Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Alamat : 43400 Serdang
Selangor.No Tel : 03-9769 1000
No Faks : -
E-Mel : pspk@upm.edu.my
Laman Web : www.upm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Belia Dalam Kerja Pembangunan
 11012
Diploma 0414 (Management and administration ) 03/10/1998 1998
2 Diploma Kejuruteraan (Kecemasan dan Keselamatan)
 10941
Diploma 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) 10/05/2000 2000
3 Diploma Pembangunan Manusia
 11027
Diploma 0414 (Management and administration ) NA 1973
4 Diploma Pengurusan Perniagaan
 11005
Diploma 0414 (Management and administration ) 10/06/1999 1999
5 Diploma Sains Komputer
 10998
Diploma 0613 (Computer Science) 05/08/1982 1982
6 Bacelor Muzik (Pendidikan Muzik)
 10954
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 26/06/1996 1996
7 Bacelor Muzik (Teknologi Muzik)
 10952
Sarjana Muda 0215 (Music and performing arts) 26/06/1996 1996
8 Bacelor Perakaunan
 10968
Sarjana Muda 0411 (Accounting, auditing and taxation) 31/10/1984 1985
9 Bacelor Sains (Alam Sekitar)
 10984
Sarjana Muda 0521 (Environmental sciences ) NA 1976
10 Bacelor Sastera (Bahasa Melayu)
 11013
Sarjana Muda 0233 (National Language ) NA NA
11 Doktor Perubatan Veterinar
 11002
Sarjana Muda 0841 (Veterinary) NA 1973

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains Pertanian
 MQA/SWA10522
Program Asas 56 0810 (Agriculture not further defined) Mulai 03/04/2017
2 Diploma Kejuruteraan Teknologi Pertanian
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan Pertanian
 MQA/SWA0398
Diploma 96 0888 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving agriculture, forestry, fisheries and veterinary) Mulai 16/06/2014
3 Diploma Kesihatan Haiwan dan Penternakan
Nama Lama : Diploma Kesihatan Haiwan dan Peternakan
 MQA/SWA0395
Diploma 104 0841 (Veterinary) Mulai 16/06/2014
4 Diploma Pengurusan Perladangan Makanan
 MQA/SWA0396
Diploma 95 0811 (Crop and livestock production) Mulai 16/06/2014
5 Diploma Perhutanan
 MQA/SWA0394
Diploma 92 0821 (Forestry) Mulai 16/06/2014
6 Diploma Perikanan
 MQA/SWA0393
Diploma 93 0831 (Fisheries) Mulai 16/06/2014
7 Diploma Perniagaantani
 MQA/SWA0397
Diploma 92 0811 (Crop and livestock production) Mulai 16/06/2014
8 Diploma Pertanian
 MQA/SWA0392
Diploma 95 0811 (Crop and livestock production) Mulai 16/06/2014
9 Bacelor Ekonomi dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Ekonomi
 MQA/SWA0374
Sarjana Muda 120 0311 (Economics ) Mulai 10/07/2014
10 Bacelor Kejururawatan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Kejururawatan
 MQA/FA6190
Sarjana Muda 141 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 27/04/2016 - 26/12/2020
11 Bacelor Kejururawatan dengan Kepujian
 MQA/FA6190
Sarjana Muda 140 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 27/12/2020 - 26/06/2023
12 Bacelor Kejuruteraan Aeroangkasa dengan Kepujian
 MQA/FA15260
Sarjana Muda 135 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2016 - 31/12/2024
13 Bacelor Kejuruteraan Awam dengan Kepujian
 MQA/FA15259
Sarjana Muda 136 0716 (Civil engineering) 01/01/2016 - 31/12/2024
14 Bacelor Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dengan Kepujian
 MQA/FA15263
Sarjana Muda 137 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2020 - 31/12/2024
15 Bacelor Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian
 MQA/FA15538
Sarjana Muda 135 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2014 - 31/12/2024
16 Bacelor Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
 MQA/FA15261
Sarjana Muda 136 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2016 - 31/12/2024
17 Bacelor Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Kejuruteraan Perisian
 MQA/SWA14254
Sarjana Muda 125 0612 (Software engineering) Mulai 08/05/2017
18 Bacelor Kejuruteraan Pertanian dan Biosistem dengan Kepujian
 MQA/FA15262
Sarjana Muda 135 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2020 - 31/12/2024
19 Bacelor Kejuruteraan Proses dan Makanan dengan Kepujian
 MQA/FA15264
Sarjana Muda 136 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2020 - 31/12/2024
20 Bacelor Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi dengan Kepujian
 MQA/FA15256
Sarjana Muda 135 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2017 - 31/12/2024
21 Bacelor Komunikasi dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Komunikasi
 MQA/SWA0596
Sarjana Muda 122 0323 (Media and communications) Mulai 09/04/2015
22 Bacelor Muzik dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Muzik
 MQA/SWA0592
Sarjana Muda 124 0215 (Music and performing arts) Mulai 09/04/2015
23 Bacelor Pendidikan (Pendidikan Moral)
 MQA/SWA0587
Sarjana Muda 135 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/04/2015 - 04/10/2018
24 Bacelor Pendidikan (Pendidikan Sekolah Rendah) dengan Kepujian
 MQA/SWA0600
Sarjana Muda 138 0113 (Educator training without subject specialization) 12/03/2015 - 04/10/2018
25 Bacelor Pendidikan Sains Rumah Tangga dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pendidikan (Sains Rumahtangga)
 MQA/SWA0378
Sarjana Muda 131 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 16/06/2014
26 Bacelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pendidikan Bahasa Melayu
 MQA/SWA11709
Sarjana Muda 127 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/05/2017
27 Bacelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling
 MQA/SWA0376
Sarjana Muda 138 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 10/07/2014
28 Bacelor Pendidikan dalam Pendidikan Jasmani dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pendidikan Jasmani
 MQA/SWA0598
Sarjana Muda 126 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 09/04/2015
29 Bacelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA0377
Sarjana Muda 127 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 16/06/2014
30 Bacelor Pendidikan Sains Pertanian dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pendidikan Sains Pertanian
 MQA/SWA0599
Sarjana Muda 131 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 09/04/2015
31 Bacelor Pengajian Pengguna dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pengajian Pengguna
 MQA/SWA0380
Sarjana Muda 123 0319 ( Social and behavioural sciences not elsewhere classified) Mulai 20/03/2014
32 Bacelor Pengurusan Alam Sekitar dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pengurusan Alam Sekitar
 MQA/SWA0390
Sarjana Muda 125 0521 (Environmental sciences ) Mulai 19/03/2012
33 Bacelor Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA0375
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) Mulai 20/03/2014
34 Bacelor Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA14974
Sarjana Muda 137 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 10/02/2022
35 Bacelor Sains Akuakultur dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pertanian (Akuakultur)
 MQA/SWA0370
Sarjana Muda 127 0831 (Fisheries) Mulai 20/03/2014
36 Bacelor Sains Haiwan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pertanian Sains Ternakan dengan Kepujian
 MQA/SWA0371
Sarjana Muda 130 0811 (Crop and livestock production) Mulai 10/07/2014
37 Bacelor Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk Perindustrian) dengan Kepujian
 MQA/SWA0383
Sarjana Muda 120 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 12/09/2013
38 Bacelor Sains Dietetik dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Dietetik)
 MQA/SWA0385
Sarjana Muda 140 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 20/03/2014
39 Bacelor Sains Biologi Sel dan Molekul dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) (Biologi Sel dan Molekul)
 MQA/SWA0814
Sarjana Muda 125 0511 (Biology ) Mulai 10/09/2015
40 Bacelor Sains Biokimia dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Biokimia
 MQA/SWA10888
Sarjana Muda 127 0512 (Biochemistry) Mulai 03/04/2017
41 Bacelor Sains Bioteknologi dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Bioteknologi
 MQA/SWA0389
Sarjana Muda 127 0512 (Biochemistry) Mulai 12/09/2013
42 Bacelor Sains Biologi dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Major Biologi
 MQA/SWA0601
Sarjana Muda 123 0511 (Biology ) Mulai 09/04/2015
43 Bacelor Sains Fizik dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Major Fizik
 MQA/SWA0604
Sarjana Muda 124 0533 (Physics) Mulai 09/04/2015
44 Bacelor Sains Kimia dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Major Kimia
 MQA/SWA0605
Sarjana Muda 125 0531 (Chemistry) Mulai 09/04/2015
45 Bacelor Sains Kimia Perindustrian dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Major Kimia Perindustrian
 MQA/SWA0606
Sarjana Muda 125 0531 (Chemistry) Mulai 09/04/2015
46 Bacelor Sains Kimia Petroleum dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Major Kimia Petroleum
 MQA/SWA0607
Sarjana Muda 125 0531 (Chemistry) Mulai 09/04/2015
47 Bacelor Sains Matematik dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Major Matematik
 MQA/SWA0602
Sarjana Muda 126 0541 (Mathematics) Mulai 09/04/2015
48 Bacelor Sains dalam Sains Bahan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Major Sains Bahan
 MQA/SWA0608
Sarjana Muda 124 0539 (Physical sciences not elsewhere classified) Mulai 09/04/2015
49 Bacelor Sains dalam Sains Instrumentasi dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Major Sains Instrumentasi
 MQA/SWA0609
Sarjana Muda 124 0533 (Physics) Mulai 09/04/2015
50 Bacelor Sains Statistik dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Major Statistik
 MQA/SWA0603
Sarjana Muda 126 0542 (Statistics ) Mulai 09/04/2015
51 Bacelor Sains Mikrobiologi dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Mikrobiologi
 MQA/SWA0595
Sarjana Muda 125 0511 (Biology ) Mulai 09/04/2015
52 Bacelor Sains Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan)
 MQA/SWA0387
Sarjana Muda 143 1022 (Occupational health and safety) Mulai 16/06/2014
53 Bacelor Sains Pemakanan dan Kesihatan Komuniti dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Pemakanan dan Kesihatan Komuniti)
 MQA/SWA0386
Sarjana Muda 143 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 12/09/2013
54 Bacelor Sains Pengajian Makanan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
 MQA/SWA0379
Sarjana Muda 127 0721 (Food processing ) Mulai 12/09/2013
55 Bacelor Sains Pengurusan Perkhidmatan Makanan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan)
 MQA/SWA0791
Sarjana Muda 128 0721 (Food processing ) Mulai 18/08/2016
56 Bacelor Sains Bioperubatan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)
 MQA/SWA0384
Sarjana Muda 134 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 20/03/2014
57 Bacelor Sains Bioindustri dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Bioindustri
 MQA/SWA0391
Sarjana Muda 131 0811 (Crop and livestock production) Mulai 16/06/2014
58 Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar
 MQA/SWA0184
Sarjana Muda 120 0521 (Environmental sciences ) Mulai 15/08/2013
59 Bacelor Sains dan Teknologi Kayu dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains dan Teknologi Kayu
 MQA/SWA0373
Sarjana Muda 126 0821 (Forestry) Mulai 20/03/2014
60 Bacelor Sains dan Teknologi Makanan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
 MQA/SWA0588
Sarjana Muda 126 0721 (Food processing ) Mulai 09/04/2015
61 Bacelor Sains Biologi dengan Pendidikan (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Biologi
 MQA/SWA0610
Sarjana Muda 129-137 0519 (Biological and related sciences not elsewhere classified) Mulai 09/04/2015
62 Bacelor Sains Fizik dengan Pendidikan (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Fizik
 MQA/SWA0611
Sarjana Muda 133-141 0539 (Physical sciences not elsewhere classified) Mulai 09/04/2015
63 Bacelor Sains Kimia dengan Pendidikan (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Kimia
 MQA/SWA0612
Sarjana Muda 133-141 0539 (Physical sciences not elsewhere classified) Mulai 09/04/2015
64 Bacelor Sains Matematik dengan Pendidikan (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Matematik
 MQA/SWA0613
Sarjana Muda 131-136 0599 (Natural sciences, mathematics and statistics not elsewhere classified) Mulai 09/04/2015
65 Bacelor Sains Statistik dengan Pendidikan (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Statistik
 MQA/SWA0614
Sarjana Muda 131-136 0599 (Natural sciences, mathematics and statistics not elsewhere classified) Mulai 09/04/2015
66 Bacelor Sains Hortikultur dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Hortikultur
 MQA/SWA0584
Sarjana Muda 126 0812 (Horticulture) Mulai 09/04/2015
67 Bacelor Sains Komputer (Pengkomputeran Multimedia) dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Komputer (Multimedia) dengan Kepujian
 MQA/SWA14253
Sarjana Muda 123 0613 (Computer Science) Mulai 08/05/2017
68 Bacelor Sains Komputer (Rangkaian Komputer) dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Komputer (Rangkaian Komputer)
 MQA/SWA14252
Sarjana Muda 125 0613 (Computer Science) Mulai 08/05/2017
69 Bacelor Sains Komputer dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Komputer (Sistem Komputer) dengan Kepujian
 MQA/SWA0388
Sarjana Muda 125 0613 (Computer Science) Mulai 19/03/2012
70 Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Pembangunan Manusia
 MQA/SWA0589
Sarjana Muda 124 0414 (Management and administration ) Mulai 09/04/2015
71 Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan
 MQA/SWA0591
Sarjana Muda 124 0414 (Management and administration ) Mulai 09/04/2015
72 Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat
 MQA/SWA0590
Sarjana Muda 124 0414 (Management and administration ) Mulai 09/04/2015
73 Bacelor Sains Pembangunan Sumber Manusia dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Pembangunan Sumber Manusia
 MQA/SWA0586
Sarjana Muda 125 0414 (Management and administration ) Mulai 09/04/2015
74 Bacelor Sains Pengurusan Perladangan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Pengurusan Perladangan
 MQA/SWA14049
Sarjana Muda 123 0811 (Crop and livestock production) Mulai 27/02/2020
75 Bacelor Sains Perhutanan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Perhutanan
 MQA/SWA0372
Sarjana Muda 129 0821 (Forestry) Mulai 09/06/2011
76 Bacelor Sains Perniagaantani dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Perniagaantani
 MQA/SWA0369
Sarjana Muda 126 0811 (Crop and livestock production) Mulai 13/02/2014
77 Bacelor Sains Pertanian dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Pertanian
 MQA/SWA0368
Sarjana Muda 128 0810 (Agriculture not further defined) Mulai 09/08/2012
78 Bacelor Sains Seni Bina dengan Kepujian
 MQA/FA15867
Sarjana Muda 125 0731 (Architecture) 03/10/2018 - 02/10/2023
79 Bacelor Sains Taman dan Rekreasi dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Taman dan Rekreasi
 MQA/SWA0585
Sarjana Muda 126 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 09/04/2015
80 Bacelor Sastera (Bahasa Asing)
 MQA/SWA0382
Sarjana Muda 122 0231 (Language acquisition ) Mulai 12/09/2013
81 Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Inggeris dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Inggeris
 MQA/SWA0381
Sarjana Muda 125 0232 (Literature and linguistics) Mulai 13/02/2014
82 Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu
 MQA/SWA0593
Sarjana Muda 125 0233 (National Language ) Mulai 09/04/2015
83 Bacelor Sastera Kesusasteraan Inggeris dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sastera Kesusasteraan Inggeris
 MQA/SWA0597
Sarjana Muda 124 0232 (Literature and linguistics) Mulai 09/04/2015
84 Bacelor Sastera Kesusasteraan Melayu dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sastera Kesusasteraan Melayu
 MQA/SWA0594
Sarjana Muda 125 0232 (Literature and linguistics) Mulai 09/04/2015
85 Bacelor Seni Bina Landskap dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Seni Bina Landskap
 MQA/SWA15355
Sarjana Muda 129 0731 (Architecture) Mulai 14/09/2017
86 Ijazah Doktor Perubatan
 MQA/FA4976
Sarjana Muda 203 0912 (Medicine) 08/06/2022 - 07/06/2027
87 Ijazah Doktor Perubatan
 AA0036
Sarjana Muda 192 0912 (Medicine) 08/06/2009 - 07/06/2015
88 Ijazah Doktor Perubatan
 MQA/FA4976
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 08/06/2015 - 07/06/2022
89 Master Alam Sekitar
 MQA/SWA0440
Sarjana 40 0520 (Environment not further defined) Mulai 12/12/2013
90 Master Bahasa Melayu
 MQA/SWA0433
Sarjana 40 0233 (National Language ) Mulai 12/12/2013
91 Master Ekonomi
 MQA/SWA0441
Sarjana 40 0311 (Economics ) Mulai 12/12/2013
92 Master Fizik Bahan
 MQA/SWA15642
Sarjana 40 0533 (Physics) Mulai 09/03/2022
93 Master Inovasi dan Rekabentuk Kejuruteraan
 MQA/SWA0409
Sarjana 40 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 12/12/2013
94 Master Kejuruteraan Air
 MQA/SWA0408
Sarjana 40 0716 (Civil engineering) Mulai 12/12/2013
95 Master Kejuruteraan Alam Sekitar
 MQA/SWA0412
Sarjana 41 0717 (Environmental protection technology) Mulai 12/12/2013
96 Master Kejuruteraan Elektrik Kuasa
 MQA/SWA14977
Sarjana 40 0712 (Electricity and energy) Mulai 10/02/2022
97 Master Kejuruteraan Komunikasi
 MQA/SWA14168
Sarjana 40 0713 (Electronics and automation ) Mulai 17/06/2019
98 Master Kejuruteraan Lebuh Raya dan Pengangkutan
 MQA/SWA0416
Sarjana 40 0716 (Civil engineering) Mulai 12/12/2013
99 Master Kejuruteraan Perisian
 MQA/SWA11862
Sarjana 40 0612 (Software engineering) Mulai 12/04/2018
100 Master Kejuruteraan Sistem Pembuatan
 MQA/SWA0418
Sarjana 40 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 12/12/2013
101 Master Kejuruteraan Struktur dan Pembinaan
 MQA/SWA0415
Sarjana 40 0716 (Civil engineering) Mulai 12/12/2013
102 Master Keselamatan dan Pemastian Kualiti Makanan
 MQA/SWA0438
Sarjana 42 0721 (Food processing ) Mulai 16/08/2016
103 Master Keselamatan Maklumat
 MQA/SWA11708
Sarjana 40 0614 (Computer Use) Mulai 27/02/2018
104 Master Keselamatan Proses dan Pencegahan Kehilangan
 MQA/SWA0410
Sarjana 42 0711 (Chemical engineering and processes) Mulai 15/10/2011
105 Master Kesihatan Awam
 MQA/SWA15794
Sarjana 78 0912 (Medicine) Mulai 14/10/2021
106 Master Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan
 MQA/SWA15247
Sarjana 43 1022 (Occupational health and safety) Mulai 10/02/2022
107 Master Kesusasteraan Dunia
 MQA/SWA0432
Sarjana 40 0232 (Literature and linguistics) Mulai 12/12/2013
108 Master Kesusasteraan Melayu
 MQA/SWA0434
Sarjana 40 0233 (National Language ) Mulai 12/12/2013
109 Master Keusahawanan
 MQA/SWA14048
Sarjana 43 0414 (Management and administration ) Mulai 11/06/2020
110 Master Kewangan
 MQA/SWA14262
Sarjana 40 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 11/03/2021
111 Master Kimia Analisis
 MQA/SWA15526
Sarjana 42 0531 (Chemistry) Mulai 09/09/2021
112 Master Komunikasi Korporat
 MQA/SWA0436
Sarjana 40 0323 (Media and communications) Mulai 12/12/2013
113 Master Linguistik Terapan
 MQA/SWA0435
Sarjana 40 0232 (Literature and linguistics) Mulai 12/12/2013
114 Master Pembangunan Sumber Manusia
 MQA/SWA0429
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 12/12/2013
115 Master Penderiaan Jauh dan GIS
 MQA/SWA0417
Sarjana 40 0734 (Surveying) Mulai 12/12/2013
116 Master Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling
Nama Lama : Master Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA0422
Sarjana 51 0923 (Social work and counselling ) Mulai 12/12/2013
117 Master Pendidikan Kurikulum dan Pengajaran
Nama Lama : Master Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/SWA0427
Sarjana 40 0111 (Education science) Mulai 12/12/2013
118 Master Pendidikan dalam Pendidikan Jasmani
Nama Lama : Master Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
 MQA/SWA0420
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/12/2013
119 Master Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
Nama Lama : Master Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/SWA0423
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/12/2013
120 Master Pendidikan Bahasa Melayu
Nama Lama : Master Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama)
 MQA/SWA0443
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/12/2013
121 Master Pendidikan Pentadbiran Pendidikan
Nama Lama : Master Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
 MQA/SWA0428
Sarjana 40 0110 (Education not further defined) Mulai 12/12/2013
122 Master Pendidikan Psikologi Pendidikan
Nama Lama : Master Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA0425
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/12/2013
123 Master Pendidikan Sains Sukan
Nama Lama : Master Pendidikan (Sains Sukan)
 MQA/SWA0421
Sarjana 40 1014 (Sports ) Mulai 12/12/2013
124 Master Pendidikan Teknologi dan Inovasi Pengajaran
Nama Lama : Master Pendidikan (Teknologi dan Inovasi Pengajaran)
 MQA/SWA0426
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/12/2013
125 Master Pendidikan dalam Pendidikan Teknikal dan Vokasional
Nama Lama : Master Pendidikan dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional
 MQA/SWA0424
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/12/2013
126 Master Pengurusan Air
 MQA/SWA0413
Sarjana 40 0716 (Civil engineering) 12/12/2013 - 04/10/2018
127 Master Pengurusan Kejuruteraan
 MQA/SWA0419
Sarjana 40 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 12/12/2013
128 Master Pengurusan Landskap Lestari
 MQA/SWA15119
Sarjana 40 0731 (Architecture) Mulai 08/10/2020
129 Master Pengurusan Perladangan
 MQA/SWA0431
Sarjana 40 0810 (Agriculture not further defined) Mulai 12/12/2013
130 Master Pengurusan Sumber Tanah
 MQA/SWA0430
Sarjana 40 0810 (Agriculture not further defined) Mulai 12/12/2013
131 Master Pengurusan Teknologi Alam Sekitar
 MQA/SWA0411
Sarjana 40 0521 (Environmental sciences ) Mulai 12/12/2013
132 Master Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA15079
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 05/11/2021
133 Master Perancangan dan Respon Kecemasan
 MQA/SWA0414
Sarjana 40 1032 (Protection of persons and property ) Mulai 12/12/2013
134 Master Perubatan (Anestesiologi)
 MQA/SWA15737
Sarjana 213 0912 (Medicine) Mulai 02/09/2021
135 Master Perubatan (Pediatrik)
 MQA/SWA15738
Sarjana 189 0912 (Medicine) Mulai 02/09/2021
136 Master Perubatan (Perubatan Dalaman)
 MQA/SWA15795
Sarjana 200 0912 (Medicine) Mulai 14/10/2021
137 Master Perubatan (Perubatan Keluarga)
 MQA/SWA15792
Sarjana 200 0912 (Medicine) Mulai 14/10/2021
138 Master Perubatan (Psikiatri)
 MQA/SWA15741
Sarjana 184 0912 (Medicine) Mulai 02/09/2021
139 Master Perubatan (Radiologi)
 MQA/SWA15740
Sarjana 203 0912 (Medicine) Mulai 02/09/2021
140 Master Reka Bentuk Bandar Tropika
 MQA/SWA15118
Sarjana 42 0731 (Architecture) Mulai 14/01/2021
141 Master Sains
 MQA/SWA14917
Sarjana - 0731 (Architecture) Mulai 12/12/2013
142 Master Sains
 MQA/SWA14935
Sarjana NA 0232 (Literature and linguistics) Mulai 12/12/2013
143 Master Sains
 MQA/SWA14901
Sarjana NA 0110 (Education not further defined) Mulai 12/12/2013
144 Master Sains
 MQA/SWA14897
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 12/12/2013
145 Master Sains
 MQA/SWA14905
Sarjana NA 0530 (Physical sciences not further defined) Mulai 12/12/2013
146 Master Sains
 MQA/SWA14913
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 12/12/2013
147 Master Sains
 MQA/SWA14923
Sarjana NA 0910 (Health not further defined) Mulai 12/12/2013
148 Master Sains
 MQA/SWA14899
Sarjana NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 12/12/2013
149 Master Sains
 MQA/SWA14895
Sarjana NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 12/12/2013
150 Master Sains
 MQA/SWA14893
Sarjana NA 0542 (Statistics ) Mulai 12/12/2013
151 Master Sains
 MQA/SWA14911
Sarjana NA 0613 (Computer Science) Mulai 12/12/2013
152 Master Sains
 MQA/SWA14915
Sarjana NA 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 12/12/2013
153 Master Sains
 MQA/SWA14925
Sarjana NA 0922 (Child care and youth services ) Mulai 12/12/2013
154 Master Sains
 MQA/SWA14921
Sarjana NA 0841 (Veterinary) Mulai 12/12/2013
155 Master Sains
 MQA/SWA14931
Sarjana NA 0520 (Environment not further defined) Mulai 12/12/2013
156 Master Sains
 MQA/SWA14933
Sarjana NA 1030 (Security services not further defined) Mulai 12/12/2013
157 Master Sains
 MQA/SWA14929
Sarjana - 1010 (Personal services not further defined) Mulai 12/12/2013
158 Master Sains
 MQA/SWA14927
Sarjana - 0319 ( Social and behavioural sciences not elsewhere classified) Mulai 12/12/2013
159 Master Sains
 MQA/SWA14903
Sarjana - 0541 (Mathematics) Mulai 12/12/2013
160 Master Sains
 MQA/SWA14890
Sarjana NA 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 12/12/2013
161 Master Sains
 MQA/SWA14891
Sarjana NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 12/12/2013
162 Master Sains
 MQA/SWA14919
Sarjana NA 0800 (Agriculture, forestry, fisheries and veterinary not further defined) Mulai 12/12/2013
163 Master Sains
 MQA/SWA0400
Sarjana NA 0000 (Generic programmes and qualifications not further defined) Mulai 12/12/2013
164 Master Sains Komputer
 MQA/SWA0439
Sarjana 40 0613 (Computer Science) Mulai 12/12/2013
165 Master Sains Matematik
 MQA/SWA15645
Sarjana 40 0541 (Mathematics) Mulai 20/12/2021
166 Master Sains Pertanian
 MQA/SWA0402
Sarjana NA 0800 (Agriculture, forestry, fisheries and veterinary not further defined) Mulai 12/12/2013
167 Master Sains Veterinar
 MQA/SWA0401
Sarjana NA 0841 (Veterinary) Mulai 12/12/2013
168 Master Sastera
 MQA/SWA0403
Sarjana NA 0210 (Arts not further defined) Mulai 12/12/2013
169 Master Seni Bina
 MQA/FA15868
Sarjana 65 0731 (Architecture) 03/10/2018 - 02/10/2023
170 Master Senibina Landskap
 MQA/SWA15180
Sarjana 41 0731 (Architecture) Mulai 12/12/2013
171 Master Statistik Gunaan
 MQA/SWA0442
Sarjana 40 0542 (Statistics ) Mulai 12/12/2013
172 Master Surgeri (Ortopedik)
 MQA/SWA16426
Sarjana 370 0912 (Medicine) Mulai 14/10/2021
173 Master Teknologi Makanan
 MQA/SWA0437
Sarjana 41 0721 (Food processing ) Mulai 27/09/2013
174 Sarjana Patologi
 MQA/SWA15739
Sarjana (Hematologi - 126) (Mikrobiologi Perubatan - 123) (Patologi Anatomik - 148) (Patologi Kimia - 152) 0912 (Medicine) Mulai 02/09/2021
175 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0399
Ijazah Kedoktoran NA 0232 (Literature and linguistics) Mulai 12/12/2013
176 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14892
Ijazah Kedoktoran NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 12/12/2013
177 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14928
Ijazah Kedoktoran - 0319 ( Social and behavioural sciences not elsewhere classified) Mulai 12/12/2013
178 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14889
Ijazah Kedoktoran NA 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 12/12/2013
179 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14930
Ijazah Kedoktoran - 1010 (Personal services not further defined) Mulai 12/12/2013
180 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14936
Ijazah Kedoktoran NA 0215 (Music and performing arts) Mulai 12/12/2013
181 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14900
Ijazah Kedoktoran NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 12/12/2013
182 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14896
Ijazah Kedoktoran NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 12/12/2013
183 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14894
Ijazah Kedoktoran NA 0542 (Statistics ) Mulai 12/12/2013
184 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14916
Ijazah Kedoktoran NA 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 12/12/2013
185 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14922
Ijazah Kedoktoran NA 0841 (Veterinary) Mulai 12/12/2013
186 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14926
Ijazah Kedoktoran NA 0922 (Child care and youth services ) Mulai 12/12/2013
187 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14932
Ijazah Kedoktoran NA 0520 (Environment not further defined) Mulai 12/12/2013
188 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14934
Ijazah Kedoktoran NA 1030 (Security services not further defined) Mulai 12/12/2013
189 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14904
Ijazah Kedoktoran - 0541 (Mathematics) Mulai 12/12/2013
190 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14924
Ijazah Kedoktoran NA 0910 (Health not further defined) Mulai 12/12/2013
191 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14912
Ijazah Kedoktoran NA 0613 (Computer Science) Mulai 12/12/2013
192 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14914
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 12/12/2013
193 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14920
Ijazah Kedoktoran NA 0800 (Agriculture, forestry, fisheries and veterinary not further defined) Mulai 12/12/2013
194 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14906
Ijazah Kedoktoran NA 0530 (Physical sciences not further defined) Mulai 12/12/2013
195 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14898
Ijazah Kedoktoran NA 0511 (Biology ) Mulai 12/12/2013
196 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14902
Ijazah Kedoktoran NA 0110 (Education not further defined) Mulai 12/12/2013
197 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14918
Ijazah Kedoktoran - 0731 (Architecture) Mulai 12/12/2013
198 Doktor Kejuruteraan
 MQA/SWA11707
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 03/04/2017
199 Doktor Kesihatan Awam
 MQA/SWA15793
Ijazah Kedoktoran 100 0912 (Medicine) Mulai 14/10/2021
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak