Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Sains Malaysia (USM)
Alamat : 11800 USM
Pulau Pinang.No Tel : 04-599 6531
No Faks : -
E-Mel : pusatswaakreditasi@usm.my
Laman Web : www.usm.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 10550
Sarjana Muda 0411 (Accounting, auditing and taxation) 10/05/1999 1999
2 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Biologi Haiwan)
 10579
Sarjana Muda 0511 (Biology ) NA 1969
3 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Biologi Tumbuhan)
 10578
Sarjana Muda 0511 (Biology ) NA 1969
4 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Fizik)
 10574
Sarjana Muda 0533 (Physics) 03/05/1972 1969
5 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Mikrobiologi)
 10577
Sarjana Muda 0511 (Biology ) 03/05/1972 1969
6 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Kimia Industri)
 10569
Sarjana Muda 545 (Applied science) 23/07/1986 1986
7 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Parasitologi)
 10566
Sarjana Muda 0511 (Biology ) 23/07/1986 1986
8 Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) Perancangan dan Pengurusan Pembangunan
 10602
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) NA 1970
9 Sarjana Muda Sains Kesihatan (Kepujian) (Sains Senaman dan Sukan)
 11851
Sarjana Muda 1014 (Sports ) 10/01/2005 07/09/2005
10 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Seni Halus
 10608
Sarjana Muda 0213 (Fine arts) NA 1970
11 Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) (Grafik Komunikasi)
 10606
Sarjana Muda 0211 (Audio-visual techniques and media production) 31/07/1998 1999
12 Sarjana Muda Seni Muzik (Kepujian) Seni Persembahan dan Pedagogi
 10524
Sarjana Muda 0215 (Music and performing arts) 31/07/1998 1999
13 Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Kawalan Mutu dan Peralatan
 10611
Sarjana Muda 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) 24/08/1988 1989

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA0646
Sarjana Muda 145 0916 (Pharmacy) 16/09/2015 - 15/09/2019
2 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA0646
Sarjana Muda 145 0916 (Pharmacy) 16/09/2019 - 15/09/2022
3 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA0646
Sarjana Muda 145 0916 (Pharmacy) 16/09/2010 - 15/09/2015
4 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 MQA/FA7486
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/03/2015 - 30/06/2018
5 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 MQA/FA7488
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/03/2015 - 30/06/2018
6 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 MQA/FA7489
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 19/03/2015 - 30/06/2018
7 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 MQA/FA7490
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 19/03/2015 - 30/06/2018
8 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 MQA/FA7485
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/03/2015 - 30/06/2018
9 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 MQA/FA7487
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/03/2015 - 30/06/2018
10 Ijazah Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan) (Kepujian) (Ukur Bahan)
 MQA/FA13732
Sarjana Muda 127 0734 (Surveying) 01/01/2019 - 31/12/2024
11 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (Bahasa Inggeris untuk Profesional)
 MQA/SWA0143
Sarjana Muda 125 0231 (Language acquisition ) Mulai 23/09/2012
12 Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)
 MQA/SWA0830
Sarjana Muda 126 0311 (Economics ) Mulai 15/11/2015
13 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA0646
Sarjana Muda 145 0916 (Pharmacy) 16/09/2022 - 15/09/2026
14 Sarjana Muda Kerja Sosial (Kepujian)
 MQA/SWA0829
Sarjana Muda 122 0923 (Social work and counselling ) Mulai 15/11/2015
15 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) (Filem dan Penyiaran)
 MQA/SWA0761
Sarjana Muda 135 0323 (Media and communications) Mulai 28/07/2016
16 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) (Kewartawanan)
 MQA/SWA0762
Sarjana Muda 135 0323 (Media and communications) Mulai 28/07/2016
17 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) (Komunikasi Pemujukan)
 MQA/SWA0760
Sarjana Muda 135 0323 (Media and communications) Mulai 28/07/2016
18 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Khas)
 MQA/SWA16969
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 30/03/2023
19 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Kewangan Islam)
 MQA/SWA0639
Sarjana Muda 126 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 21/09/2013
20 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Kewangan)
 MQA/SWA0634
Sarjana Muda 126 0414 (Management and administration ) Mulai 21/09/2013
21 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Pengurusan Operasi)
Nama Lama : Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Operasi)
 MQA/SWA0637
Sarjana Muda 126 0414 (Management and administration ) Mulai 21/09/2013
22 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Pemasaran)
 MQA/SWA0636
Sarjana Muda 126 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 21/09/2013
23 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Strategi dan Pengurusan Organisasi)
Nama Lama : Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Perlakuan Organisasi)
 MQA/SWA0638
Sarjana Muda 126 0414 (Management and administration ) Mulai 21/09/2013
24 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/SWA0635
Sarjana Muda 126 0414 (Management and administration ) Mulai 21/09/2013
25 Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian)
 MQA/FA14753
Sarjana Muda 143 0731 (Architecture) 01/07/2021 - 30/06/2025
26 Sarjana Muda Sains dalam Biologi dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Biologi)
 MQA/SWA17095
Sarjana Muda 122 0511 (Biology ) Mulai 13/06/2022
27 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia)
 MQA/SWA15985
Sarjana Muda 120 0531 (Chemistry) Mulai 30/03/2023
28 Sarjana Muda Sains dalam Matematik dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik)
 MQA/SWA16875
Sarjana Muda 122 0541 (Mathematics) Mulai 29/08/2022
29 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik)
 MQA/SWA15994
Sarjana Muda 123 0541 (Mathematics) Mulai 30/03/2023
30 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Projek Binaan)
 MQA/SWA17103
Sarjana Muda 129 0733 (Building and Construction) Mulai 25/05/2023
31 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik
 MQA/SWA15911
Sarjana Muda 120 0533 (Physics) Mulai 25/11/2021
32 Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan & Perancangan) (Kepujian) (Seni Bina)
 MQA/FA12233
Sarjana Muda 127 0731 (Architecture) 19/09/2018 - 18/09/2023
33 Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan) (Kepujian) (Seni Bina)
 MQA/FA12928
Sarjana Muda 123 0732 (Urban and Regional Planning) 28/09/2018 - 27/09/2023
34 Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan) (Kepujian) (Teknologi Bangunan)
 MQA/SWA17104
Sarjana Muda 127 0733 (Building and Construction) Mulai 25/05/2023
35 Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan) (Kepujian) (Ukur Bangunan)
 MQA/SWA13787
Sarjana Muda 127 0732 (Urban and Regional Planning) Mulai 10/10/2018
36 Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan (Kepujian) (Biologi)
 MQA/SWA17096
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/05/2023
37 Sarjana Muda Sains dalam Pendidikan (Fizik) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan (Kepujian) (Fizik)
 MQA/SWA17097
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/05/2023
38 Sarjana Muda Sains dalam Pendidikan (Kimia) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan (Kepujian) (Kimia)
 MQA/SWA17098
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/05/2023
39 Sarjana Muda Sains dalam Pendidikan (Matematik) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan (Kepujian) (Matematik)
 MQA/SWA17099
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/05/2023
40 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Agrobiologi)
 MQA/SWA15913
Sarjana Muda 122 0511 (Biology ) Mulai 01/11/2018
41 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Biologi Akuatik)
 MQA/SWA15916
Sarjana Muda 123 0511 (Biology ) Mulai 25/11/2021
42 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Biologi Persekitaran)
 MQA/SWA15907
Sarjana Muda 124 0521 (Environmental sciences ) Mulai 01/11/2018
43 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Bioteknologi)
 MQA/SWA15918
Sarjana Muda 124 0512 (Biochemistry) Mulai 30/03/2023
44 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Entomologi dan Parasitologi)
 MQA/SWA15914
Sarjana Muda 124 0511 (Biology ) Mulai 01/11/2018
45 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Fizik Gunaan)
 MQA/SWA15912
Sarjana Muda 120 0533 (Physics) Mulai 25/11/2021
46 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Fizik Kejuruteraan)
 MQA/SWA15906
Sarjana Muda 120 0533 (Physics) Mulai 30/03/2023
47 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Fizik Perubatan)
 MQA/SWA15909
Sarjana Muda 123 0533 (Physics) Mulai 30/03/2023
48 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Geofizik)
 MQA/SWA15910
Sarjana Muda 120 0532 (Earth sciences) Mulai 30/03/2023
49 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Kimia Analisis)
 MQA/SWA15986
Sarjana Muda 120 0531 (Chemistry) Mulai 30/03/2023
50 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Kimia Industri)
 MQA/SWA15987
Sarjana Muda 120 0531 (Chemistry) Mulai 30/03/2023
51 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Pemodelan Matematik)
 MQA/SWA15996
Sarjana Muda 127 0541 (Mathematics) Mulai 19/10/2022
52 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Penyelidikan Operasi)
 MQA/SWA15998
Sarjana Muda 127 0541 (Mathematics) Mulai 19/10/2022
53 Sarjana Muda Sains Gunaan dalam Statistik Gunaan dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Statistik Gunaan)
 MQA/SWA15997
Sarjana Muda 128 542 (Textiles, clothes, footwear and leather) Mulai 30/03/2023
54 Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) (Antropologi dan Sosiologi)
 MQA/SWA16388
Sarjana Muda 122 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 28/07/2022
55 Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) (Ekonomi)
 MQA/SWA16386
Sarjana Muda 122 0311 (Economics ) Mulai 28/07/2022
56 Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) (Perancangan dan Pengurusan Pembangunan)
 MQA/SWA16387
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) Mulai 28/07/2022
57 Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) (Sains Politik)
 MQA/SWA16161
Sarjana Muda 122 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 27/01/2022
58 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 MQA/SWA16880
Sarjana Muda 125 0613 (Computer Science) 24/11/2022 - 31/12/2024
59 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan)
 MQA/SWA16877
Sarjana Muda 120 0232 (Literature and linguistics) Mulai 02/02/2023
60 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (Geografi)
 MQA/SWA17167
Sarjana Muda 120 0532 (Earth sciences) Mulai 25/05/2023
61 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA16878
Sarjana Muda 120 0231 (Language acquisition ) Mulai 02/02/2023
62 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (Sejarah)
 MQA/SWA15999
Sarjana Muda 120 0222 (History and archaeology ) Mulai 25/11/2021
63 Sarjana Muda Sastera dalam Sejarah dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (Sejarah)
 MQA/SWA17012
Sarjana Muda 124 0222 (History and archaeology ) Mulai 14/08/2022
64 Sarjana Muda Sastera Terjemahan dan Interpretasi dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (Terjemahan dengan Interpretasi)
 MQA/SWA17165
Sarjana Muda 120 0231 (Language acquisition ) Mulai 25/05/2023
65 Sarjana Muda Sastera dalam Pendidikan (Pengajian Bahasa Melayu) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sastera dalam dengan Pendidikan (Kepujian) (Pengajian Bahasa Melayu)
 MQA/SWA17100
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/05/2023
66 Sarjana Muda Sastera dalam Pendidikan (Geografi) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sastera dengan Pendidikan (Kepujian) (Geografi)
 MQA/SWA17102
Sarjana Muda 132 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/05/2023
67 Sarjana Muda Sastera dalam Pendidikan (Sejarah) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sastera dengan Pendidikan (Kepujian) (Sejarah)
 MQA/SWA17101
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/05/2023
68 Sarjana Muda Seni Halus (Lakonan dan Pengarahan) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) (Lakonan dan Pengarahan)
 MQA/SWA17105
Sarjana Muda 125 212 (Music and Performing Arts) Mulai 25/05/2023
69 Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) (Rekabentuk dan Teknologi Media Baru)
 MQA/SWA15989
Sarjana Muda 128 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 23/09/2021
70 Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) (Rekabentuk Produk)
 MQA/SWA15988
Sarjana Muda 128 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 23/09/2021
71 Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) (Bioproses)
 MQA/SWA16895
Sarjana Muda 130 0711 (Chemical engineering and processes) Mulai 28/07/2022
72 Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) (Biosumber)
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) (Biosumber, Kertas dan Penglitup)
 MQA/SWA12568
Sarjana Muda 120 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) Mulai 25/09/2018
73 Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) (Makanan)
 MQA/SWA16390
Sarjana Muda 131 0721 (Food processing ) Mulai 28/07/2022
74 Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) (Persekitaran)
 MQA/SWA15915
Sarjana Muda 120 0521 (Environmental sciences ) Mulai 23/09/2021
75 Diploma Lepasan Ijazah Sistem Maklumat
 MQA/SWA10569
Diploma Pascasiswazah 32 0611 (Information technology and information system) Mulai 05/06/2015
76 Sarjana Amalan Pembangunan Lestari
 MQA/SWA10974
Sarjana 44 0521 (Environmental sciences ) Mulai 24/11/2016
77 Sarjana Farmasi (Farmasi Klinikal)
 MQA/SWA10975
Sarjana 40 0916 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
78 Sarjana Informatik
 MQA/SWA11025
Sarjana 40 0613 (Computer Science) Mulai 24/11/2016
79 Sarjana Instruksi Multimedia
 MQA/SWA10976
Sarjana 40 0614 (Computer Use) Mulai 24/11/2016
80 Sarjana Kajian Antarabangsa Dan Diplomasi (Kajian Eropah)
 MQA/SWA11037
Sarjana 44 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 24/11/2016
81 Sarjana Kaunseling
 MQA/SWA10977
Sarjana 53 0923 (Social work and counselling ) Mulai 24/11/2016
82 Sarjana Kerja Sosial
 MQA/SWA11067
Sarjana 44 0923 (Social work and counselling ) Mulai 24/11/2016
83 Sarjana Komunikasi (Kewartawanan Sains dan Alam Sekitar)
 MQA/SWA10980
Sarjana 44 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 24/11/2016
84 Sarjana Komunikasi (Komunikasi Pemasaran Bersepadu)
 MQA/SWA0618
Sarjana 42 0323 (Media and communications) Mulai 20/09/2013
85 Sarjana Pendidikan
 MQA/SWA12535
Sarjana NA 0110 (Education not further defined) Mulai 01/12/2014
86 Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA10992
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 24/11/2016
87 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Inggeris/TESOL)
 MQA/SWA11002
Sarjana 40 0110 (Education not further defined) Mulai 24/11/2016
88 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/SWA11003
Sarjana 40 0110 (Education not further defined) Mulai 24/11/2016
89 Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)
 MQA/SWA11004
Sarjana 40 0111 (Education science) Mulai 24/11/2016
90 Sarjana Pendidikan (Pengurusan & Pentadbiran Pendidikan)
 MQA/SWA11005
Sarjana 40 0110 (Education not further defined) Mulai 24/11/2016
91 Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA11006
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 24/11/2016
92 Sarjana Pendidikan (Psikometrik & Pengujian Pendidikan)
 MQA/SWA11007
Sarjana 40 0111 (Education science) Mulai 24/11/2016
93 Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan)
 MQA/SWA11008
Sarjana 40 0110 (Education not further defined) Mulai 24/11/2016
94 Sarjana Pengurusan Ekonomi
 MQA/SWA11009
Sarjana 40 0311 (Economics ) Mulai 24/11/2016
95 Sarjana Pengurusan Profesional
 MQA/SWA15550
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 23/06/2022
96 Sarjana Pentadbiran Awam
 MQA/SWA10982
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 24/11/2016
97 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA0059
Sarjana 48 0414 (Management and administration ) Mulai 01/07/1993
98 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pembangunan Lestari)
 MQA/SWA0161
Sarjana 44 0414 (Management and administration ) Mulai 21/09/2011
99 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/SWA0058
Sarjana 44 0414 (Management and administration ) Mulai 01/07/2009
100 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Sains, Pengurusan dan Kejuruteraan Perkhidmatan)
 MQA/SWA0162
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 21/09/2011
101 Sarjana Reka Bentuk dalam Industri Kreatif
 MQA/SWA15981
Sarjana 40 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 26/10/2022
102 Sarjana Sains
 MQA/SWA10588
Sarjana NA 0530 (Physical sciences not further defined) Mulai 24/11/2016
103 Sarjana Sains (Bandar Dan Komuniti Lestari)
 MQA/SWA11051
Sarjana 40 0731 (Architecture) Mulai 24/11/2016
104 Sarjana Sains (Biologi Akuatik)
 MQA/SWA10590
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 24/11/2016
105 Sarjana Sains (Biologi Molekul)
 MQA/SWA10591
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 24/11/2016
106 Sarjana Sains (Biologi Persekitaran)
 MQA/SWA10592
Sarjana NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 24/11/2016
107 Sarjana Sains (Bioteknologi)
 MQA/SWA10595
Sarjana NA 0512 (Biochemistry) Mulai 24/11/2016
108 Sarjana Sains (Botani)
 MQA/SWA10596
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 24/11/2016
109 Sarjana Sains (Entomologi Gunaan)
 MQA/SWA10597
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 24/11/2016
110 Sarjana Sains (Farmakologi)
 MQA/SWA10599
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
111 Sarjana Sains (Farmasi Klinikal)
 MQA/SWA10600
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
112 Sarjana Sains (Farmasi Sosial Dan Pentadbiran)
 MQA/SWA10601
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
113 Sarjana Sains (Farmasi)
 MQA/SWA10602
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
114 Sarjana Sains (Fizik Keadaan Pepejal)
 MQA/SWA10983
Sarjana 40 0533 (Physics) Mulai 24/11/2016
115 Sarjana Sains (Fizik Perubatan)
 MQA/SWA10984
Sarjana 40 0533 (Physics) Mulai 24/11/2016
116 Sarjana Sains (Fizik)
 MQA/SWA10606
Sarjana NA 0533 (Physics) Mulai 24/11/2016
117 Sarjana Sains (Geofizik Gunaan)
 MQA/SWA11065
Sarjana 40 0532 (Earth sciences) Mulai 24/11/2016
118 Sarjana Sains (Kawalan Mutu dan Peralatan)
 MQA/SWA10610
Sarjana NA 0741 (Engineering technology ) Mulai 24/11/2016
119 Sarjana Sains (Kejuruteraan Internet)
 MQA/SWA11032
Sarjana 40 0614 (Computer Use) Mulai 24/11/2016
120 Sarjana Sains (Kejuruteraan Keselamatan Kebakaran)
 MQA/SWA16385
Sarjana 40 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 28/03/2022
121 Sarjana Sains (Kimia Farmaseutik)
 MQA/SWA10624
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
122 Sarjana Sains (Kimia)
 MQA/SWA10625
Sarjana NA 0531 (Chemistry) Mulai 24/11/2016
123 Sarjana Sains (Matematik Pengajaran)
 MQA/SWA10985
Sarjana 40 0541 (Mathematics) Mulai 24/11/2016
124 Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/SWA11058
Sarjana 40 0541 (Mathematics) Mulai 24/11/2016
125 Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/SWA10626
Sarjana NA 0541 (Mathematics) Mulai 24/11/2016
126 Sarjana Sains (Mikrobiologi)
 MQA/SWA10628
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 24/11/2016
127 Sarjana Sains (Optoelektronik)
 MQA/SWA10630
Sarjana NA 0533 (Physics) Mulai 24/11/2016
128 Sarjana Sains (Parasitologi Gunaan)
 MQA/SWA10631
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 24/11/2016
129 Sarjana Sains (Patologi Tumbuhan)
 MQA/SWA10634
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 24/11/2016
130 Sarjana Sains (Pembangunan Pelancongan)
 MQA/SWA11044
Sarjana 44 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 24/11/2016
131 Sarjana Sains (Pengajian Perancangan)
 MQA/SWA10637
Sarjana NA 0732 (Urban and Regional Planning) Mulai 24/11/2016
132 Sarjana Sains (Pengurusan Projek)
 MQA/SWA11010
Sarjana 44 0414 (Management and administration ) Mulai 24/11/2016
133 Sarjana Sains (Peralatan Kimia)
 MQA/SWA11041
Sarjana 40 0531 (Chemistry) Mulai 24/11/2016
134 Sarjana Sains (Perancangan)
 MQA/SWA11011
Sarjana 40 0732 (Urban and Regional Planning) Mulai 24/11/2016
135 Sarjana Sains (Perubatan Molekul)
 MQA/SWA15978
Sarjana 50 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 23/09/2021
136 Sarjana Sains (Perubatan Molekul)
 MQA/SWA10640
Sarjana NA 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 24/11/2016
137 Sarjana Sains (Perumahan)
 MQA/SWA10641
Sarjana NA 0731 (Architecture) Mulai 24/11/2016
138 Sarjana Sains (Perumahan)
 MQA/SWA10986
Sarjana 44 0731 (Architecture) Mulai 24/11/2016
139 Sarjana Sains (Rangkaian Komputer Termaju)
 MQA/SWA10643
Sarjana NA 0614 (Computer Use) Mulai 24/11/2016
140 Sarjana Sains (Rekabentuk Dalaman)
 MQA/SWA10644
Sarjana NA 0731 (Architecture) Mulai 24/11/2016
141 Sarjana Sains (Sains Data dan Analitik)
 MQA/SWA16882
Sarjana 44 0613 (Computer Science) Mulai 19/08/2021
142 Sarjana Sains (Sains Farmaseutikal)
 MQA/SWA10645
Sarjana TB/NA 0916 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
143 Sarjana Sains (Sains Komputer)
 MQA/SWA12534
Sarjana 40 0613 (Computer Science) Mulai 01/12/2014
144 Sarjana Sains (Sains Komputer)
 MQA/SWA10649
Sarjana NA 0613 (Computer Science) Mulai 24/11/2016
145 Sarjana Sains (Sains Maklumat Geografi)
 MQA/SWA11047
Sarjana 40 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 24/11/2016
146 Sarjana Sains (Sains Oral)
 MQA/SWA11055
Sarjana 40 0911 (Dental studies) Mulai 24/11/2016
147 Sarjana Sains (Sains Persekitaran)
 MQA/SWA10650
Sarjana NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 24/11/2016
148 Sarjana Sains (Sains Persekitaran)
 MQA/SWA12218
Sarjana 47 0521 (Environmental sciences ) Mulai 23/09/2021
149 Sarjana Sains (Sains Samudera)
 MQA/SWA10652
Sarjana NA 0532 (Earth sciences) Mulai 24/11/2016
150 Sarjana Sains (Sains Senaman Klinikal)
 MQA/SWA15977
Sarjana 40 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 30/06/2021
151 Sarjana Sains (Sains Sinaran)
 MQA/SWA11033
Sarjana 40 0533 (Physics) Mulai 24/11/2016
152 Sarjana Sains (Sains Sukan)
 MQA/SWA10987
Sarjana 40 1014 (Sports ) Mulai 24/11/2016
153 Sarjana Sains (Sains Transfusi)
 MQA/SWA11053
Sarjana 40 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
154 Sarjana Seni Bina Landskap
Nama Lama : Sarjana Sains (Seni Bina Landskap)
 MQA/SWA11012
Sarjana 40 0731 (Architecture) Mulai 24/11/2016
155 Sarjana Sains (Seni Bina)
 MQA/SWA10654
Sarjana NA 0731 (Architecture) Mulai 24/11/2016
156 Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/SWA10657
Sarjana NA 0542 (Statistics ) Mulai 24/11/2016
157 Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/SWA11059
Sarjana 40 0542 (Statistics ) Mulai 24/11/2016
158 Sarjana Sains (Tekno-keusahawanan Teknologi Maklumat)
 MQA/SWA11043
Sarjana 44 0611 (Information technology and information system) Mulai 24/11/2016
159 Sarjana Sains (Teknologi Bangunan)
 MQA/SWA10658
Sarjana NA 0733 (Building and Construction) Mulai 24/11/2016
160 Sarjana Sains (Teknologi Bangunan)
 MQA/SWA12544
Sarjana 40 0733 (Building and Construction) Mulai 16/06/2014
161 Sarjana Sains (Teknologi Bioproses)
 MQA/SWA10659
Sarjana NA 0519 (Biological and related sciences not elsewhere classified) Mulai 24/11/2016
162 Sarjana Sains (Teknologi Biosumber, Kertas dan Penglitup)
 MQA/SWA10660
Sarjana NA 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) Mulai 24/11/2016
163 Sarjana Sains (Teknologi Farmaseutik)
 MQA/SWA10661
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
164 Sarjana Sains (Teknologi Makanan)
 MQA/SWA10662
Sarjana NA 0721 (Food processing ) Mulai 24/11/2016
165 Sarjana Sains (Teknologi Maklumat)
 MQA/SWA11024
Sarjana 44 0611 (Information technology and information system) Mulai 24/11/2016
166 Sarjana Sains (Teknologi Persekitaran)
 MQA/SWA10663
Sarjana NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 24/11/2016
167 Sarjana Sains (Teknologi Proses Kimia)
 MQA/SWA10665
Sarjana NA 0531 (Chemistry) Mulai 24/11/2016
168 Sarjana Sains (Toksikologi Kesihatan)
 MQA/SWA11054
Sarjana 40 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
169 Sarjana Sains (Ukur Bahan)
 MQA/SWA10666
Sarjana NA 0731 (Architecture) Mulai 24/11/2016
170 Sarjana Sains (Zoologi)
 MQA/SWA10667
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 24/11/2016
171 Sarjana Sains Kemasyarakatan
 MQA/SWA10668
Sarjana NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 24/11/2016
172 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Antropologi/Sosiologi)
 MQA/SWA10669
Sarjana NA 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 24/11/2016
173 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Ekonomi)
 MQA/SWA10670
Sarjana NA 0311 (Economics ) Mulai 24/11/2016
174 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Kajian Asia)
 MQA/SWA11068
Sarjana 40 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 24/11/2016
175 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Kerja Sosial)
 MQA/SWA10671
Sarjana NA 0923 (Social work and counselling ) Mulai 24/11/2016
176 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Pengajian Gender)
 MQA/SWA10672
Sarjana NA 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 24/11/2016
177 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Pengurusan Pembangunan Islam)
 MQA/SWA10673
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) Mulai 24/11/2016
178 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Pengurusan Pembangunan Islam)
 MQA/SWA11056
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 24/11/2016
179 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Perancangan dan Pengurusan Pembangunan)
 MQA/SWA10674
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) Mulai 24/11/2016
180 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Psikologi)
 MQA/SWA10675
Sarjana NA 0923 (Social work and counselling ) Mulai 24/11/2016
181 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Sains Politik)
 MQA/SWA10676
Sarjana NA 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 24/11/2016
182 Sarjana Sastera
 MQA/SWA10677
Sarjana NA 0210 (Arts not further defined) Mulai 24/11/2016
183 Sarjana Sastera (Arkeologi)
 MQA/SWA10678
Sarjana NA 0222 (History and archaeology ) Mulai 24/11/2016
184 Sarjana Sastera (Bahasa Melayu)
 MQA/SWA11045
Sarjana 44 0233 (National Language ) Mulai 24/11/2016
185 Sarjana Sastera (Drama dan Teater)
 MQA/SWA10679
Sarjana NA 0215 (Music and performing arts) Mulai 24/11/2016
186 Sarjana Sastera (Falsafah)
 MQA/SWA10680
Sarjana NA 0223 (Philosophy and ethics) Mulai 24/11/2016
187 Sarjana Sastera (Geografi)
 MQA/SWA10681
Sarjana NA 0532 (Earth sciences) Mulai 24/11/2016
188 Sarjana Sastera (Hadith)
 MQA/SWA11050
Sarjana 44 0221 (Religion and theology ) Mulai 24/11/2016
189 Sarjana Sastera (Interpretasi)
 MQA/SWA10682
Sarjana NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 24/11/2016
190 Sarjana Sastera (Kajian Bahasa)
 MQA/SWA10683
Sarjana NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 24/11/2016
191 Sarjana Sastera (Kesusasteraan Inggeris)
 MQA/SWA10684
Sarjana NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 24/11/2016
192 Sarjana Sastera (Kesusasteraan)
 MQA/SWA10685
Sarjana NA 0233 (National Language ) Mulai 24/11/2016
193 Sarjana Sastera (Kesusasteraan)
 MQA/SWA11046
Sarjana 40 0230 (Languages not further defined) Mulai 24/11/2016
194 Sarjana Sastera (Kewangan)
 MQA/SWA10686
Sarjana NA 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 24/11/2016
195 Sarjana Sastera (Komunikasi)
 MQA/SWA10687
Sarjana NA 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 24/11/2016
196 Sarjana Sastera (Komunikasi)
 MQA/SWA11060
Sarjana 40 0323 (Media and communications) Mulai 24/11/2016
197 Sarjana Sastera (Linguistik dan Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA10570
Sarjana NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 24/11/2016
198 Sarjana Sastera (Linguistik)
 MQA/SWA10688
Sarjana NA 0233 (National Language ) Mulai 24/11/2016
199 Sarjana Sastera (Pedagogi dan Persembahan Muzik)
 MQA/SWA11036
Sarjana 40 0215 (Music and performing arts) 24/11/2016 - 14/12/2021
200 Sarjana Sastera (Pendidikan)
 MQA/SWA12536
Sarjana NA 0110 (Education not further defined) Mulai 01/12/2014
201 Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA10689
Sarjana NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 24/11/2016
202 Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Melayu)
 MQA/SWA10690
Sarjana NA 0233 (National Language ) Mulai 24/11/2016
203 Sarjana Sastera (Pengajian Islam)
 MQA/SWA10691
Sarjana NA 0221 (Religion and theology ) Mulai 24/11/2016
204 Sarjana Sastera (Pengajian Penterjemahan)
 MQA/SWA11048
Sarjana 40 0231 (Language acquisition ) Mulai 24/11/2016
205 Sarjana Sastera (Pengajian Tamadun)
 MQA/SWA10692
Sarjana NA 0222 (History and archaeology ) Mulai 24/11/2016
206 Sarjana Sastera (Pengurusan)
 MQA/SWA10693
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) Mulai 24/11/2016
207 Sarjana Sastera (Perakaunan)
 MQA/SWA10694
Sarjana NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 24/11/2016
208 Sarjana Sastera (Sejarah Asia Tenggara)
 MQA/SWA11049
Sarjana 40 0222 (History and archaeology ) Mulai 24/11/2016
209 Sarjana Sastera (Sejarah)
 MQA/SWA10695
Sarjana NA 0222 (History and archaeology ) Mulai 24/11/2016
210 Sarjana Sastera (Seni Halus)
 MQA/SWA10696
Sarjana NA 0213 (Fine arts) Mulai 24/11/2016
211 Sarjana Sastera (Seni Muzik)
 MQA/SWA10697
Sarjana NA 0215 (Music and performing arts) Mulai 24/11/2016
212 Sarjana Sastera (Seni Visual dan Reka Bentuk)
 MQA/SWA11066
Sarjana 40 0212 (Fashion, interior and industrial design) 24/11/2016 - 24/09/2019
213 Sarjana Sastera (Teknologi Pendidikan)
 MQA/SWA10698
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 24/11/2016
214 Sarjana Sastera (Terjemahan untuk Profesional)
 MQA/SWA16879
Sarjana 40 0231 (Language acquisition ) Mulai 08/12/2021
215 Sarjana Sastera (Terjemahan)
 MQA/SWA10699
Sarjana NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 24/11/2016
216 Sarjana Seni Bina
 MQA/FA12234
Sarjana 60 0731 (Architecture) 19/09/2018 - 18/09/2023
217 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10583
Ijazah Kedoktoran NA 0210 (Arts not further defined) Mulai 24/11/2016
218 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10584
Ijazah Kedoktoran NA 0220 (Humanities (except languages) not further defined) Mulai 24/11/2016
219 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10586
Ijazah Kedoktoran NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 24/11/2016
220 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10587
Ijazah Kedoktoran NA 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 24/11/2016
221 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10585
Ijazah Kedoktoran NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 24/11/2016
222 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10582
Ijazah Kedoktoran NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 24/11/2016
223 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10571
Ijazah Kedoktoran NA 0110 (Education not further defined) Mulai 24/11/2016
224 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10572
Ijazah Kedoktoran NA 0923 (Social work and counselling ) Mulai 24/11/2016
225 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10574
Ijazah Kedoktoran NA 0731 (Architecture) Mulai 24/11/2016
226 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10576
Ijazah Kedoktoran NA 0613 (Computer Science) Mulai 24/11/2016
227 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10577
Ijazah Kedoktoran NA 0541 (Mathematics) Mulai 24/11/2016
228 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10578
Ijazah Kedoktoran NA 0530 (Physical sciences not further defined) Mulai 24/11/2016
229 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10579
Ijazah Kedoktoran NA 0511 (Biology ) Mulai 24/11/2016
230 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10580
Ijazah Kedoktoran NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 24/11/2016
231 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10581
Ijazah Kedoktoran NA 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 24/11/2016
232 Doktor Falsafah (Farmasi Klinikal)
 MQA/SWA11072
Ijazah Kedoktoran 86 0916 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
233 Doktor Pendidikan (Kurikulum & Pengajaran)
 MQA/SWA11027
Ijazah Kedoktoran 90 0111 (Education science) Mulai 24/11/2016
234 Doktor Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/SWA10998
Ijazah Kedoktoran 90 0110 (Education not further defined) Mulai 24/11/2016
235 Doktor Pendidikan (Teknologi Pendidikan & Multimedia)
 MQA/SWA10997
Ijazah Kedoktoran 90 0110 (Education not further defined) Mulai 24/11/2016
236 Doktor Pendidikan (TESOL)
 MQA/SWA10999
Ijazah Kedoktoran 90 0110 (Education not further defined) Mulai 24/11/2016
237 Doktor Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA0060
Ijazah Kedoktoran 81 0414 (Management and administration ) Mulai 01/07/2003
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak