Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Alamat : UKM Bangi
43600 Bangi
Selangor.No Tel : 03-8921 4902
No Faks : 03-8921 3552
E-Mel : urusetiapjk@ukm.edu.my
Laman Web : www.ukm.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian
 10342
Sarjana Muda 0311 (Economics ) 1970 1970
2 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Awam & Struktur)
 11498
Sarjana Muda 0716 (Civil engineering) 12/07/1990 1985
3 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Awam Dan Sekitaran)
 11497
Sarjana Muda 0716 (Civil engineering) 09/11/1996 1998
4 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (BioKimia)
 10272
Sarjana Muda 0711 (Chemical engineering and processes) 23/06/1987 1985
5 Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Elektrik dan Elektronik)
 10270
Sarjana Muda 0713 (Electronics and automation ) 23/06/1987 2000
6 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Komunikasi dan Komputer)
 10274
Sarjana Muda 0713 (Electronics and automation ) 09/11/1996 1997
7 Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Mikroelektronik)
 10271
Sarjana Muda 0713 (Electronics and automation ) 09/11/1996 1997
8 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Pembuatan)
 10276
Sarjana Muda 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 30/04/1997 1998
9 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Biologi)
 10285
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 1983 1983
10 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Fizik)
 10284
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 1983 1983
11 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Kimia)
 10283
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 1983 1983
12 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Matematik)
 10286
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 1983 1983
13 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Al-Quran)
 10279
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 07/03/2004 2004
14 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam)
 10280
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 17/03/2004 2004
15 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Khas)
 10282
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 19/09/1992 1992
16 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
 10281
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 14/01/1999 1999
17 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pengurusan Pendidikan)
 11522
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 18/05/2005 2005/2006
18 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Sukan dan Rekreasi)
 10287
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 16/03/1998 1998
19 Sarjana Muda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
 10340
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 1970 1970
20 Sarjana Muda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah )
 10341
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 1973 1970
21 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian
 10338
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 1975 1975
22 Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian
 10288
Sarjana Muda 0411 (Accounting, auditing and taxation) 14/05/2002 2007
23 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Bioinformatik)
 10292
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 30/09/2002 2003
24 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Biokimia)
 10305
Sarjana Muda 0511 (Biology ) 17/04/2001 2001
25 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Fizik)
 10295
Sarjana Muda 0533 (Physics) 17/04/2001 2001
26 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Genetik)
 10301
Sarjana Muda 0511 (Biology ) 17/04/2001 2001
27 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Kimia)
 10298
Sarjana Muda 0531 (Chemistry) 17/04/2001 2001
28 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Mikrobiologi)
 10303
Sarjana Muda 0511 (Biology ) 17/04/2001 2001
29 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Oleokimia)
 10307
Sarjana Muda 0531 (Chemistry) 02/07/2002 2001
30 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Bahan)
 10302
Sarjana Muda 0530 (Physical sciences not further defined) 17/04/2001 2001
31 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan)
 10313
Sarjana Muda 0721 (Food processing ) 17/04/2001 2001
32 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Nuklear)
 10300
Sarjana Muda 0533 (Physics) 17/04/2001 2001
33 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Sekitaran)
 10308
Sarjana Muda 0521 (Environmental sciences ) 02/07/2002 2001
34 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Teknologi Kimia)
 10299
Sarjana Muda 0531 (Chemistry) 17/04/2001 2001
35 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Zoologi)
 10304
Sarjana Muda 0511 (Biology ) 17/04/2001 2001
36 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Antropologi Dan Sosiologi)
 10325
Sarjana Muda 0314 (Sociology and cultural studies ) 01/04/2003 2003
37 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Geografi)
 10332
Sarjana Muda 0532 (Earth sciences) 01/04/2003 2003
38 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Hubungan Antarabangsa)
 10331
Sarjana Muda 0312 (Political sciences and public policy) 01/04/2003 2003
39 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi Dan Dasar Awam)
 10323
Sarjana Muda 0321 (Journalism and reporting ) 01/04/2003 2003
40 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi Dan Pengurusan Maklumat)
 10322
Sarjana Muda 0321 (Journalism and reporting ) 01/04/2003 2003
41 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi Media)
 10324
Sarjana Muda 0321 (Journalism and reporting ) 01/04/2003 2003
42 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Linguistik)
 10320
Sarjana Muda 0230 (Languages not further defined) 01/04/2003 2003
43 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Pembangunan Manusia)
 10327
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 01/04/2003 2003
44 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Pengajian Kerja Sosial)
 10328
Sarjana Muda 0923 (Social work and counselling ) 01/04/2003 2003
45 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Psikologi)
 10326
Sarjana Muda 0313 (Psychology ) 01/04/2003 2003
46 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sains Pembangunan)
 10334
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 01/04/2003 2003
47 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sains Politik)
 10330
Sarjana Muda 0312 (Political sciences and public policy) 01/04/2003 2003
48 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Melayu)
 10333
Sarjana Muda 0233 (National Language ) 01/04/2003 2003
49 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Kebudayaan Dan Kesenian Melayu)
 10321
Sarjana Muda 0215 (Music and performing arts) 01/04/2003 2003
50 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Inggeris)
 10318
Sarjana Muda 0231 (Language acquisition ) 01/04/2003 2003
51 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Pengajian Sastera Dalam Bahasa Inggeris)
 10319
Sarjana Muda 0231 (Language acquisition ) 01/04/2003 2003
52 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Persuratan Melayu)
 10335
Sarjana Muda 0233 (National Language ) 01/04/2003 2003
53 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Sejarah)
 10329
Sarjana Muda 0222 (History and archaeology ) 01/04/2003 2003
54 Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Komputeran Industri)
 10311
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 18/01/1996 1996
55 Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Pengajian Multimedia)
 10343
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 05/04/2001 2001
56 Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sistem)
 10344
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 18/01/1996 1996
57 Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sains Komputer)
 10310
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 18/01/1996 1996
58 Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sains Maklumat)
 10312
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 18/01/1996 1996
59 Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sistem Cerdas)
 10345
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 04/11/2004 2005
60 Sarjana Muda Undang-undang Dengan Kepujian
 10346
Sarjana Muda 0421 (Law) 10/09/1991 1986

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program ASASIpintar UKM
 MQA/SWA12401
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 05/12/2018
2 Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian
 MQA/SWA13445
Sarjana Muda 120 0311 (Economics ) Mulai 17/10/2012
3 Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian
 MQA/FA16112
Sarjana Muda 140 0716 (Civil engineering) 01/01/2019 - 31/12/2024
4 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dengan Kepujian
 MQA/FA16117
Sarjana Muda 137 0712 (Electricity and energy) 01/01/2019 - 31/12/2024
5 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian
 MQA/FA16116
Sarjana Muda 139 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 - 31/12/2024
6 Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian
 MQA/FA16113
Sarjana Muda 139 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2019 - 31/12/2024
7 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
 MQA/FA16115
Sarjana Muda 139 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2018 - 31/12/2022
8 Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Maklumat) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Maklumat)
 MQA/SWA13059
Sarjana Muda 122 0612 (Software engineering) Mulai 07/11/2017
9 Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Multimedia)
 MQA/SWA13060
Sarjana Muda 122 0612 (Software engineering) Mulai 07/11/2017
10 Sarjana Muda Keusahawanan dan Inovasi dengan Kepujian
 MQA/SWA12935
Sarjana Muda 140 0414 (Management and administration ) Mulai 06/08/2018
11 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Al-Quran)
 MQA/SWA13439
Sarjana Muda 160 0114 (Educator training with subject specialisation ) 21/12/2011 - 21/12/2015
12 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Islam)
 MQA/SWA13441
Sarjana Muda 160 0114 (Educator training with subject specialisation ) 21/12/2011 - 21/12/2015
13 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Khas)
 MQA/SWA13440
Sarjana Muda 143 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
14 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Sains)
 MQA/SWA13443
Sarjana Muda 160 0114 (Educator training with subject specialisation ) 21/12/2011 - 21/12/2015
15 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/SWA13444
Sarjana Muda 160 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
16 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/SWA13442
Sarjana Muda 160 0113 (Educator training without subject specialization) 21/12/2011 - 21/12/2015
17 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Sukan dan Rekreasi)
 MQA/SWA13438
Sarjana Muda 160 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
18 Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
 MQA/SWA13980
Sarjana Muda 123 0224 (Islamic studies) Mulai 17/10/2012
19 Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
 MQA/SWA13981
Sarjana Muda 123 0224 (Islamic studies) Mulai 17/10/2012
20 Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
 MQA/SWA13982
Sarjana Muda 123 0224 (Islamic studies) Mulai 17/10/2012
21 Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Syariah)
 MQA/SWA13983
Sarjana Muda 123 0224 (Islamic studies) Mulai 17/10/2012
22 Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah)
 MQA/SWA13984
Sarjana Muda 123 0224 (Islamic studies) Mulai 19/04/2012
23 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioinformatik)
 MQA/SWA14099
Sarjana Muda 122 0511 (Biology ) Mulai 31/07/2015
24 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Biologi)
 MQA/SWA14113
Sarjana Muda 122 0511 (Biology ) Mulai 31/07/2015
25 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Geologi)
 MQA/SWA14112
Sarjana Muda 120 0532 (Earth sciences) Mulai 31/07/2015
26 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik)
 MQA/SWA14109
Sarjana Muda 121/123 0541 (Mathematics) Mulai 31/07/2015
27 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Oleokimia)
 MQA/SWA14105
Sarjana Muda 135 0531 (Chemistry) Mulai 31/07/2015
28 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari)
 MQA/SWA14111
Sarjana Muda 121/123 0542 (Statistics ) Mulai 31/07/2015
29 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Bahan)
 MQA/SWA14102
Sarjana Muda 123 0588 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics) Mulai 31/07/2015
30 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Laut)
 MQA/SWA14114
Sarjana Muda 120 0532 (Earth sciences) Mulai 31/07/2015
31 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Makanan dan Pemakanan)
 MQA/SWA14107
Sarjana Muda 125 0721 (Food processing ) Mulai 31/07/2015
32 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan)
 MQA/SWA14108
Sarjana Muda 127 0721 (Food processing ) Mulai 31/07/2015
33 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Sekitaran)
 MQA/SWA14115
Sarjana Muda 125 0521 (Environmental sciences ) Mulai 31/07/2015
34 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Statistik)
 MQA/SWA14110
Sarjana Muda 121/123 0542 (Statistics ) Mulai 31/07/2015
35 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Kimia)
 MQA/SWA14106
Sarjana Muda 131 0531 (Chemistry) Mulai 31/07/2015
36 Sarjana Muda Sains Forensik dengan Kepujian
 MQA/SWA13990
Sarjana Muda 167 0512 (Biochemistry) Mulai 03/03/2015
37 Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian
 MQA/SWA13062
Sarjana Muda 122 0613 (Computer Science) Mulai 07/11/2017
38 Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kepujian
 MQA/FA16118
Sarjana Muda 121 0731 (Architecture) 17/07/2019 - 16/07/2024
39 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Antropologi dan Sosiologi)
 MQA/SWA12410
Sarjana Muda 121 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 23/03/2015
40 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Geografi)
 MQA/SWA12408
Sarjana Muda 121 0532 (Earth sciences) Mulai 23/03/2015
41 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Kerja Sosial)
 MQA/SWA12412
Sarjana Muda 121 0923 (Social work and counselling ) Mulai 23/03/2015
42 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Komunikasi Media)
 MQA/SWA12407
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) Mulai 23/03/2015
43 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Linguistik)
 MQA/SWA12406
Sarjana Muda 121 0232 (Literature and linguistics) Mulai 23/03/2015
44 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Psikologi)
 MQA/SWA12413
Sarjana Muda 121 0313 (Psychology ) Mulai 23/03/2015
45 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Sains Pembangunan)
 MQA/SWA12409
Sarjana Muda 121 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 23/03/2015
46 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Sains Politik)
 MQA/SWA12411
Sarjana Muda 121 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 23/03/2015
47 Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA12404
Sarjana Muda 121 0232 (Literature and linguistics) Mulai 23/03/2015
48 Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Melayu)
 MQA/SWA12402
Sarjana Muda 120 0233 (National Language ) Mulai 23/03/2015
49 Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian (Persuratan Melayu)
 MQA/SWA12403
Sarjana Muda 120 0233 (National Language ) Mulai 23/03/2015
50 Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian (Sejarah)
 MQA/SWA12405
Sarjana Muda 120 0222 (History and archaeology ) Mulai 23/03/2015
51 Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian
 MQA/SWA13061
Sarjana Muda 122 0611 (Information technology and information system) Mulai 07/11/2017
52 Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian
 MQA/SWA13985
Sarjana Muda 169 0421 (Law) Mulai 22/03/2012
53 Diploma Pascasiswazah Ekonomi
 MQA/SWA0565
Diploma Pascasiswazah 40 0311 (Economics ) Mulai 18/09/2013
54 Diploma Pascasiswazah Kerja Sosial
 MQA/SWA13105
Diploma Pascasiswazah 30 0923 (Social work and counselling ) Mulai 28/03/2019
55 Diploma Pascasiswazah Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam
 MQA/SWA11541
Diploma Pascasiswazah 33 0421 (Law) Mulai 11/02/2015
56 Doktor Pergigian Klinikal (Ortodontik)
 MQA/SWA0579
Sarjana 206 0911 (Dental studies) Mulai 19/11/2014
57 Doktor Pergigian Klinikal (Pergigian Pediatrik)
 MQA/SWA0577
Sarjana 40 0911 (Dental studies) Mulai 19/11/2014
58 Doktor Pergigian Klinikal (Pergigian Restoratif))
 MQA/SWA0578
Sarjana 206 0911 (Dental studies) Mulai 19/11/2014
59 Doktor Pergigian Klinikal (Periodontologi)
 MQA/SWA0580
Sarjana 205 0911 (Dental studies) Mulai 19/11/2014
60 Sarjana Biologi Sistem (Biologi Kekomputeran)
 MQA/SWA0721
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
61 Sarjana Biologi Sistem (Biologi Siliko)
 MQA/SWA0722
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
62 Sarjana Biologi Sistem (Sains Biomolekul)
 MQA/SWA0723
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
63 Sarjana Biologi Sistem (Sains Preteom)
 MQA/SWA0724
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
64 Sarjana Ekonomi
 MQA/SWA0564
Sarjana 40 0311 (Economics ) Mulai 18/09/2013
65 Sarjana Ekonomi Islam
 MQA/SWA12934
Sarjana 40 0311 (Economics ) Mulai 01/11/2017
66 Sarjana Falsafah
 MQA/SWA11610
Sarjana NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 13/05/2015
67 Sarjana Falsafah (Antropologi dan Sosiologi)
 MQA/SWA11566
Sarjana NA 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 26/02/2014
68 Sarjana Falsafah (Geografi)
 MQA/SWA11567
Sarjana NA 0520 (Environment not further defined) Mulai 26/02/2014
69 Sarjana Falsafah (Globalisasi dan Pembangunan)
 MQA/SWA11611
Sarjana NA 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 13/05/2015
70 Sarjana Falsafah (Kajian Bahasa Melayu)
 MQA/SWA11558
Sarjana NA 0233 (National Language ) Mulai 26/02/2014
71 Sarjana Falsafah (Kajian Oksidental)
 MQA/SWA11613
Sarjana NA 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 13/05/2015
72 Sarjana Falsafah (Kesusasteraan Pascakolonial dalam Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA11563
Sarjana NA 0232 (Literature and linguistics) Mulai 26/02/2014
73 Sarjana Falsafah (Komunikasi)
 MQA/SWA11557
Sarjana NA 0323 (Media and communications) Mulai 26/02/2014
74 Sarjana Falsafah (Linguistik)
 MQA/SWA11564
Sarjana NA 0232 (Literature and linguistics) Mulai 26/02/2014
75 Sarjana Falsafah (Pembangunan dan Perubahan Sosial)
 MQA/SWA11612
Sarjana NA 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 13/05/2015
76 Sarjana Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA11565
Sarjana NA 0232 (Literature and linguistics) Mulai 26/02/2014
77 Sarjana Falsafah (Pengajian Strategi dan Keselamatan)
 MQA/SWA11562
Sarjana 40 1031 (Military and defence ) Mulai 26/02/2014
78 Sarjana Falsafah (Pengurusan Persekitaran)
 MQA/SWA11569
Sarjana NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 26/02/2014
79 Sarjana Falsafah (Pengurusan Persembahan Seni)
 MQA/SWA11559
Sarjana 40 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 26/02/2014
80 Sarjana Falsafah (Psikologi)
 MQA/SWA11570
Sarjana NA 0313 (Psychology ) Mulai 26/02/2014
81 Sarjana Falsafah (Sains Pembangunan)
 MQA/SWA11568
Sarjana NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 26/02/2014
82 Sarjana Falsafah (Sains Politik)
 MQA/SWA11561
Sarjana NA 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 26/02/2014
83 Sarjana Falsafah (Sejarah)
 MQA/SWA11560
Sarjana NA 0222 (History and archaeology ) Mulai 26/02/2014
84 Sarjana Kajian Asia Barat (Pembangunan Ekonomi)
 MQA/SWA11614
Sarjana NA 0311 (Economics ) Mulai 13/05/2015
85 Sarjana Kajian Asia Barat (Politik dan Hubungan Antarabangsa)
 MQA/SWA11615
Sarjana NA 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 13/05/2015
86 Sarjana Kajian Bencana (Bencana Geologi)
 MQA/SWA12290
Sarjana NA 0532 (Earth sciences) Mulai 10/11/2016
87 Sarjana Kajian Bencana (Bencana Iklim)
 MQA/SWA12291
Sarjana NA 0532 (Earth sciences) Mulai 10/11/2016
88 Sarjana Kajian Bencana (Bencana Teknologi)
 MQA/SWA12292
Sarjana NA 0532 (Earth sciences) Mulai 10/11/2016
89 Sarjana Kajian Bencana (Dasar dan Pengurusan Bencana)
 MQA/SWA12293
Sarjana NA 0532 (Earth sciences) Mulai 10/11/2016
90 Sarjana Kejuruteraan Awam
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Awam)
 MQA/SWA0574
Sarjana NA 0716 (Civil engineering) Mulai 19/11/2014
91 Sarjana Kejuruteraan Kimia
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Kimia)
 MQA/SWA0572
Sarjana NA 0711 (Chemical engineering and processes) Mulai 19/11/2014
92 Sarjana Kejuruteraan Sistem Komunikasi
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi dan Komputer)
 MQA/SWA0570
Sarjana 40 0713 (Electronics and automation ) Mulai 19/11/2014
93 Sarjana Kejuruteraan Mekanik
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Mekanik)
 MQA/SWA0571
Sarjana 44 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 28/08/2013
94 Sarjana Kejuruteraan Mikroelektronik
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Mikroelektronik)
 MQA/SWA0568
Sarjana 40 0713 (Electronics and automation ) Mulai 19/11/2014
95 Sarjana Kejuruteraan Sekitaran
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Sekitaran)
 MQA/SWA0569
Sarjana 40 0717 (Environmental protection technology) Mulai 19/11/2014
96 Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)
 MQA/SWA0573
Sarjana 44 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 28/08/2013
97 Sarjana Keselamatan Siber
 MQA/SWA12938
Sarjana 40 0613 (Computer Science) Mulai 24/04/2018
98 Sarjana Keusahawanan dan Inovasi
 MQA/SWA12936
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 29/04/2018
99 Sarjana Pendidikan (Bahasa Arab)
 MQA/SWA0541
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
100 Sarjana Pendidikan (Bahasa Melayu)
 MQA/SWA0542
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
101 Sarjana Pendidikan (Bimbingan Kaunseling)
 MQA/SWA0539
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
102 Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pedagogi)
 MQA/SWA0540
Sarjana 40 0111 (Education science) Mulai 21/12/2011
103 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Ekonomi)
 MQA/SWA0543
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
104 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
 MQA/SWA0544
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
105 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
 MQA/SWA0545
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
106 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Komputer)
 MQA/SWA0546
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
107 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik)
 MQA/SWA0547
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
108 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan)
 MQA/SWA0548
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
109 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
 MQA/SWA0549
Sarjana 40 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 21/12/2011
110 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/SWA0550
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
111 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sastera)
 MQA/SWA0551
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
112 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
 MQA/SWA0552
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
113 Sarjana Pendidikan (Pengukuran dan Penilaian)
 MQA/SWA0554
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
114 Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)
 MQA/SWA0555
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
115 Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
 MQA/SWA0556
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
116 Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA0557
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
117 Sarjana Pendidikan (Psikologi Sosial dalam Pendidikan)
 MQA/SWA0559
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
118 Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
 MQA/SWA0560
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
119 Sarjana Pendidikan (Sumber dan Teknologi Maklumat)
 MQA/SWA0558
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
120 Sarjana Pendidikan (TESL)
 MQA/SWA0553
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
121 Sarjana Pengajian Etnik
 MQA/SWA0719
Sarjana NA 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 28/01/2015
122 Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
 MQA/SWA0514
Sarjana 40 0224 (Islamic studies) Mulai 26/06/2013
123 Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
 MQA/SWA0515
Sarjana 40 0224 (Islamic studies) Mulai 26/06/2013
124 Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
 MQA/SWA0516
Sarjana 40 0224 (Islamic studies) Mulai 26/06/2013
125 Sarjana Pengajian Islam (Syariah)
 MQA/SWA0517
Sarjana 40 0224 (Islamic studies) Mulai 26/06/2013
126 Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah)
 MQA/SWA0513
Sarjana 40 0224 (Islamic studies) Mulai 26/06/2013
127 Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
 MQA/SWA0713
Sarjana 40 1022 (Occupational health and safety) Mulai 13/05/2015
128 Sarjana Pengurusan Persekitaran
 MQA/SWA11591
Sarjana 40 0521 (Environmental sciences ) Mulai 26/02/2014
129 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA0717
Sarjana 48 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 13/05/2015
130 Sarjana Peradaban Islam
 MQA/SWA12294
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 21/05/2015
131 Sarjana Perakaunan
 MQA/SWA0563
Sarjana 40 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 21/12/2011
132 Sarjana Persuratan
 MQA/SWA12941
Sarjana NA 0288 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving arts and humanities ) Mulai 19/11/2014
133 Sarjana Sains
 MQA/SWA15077
Sarjana NA 0530 (Physical sciences not further defined) Mulai 03/10/2019
134 Sarjana Sains (Alam Sekitar dan Pembangunan)
 MQA/SWA0222
Sarjana 40 0521 (Environmental sciences ) Mulai 01/01/2001
135 Sarjana Sains (Biokimia)
 MQA/SWA0674
Sarjana NA 0512 (Biochemistry) Mulai 13/05/2015
136 Sarjana Sains (Biologi Molekul)
 MQA/SWA0675
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
137 Sarjana Sains (Biologi Pemuliharaan)
 MQA/SWA0704
Sarjana 40 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
138 Sarjana Sains (Biologi)
 MQA/SWA0688
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
139 Sarjana Sains (Bioteknologi Tumbuhan)
 MQA/SWA0676
Sarjana NA 0512 (Biochemistry) Mulai 13/05/2015
140 Sarjana Sains (Botani)
 MQA/SWA0689
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
141 Sarjana Sains (Entomologi)
 MQA/SWA0705
Sarjana 40 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
142 Sarjana Sains (Fizik Gunaan)
 MQA/SWA0695
Sarjana 40 0533 (Physics) Mulai 13/05/2015
143 Sarjana Sains (Fizik)
 MQA/SWA0680
Sarjana NA 0533 (Physics) Mulai 13/05/2015
144 Sarjana Sains (Genetik)
 MQA/SWA0690
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
145 Sarjana Sains (Geofizik Kejuruteraan dan Persekitaran)
 MQA/SWA0706
Sarjana 40 0532 (Earth sciences) Mulai 13/05/2015
146 Sarjana Sains (Geologi Kejuruteraan)
 MQA/SWA0707
Sarjana 40 0532 (Earth sciences) Mulai 13/05/2015
147 Sarjana Sains (Geologi)
 MQA/SWA0691
Sarjana NA 0532 (Earth sciences) Mulai 13/05/2015
148 Sarjana Sains (Geosains Petroleum)
 MQA/SWA0714
Sarjana 40 0532 (Earth sciences) Mulai 13/05/2015
149 Sarjana Sains (Kejuruteraan Awam dan Struktur)
 MQA/SWA0575
Sarjana NA 0716 (Civil engineering) Mulai 28/08/2013
150 Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem)
 MQA/SWA13108
Sarjana NA 0712 (Electricity and energy) Mulai 28/08/2013
151 Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia dan Proses)
 MQA/SWA13107
Sarjana NA 0711 (Chemical engineering and processes) Mulai 28/08/2013
152 Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanik dan Bahan)
 MQA/SWA13106
Sarjana NA 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 28/08/2013
153 Sarjana Sains (Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik)
 MQA/SWA12940
Sarjana NA 0713 (Electronics and automation ) Mulai 24/04/2018
154 Sarjana Sains (Kejuruteraan Sel Fuel)
 MQA/SWA0727
Sarjana NA 0711 (Chemical engineering and processes) Mulai 13/05/2015
155 Sarjana Sains (Keselamatan Sinaran dan Nuklear)
 MQA/SWA0697
Sarjana 40 0533 (Physics) Mulai 13/05/2015
156 Sarjana Sains (Kimia)
 MQA/SWA0683
Sarjana NA 0531 (Chemistry) Mulai 13/05/2015
157 Sarjana Sains (Kimia)
 MQA/SWA0698
Sarjana 40 0531 (Chemistry) Mulai 13/05/2015
158 Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/SWA0701
Sarjana 40 0541 (Mathematics) Mulai 13/05/2015
159 Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/SWA0686
Sarjana NA 0541 (Mathematics) Mulai 13/05/2015
160 Sarjana Sains (Mikrobiologi)
 MQA/SWA0677
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
161 Sarjana Sains (Mineral Industri)
 MQA/SWA0708
Sarjana 40 0532 (Earth sciences) 13/05/2015 - 24/06/2020
162 Sarjana Sains (Pemakanan)
 MQA/SWA0699
Sarjana 40 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 13/05/2015
163 Sarjana Sains (Pemakanan)
 MQA/SWA0684
Sarjana NA 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 13/05/2015
164 Sarjana Sains (Pemuliharaan Alam Sekitar)
 MQA/SWA0224
Sarjana 40 0521 (Environmental sciences ) Mulai 01/01/2001
165 Sarjana Sains (Pengurusan Ekosistem Bandar)
 MQA/SWA0223
Sarjana 40 0521 (Environmental sciences ) Mulai 01/01/2001
166 Sarjana Sains (Pengurusan Industri dan Teknologi)
 MQA/SWA0576
Sarjana 44 0741 (Engineering technology ) Mulai 28/08/2013
167 Sarjana Sains (Pengurusan Kepelbagaian Biologi)
 MQA/SWA0225
Sarjana 40 0521 (Environmental sciences ) Mulai 01/01/2001
168 Sarjana Sains (Pengurusan Sumber Genetik Tumbuhan)
 MQA/SWA0709
Sarjana 40 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
169 Sarjana Sains (Penilaian dan Pemantauan Persekitaran)
 MQA/SWA0710
Sarjana 40 0521 (Environmental sciences ) Mulai 13/05/2015
170 Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti)
 MQA/SWA0702
Sarjana 40 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 13/05/2015
171 Sarjana Sains (Sains Bahan)
 MQA/SWA0681
Sarjana NA 0588 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics) Mulai 13/05/2015
172 Sarjana Sains (Sains Haiwan)
 MQA/SWA0678
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
173 Sarjana Sains (Sains Laut)
 MQA/SWA0692
Sarjana NA 0532 (Earth sciences) Mulai 13/05/2015
174 Sarjana Sains (Sains Makanan)
 MQA/SWA0700
Sarjana 40 0721 (Food processing ) Mulai 13/05/2015
175 Sarjana Sains (Sains Makanan)
 MQA/SWA0685
Sarjana NA 0721 (Food processing ) Mulai 13/05/2015
176 Sarjana Sains (Sains Marin)
 MQA/SWA0711
Sarjana 40 0532 (Earth sciences) Mulai 13/05/2015
177 Sarjana Sains (Sains Nuklear)
 MQA/SWA0682
Sarjana NA 0533 (Physics) Mulai 13/05/2015
178 Sarjana Sains (Sains Sekitaran)
 MQA/SWA0693
Sarjana NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 13/05/2015
179 Sarjana Sains (Sains Tumbuhan)
 MQA/SWA0679
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
180 Sarjana Sains (Sistematik Tumbuhan)
 MQA/SWA0712
Sarjana 40 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
181 Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/SWA0703
Sarjana 40 0542 (Statistics ) Mulai 13/05/2015
182 Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/SWA0687
Sarjana NA 0542 (Statistics ) Mulai 13/05/2015
183 Sarjana Sains (Teknologi Tenaga)
 MQA/SWA0696
Sarjana 40 0712 (Electricity and energy) Mulai 13/05/2015
184 Sarjana Sains (Tenaga Hidrogen)
 MQA/SWA0728
Sarjana NA 0712 (Electricity and energy) Mulai 13/05/2015
185 Sarjana Sains (Tenaga Keterbaharuan)
 MQA/SWA0730
Sarjana NA 0712 (Electricity and energy) Mulai 13/05/2015
186 Sarjana Sains (Zoologi)
 MQA/SWA0694
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
187 Sarjana Sains Data
 MQA/SWA12937
Sarjana 40 0613 (Computer Science) Mulai 24/04/2018
188 Sarjana Sains Komputer (Kecerdasan Buatan)
 MQA/SWA13127
Sarjana 40 0613 (Computer Science) Mulai 15/01/2019
189 Sarjana Sains Komputer (Komputeran Prestasi Tinggi)
 MQA/SWA13130
Sarjana 40 0613 (Computer Science) Mulai 15/01/2019
190 Sarjana Sains Komputer (Teknologi Perisian)
 MQA/SWA13128
Sarjana 40 0613 (Computer Science) Mulai 15/01/2019
191 Sarjana Sains Komputer (Teknologi Rangkaian)
 MQA/SWA13129
Sarjana 40 0613 (Computer Science) Mulai 15/01/2019
192 Sarjana Sains Perubatan (Kejuruteraan Tisu)
 MQA/SWA15075
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 17/12/2019
193 Sarjana Sains Sosial (Analisis Strategi dan Keselamatan)
 MQA/SWA11572
Sarjana 40 1031 (Military and defence ) Mulai 26/02/2014
194 Sarjana Sains Sosial (Antropologi dan Sosiologi)
 MQA/SWA11580
Sarjana 40 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 26/02/2014
195 Sarjana Sains Sosial (Geografi)
 MQA/SWA11579
Sarjana 40 0520 (Environment not further defined) Mulai 26/02/2014
196 Sarjana Sains Sosial (Linguistik)
 MQA/SWA11584
Sarjana 40 0232 (Literature and linguistics) Mulai 26/02/2014
197 Sarjana Sains Sosial (Pembangunan Manusia)
 MQA/SWA11583
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 26/02/2014
198 Sarjana Sains Sosial (Pengajian Asia Timur)
 MQA/SWA11573
Sarjana 40 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 26/02/2014
199 Sarjana Sains Sosial (Pengajian Gender)
 MQA/SWA11577
Sarjana 40 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 26/02/2014
200 Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisian)
 MQA/SWA11575
Sarjana 40 1032 (Protection of persons and property ) Mulai 26/02/2014
201 Sarjana Sains Sosial (Pengajian Pertahanan)
 MQA/SWA11576
Sarjana 40 1031 (Military and defence ) Mulai 26/02/2014
202 Sarjana Sains Sosial (Pengajian Strategi dan Diplomasi)
 MQA/SWA11574
Sarjana 40 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 26/02/2014
203 Sarjana Sains Sosial (Pengurusan Komunikasi)
 MQA/SWA11582
Sarjana 40 0323 (Media and communications) Mulai 26/02/2014
204 Sarjana Sains Sosial (Penilaian Impak Sosial dan Sekitaran)
 MQA/SWA11581
Sarjana 40 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 26/02/2014
205 Sarjana Sains Sosial (Sains Pembangunan)
 MQA/SWA11578
Sarjana 40 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 26/02/2014
206 Sarjana Sains Sosial (Sains Politik)
 MQA/SWA11571
Sarjana 40 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 26/02/2014
207 Sarjana Sastera (Alam Sekitar dan Pembangunan)
 MQA/SWA0226
Sarjana 40 0521 (Environmental sciences ) Mulai 01/01/2001
208 Sarjana Sastera (Kajian Bahasa Melayu)
 MQA/SWA11589
Sarjana 40 0233 (National Language ) Mulai 26/02/2014
209 Sarjana Sastera (Kajian Dasar Alam Sekitar dan Pembangunan)
 MQA/SWA0228
Sarjana 40 0521 (Environmental sciences ) Mulai 01/01/2001
210 Sarjana Sastera (Kesusasteraan Pascakolonial dalam Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA11588
Sarjana 40 0232 (Literature and linguistics) Mulai 26/02/2014
211 Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA11587
Sarjana 40 0232 (Literature and linguistics) Mulai 26/02/2014
212 Sarjana Sastera (Pengurusan Ekosistem Bandar)
 MQA/SWA0227
Sarjana 40 0521 (Environmental sciences ) Mulai 01/01/2001
213 Sarjana Sastera (Pengurusan Persembahan Seni)
 MQA/SWA11585
Sarjana 40 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 26/02/2014
214 Sarjana Sastera (Psikologi Industri dan Organisasi)
 MQA/SWA11590
Sarjana 40 0313 (Psychology ) Mulai 26/02/2014
215 Sarjana Sastera (Sejarah Malaysia)
 MQA/SWA11586
Sarjana 40 0222 (History and archaeology ) Mulai 26/02/2014
216 Sarjana Senibina
 MQA/FA15524
Sarjana 61 0731 (Architecture) 31/10/2018 - 30/10/2023
217 Sarjana Sistem Maklumat
 MQA/SWA13131
Sarjana 40 0611 (Information technology and information system) Mulai 15/01/2019
218 Sarjana Teknologi Maklumat (Informatik Industri)
 MQA/SWA13132
Sarjana 40 0611 (Information technology and information system) Mulai 15/01/2019
219 Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Komputer)
 MQA/SWA0207
Sarjana NA 0611 (Information technology and information system) Mulai 01/08/1998
220 Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Maklumat)
 MQA/SWA0208
Sarjana NA 0611 (Information technology and information system) Mulai 01/01/1998
221 Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat Pengurusan)
 MQA/SWA0209
Sarjana 40 0611 (Information technology and information system) Mulai 01/08/1998
222 Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Multimedia)
 MQA/SWA13133
Sarjana 40 0611 (Information technology and information system) Mulai 15/01/2019
223 Sarjana Teknologi Maklumat (Teknologi Maklumat Untuk Industri)
 MQA/SWA0210
Sarjana 40 0611 (Information technology and information system) Mulai 01/01/2008
224 Sarjana Undang-undang
 MQA/SWA0212
Sarjana 40 0421 (Law) Mulai 01/01/1999
225 Sarjana Undang-undang Perniagaan
 MQA/SWA0213
Sarjana 40 0421 (Law) Mulai 01/01/2007
226 Doktor Falsafah
 MQA/SWA15078
Ijazah Kedoktoran NA 0530 (Physical sciences not further defined) Mulai 03/10/2019
227 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0582
Ijazah Kedoktoran NA 0288 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving arts and humanities ) Mulai 19/11/2014
228 Doktor Falsafah
 MQA/SWA11604
Ijazah Kedoktoran NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 13/05/2015
229 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0715
Ijazah Kedoktoran NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 13/05/2015
230 Doktor Falsafah
 MQA/SWA12942
Ijazah Kedoktoran NA 0288 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving arts and humanities ) Mulai 05/12/2018
231 Doktor Falsafah (Alam Sekitar dan Pembangunan)
 MQA/SWA0221
Ijazah Kedoktoran NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 01/01/2003
232 Doktor Falsafah (Antropologi dan Sosiologi)
 MQA/SWA11550
Ijazah Kedoktoran NA 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 26/02/2014
233 Doktor Falsafah (Bencana Geologi)
 MQA/SWA12286
Ijazah Kedoktoran NA 0532 (Earth sciences) Mulai 10/11/2016
234 Doktor Falsafah (Bencana Iklim)
 MQA/SWA12287
Ijazah Kedoktoran NA 0532 (Earth sciences) Mulai 10/11/2016
235 Doktor Falsafah (Bencana Teknologi)
 MQA/SWA12288
Ijazah Kedoktoran NA 0532 (Earth sciences) Mulai 10/11/2016
236 Doktor Falsafah (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA0518
Ijazah Kedoktoran NA 0923 (Social work and counselling ) Mulai 21/12/2011
237 Doktor Falsafah (Biokimia)
 MQA/SWA0655
Ijazah Kedoktoran NA 0512 (Biochemistry) Mulai 13/05/2015
238 Doktor Falsafah (Biologi Sistem)
 MQA/SWA0720
Ijazah Kedoktoran NA 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
239 Doktor Falsafah (Biologi)
 MQA/SWA0670
Ijazah Kedoktoran NA 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
240 Doktor Falsafah (Botani)
 MQA/SWA0656
Ijazah Kedoktoran NA 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
241 Doktor Falsafah (Dasar dan Pengurusan Bencana)
 MQA/SWA12289
Ijazah Kedoktoran NA 0532 (Earth sciences) Mulai 10/11/2016
242 Doktor Falsafah (Fizik)
 MQA/SWA0660
Ijazah Kedoktoran NA 0533 (Physics) Mulai 13/05/2015
243 Doktor Falsafah (Genetik)
 MQA/SWA0657
Ijazah Kedoktoran NA 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
244 Doktor Falsafah (Geografi)
 MQA/SWA11551
Ijazah Kedoktoran NA 0520 (Environment not further defined) Mulai 26/02/2014
245 Doktor Falsafah (Geologi)
 MQA/SWA0671
Ijazah Kedoktoran NA 0532 (Earth sciences) Mulai 13/05/2015
246 Doktor Falsafah (Globalisasi dan Pembangunan)
 MQA/SWA11605
Ijazah Kedoktoran NA 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 13/05/2015
247 Doktor Falsafah (Kajian Bahasa Melayu)
 MQA/SWA11543
Ijazah Kedoktoran NA 0233 (National Language ) Mulai 26/02/2014
248 Doktor Falsafah (Kajian Oksidental)
 MQA/SWA11607
Ijazah Kedoktoran NA 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 13/05/2015
249 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam dan Struktur)
 MQA/SWA0567
Ijazah Kedoktoran NA 0716 (Civil engineering) Mulai 19/11/2014
250 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem)
 MQA/SWA13067
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 19/11/2014
251 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia dan Proses)
 MQA/SWA13066
Ijazah Kedoktoran NA 0711 (Chemical engineering and processes) Mulai 19/11/2014
252 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanik dan Bahan)
 MQA/SWA13065
Ijazah Kedoktoran NA 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 19/11/2014
253 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik)
 MQA/SWA12939
Ijazah Kedoktoran NA 0713 (Electronics and automation ) Mulai 24/04/2018
254 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Sel Fuel)
 MQA/SWA0725
Ijazah Kedoktoran NA 0711 (Chemical engineering and processes) Mulai 13/05/2015
255 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Tisu)
 MQA/SWA15074
Ijazah Kedoktoran NA 0512 (Biochemistry) Mulai 17/12/2019
256 Doktor Falsafah (Kesusasteraan Melayu)
 MQA/SWA11542
Ijazah Kedoktoran NA 0233 (National Language ) Mulai 26/02/2014
257 Doktor Falsafah (Kesusasteraan Pascakolonial dalam Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA11553
Ijazah Kedoktoran NA 0232 (Literature and linguistics) Mulai 26/02/2014
258 Doktor Falsafah (Kimia)
 MQA/SWA0664
Ijazah Kedoktoran NA 0531 (Chemistry) Mulai 13/05/2015
259 Doktor Falsafah (Komputeran Industri)
 MQA/SWA0205
Ijazah Kedoktoran NA 0611 (Information technology and information system) Mulai 01/01/1999
260 Doktor Falsafah (Komunikasi)
 MQA/SWA11548
Ijazah Kedoktoran NA 0323 (Media and communications) Mulai 26/02/2014
261 Doktor Falsafah (Kurikulum dan Pegagogi)
 MQA/SWA0520
Ijazah Kedoktoran NA 0111 (Education science) Mulai 21/12/2011
262 Doktor Falsafah (Linguistik)
 MQA/SWA11554
Ijazah Kedoktoran NA 0232 (Literature and linguistics) Mulai 26/02/2014
263 Doktor Falsafah (Matematik)
 MQA/SWA0667
Ijazah Kedoktoran NA 0541 (Mathematics) Mulai 13/05/2015
264 Doktor Falsafah (Mikrobiologi)
 MQA/SWA0658
Ijazah Kedoktoran NA 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
265 Doktor Falsafah (Pemakanan)
 MQA/SWA0665
Ijazah Kedoktoran NA 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 13/05/2015
266 Doktor Falsafah (Pembangunan dan Perubahan Sosial)
 MQA/SWA11606
Ijazah Kedoktoran NA 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 13/05/2015
267 Doktor Falsafah (Pemuliharaan Alam Sekitar)
 MQA/SWA0219
Ijazah Kedoktoran NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 01/01/2004
268 Doktor Falsafah (Pendidikan Bahasa Arab)
 MQA/SWA0521
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
269 Doktor Falsafah (Pendidikan Bahasa Melayu)
 MQA/SWA0522
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
270 Doktor Falsafah (Pendidikan Dewasa dan Perkembangan Profesional)
 MQA/SWA0523
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
271 Doktor Falsafah (Pendidikan Ekonomi)
 MQA/SWA0524
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
272 Doktor Falsafah (Pendidikan Islam)
 MQA/SWA0525
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
273 Doktor Falsafah (Pendidikan Khas)
 MQA/SWA0526
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
274 Doktor Falsafah (Pendidikan Komputer)
 MQA/SWA12220
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 04/08/2011
275 Doktor Falsafah (Pendidikan Matematik)
 MQA/SWA0527
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
276 Doktor Falsafah (Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan)
 MQA/SWA0528
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
277 Doktor Falsafah (Pendidikan Prasekolah)
 MQA/SWA0529
Ijazah Kedoktoran NA 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 21/12/2011
278 Doktor Falsafah (Pendidikan Sains)
 MQA/SWA0530
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
279 Doktor Falsafah (Pendidikan Sastera)
 MQA/SWA0531
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
280 Doktor Falsafah (Pendidikan Sejarah)
 MQA/SWA0532
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
281 Doktor Falsafah (Pendidikan Teknik dan Vokasional)
 MQA/SWA0533
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
282 Doktor Falsafah (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/SWA12219
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 04/08/2011
283 Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA11555
Ijazah Kedoktoran NA 0232 (Literature and linguistics) Mulai 26/02/2014
284 Doktor Falsafah (Pengajian Etnik)
 MQA/SWA0718
Ijazah Kedoktoran NA 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 28/01/2015
285 Doktor Falsafah (Pengukuran dan Penilaian)
 MQA/SWA0534
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
286 Doktor Falsafah (Pengurusan Ekosistem Bandar)
 MQA/SWA0218
Ijazah Kedoktoran NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 01/01/2004
287 Doktor Falsafah (Pengurusan Kepelbagaian Biologi)
 MQA/SWA0220
Ijazah Kedoktoran NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 01/01/2004
288 Doktor Falsafah (Pengurusan Keselamatan Industri)
 MQA/SWA0663
Ijazah Kedoktoran NA 1022 (Occupational health and safety) Mulai 13/05/2015
289 Doktor Falsafah (Pengurusan Persekitaran)
 MQA/SWA11552
Ijazah Kedoktoran NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 26/02/2014
290 Doktor Falsafah (Pengurusan Persembahan Seni)
 MQA/SWA11544
Ijazah Kedoktoran NA 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 26/02/2014
291 Doktor Falsafah (Pengurusan Sukan)
 MQA/SWA0519
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) Mulai 21/12/2011
292 Doktor Falsafah (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti)
 MQA/SWA0668
Ijazah Kedoktoran NA 0540 (Mathematics and statistics not further defined) Mulai 13/05/2015
293 Doktor Falsafah (Pentadbiran Pendidikan)
 MQA/SWA0535
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
294 Doktor Falsafah (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA12221
Ijazah Kedoktoran NA 0313 (Psychology ) Mulai 04/08/2011
295 Doktor Falsafah (Psikologi Sosial dalam Pendidikan)
 MQA/SWA0536
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
296 Doktor Falsafah (Psikologi)
 MQA/SWA11556
Ijazah Kedoktoran NA 0313 (Psychology ) Mulai 26/02/2014
297 Doktor Falsafah (Sains Bahan)
 MQA/SWA0661
Ijazah Kedoktoran NA 0588 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics) Mulai 13/05/2015
298 Doktor Falsafah (Sains dan Pengurusan Sistem)
 MQA/SWA0204
Ijazah Kedoktoran NA 0611 (Information technology and information system) Mulai 01/01/1999
299 Doktor Falsafah (Sains Komputer)
 MQA/SWA0203
Ijazah Kedoktoran NA 0613 (Computer Science) Mulai 01/01/1998
300 Doktor Falsafah (Sains Laut)
 MQA/SWA0672
Ijazah Kedoktoran NA 0532 (Earth sciences) Mulai 13/05/2015
301 Doktor Falsafah (Sains Makanan)
 MQA/SWA0666
Ijazah Kedoktoran NA 0721 (Food processing ) Mulai 13/05/2015
302 Doktor Falsafah (Sains Maklumat)
 MQA/SWA0206
Ijazah Kedoktoran NA 0611 (Information technology and information system) Mulai 01/01/1999
303 Doktor Falsafah (Sains Nuklear)
 MQA/SWA0662
Ijazah Kedoktoran NA 0533 (Physics) Mulai 13/05/2015
304 Doktor Falsafah (Sains Pembangunan)
 MQA/SWA11549
Ijazah Kedoktoran NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 26/02/2014
305 Doktor Falsafah (Sains Politik)
 MQA/SWA11546
Ijazah Kedoktoran NA 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 26/02/2014
306 Doktor Falsafah (Sains Sekitaran)
 MQA/SWA0673
Ijazah Kedoktoran NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 13/05/2015
307 Doktor Falsafah (Sejarah)
 MQA/SWA11545
Ijazah Kedoktoran NA 0222 (History and archaeology ) Mulai 26/02/2014
308 Doktor Falsafah (Seni Bina)
 MQA/SWA0566
Ijazah Kedoktoran NA 0730 (Architecture, surveying and town planning not further defined) Mulai 19/11/2014
309 Doktor Falsafah (Sosiologi Pendidikan)
 MQA/SWA0537
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/12/2011
310 Doktor Falsafah (Statistik)
 MQA/SWA0669
Ijazah Kedoktoran NA 0542 (Statistics ) Mulai 13/05/2015
311 Doktor Falsafah (Strategi dan Keselamatan)
 MQA/SWA11547
Ijazah Kedoktoran NA 1031 (Military and defence ) Mulai 26/02/2014
312 Doktor Falsafah (Sumber dan Teknologi Maklumat)
 MQA/SWA0538
Ijazah Kedoktoran NA 0611 (Information technology and information system) Mulai 21/12/2011
313 Doktor Falsafah (Tenaga Hidrogen)
 MQA/SWA0726
Ijazah Kedoktoran NA 0712 (Electricity and energy) Mulai 13/05/2015
314 Doktor Falsafah (Tenaga Keterbaharuan)
 MQA/SWA0729
Ijazah Kedoktoran NA 0712 (Electricity and energy) Mulai 13/05/2015
315 Doktor Falsafah (Zoologi)
 MQA/SWA0659
Ijazah Kedoktoran NA 0511 (Biology ) Mulai 13/05/2015
316 Doktor Falsafah (Ekonomi)
Nama Lama : Doktor Falsafah Ekonomi
 MQA/SWA0562
Ijazah Kedoktoran NA 0311 (Economics ) Mulai 21/12/2011
317 Doktor Falsafah Kajian Asia Barat (Pembangunan Ekonomi)
 MQA/SWA11608
Ijazah Kedoktoran NA 0311 (Economics ) Mulai 13/05/2015
318 Doktor Falsafah Kajian Asia Barat (Politik dan Hubungan Antarabangsa)
 MQA/SWA11609
Ijazah Kedoktoran NA 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 13/05/2015
319 Doktor Falsafah Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
 MQA/SWA0508
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) Mulai 26/06/2013
320 Doktor Falsafah Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
 MQA/SWA0509
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) Mulai 26/06/2013
321 Doktor Falsafah Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
 MQA/SWA0510
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) Mulai 26/06/2013
322 Doktor Falsafah Pengajian Islam (Syariah)
 MQA/SWA0511
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) Mulai 26/06/2013
323 Doktor Falsafah Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah)
 MQA/SWA0512
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) Mulai 26/06/2013
324 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah Peradaban Islam
 MQA/SWA12295
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) Mulai 21/05/2015
325 Doktor Falsafah (Perakaunan)
Nama Lama : Doktor Falsafah Perakaunan
 MQA/SWA0561
Ijazah Kedoktoran NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 21/12/2011
326 Doktor Falsafah Undang-undang
 MQA/SWA0211
Ijazah Kedoktoran NA 0421 (Law) Mulai 01/01/2000
327 Doktor Pendidikan Tinggi
 MQA/SWA12933
Ijazah Kedoktoran 80 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/04/2019
328 Doktor Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA0716
Ijazah Kedoktoran 69 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 13/05/2015
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak