjana 42 0611 (Information technology and information system) Mulai 06/08/2018
257 Sarjana Pentadbiran Awam
 MQA/FA7247
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) Mulai 17/07/2013
258 Sarjana Pentadbiran Awam
 MQA/FA7248
Sarjana 41 0414 (Management and administration ) Mulai 17/07/2013
259 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA7240
Sarjana 51 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 17/07/2013
260 Sarjana Perakaunan (Akauntabiliti Pelaporan dan Pengurusan)
 MQA/SWA14072
Sarjana 46 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 28/02/2020
261 Sarjana Pergigian Klinikal (Kesihatan Pergigian Kanak-kanak)
 MQA/FA7340
Sarjana NA 0911 (Dental studies) Mulai 17/07/2013
262 Sarjana Pergigian Klinikal (Pembedahan Mulut dan Maksilofasial)
 MQA/FA7341
Sarjana NA 0911 (Dental studies) Mulai 17/07/2013
263 Sarjana Pergigian Klinikal (Pergigian Restoratif Dalam Pemeliharaan Gigi)
 MQA/FA7343
Sarjana NA 0911 (Dental studies) Mulai 17/07/2013
264 Sarjana Pergigian Klinikal (Pergigian Restoratif dalam Pergigian Prostetik)
 MQA/FA7344
Sarjana NA 0911 (Dental studies) Mulai 17/07/2013
265 Sarjana Pergigian Klinikal (Periodontologi)
 MQA/FA7345
Sarjana NA 0911 (Dental studies) Mulai 17/07/2013
266 Sarjana Pergigian Klinikal (Perubatan Mulut dan Patologi Mulut)
 MQA/FA7342
Sarjana NA 0911 (Dental studies) Mulai 17/07/2013
267 Sarjana Perubatan Dalaman
 MQA/FA7367
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
268 Sarjana Perubatan Kecemasan
 MQA/FA7365
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
269 Sarjana Perubatan Keluarga
 MQA/FA7366
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
270 Sarjana Perubatan Pemulihan
 MQA/FA7376
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
271 Sarjana Perubatan Psikologi
 MQA/FA7374
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
272 Sarjana Perubatan Sukan
 MQA/FA7377
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
273 Sarjana Polisi Awam
 MQA/FA7320
Sarjana 42 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 17/07/2013
274 Sarjana Radiologi
 MQA/FA7375
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
275 Sarjana Sains
 MQA/FA7406
Sarjana NA 0500 (Natural sciences, mathematics and statistics not further defined) Mulai 17/07/2013
276 Sarjana Sains (Binaan)
 MQA/FA7331
Sarjana NA 0733 (Building and Construction) Mulai 17/07/2013
277 Sarjana Sains Bioteknologi
Nama Lama : Sarjana Sains (Bioteknologi)
 MQA/FA7396
Sarjana 56 0512 (Biochemistry) Mulai 17/07/2013
278 Sarjana Sains Fizik Gunaan
Nama Lama : Sarjana Sains (Fizik Gunaan)
 MQA/FA7400
Sarjana 40 0533 (Physics) Mulai 17/07/2013
279 Sarjana Geosains Petroleum
Nama Lama : Sarjana Sains (Geologi Petroleum)
 MQA/FA7399
Sarjana 42 0532 (Earth sciences) Mulai 17/07/2013
280 Sarjana Sains (Geologi Petroleum)
 MQA/FA7398
Sarjana 56 0532 (Earth sciences) Mulai 17/07/2013
281 Sarjana Sains Kimia Analisis Beralatan
Nama Lama : Sarjana Sains (Kimia Analisis & Analisis Beralatan)
 MQA/FA7401
Sarjana 40 0531 (Chemistry) Mulai 17/07/2013
282 Sarjana Sains Kelestarian
Nama Lama : Sarjana Sains (Sains, Teknologi & Kelestarian)
 MQA/FA7403
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 17/07/2013
283 Sarjana Sains (Seni Bina)
 MQA/FA7330
Sarjana NA 0731 (Architecture) Mulai 17/07/2013
284 Sarjana Sains Statistik
Nama Lama : Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/FA7404
Sarjana 42 0542 (Statistics ) Mulai 17/07/2013
285 Sarjana Teknologi Pengurusan Alam Sekitar
Nama Lama : Sarjana Sains (Teknologi Pengurusan Alam Sekitar)
 MQA/FA7405
Sarjana 56 0521 (Environmental sciences ) Mulai 17/07/2013
286 Sarjana Sains Data
 MQA/SWA10834
Sarjana 42 0613 (Computer Science) Mulai 10/08/2018
287 Sarjana Sains Kejururawatan
 MQA/FA7362
Sarjana 42 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) Mulai 17/07/2013
288 Sarjana Sains Kejuruteraan
 MQA/FA7358
Sarjana NA 0700 (Engineering, manufacturing and construction not further defined) Mulai 17/07/2013
289 Sarjana Sains Komputer (Pengkomputeran Gunaan)
Nama Lama : Sarjana Sains Komputer
 MQA/FA7336
Sarjana 42 0613 (Computer Science) Mulai 17/07/2013
290 Sarjana Sains Komputer
 MQA/FA7335
Sarjana NA 0613 (Computer Science) Mulai 17/07/2013
291 Sarjana Sains Oral
 MQA/FA12431
Sarjana 46 0911 (Dental studies) 01/01/2021 - 31/12/2023
292 Sarjana Pengurusan Projek
Nama Lama : Sarjana Sains Pengurusan Projek
 MQA/FA7333
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 17/07/2013
293 Sarjana Sains Pergigian
 MQA/FA7346
Sarjana NA 0911 (Dental studies) Mulai 17/07/2013
294 Sarjana Sains Perlindungan Tanaman
 MQA/SWA16122
Sarjana 42 0811 (Crop and livestock production) Mulai 07/04/2021
295 Sarjana Sains Perpustakaan dan Maklumat
 MQA/SWA10835
Sarjana 45 0322 (Library, information and archival studies ) Mulai 09/08/2018
296 Sarjana Sains Maklumat (Sains Perpustakaan)
Nama Lama : Sarjana Sains Perpustakaan dan Maklumat
 MQA/FA7244
Sarjana 50 0322 (Library, information and archival studies ) Mulai 17/07/2013
297 Sarjana Sains Maklumat
Nama Lama : Sarjana Sains Perpustakaan dan Maklumat
 MQA/FA7243
Sarjana NA 0322 (Library, information and archival studies ) Mulai 17/07/2013
298 Sarjana Sains Perubatan (Fisiologi)
Nama Lama : Sarjana Sains Perubatan
 MQA/FA7361
Sarjana 56 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
299 Sarjana Sains Perubatan
 MQA/FA7360
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
300 Sarjana Sains Perubatan (Perubatan Regeneratif)
 MQA/SWA10831
Sarjana 48 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 04/03/2020
301 Sarjana Sains Perubatan dalam Kesihatan Awam
 MQA/FA7389
Sarjana 40 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
302 Sarjana Sains Perubatan dalam Patologi Klinikal (Haematologi)
 MQA/FA7380
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
303 Sarjana Sains Perubatan dalam Patologi Klinikal (Histopatologi)
 MQA/FA7381
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
304 Sarjana Sains Perubatan dalam Patologi Klinikal (Mikrobiologi Perubatan)
 MQA/FA7382
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
305 Sarjana Sains Perubatan dalam Patologi Klinikal (Patologi Forensik)
 MQA/FA7379
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
306 Sarjana Sains Perubatan dalam Patologi Klinikal (Patologi Kimia)
 MQA/FA7383
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
307 Sarjana Sastera
 MQA/FA7238
Sarjana NA 0220 (Humanities (except languages) not further defined) Mulai 17/07/2013
308 Sarjana Sastera (Kesusasteraan Inggeris)
 MQA/FA7234
Sarjana 55 0232 (Literature and linguistics) Mulai 17/07/2013
309 Sarjana Sastera (Sejarah Asia Tenggara)
 MQA/FA7232
Sarjana 56 0222 (History and archaeology ) Mulai 17/07/2013
310 Sarjana Sastera (Sejarah Malaysia)
 MQA/FA7233
Sarjana 55 0222 (History and archaeology ) Mulai 17/07/2013
311 Sarjana Seni Persembahan (Drama)
 MQA/FA7311
Sarjana 56 0215 (Music and performing arts) Mulai 17/07/2013
312 Sarjana Seni Persembahan (Drama)
 MQA/FA7310
Sarjana NA 0215 (Music and performing arts) Mulai 17/07/2013
313 Sarjana Seni Persembahan (Muzik)
 MQA/FA7312
Sarjana NA 0215 (Music and performing arts) Mulai 17/07/2013
314 Sarjana Seni Persembahan (Muzik)
 MQA/FA7313
Sarjana 56 0215 (Music and performing arts) Mulai 17/07/2013
315 Sarjana Seni Persembahan (Seni Tari)
 MQA/FA7314
Sarjana NA 0215 (Music and performing arts) Mulai 17/07/2013
316 Sarjana Seni Persembahan (Tari)
 MQA/FA7315
Sarjana 56 0215 (Music and performing arts) Mulai 17/07/2013
317 Sarjana Senibina
 MQA/FA14623
Sarjana 65 0731 (Architecture) 13/06/2022 - 12/06/2027
318 Sarjana Senibina
 MQA/FA14623
Sarjana 65 0731 (Architecture) 13/06/2016 - 12/06/2021
319 Sarjana Statistik Gunaan
 MQA/FA7349
Sarjana 40 0542 (Statistics ) Mulai 17/07/2013
320 Sarjana Surgeri
 MQA/FA7378
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
321 Sarjana Surgeri Ortopedik
 MQA/FA7370
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
322 Sarjana Syariah
 MQA/FA7222
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 17/07/2013
323 Sarjana Syariah
 MQA/FA7223
Sarjana 52 0224 (Islamic studies) Mulai 17/07/2013
324 Sarjana Syariah (Fiqh dan Usul)
 MQA/SWA15513
Sarjana 44 0224 (Islamic studies) Mulai 07/08/2019
325 Sarjana Syariah (Pengurusan dan Kewangan Islam)
 MQA/SWA15511
Sarjana 44 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 07/08/2019
326 Sarjana Syariah (Politik dan Pentadbiran Islam)
 MQA/SWA15507
Sarjana 44 0224 (Islamic studies) Mulai 22/07/2019
327 Sarjana Syariah (Undang-Undang Syariah)
 MQA/SWA15506
Sarjana 44 0421 (Law) Mulai 22/08/2019
328 Sarjana Tari
 MQA/SWA12194
Sarjana 43 0215 (Music and performing arts) Mulai 30/09/2020
329 Sarjana Teknologi (Sains Bahan)
 MQA/FA7397
Sarjana 42 0531 (Chemistry) Mulai 17/07/2013
330 Sarjana Teknologi Pengajaran (Reka Bentuk Pengajaran)
Nama Lama : Sarjana Teknologi Pengajaran
 MQA/FA7256
Sarjana 55 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
331 Sarjana Teknologi Pengajaran
 MQA/FA7255
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/07/2013
332 Sarjana Tenaga Boleh Diperbaharu
 MQA/SWA10820
Sarjana 42 0712 (Electricity and energy) Mulai 27/04/2017
333 Sarjana Pengaiian Perundangan
Nama Lama : Sarjana Undang-Undang
 MQA/FA7301
Sarjana NA 0421 (Law) Mulai 17/07/2013
334 Sarjana Undang-Undang Komersial
Nama Lama : Sarjana Undang-Undang
 MQA/FA7302
Sarjana 56 0421 (Law) Mulai 17/07/2013
335 Sarjana Undang-Undang
 MQA/FA7303
Sarjana 44 0421 (Law) Mulai 17/07/2013
336 Sarjana Usuluddin
 MQA/FA7224
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 17/07/2013
337 Sarjana Usuluddin
 MQA/FA7225
Sarjana 52 0224 (Islamic studies) Mulai 17/07/2013
338 Sarjana Usuluddin (Akidah dan Pemikiran Islam)
 MQA/SWA15509
Sarjana 44 0224 (Islamic studies) Mulai 22/10/2020
339 Sarjana Usuluddin (Al-Quran dan Al-Hadith)
 MQA/SWA15517
Sarjana 44 0224 (Islamic studies) Mulai 24/07/2019
340 Sarjana Usuluddin (Dakwah dan Pembangunan Insan)
 MQA/SWA15512
Sarjana 44 0224 (Islamic studies) Mulai 22/10/2020
341 Doktor Falsafah
 MQA/FA7300
Ijazah Kedoktoran 84 0110 (Education not further defined) Mulai 17/07/2013
342 Doktor Falsafah
 MQA/FA7407
Ijazah Kedoktoran NA 0500 (Natural sciences, mathematics and statistics not further defined) Mulai 17/07/2013
343 Doktor Falsafah
 MQA/FA7319
Ijazah Kedoktoran NA 1014 (Sports ) Mulai 17/07/2013
344 Doktor Falsafah
 MQA/FA7305
Ijazah Kedoktoran NA 0421 (Law) Mulai 17/07/2013
345 Doktor Falsafah
 MQA/FA7410
Ijazah Kedoktoran NA 0000 (Generic programmes and qualifications not further defined) Mulai 17/07/2013
346 Doktor Falsafah
 MQA/FA7322
Ijazah Kedoktoran NA 0110 (Education not further defined) Mulai 17/07/2013
347 Doktor Falsafah
 MQA/SWA16477
Ijazah Kedoktoran - 0916 (Pharmacy) Mulai 01/06/2021
348 Doktor Falsafah
 MQA/FA7338
Ijazah Kedoktoran NA 0613 (Computer Science) Mulai 17/07/2013
349 Doktor Falsafah
 MQA/FA7231
Ijazah Kedoktoran NA 0220 (Humanities (except languages) not further defined) Mulai 17/07/2013
350 Doktor Falsafah
 MQA/FA7242
Ijazah Kedoktoran NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 17/07/2013
351 Doktor Falsafah
 MQA/FA7347
Ijazah Kedoktoran NA 0911 (Dental studies) Mulai 17/07/2013
352 Doktor Falsafah
 MQA/FA7359
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 17/07/2013
353 Doktor Falsafah
 MQA/FA7250
Ijazah Kedoktoran NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 17/07/2013
354 Doktor Falsafah
 MQA/FA7239
Ijazah Kedoktoran NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 17/07/2013
355 Doktor Falsafah
 MQA/FA7334
Ijazah Kedoktoran NA 0730 (Architecture, surveying and town planning not further defined) Mulai 17/07/2013
356 Doktor Falsafah
 MQA/FA7309
Ijazah Kedoktoran NA 0230 (Languages not further defined) Mulai 17/07/2013
357 Doktor Falsafah
 MQA/FA7395
Ijazah Kedoktoran NA 0988 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving health and welfare) Mulai 17/07/2013
358 Doktor Falsafah
 MQA/FA7299
Ijazah Kedoktoran NA 0110 (Education not further defined) Mulai 17/07/2013
359 Doktor Falsafah
 MQA/FA7227
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) Mulai 17/07/2013
360 Doktor Falsafah
 MQA/FA7318
Ijazah Kedoktoran NA 0210 (Arts not further defined) Mulai 17/07/2013
361 Doktor Falsafah
 MQA/FA7327
Ijazah Kedoktoran NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 17/07/2013
362 Doktor Kesihatan Awam
 MQA/FA7393
Ijazah Kedoktoran 114 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
363 Doktor Kesihatan Awam Pergigian
 MQA/SWA10062
Ijazah Kedoktoran NA 0911 (Dental studies) Mulai 07/12/2016
364 Doktor Pengurusan
 MQA/SWA12195
Ijazah Kedoktoran 81 0414 (Management and administration ) Mulai 28/11/2019
365 Doktor Perubatan
 MQA/FA7394
Ijazah Kedoktoran NA 0912 (Medicine) Mulai 17/07/2013
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak