Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (Nama Lama : Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM))
Alamat : 1) Bandar Baru Nilai
71800 Nilai
Negeri Sembilan.

2) Level 15, Tower B, Persiaran MPAJ
Jalan Pandan Utama
55100 ,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 06-798 8000
No Faks : 06-798 8204
E-Mel : helpdesk@usim.edu.my
Laman Web : www.usim.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dan Komunikasi dengan Kepujian
 11045
Sarjana Muda 0231 (Language acquisition ) 31/01/2005 2005/2006
2 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Quran dengan Multimedia dengan Kepujian
 11046
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 31/01/2005 2005/2006
3 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Sunnah dengan Pengurusan Maklumat dengan Kepujian
 11047
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 31/01/2005 2005/2006
4 Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang dengan Kepujian
 11182
Sarjana Muda 0421 (Law) 15/06/2004 06/2004
5 Sarjana Muda Da'wah dan Pengurusan Islam dengan Kepujian
 10219
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 17/04/2000 07/2000
6 Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa dengan Kepujian
 11137
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 31/01/2005 2005
7 Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian
 10223
Sarjana Muda 0923 (Social work and counselling ) 15/07/2003 07/2004
8 Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian
 10224
Sarjana Muda 0321 (Journalism and reporting ) 05/11/2003 07/2004
9 Sarjana Muda Pemasaran (Perkhidmatan Kewangan) dengan Kepujian
 11852
Sarjana Muda 0415 (Marketing and advertising ) 12/05/2008 2008/2009
10 Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian
 11821
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/02/2009 2007/2008
11 Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah dengan Kepujian
 10220
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 17/04/2000 07/2000
12 Sarjana Muda Pentadbiran dan Hubungan Korporat dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Pentadbiran Korporat dan Hubungan dengan Kepujian
 11853
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 12/05/2008 2008/2009
13 Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat dengan Kepujian
 10221
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 13/10/2001 07/2002
14 Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
 11168
Sarjana Muda 0411 (Accounting, auditing and taxation) 09/01/2006 2006/2007
15 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik Gunaan)
 11819
Sarjana Muda 0533 (Physics) 12/05/2008 2008/2009
16 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik Kewangan)
 11489
Sarjana Muda 0541 (Mathematics) 28/03/2006 07/2006
17 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko)
 11135
Sarjana Muda 0542 (Statistics ) 04/11/2004 2005
18 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Kimia Industri)
 11820
Sarjana Muda 0531 (Chemistry) 12/05/2008 2008/2009
19 Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Keselamatan dan Jaminan Maklumat)
 11136
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 31/01/2005 2005
20 Sarjana Muda Syariah dan Kehakiman dengan Kepujian
 10222
Sarjana Muda 0421 (Law) 17/04/2000 07/2000
21 Diploma Amalan Kehakiman dan Guaman Syarie
 11044
Diploma Pascasiswazah 0421 (Law) 14/05/2005 2005/2006

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Tamhidi Perakaunan dan Muamalat
 MQA/FA10091
Program Asas 50 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 03/01/2018
2 Tamhidi Pergigian
 MQA/FA10094
Program Asas 50 0530 (Physical sciences not further defined) Mulai 17/11/2017
3 Tamhidi Perubatan
 MQA/FA10090
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 19/12/2017
4 Tamhidi Perubatan, Pergigian dan Sains
 MQA/FA15697
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 28/07/2021
5 Tamhidi Sains dan Teknologi
 MQA/FA10093
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 17/11/2017
6 Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi
 MQA/FA15698
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 28/07/2021
7 Tamhidi Syariah dan Undang-Undang
 MQA/FA10092
Program Asas 50 0421 (Law) Mulai 03/01/2018
8 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA1897
Sarjana Muda NA 0911 (Dental studies) 16/04/2015 - 15/04/2020
9 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA1897
Sarjana Muda NA 0911 (Dental studies) 16/04/2012 - 15/04/2015
10 Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Komunikasi (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Bahasa Arab dan Komunikasi dengan Kepujian
 MQA/FA9569
Sarjana Muda 149 0231 (Language acquisition ) Mulai 17/08/2017
11 Sarjana Muda Da'wah dan Pengurusan Islam dengan Kepujian
 MQA/FA9573
Sarjana Muda 134 0224 (Islamic studies) Mulai 28/09/2017
12 Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa dengan Kepujian
 MQA/FA9570
Sarjana Muda 137 0224 (Islamic studies) Mulai 17/08/2017
13 Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian
 MQA/FA9572
Sarjana Muda 134 0923 (Social work and counselling ) 28/09/2017 - 27/09/2022
14 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Elektronik)
 MQA/FA9593
Sarjana Muda 132 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2017 - 31/12/2019
15 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian
 MQA/FA9593
Sarjana Muda 135 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2020 - 31/12/2022
16 Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian
 MQA/FA9571
Sarjana Muda 134 0323 (Media and communications) Mulai 28/09/2017
17 Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu dengan Kepujian
 MQA/FA3546
Sarjana Muda 132 0323 (Media and communications) Mulai 31/01/2020
18 Sarjana Muda Pemasaran (Perkhidmatan Kewangan) dengan Kepujian
 MQA/FA9574
Sarjana Muda 131 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 28/09/2017
19 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
Nama Lama : Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA1897
Sarjana Muda 285 0911 (Dental studies) 16/04/2020 - 15/04/2025
20 Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian
 MQA/FA9568
Sarjana Muda 138 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/08/2017
21 Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian
 MQA/FA6965
Sarjana Muda 138 0114 (Educator training with subject specialisation ) 19/01/2015 - 30/11/2017
22 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian
 MQA/FA8064
Sarjana Muda 135 0114 (Educator training with subject specialisation ) 30/06/2015 - 30/11/2017
23 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian
 MQA/FA8130
Sarjana Muda 132 0114 (Educator training with subject specialisation ) 26/08/2015 - 30/11/2017
24 Sarjana Muda Pengajian Akidah dan Agama dengan Kepujian
 MQA/FA3724
Sarjana Muda 128 0224 (Islamic studies) Mulai 18/04/2013
25 Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah dengan Kepujian
 MQA/FA9575
Sarjana Muda 131 0224 (Islamic studies) Mulai 28/09/2017
26 Sarjana Muda Pengajian Quran dengan Multimedia dengan Kepujian
 MQA/FA9577
Sarjana Muda 141 0224 (Islamic studies) Mulai 28/09/2017
27 Sarjana Muda Pengajian Sunnah dengan Pengurusan Maklumat dengan Kepujian
 MQA/FA9576
Sarjana Muda 135 0224 (Islamic studies) Mulai 28/09/2017
28 Sarjana Muda Pentadbiran Korporat dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Pentadbiran dan Hubungan Korporat dengan Kepujian
 MQA/FA9565
Sarjana Muda 137 0414 (Management and administration ) Mulai 17/08/2017
29 Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat dengan Kepujian
 MQA/FA9566
Sarjana Muda 136 0414 (Management and administration ) Mulai 17/08/2017
30 Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
 MQA/FA9567
Sarjana Muda 155 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 17/08/2017
31 Sarjana Muda Perbankan dan Kewangan Islam dengan Kepujian
 MQA/FA4491
Sarjana Muda 133 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 21/11/2018
32 Sarjana Muda Perubatan dan Surgeri
Nama Lama : Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan
 MQA/FA0337
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 11/01/2011 - 10/07/2014
33 Sarjana Muda Perubatan dan Surgeri
 MQA/FA0337
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 11/07/2014 - 10/07/2022
34 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik Kewangan)
 MQA/FA9431
Sarjana Muda 134 0541 (Mathematics) Mulai 22/06/2017
35 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko)
 MQA/FA9432
Sarjana Muda 133 0542 (Statistics ) Mulai 22/06/2017
36 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Kimia Industri)
 MQA/FA9428
Sarjana Muda 129 0531 (Chemistry) Mulai 22/06/2017
37 Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Keselamatan dan Jaminan Maklumat)
 MQA/FA9433
Sarjana Muda 133 0613 (Computer Science) Mulai 22/06/2017
38 Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kepujian
 MQA/FA10474
Sarjana Muda 122 0731 (Architecture) 20/10/2017 - 19/10/2022
39 Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang dengan Kepujian
 MQA/FA1594
Sarjana Muda 197 0421 (Law) Mulai 25/09/2010
40 Diploma Lepasan Ijazah - Diploma Amalan Kehakiman dan Guaman Syarie
 MQA/FA5610
Diploma Pascasiswazah 36 0421 (Law) Mulai 23/04/2013
41 Diploma Pasca Siswazah dalam Penyalahgunaan Dadah
 MQA/FA5601
Diploma Pascasiswazah 42 0313 (Psychology ) Mulai 23/04/2013
42 Diploma Pascasiswazah Pendidikan (Pendidikan Islam)
Nama Lama : Diploma Pendidikan (Pendidikan Islam)
 MQA/FA5623
Diploma Pascasiswazah 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 23/04/2013
43 Sarjana Bahasa Arab (Kesusasteraan Islam)
 MQA/FA8786
Sarjana 42 0232 (Literature and linguistics) Mulai 19/11/2021
44 Sarjana Bahasa Arab Komunikasi
 MQA/FA5624
Sarjana 42 0231 (Language acquisition ) Mulai 23/04/2013
45 Sarjana Da'wah dan Kepimpinan Islam
 MQA/FA5602
Sarjana 42 0224 (Islamic studies) Mulai 23/04/2013
46 Sarjana Da'wah dan Pengurusan Islam
 MQA/FA5603
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 23/04/2013
47 Sarjana Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat
 MQA/FA5617
Sarjana NA 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 23/04/2013
48 Sarjana Kaunseling (Kaunseling Keluarga)
 MQA/FA5604
Sarjana 45 0923 (Social work and counselling ) Mulai 23/04/2013
49 Sarjana Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)
 MQA/FA1254
Sarjana 63 0923 (Social work and counselling ) 21/01/2018 - 20/01/2023
50 Sarjana Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)
 MQA/FA1254
Sarjana 59 0923 (Social work and counselling ) 21/01/2013 - 20/01/2018
51 Sarjana Kewangan Islam
 MQA/FA4490
Sarjana 44 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 02/11/2017
52 Sarjana Komunikasi (Pengurusan Media)
 MQA/FA5605
Sarjana 42 0323 (Media and communications) Mulai 23/04/2013
53 Sarjana Pengajian Akidah dan Agama
 MQA/FA4350
Sarjana 45 0224 (Islamic studies) Mulai 22/10/2021
54 Sarjana Pengajian Quran dan Sunnah
 MQA/FA5615
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 23/04/2013
55 Sarjana Pentadbiran Muamalat
 MQA/FA5619
Sarjana 48 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 23/04/2013
56 Sarjana Pentadbiran Muamalat (Produk Halal)
 MQA/FA5618
Sarjana 48 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 23/04/2013
57 Sarjana Perakaunan dan Audit Syariah
 MQA/FA4489
Sarjana 44 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 10/11/2017
58 Sarjana Perbankan Islam
 MQA/FA4492
Sarjana 44 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 02/11/2017
59 Sarjana Sains
 MQA/FA5621
Sarjana NA 0500 (Natural sciences, mathematics and statistics not further defined) Mulai 23/04/2013
60 Sarjana Sains (Omik-Makanan dan Teknologi Makanan)
Nama Lama : Sarjana Sains (Bioteknologi Makanan)
 MQA/FA5121
Sarjana 42 0721 (Food processing ) Mulai 08/05/2014
61 Sarjana Sains (Matematik Kewangan)
 MQA/FA1193
Sarjana 43 0541 (Mathematics) Mulai 05/01/2016
62 Sarjana Sains (Pengurusan Risiko)
 MQA/FA1347
Sarjana 43 0542 (Statistics ) Mulai 10/07/2018
63 Sarjana Sains (Sains Aktuari)
 MQA/FA1508
Sarjana 43 0542 (Statistics ) Mulai 11/06/2018
64 Sarjana Sains Islam
 MQA/FA5304
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 22/04/2022
65 Sarjana Sains Kejuruteraan
 MQA/FA10475
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 29/07/2022
66 Sarjana Sains Komputer (Keselamatan dan Jaminan Maklumat)
 MQA/FA1507
Sarjana 43 0613 (Computer Science) Mulai 07/08/2014
67 Sarjana Sains Perubatan
 MQA/FA3782
Sarjana 50 0910 (Health not further defined) Mulai 14/12/2017
68 Sarjana Syariah
 MQA/FA5613
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 23/04/2013
69 Sarjana Undang-Undang
 MQA/FA5611
Sarjana NA 0421 (Law) Mulai 23/04/2013
70 Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Antarabangsa)
 MQA/FA10089
Sarjana 42 0421 (Law) Mulai 29/01/2021
71 Sarjana Undang-Undang Perbandingan
 MQA/FA5612
Sarjana NA 0421 (Law) Mulai 23/04/2013
72 Doktor Falsafah (Kaunseling)
 MQA/FA5607
Ijazah Kedoktoran NA 0923 (Social work and counselling ) Mulai 23/04/2013
73 Doktor Falsafah (Komunikasi)
 MQA/FA5608
Ijazah Kedoktoran NA 0323 (Media and communications) Mulai 23/04/2013
74 Doktor Falsafah (Pendidikan)
 MQA/FA5625
Ijazah Kedoktoran NA 0110 (Education not further defined) Mulai 23/04/2013
75 Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Arab)
 MQA/FA5627
Ijazah Kedoktoran NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 23/04/2013
76 Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/FA5626
Ijazah Kedoktoran NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 23/04/2013
77 Doktor Falsafah Da'wah dan Pengurusan Islam
 MQA/FA5606
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) Mulai 23/04/2013
78 Doktor Falsafah Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat
 MQA/FA5620
Ijazah Kedoktoran NA 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 23/04/2013
79 Doktor Falsafah Pengajian Quran dan Sunnah
 MQA/FA5616
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) Mulai 23/04/2013
80 Doktor Falsafah Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/FA5609
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) Mulai 23/04/2013
81 Doktor Falsafah Sains dan Teknologi
 MQA/FA5622
Ijazah Kedoktoran NA 0500 (Natural sciences, mathematics and statistics not further defined) Mulai 23/04/2013
82 Doktor Falsafah Sains Islam
 MQA/FA5289
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) Mulai 28/02/2020
83 Doktor Falsafah Syariah dan Kehakiman
 MQA/FA5614
Ijazah Kedoktoran NA 0421 (Law) Mulai 23/04/2013
84 Doktor Falsafah Undang-Undang
 MQA/FA10870
Ijazah Kedoktoran NA 0421 (Law) Mulai 29/01/2021
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak