Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kota Samarahan)
Alamat : 94300 Kota Samarahan
Sarawak.No Tel : 082-581 000
No Faks : 082-665 088
E-Mel : bjka@unimas.my
Laman Web : www.unimas.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Dengan Kepujian (Pemasaran)
 10648
Sarjana Muda 0415 (Marketing and advertising ) 27/04/2004 Jun 2004/2005
2 Ijazah Sarjana Muda Sains dan Teknologi Sumber Dengan Kepujian (Bioteknologi Sumber)
 10633
Sarjana Muda 545 (Applied science) 1993 Ogos 1993
3 Ijazah Sarjana Muda Sains dan Teknologi Sumber Dengan Kepujian (Kimia Sumber)
 10632
Sarjana Muda 0531 (Chemistry) 1993 Ogos 1993
4 Ijazah Sarjana Muda Sains dan Teknologi Sumber Dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan)
 10630
Sarjana Muda 0511 (Biology ) 1993 Ogos 1993
5 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Kejururawatan)
 10620
Sarjana Muda 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 20/02/2000 1998
6 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Pembangunan Sumber Manusia)
 10661
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 09/11/1996 Julai 1994
7 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Kognitif)
 10628
Sarjana Muda 0530 (Physical sciences not further defined) 09/11/1996 Mei 1996
8 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Pengkomputeran Multimedia)
 10638
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 20/10/2003 Sesi 2003/2004
9 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Pengkomputeran Rangkaian)
 10637
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 20/10/2003 Sesi 2003/2004
10 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Sains Komputan)
 10635
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 20/10/2003 Sesi 2003/2004
11 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Sistem Maklumat)
 10636
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 20/10/2003 Sesi 2003/2004
12 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Antarabangsa)
 10649
Sarjana Muda 0312 (Political sciences and public policy) 1999 Ogos 1993
13 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Hubungan Industri dan Perburuhan)
 10650
Sarjana Muda 0417 (Work skills) 1999 Ogos 1993
14 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Khidmat Sosial)
 10653
Sarjana Muda 0923 (Social work and counselling ) 1999 Ogos 1993
15 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Politik dan Pemerintahan)
 10651
Sarjana Muda 0312 (Political sciences and public policy) 1999 Ogos 1993
16 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Perancangan dan Pengurusan Pembangunan)
 10652
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 1999 Ogos 1993
17 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Komunikasi)
 10654
Sarjana Muda 0321 (Journalism and reporting ) 1999 Ogos 1993
18 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Drama dan Teater)
 10657
Sarjana Muda 0215 (Music and performing arts) 02/06/1994 Julai 1994
19 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Muzik)
 10659
Sarjana Muda 0215 (Music and performing arts) 02/06/1994 Julai 1994
20 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Pengurusan Seni)
 10660
Sarjana Muda 0213 (Fine arts) 02/06/1994 Julai 1994
21 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Sinematografi)
 10658
Sarjana Muda 0211 (Audio-visual techniques and media production) 02/06/1994 Julai 1994
22 Sarjana Muda Kewangan (Kepujian)
 13006
Sarjana Muda 0412 (Finance, banking and insurance ) 25/10/2007 2008/2009

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains Fizikal
 MQA/FA11508
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 29/06/2018
2 Asasi Sains Hayat
 MQA/FA11507
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 29/06/2018
3 International Foundation in Science
 MQA/FA11211
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 31/01/2020
4 Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kaunseling Dengan Kepujian
 MQA/FA0245
Sarjana Muda 140 0923 (Social work and counselling ) 18/04/2016 - 03/04/2023
5 Sarjana Muda Kejururawatan dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan dengan Kepujian
 MQA/FA12024
Sarjana Muda 133 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 28/01/2019 - 27/01/2023
6 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komputer)
 MQA/FA4637
Sarjana Muda 140 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2014 - 31/12/2018
7 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komputer)
 MQA/FA4637
Sarjana Muda 140 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 - 31/12/2021
8 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Telekomunikasi)
 MQA/FA4638
Sarjana Muda 140 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2014 - 31/12/2018
9 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Telekomunikasi)
 MQA/FA4638
Sarjana Muda 140 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 - 31/12/2021
10 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik
 MQA/FA2194
Sarjana Muda 138 0712 (Electricity and energy) 01/01/2018 - 31/12/2023
11 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan)
 MQA/FA4636
Sarjana Muda 141 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2014 - 31/12/2018
12 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan)
 MQA/FA4636
Sarjana Muda 143 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 - 31/12/2024
13 Sarjana Muda Kejuruteraan Sivil dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Sivil)
 MQA/FA4635
Sarjana Muda 140 0716 (Civil engineering) 01/01/2019 - 31/12/2024
14 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Sivil)
 MQA/FA4635
Sarjana Muda 135 0716 (Civil engineering) 01/01/2014 - 31/12/2018
15 Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/FA5873
Sarjana Muda 134 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 12/08/2016
16 Sarjana Muda Sains Sosial dalam Antropologi dan Sosiologi dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Kajian Antropologi dan Sosiologi)
 MQA/FA0244
Sarjana Muda 121 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 27/08/2015
17 Sarjana Muda Sastera dalam Linguistik dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sastera (Linguistik) dengan Kepujian
 MQA/FA0945
Sarjana Muda 121-125 0232 (Literature and linguistics) Mulai 28/03/2017
18 Sarjana Muda Sastera dalam Drama dan Teater dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Drama dan Teater)
 MQA/FA1757
Sarjana Muda 123 0215 (Music and performing arts) Mulai 05/09/2016
19 Sarjana Muda Ekonomi (Ekonomi Antarabangsa) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian (Ekonomi Antarabangsa)
 MQA/FA9713
Sarjana Muda 123 0311 (Economics ) Mulai 29/09/2017
20 Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian (Ekonomi Industri)
 MQA/FA9705
Sarjana Muda 120 0311 (Economics ) Mulai 21/09/2017
21 Sarjana Muda Ekonomi (Ekonomi Perkhidmatan) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian (Ekonomi Perkhidmatan)
 MQA/FA1103
Sarjana Muda 123 0311 (Economics ) Mulai 08/09/2016
22 Sarjana Muda Ekonomi (Ekonomi Perniagaan) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian (Ekonomi Perniagaan)
 MQA/FA1101
Sarjana Muda 123 0311 (Economics ) Mulai 08/09/2016
23 Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA3584
Sarjana Muda 139 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2018 - 31/12/2023
24 Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA3584
Sarjana Muda 139 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2013 - 31/12/2017
25 Sarjana Muda Kewangan dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Kewangan (Kepujian)
 MQA/FA9703
Sarjana Muda 121 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 29/09/2017
26 Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Pemasaran) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan dengan Kepujian (Pemasaran)
 MQA/FA9707
Sarjana Muda 121 0414 (Management and administration ) Mulai 10/10/2017
27 Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Pengurusan Korporat) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan dengan Kepujian (Pengurusan Korporat)
 MQA/FA1102
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) Mulai 12/08/2016
28 Sarjana Muda Psikologi dengan Kepujian
 MQA/FA5563
Sarjana Muda 134 0313 (Psychology ) Mulai 28/05/2021
29 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina
 MQA/FA9110
Sarjana Muda 123 0731 (Architecture) 15/09/2020 - 14/09/2025
30 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioteknologi Sumber)
 MQA/FA9716
Sarjana Muda 120 0512 (Biochemistry) Mulai 23/11/2017
31 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kimia Sumber)
 MQA/FA9715
Sarjana Muda 121 0531 (Chemistry) Mulai 23/11/2017
32 Sarjana Muda Pembangunan Sumber Manusia dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Pembangunan Sumber Manusia)
 MQA/FA9697
Sarjana Muda 124 0414 (Management and administration ) Mulai 06/12/2017
33 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik)
 MQA/FA9714
Sarjana Muda 120 0511 (Biology ) Mulai 21/11/2017
34 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan)
 MQA/FA9711
Sarjana Muda 120 0511 (Biology ) Mulai 21/11/2017
35 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan)
 MQA/FA9712
Sarjana Muda 123 0511 (Biology ) Mulai 21/11/2017
36 Sarjana Muda Sains Kognitif dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Kognitif)
 MQA/FA9696
Sarjana Muda 122 0313 (Psychology ) Mulai 24/11/2017
37 Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Kejuruteraan Perisian)
 MQA/FA9709
Sarjana Muda 132 0612 (Software engineering) Mulai 23/11/2017
38 Sarjana Muda Sains Komputer (Pengkomputeran Multimedia) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Pengkomputeran Multimedia)
 MQA/FA9706
Sarjana Muda 132 0613 (Computer Science) Mulai 21/11/2017
39 Sarjana Muda Sains Komputer (Pengkomputeran Rangkaian) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Pengkomputeran Rangkaian)
 MQA/FA9708
Sarjana Muda 132 0613 (Computer Science) Mulai 21/11/2017
40 Sarjana Muda Sains Komputer (Sains Komputan) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Sains Komputan)
 MQA/FA9710
Sarjana Muda 132 0613 (Computer Science) Mulai 15/12/2017
41 Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Maklumat) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Sistem Maklumat)
 MQA/FA9704
Sarjana Muda 132 0613 (Computer Science) Mulai 17/11/2017
42 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Kajian Antarabangsa)
 MQA/FA10753
Sarjana Muda 122 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 19/02/2018
43 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Kajian Hubungan Industri dan Perburuhan)
 MQA/FA10754
Sarjana Muda 120 0417 (Work skills) Mulai 29/01/2018
44 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Kajian Khidmat Sosial)
 MQA/FA9695
Sarjana Muda 122 0923 (Social work and counselling ) Mulai 06/12/2017
45 Sarjana Muda Komunikasi (Komunikasi Strategik) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Kajian Komunikasi)
 MQA/FA9694
Sarjana Muda 126 0323 (Media and communications) Mulai 23/11/2017
46 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Kajian Politik dan Pemerintahan)
 MQA/FA10755
Sarjana Muda 120 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 09/01/2018
47 Sarjana Muda Sains Sosial dalam Perancangan dan Pengurusan Pembangunan dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Perancangan dan Pengurusan Pembangunan)
 MQA/FA9693
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) Mulai 23/11/2017
48 Sarjana Muda Sastera dalam Muzik dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Muzik)
 MQA/FA9701
Sarjana Muda 123 0215 (Music and performing arts) Mulai 06/10/2017
49 Sarjana Muda Sastera dalam Pengurusan Seni dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni)
 MQA/FA9698
Sarjana Muda 120 0213 (Fine arts) Mulai 02/10/2017
50 Sarjana Muda Sastera dalam Seni Halus dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Seni Halus)
 MQA/FA9699
Sarjana Muda 120 0213 (Fine arts) Mulai 06/10/2017
51 Sarjana Muda Sastera dalam Sinematografi dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Sinematografi)
 MQA/FA9700
Sarjana Muda 120 0216 (Film, Television and Screen Studies) Mulai 12/10/2017
52 Sarjana Muda Sastera dalam Teknologi Seni Reka dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Teknologi Seni Reka)
 MQA/FA9702
Sarjana Muda 123 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 16/10/2017
53 Diploma Pascasiswazah dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi
 MQA/FA10031
Diploma Pascasiswazah 32 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 07/10/2020
54 Ijazah Sarjana Kejuruteraan
 MQA/FA6996
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 11/09/2013
55 Ijazah Sarjana Kesihatan Awam (MPH)
 MQA/FA6993
Sarjana 40 0912 (Medicine) Mulai 11/09/2013
56 Ijazah Sarjana Pengurusan Alam Sekitar (Perancangan Pembangunan)
 MQA/FA6972
Sarjana 42 0521 (Environmental sciences ) Mulai 11/09/2013
57 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan Korporat
 MQA/FA6975
Sarjana 44 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 11/09/2013
58 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6976
Sarjana NA 0311 (Economics ) Mulai 11/09/2013
59 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6979
Sarjana NA 0220 (Humanities (except languages) not further defined) Mulai 11/09/2013
60 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6992
Sarjana NA 0910 (Health not further defined) Mulai 11/09/2013
61 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6990
Sarjana NA 0510 ( Biological and related sciences not further defined) Mulai 11/09/2013
62 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6999
Sarjana NA 0610 (Information and communication technologies (ICTs) not further defined) Mulai 11/09/2013
63 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA7001
Sarjana NA 0520 (Environment not further defined) Mulai 11/09/2013
64 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA7003
Sarjana NA 0910 (Health not further defined) Mulai 11/09/2013
65 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA7005
Sarjana NA 0614 (Computer Use) Mulai 11/09/2013
66 Ijazah Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 MQA/FA6978
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 11/09/2013
67 Ijazah Sarjana Sains Sekitaran (Pengurusan Sumber Air dan Guna Tanah) - Dahulu dikenali sebagai Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Sumber Air dan Guna Tanah)
 MQA/FA6989
Sarjana 42 0521 (Environmental sciences ) Mulai 11/09/2013
68 Ijazah Sarjana Sains Sosial
 MQA/FA6983
Sarjana NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 11/09/2013
69 Ijazah Sarjana Sains Sosial
 MQA/FA6973
Sarjana NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 11/09/2013
70 Ijazah Sarjana Sastera
 MQA/FA6987
Sarjana NA 0230 (Languages not further defined) Mulai 11/09/2013
71 Ijazah Sarjana Seni
 MQA/FA6981
Sarjana NA 0210 (Arts not further defined) Mulai 11/09/2013
72 Ijazah Sarjana Seni
 MQA/FA6985
Sarjana NA 0210 (Arts not further defined) Mulai 11/09/2013
73 Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat Lanjutan
 MQA/FA6998
Sarjana 42 0611 (Information technology and information system) Mulai 11/09/2013
74 Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal)
 MQA/FA9588
Sarjana 40 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 22/11/2019
75 Sarjana Kejuruteraan (Sistem Komunikasi)
 MQA/FA4901
Sarjana 43 0713 (Electronics and automation ) Mulai 08/09/2017
76 Sarjana Kejuruteraan (Sivil)
 MQA/FA1540
Sarjana 40 0716 (Civil engineering) Mulai 13/10/2011
77 Sarjana Kejuruteraan dalam Tenaga dan Alam Sekitar
 MQA/FA10762
Sarjana 40 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 24/03/2021
78 Sarjana Pendidikan Kejururawatan
 MQA/FA6548
Sarjana 40 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) Mulai 27/08/2021
79 Sarjana Pengurusan Teknologi Maklumat
 MQA/FA11651
Sarjana 40 0611 (Information technology and information system) Mulai 29/01/2021
80 Sarjana Sains
 MQA/FA14684
Sarjana - 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 14/11/2015
81 Sarjana Sains
 MQA/FA14676
Sarjana NA 0920 (Welfare not further defined) Mulai 28/10/2019
82 Sarjana Sains
 MQA/FA14678
Sarjana NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 29/10/2018
83 Sarjana Sains
 MQA/FA14631
Sarjana NA 0530 (Physical sciences not further defined) Mulai 26/02/2021
84 Sarjana Sains (Sains Pembelajaran)
 MQA/FA4950
Sarjana 40 0111 (Education science) Mulai 17/03/2014
85 Sarjana Sains Kaunseling
 MQA/FA5417
Sarjana 48 0923 (Social work and counselling ) 09/01/2018 - 08/01/2023
86 Sarjana Surgeri Ortopedik
 MQA/FA1556
Sarjana 194 0912 (Medicine) 05/05/2021 - 04/05/2024
87 Doktor Falsafah
 MQA/FA14679
Ijazah Kedoktoran NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 29/10/2018
88 Doktor Falsafah
 MQA/FA14677
Ijazah Kedoktoran NA 0920 (Welfare not further defined) Mulai 28/10/2019
89 Doktor Falsafah
 MQA/FA14632
Ijazah Kedoktoran NA 0530 (Physical sciences not further defined) Mulai 28/11/2017
90 Doktor Falsafah
 MQA/FA7006
Ijazah Kedoktoran NA 0614 (Computer Use) Mulai 11/09/2013
91 Doktor Falsafah
 MQA/FA6980
Ijazah Kedoktoran NA 0220 (Humanities (except languages) not further defined) Mulai 11/09/2013
92 Doktor Falsafah
 MQA/FA6982
Ijazah Kedoktoran NA 0210 (Arts not further defined) Mulai 11/09/2013
93 Doktor Falsafah
 MQA/FA6984
Ijazah Kedoktoran NA 0220 (Humanities (except languages) not further defined) Mulai 11/09/2013
94 Doktor Falsafah
 MQA/FA14664
Ijazah Kedoktoran TB/NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 14/11/2016
95 Doktor Falsafah
 MQA/FA6974
Ijazah Kedoktoran NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 11/09/2013
96 Doktor Falsafah
 MQA/FA6977
Ijazah Kedoktoran NA 0311 (Economics ) Mulai 11/09/2013
97 Doktor Falsafah
 MQA/FA6986
Ijazah Kedoktoran NA 0210 (Arts not further defined) Mulai 11/09/2013
98 Doktor Falsafah
 MQA/FA6988
Ijazah Kedoktoran NA 0230 (Languages not further defined) Mulai 11/09/2013
99 Doktor Falsafah
 MQA/FA6991
Ijazah Kedoktoran NA 0510 ( Biological and related sciences not further defined) Mulai 11/09/2013
100 Doktor Falsafah
 MQA/FA6994
Ijazah Kedoktoran NA 0910 (Health not further defined) Mulai 11/09/2013
101 Doktor Falsafah
 MQA/FA7004
Ijazah Kedoktoran NA 0910 (Health not further defined) Mulai 11/09/2013
102 Doktor Falsafah
 MQA/FA7002
Ijazah Kedoktoran NA 0520 (Environment not further defined) Mulai 11/09/2013
103 Doktor Falsafah
 MQA/FA7000
Ijazah Kedoktoran NA 0610 (Information and communication technologies (ICTs) not further defined) Mulai 11/09/2013
104 Doktor Falsafah
 MQA/FA6997
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 11/09/2013
105 Doktor Kesihatan Awam (DrPH)
 MQA/FA6995
Ijazah Kedoktoran NA 0912 (Medicine) Mulai 11/09/2013
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak