Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Sains Malaysia (USM) (Minden)
Alamat : 11800 USM
Pulau Pinang.No Tel : 04-653 3140
No Faks : 04-658 9666
E-Mel : pro@usm.my
Laman Web : www.usm.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 10506
Sarjana Muda 0916 (Pharmacy) 02/10/2002 1972
2 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) (Filem dan Penyiaran)
 10604
Sarjana Muda 0321 (Journalism and reporting ) 18/06/1985 1984
3 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) (Kewartawanan)
 10605
Sarjana Muda 0321 (Journalism and reporting ) 18/06/1985 1984
4 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) (Komunikasi Pemujukan)
 10618
Sarjana Muda 0321 (Journalism and reporting ) 18/06/1985 1984
5 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) - Ekonomi
 10549
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 27/07/1983 1983
6 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) - Geografi
 10536
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 27/07/1983 1983
7 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) - Kesusasteraan
 10540
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 27/07/1983 1983
8 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) - Pengajian Bahasa Inggeris
 10543
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 27/07/1983 1983
9 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) - Pengajian Bahasa Malaysia
 10545
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 27/07/1983 1983
10 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) - Sejarah
 10538
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 27/07/1983 1983
11 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Multimedia Interaktif)
 10533
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 18/12/2002 2002
12 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Khas)
 10532
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 18/12/2002 2003
13 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Prasekolah)
 10534
Sarjana Muda 0112 (Training for pre-school teachers) 18/12/2002 2003
14 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESOL)
 10531
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 07/02/2003 2002
15 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Biologi
 10528
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 27/07/1983 1983
16 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Fizik
 10529
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 27/07/1983 1983
17 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Kimia
 10527
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 27/07/1983 1983
18 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Matematik
 10526
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 27/07/1983 1983
19 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian)
 10595
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) NA 1997
20 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) - Kewangan
 10596
Sarjana Muda 0412 (Finance, banking and insurance ) 18/06/1985 1984
21 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) - Operasi
 10599
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 18/06/1985 1984
22 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) - Organisasi
 10598
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 18/06/1985 1984
23 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) - Pemasaran
 10600
Sarjana Muda 0415 (Marketing and advertising ) 18/06/1985 1984
24 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) - Perakaunan
 10597
Sarjana Muda 0411 (Accounting, auditing and taxation) 18/06/1985 1984
25 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 10550
Sarjana Muda 0411 (Accounting, auditing and taxation) 10/05/1999 1999
26 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Biologi Haiwan)
 10579
Sarjana Muda 0511 (Biology ) NA 1969
27 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Biologi Tumbuhan)
 10578
Sarjana Muda 0511 (Biology ) NA 1969
28 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Biologi)
 10580
Sarjana Muda 0511 (Biology ) 03/05/1972 1969
29 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Fizik)
 10574
Sarjana Muda 0533 (Physics) 03/05/1972 1969
30 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia)
 10575
Sarjana Muda 0531 (Chemistry) 03/05/1972 1969
31 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik)
 10576
Sarjana Muda 0541 (Mathematics) 03/05/1972 1969
32 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Mikrobiologi)
 10577
Sarjana Muda 0511 (Biology ) 03/05/1972 1969
33 Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan) (Kepujian) (Pengurusan Binaan)
 10616
Sarjana Muda 0733 (Building and Construction) NA 1973
34 Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan) (Kepujian) (Rekabentuk Dalaman)
 10555
Sarjana Muda 0212 (Fashion, interior and industrial design) NA 1973
35 Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan) (Kepujian) (Senibina)
 10503
Sarjana Muda 0731 (Architecture) NA 1973
36 Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan) (Kepujian) (Teknologi Bangunan)
 10617
Sarjana Muda 0733 (Building and Construction) NA 1973
37 Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) - Fizik
 10547
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 1970
38 Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) - Kimia
 10546
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 1970
39 Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) - Biologi
 10541
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 1970
40 Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) - Matematik
 10525
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 1970
41 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) - (Geofizik)
 10560
Sarjana Muda 0532 (Earth sciences) 23/07/1986 1986
42 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Agrobiologi)
 10567
Sarjana Muda 0511 (Biology ) 23/07/1986 1986
43 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Biologi & Pengurusan Vektor & Parasit)
 10568
Sarjana Muda 0511 (Biology ) 23/07/1986 1986
44 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Biologi Persekitaran)
 10565
Sarjana Muda 0521 (Environmental sciences ) 23/07/1986 1986
45 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Entomologi)
 10562
Sarjana Muda 0511 (Biology ) 23/07/1986 1986
46 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Kimia Analisis)
 10570
Sarjana Muda 0531 (Chemistry) 23/07/1986 1986
47 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Matematik dan Ekonomi)
 10559
Sarjana Muda 0541 (Mathematics) 31/07/1999 1999
48 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Parasitologi)
 10566
Sarjana Muda 0511 (Biology ) 23/07/1986 1986
49 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Patologi Tumbuhan)
 10563
Sarjana Muda 0511 (Biology ) 23/07/1986 1986
50 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Penyelidikan Operasi)
 10573
Sarjana Muda 0541 (Mathematics) 23/07/1986 1986
51 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Permodelan Komputer)
 10553
Sarjana Muda 0614 (Computer Use) 23/07/1986 1986
52 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Permodelan Matematik)
 10571
Sarjana Muda 0541 (Mathematics) 23/07/1986 1986
53 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Statistik Gunaan)
 10572
Sarjana Muda 0542 (Statistics ) 23/07/1986 1986
54 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Statistik Gunaan dan Penyelidikan Operasi
 10556
Sarjana Muda 0542 (Statistics ) 23/07/1986 1987
55 Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) (Ekonomi)
 10588
Sarjana Muda 0311 (Economics ) NA 1970
56 Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) (Kerja Sosial)
 10601
Sarjana Muda 0923 (Social work and counselling ) NA 1970
57 Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) Analisis dan Penyelidikan Sosial
 10603
Sarjana Muda 0314 (Sociology and cultural studies ) NA 1970
58 Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) Antropologi dan Sosiologi
 10587
Sarjana Muda 0314 (Sociology and cultural studies ) NA 1970
59 Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) Perancangan dan Pengurusan Pembangunan
 10602
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) NA 1970
60 Sarjana Muda Sains Kesihatan (Kepujian) (Kejururawatan)
 10507
Sarjana Muda 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) Jan-99 2000
61 Sarjana Muda Sains Kesihatan (Kepujian) (Sains Senaman dan Sukan)
 11851
Sarjana Muda 1014 (Sports ) 10/01/2005 07/09/2005
62 Sarjana Muda Sains Kesihatan (Kepujian) (Sinaran Perubatan)
 10505
Sarjana Muda 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Jan-99 2001
63 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 10584
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 27/07/1983 1983
64 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan
 10593
Sarjana Muda 0231 (Language acquisition ) 28/02/1992 1992
65 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Geografi
 10590
Sarjana Muda 0314 (Sociology and cultural studies ) NA 1970
66 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Kesusasteraan
 10592
Sarjana Muda 0230 (Languages not further defined) NA 1970
67 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Bahasa Inggeris
 10585
Sarjana Muda 0231 (Language acquisition ) NA 1970
68 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Bahasa Malaysia
 10586
Sarjana Muda 0233 (National Language ) NA 1970
69 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Sejarah
 10591
Sarjana Muda 0222 (History and archaeology ) NA 1970
70 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Seni Halus
 10608
Sarjana Muda 0213 (Fine arts) NA 1970
71 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Terjemahan dan Interpretasi
 10594
Sarjana Muda 0230 (Languages not further defined) 28/02/1992 1970
72 Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan (Kepujian) - Ekonomi
 10548
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 1973
73 Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan (Kepujian) - Geografi
 10535
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 1973
74 Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan (Kepujian) - Kesusasteraan
 10539
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 1973
75 Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan (Kepujian) - Pengajian Bahasa Inggeris
 10542
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 1973
76 Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan (Kepujian) - Pengajian Bahasa Malaysia
 10544
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 1973
77 Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan (Kepujian) - Sejarah
 10537
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 1973
78 Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan (Kepujian) Perdagangan & Perakaunan
 10530
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 1973
79 Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) (Rekabentuk Produk)
 10609
Sarjana Muda 0212 (Fashion, interior and industrial design) 20/04/2004 2007
80 Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) (Grafik Komunikasi)
 10606
Sarjana Muda 0211 (Audio-visual techniques and media production) 31/07/1998 1999
81 Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) (Lakonan dan Pengarahan)
 10607
Sarjana Muda 0215 (Music and performing arts) 31/07/1998 1999
82 Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) (Rekabentuk dan Teknologi Media Baru)
 10610
Sarjana Muda 0212 (Fashion, interior and industrial design) 20/04/2004 2007
83 Sarjana Muda Seni Muzik (Kepujian) Seni Persembahan dan Pedagogi
 10524
Sarjana Muda 0215 (Music and performing arts) 31/07/1998 1999
84 Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) (Bioproses)
 11636
Sarjana Muda 0711 (Chemical engineering and processes) 27/11/2007 07/2008
85 Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) (Makanan)
 10614
Sarjana Muda 0721 (Food processing ) 25/09/1984 1984
86 Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Kawalan Mutu dan Peralatan
 10611
Sarjana Muda 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) 24/08/1988 1989

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA0646
Sarjana Muda 145 0916 (Pharmacy) 16/09/2015 - 15/09/2019
2 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA0646
Sarjana Muda 145 0916 (Pharmacy) 16/09/2010 - 15/09/2015
3 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA0646
Sarjana Muda 145 0916 (Pharmacy) 16/09/2019 - 15/09/2022
4 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 MQA/FA7486
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/03/2015 - 30/06/2018
5 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 MQA/FA7489
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 19/03/2015 - 30/06/2018
6 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 MQA/FA7490
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 19/03/2015 - 30/06/2018
7 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 MQA/FA7485
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/03/2015 - 30/06/2018
8 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 MQA/FA7488
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/03/2015 - 30/06/2018
9 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 MQA/FA7487
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/03/2015 - 30/06/2018
10 Ijazah Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan) (Kepujian) (Ukur Bahan)
 MQA/FA13732
Sarjana Muda 127 0734 (Surveying) 01/01/2019 - 31/12/2024
11 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (Bahasa Inggeris untuk Profesional)
 MQA/SWA0143
Sarjana Muda 125 0231 (Language acquisition ) Mulai 23/09/2012
12 Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)
 MQA/SWA0830
Sarjana Muda 126 0311 (Economics ) Mulai 15/11/2015
13 Sarjana Muda Kerja Sosial (Kepujian)
 MQA/SWA0829
Sarjana Muda 122 0923 (Social work and counselling ) Mulai 15/11/2015
14 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) (Filem dan Penyiaran)
 MQA/SWA0761
Sarjana Muda 135 0323 (Media and communications) Mulai 28/07/2016
15 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) (Kewartawanan)
 MQA/SWA0762
Sarjana Muda 135 0323 (Media and communications) Mulai 28/07/2016
16 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) (Komunikasi Pemujukan)
 MQA/SWA0760
Sarjana Muda 135 0323 (Media and communications) Mulai 28/07/2016
17 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Kewangan Islam)
 MQA/SWA0639
Sarjana Muda 126 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 21/09/2013
18 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Kewangan)
 MQA/SWA0634
Sarjana Muda 126 0414 (Management and administration ) Mulai 21/09/2013
19 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Operasi)
 MQA/SWA0637
Sarjana Muda 126 0414 (Management and administration ) Mulai 21/09/2013
20 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Pemasaran)
 MQA/SWA0636
Sarjana Muda 126 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 21/09/2013
21 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Perlakuan Organisasi)
 MQA/SWA0638
Sarjana Muda 126 0414 (Management and administration ) Mulai 21/09/2013
22 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/SWA0635
Sarjana Muda 126 0414 (Management and administration ) Mulai 21/09/2013
23 Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian)
 MQA/FA14753
Sarjana Muda 143 0731 (Architecture) 01/07/2021 - 30/06/2025
24 Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan & Perancangan) (Kepujian) (Seni Bina)
 MQA/FA12233
Sarjana Muda 123 0731 (Architecture) 19/09/2018 - 18/09/2023
25 Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan) (Kepujian) (Seni Bina)
 MQA/FA12928
Sarjana Muda 123 0732 (Urban and Regional Planning) 28/09/2018 - 27/09/2021
26 Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan) (Kepujian) (Ukur Bangunan)
 MQA/SWA13787
Sarjana Muda 127 0732 (Urban and Regional Planning) Mulai 10/10/2018
27 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Biologi Akuatik)
 MQA/SWA15916
Sarjana Muda 123 0511 (Biology ) Mulai 25/11/2021
28 Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) (Sains Politik)
 MQA/SWA16161
Sarjana Muda 122 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 27/01/2022
29 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (Sejarah)
 MQA/SWA15999
Sarjana Muda 120 0222 (History and archaeology ) Mulai 25/11/2021
30 Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) (Biosumber, Kertas dan Penglitup)
 MQA/SWA12568
Sarjana Muda 120 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) Mulai 25/09/2018
31 Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) (Persekitaran)
 MQA/SWA15915
Sarjana Muda 120 0521 (Environmental sciences ) Mulai 23/09/2021
32 Diploma Lepasan Ijazah Sistem Maklumat
 MQA/SWA10569
Diploma Pascasiswazah 32 0611 (Information technology and information system) Mulai 05/06/2015
33 Sarjana Amalan Pembangunan Lestari
 MQA/SWA10974
Sarjana 44 0521 (Environmental sciences ) Mulai 24/11/2016
34 Sarjana Farmasi (Farmasi Klinikal)
 MQA/SWA10975
Sarjana 40 0916 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
35 Sarjana Informatik
 MQA/SWA11025
Sarjana 40 0613 (Computer Science) Mulai 24/11/2016
36 Sarjana Instruksi Multimedia
 MQA/SWA10976
Sarjana 40 0614 (Computer Use) Mulai 24/11/2016
37 Sarjana Kajian Antarabangsa Dan Diplomasi (Kajian Eropah)
 MQA/SWA11037
Sarjana 44 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 24/11/2016
38 Sarjana Kaunseling
 MQA/SWA10977
Sarjana 53 0923 (Social work and counselling ) Mulai 24/11/2016
39 Sarjana Kerja Sosial
 MQA/SWA11067
Sarjana 44 0923 (Social work and counselling ) Mulai 24/11/2016
40 Sarjana Komunikasi (Kewartawanan Sains dan Alam Sekitar)
 MQA/SWA10980
Sarjana 44 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 24/11/2016
41 Sarjana Komunikasi (Komunikasi Pemasaran Bersepadu)
 MQA/SWA0618
Sarjana 42 0323 (Media and communications) Mulai 20/09/2013
42 Sarjana Pendidikan
 MQA/SWA12535
Sarjana NA 0110 (Education not further defined) Mulai 01/12/2014
43 Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA10992
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 24/11/2016
44 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Inggeris/TESOL)
 MQA/SWA11002
Sarjana 40 0110 (Education not further defined) Mulai 24/11/2016
45 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/SWA11003
Sarjana 40 0110 (Education not further defined) Mulai 24/11/2016
46 Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)
 MQA/SWA11004
Sarjana 40 0111 (Education science) Mulai 24/11/2016
47 Sarjana Pendidikan (Pengurusan & Pentadbiran Pendidikan)
 MQA/SWA11005
Sarjana 40 0110 (Education not further defined) Mulai 24/11/2016
48 Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA11006
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 24/11/2016
49 Sarjana Pendidikan (Psikometrik & Pengujian Pendidikan)
 MQA/SWA11007
Sarjana 40 0111 (Education science) Mulai 24/11/2016
50 Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan)
 MQA/SWA11008
Sarjana 40 0110 (Education not further defined) Mulai 24/11/2016
51 Sarjana Pengurusan Ekonomi
 MQA/SWA11009
Sarjana 40 0311 (Economics ) Mulai 24/11/2016
52 Sarjana Pentadbiran Awam
 MQA/SWA10982
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 24/11/2016
53 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA0059
Sarjana 44 0414 (Management and administration ) Mulai 01/07/1993
54 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pembangunan Lestari)
 MQA/SWA0161
Sarjana 44 0414 (Management and administration ) Mulai 21/09/2011
55 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/SWA0058
Sarjana 44 0414 (Management and administration ) Mulai 01/07/2009
56 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Sains, Pengurusan dan Kejuruteraan Perkhidmatan)
 MQA/SWA0162
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 21/09/2011
57 Sarjana Sains
 MQA/SWA10588
Sarjana NA 0530 (Physical sciences not further defined) Mulai 24/11/2016
58 Sarjana Sains (Bandar Dan Komuniti Lestari)
 MQA/SWA11051
Sarjana 40 0731 (Architecture) Mulai 24/11/2016
59 Sarjana Sains (Biologi Akuatik)
 MQA/SWA10590
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 24/11/2016
60 Sarjana Sains (Biologi Molekul)
 MQA/SWA10591
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 24/11/2016
61 Sarjana Sains (Biologi Persekitaran)
 MQA/SWA10592
Sarjana NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 24/11/2016
62 Sarjana Sains (Bioteknologi)
 MQA/SWA10595
Sarjana NA 0512 (Biochemistry) Mulai 24/11/2016
63 Sarjana Sains (Botani)
 MQA/SWA10596
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 24/11/2016
64 Sarjana Sains (Entomologi Gunaan)
 MQA/SWA10597
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 24/11/2016
65 Sarjana Sains (Farmakologi)
 MQA/SWA10599
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
66 Sarjana Sains (Farmasi Klinikal)
 MQA/SWA10600
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
67 Sarjana Sains (Farmasi Sosial Dan Pentadbiran)
 MQA/SWA10601
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
68 Sarjana Sains (Farmasi)
 MQA/SWA10602
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
69 Sarjana Sains (Fizik Keadaan Pepejal)
 MQA/SWA10983
Sarjana 40 0533 (Physics) Mulai 24/11/2016
70 Sarjana Sains (Fizik Perubatan)
 MQA/SWA10984
Sarjana 40 0533 (Physics) Mulai 24/11/2016
71 Sarjana Sains (Fizik)
 MQA/SWA10606
Sarjana NA 0533 (Physics) Mulai 24/11/2016
72 Sarjana Sains (Geofizik Gunaan)
 MQA/SWA11065
Sarjana 40 0532 (Earth sciences) Mulai 24/11/2016
73 Sarjana Sains (Kawalan Mutu dan Peralatan)
 MQA/SWA10610
Sarjana NA 0741 (Engineering technology ) Mulai 24/11/2016
74 Sarjana Sains (Kejuruteraan Internet)
 MQA/SWA11032
Sarjana 40 0614 (Computer Use) Mulai 24/11/2016
75 Sarjana Sains (Kimia Farmaseutik)
 MQA/SWA10624
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
76 Sarjana Sains (Kimia)
 MQA/SWA10625
Sarjana NA 0531 (Chemistry) Mulai 24/11/2016
77 Sarjana Sains (Matematik Pengajaran)
 MQA/SWA10985
Sarjana 40 0541 (Mathematics) Mulai 24/11/2016
78 Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/SWA11058
Sarjana 40 0541 (Mathematics) Mulai 24/11/2016
79 Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/SWA10626
Sarjana NA 0541 (Mathematics) Mulai 24/11/2016
80 Sarjana Sains (Mikrobiologi)
 MQA/SWA10628
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 24/11/2016
81 Sarjana Sains (Optoelektronik)
 MQA/SWA10630
Sarjana NA 0533 (Physics) Mulai 24/11/2016
82 Sarjana Sains (Parasitologi Gunaan)
 MQA/SWA10631
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 24/11/2016
83 Sarjana Sains (Patologi Tumbuhan)
 MQA/SWA10634
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 24/11/2016
84 Sarjana Sains (Pembangunan Pelancongan)
 MQA/SWA11044
Sarjana 44 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 24/11/2016
85 Sarjana Sains (Pengajian Perancangan)
 MQA/SWA10637
Sarjana NA 0732 (Urban and Regional Planning) Mulai 24/11/2016
86 Sarjana Sains (Pengurusan Projek)
 MQA/SWA11010
Sarjana 44 0414 (Management and administration ) Mulai 24/11/2016
87 Sarjana Sains (Peralatan Kimia)
 MQA/SWA11041
Sarjana 40 0531 (Chemistry) Mulai 24/11/2016
88 Sarjana Sains (Perancangan)
 MQA/SWA11011
Sarjana 40 0732 (Urban and Regional Planning) Mulai 24/11/2016
89 Sarjana Sains (Perubatan Molekul)
 MQA/SWA15978
Sarjana 50 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 23/09/2021
90 Sarjana Sains (Perubatan Molekul)
 MQA/SWA10640
Sarjana NA 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 24/11/2016
91 Sarjana Sains (Perumahan)
 MQA/SWA10641
Sarjana NA 0731 (Architecture) Mulai 24/11/2016
92 Sarjana Sains (Perumahan)
 MQA/SWA10986
Sarjana 44 0731 (Architecture) Mulai 24/11/2016
93 Sarjana Sains (Rangkaian Komputer Termaju)
 MQA/SWA10643
Sarjana NA 0614 (Computer Use) Mulai 24/11/2016
94 Sarjana Sains (Rekabentuk Dalaman)
 MQA/SWA10644
Sarjana NA 0731 (Architecture) Mulai 24/11/2016
95 Sarjana Sains (Sains Farmaseutikal)
 MQA/SWA10645
Sarjana TB/NA 0916 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
96 Sarjana Sains (Sains Komputer)
 MQA/SWA12534
Sarjana 40 0613 (Computer Science) Mulai 01/12/2014
97 Sarjana Sains (Sains Komputer)
 MQA/SWA10649
Sarjana NA 0613 (Computer Science) Mulai 24/11/2016
98 Sarjana Sains (Sains Maklumat Geografi)
 MQA/SWA11047
Sarjana 40 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 24/11/2016
99 Sarjana Sains (Sains Oral)
 MQA/SWA11055
Sarjana 40 0911 (Dental studies) Mulai 24/11/2016
100 Sarjana Sains (Sains Persekitaran)
 MQA/SWA12218
Sarjana 47 0521 (Environmental sciences ) Mulai 23/09/2021
101 Sarjana Sains (Sains Persekitaran)
 MQA/SWA10650
Sarjana NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 24/11/2016
102 Sarjana Sains (Sains Samudera)
 MQA/SWA10652
Sarjana NA 0532 (Earth sciences) Mulai 24/11/2016
103 Sarjana Sains (Sains Sinaran)
 MQA/SWA11033
Sarjana 40 0533 (Physics) Mulai 24/11/2016
104 Sarjana Sains (Sains Sukan)
 MQA/SWA10987
Sarjana 40 1014 (Sports ) Mulai 24/11/2016
105 Sarjana Sains (Sains Transfusi)
 MQA/SWA11053
Sarjana 40 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
106 Sarjana Sains (Seni Bina Landskap)
 MQA/SWA11012
Sarjana 40 0731 (Architecture) Mulai 24/11/2016
107 Sarjana Sains (Seni Bina)
 MQA/SWA10654
Sarjana NA 0731 (Architecture) Mulai 24/11/2016
108 Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/SWA10657
Sarjana NA 0542 (Statistics ) Mulai 24/11/2016
109 Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/SWA11059
Sarjana 40 0542 (Statistics ) Mulai 24/11/2016
110 Sarjana Sains (Tekno-keusahawanan Teknologi Maklumat)
 MQA/SWA11043
Sarjana 44 0611 (Information technology and information system) Mulai 24/11/2016
111 Sarjana Sains (Teknologi Bangunan)
 MQA/SWA10658
Sarjana NA 0733 (Building and Construction) Mulai 24/11/2016
112 Sarjana Sains (Teknologi Bangunan)
 MQA/SWA12544
Sarjana 40 0733 (Building and Construction) Mulai 16/06/2014
113 Sarjana Sains (Teknologi Bioproses)
 MQA/SWA10659
Sarjana NA 0519 (Biological and related sciences not elsewhere classified) Mulai 24/11/2016
114 Sarjana Sains (Teknologi Biosumber, Kertas dan Penglitup)
 MQA/SWA10660
Sarjana NA 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) Mulai 24/11/2016
115 Sarjana Sains (Teknologi Farmaseutik)
 MQA/SWA10661
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
116 Sarjana Sains (Teknologi Makanan)
 MQA/SWA10662
Sarjana NA 0721 (Food processing ) Mulai 24/11/2016
117 Sarjana Sains (Teknologi Maklumat)
 MQA/SWA11024
Sarjana 44 0611 (Information technology and information system) Mulai 24/11/2016
118 Sarjana Sains (Teknologi Persekitaran)
 MQA/SWA10663
Sarjana NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 24/11/2016
119 Sarjana Sains (Teknologi Proses Kimia)
 MQA/SWA10665
Sarjana NA 0531 (Chemistry) Mulai 24/11/2016
120 Sarjana Sains (Toksikologi Kesihatan)
 MQA/SWA11054
Sarjana 40 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
121 Sarjana Sains (Ukur Bahan)
 MQA/SWA10666
Sarjana NA 0731 (Architecture) Mulai 24/11/2016
122 Sarjana Sains (Zoologi)
 MQA/SWA10667
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 24/11/2016
123 Sarjana Sains Kemasyarakatan
 MQA/SWA10668
Sarjana NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 24/11/2016
124 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Antropologi/Sosiologi)
 MQA/SWA10669
Sarjana NA 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 24/11/2016
125 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Ekonomi)
 MQA/SWA10670
Sarjana NA 0311 (Economics ) Mulai 24/11/2016
126 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Kajian Asia)
 MQA/SWA11068
Sarjana 40 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 24/11/2016
127 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Kerja Sosial)
 MQA/SWA10671
Sarjana NA 0923 (Social work and counselling ) Mulai 24/11/2016
128 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Pengajian Gender)
 MQA/SWA10672
Sarjana NA 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 24/11/2016
129 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Pengurusan Pembangunan Islam)
 MQA/SWA10673
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) Mulai 24/11/2016
130 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Pengurusan Pembangunan Islam)
 MQA/SWA11056
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 24/11/2016
131 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Perancangan dan Pengurusan Pembangunan)
 MQA/SWA10674
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) Mulai 24/11/2016
132 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Psikologi)
 MQA/SWA10675
Sarjana NA 0923 (Social work and counselling ) Mulai 24/11/2016
133 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Sains Politik)
 MQA/SWA10676
Sarjana NA 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 24/11/2016
134 Sarjana Sastera
 MQA/SWA10677
Sarjana NA 0210 (Arts not further defined) Mulai 24/11/2016
135 Sarjana Sastera (Arkeologi)
 MQA/SWA10678
Sarjana NA 0222 (History and archaeology ) Mulai 24/11/2016
136 Sarjana Sastera (Bahasa Melayu)
 MQA/SWA11045
Sarjana 44 0233 (National Language ) Mulai 24/11/2016
137 Sarjana Sastera (Drama dan Teater)
 MQA/SWA10679
Sarjana NA 0215 (Music and performing arts) Mulai 24/11/2016
138 Sarjana Sastera (Falsafah)
 MQA/SWA10680
Sarjana NA 0223 (Philosophy and ethics) Mulai 24/11/2016
139 Sarjana Sastera (Geografi)
 MQA/SWA10681
Sarjana NA 0532 (Earth sciences) Mulai 24/11/2016
140 Sarjana Sastera (Hadith)
 MQA/SWA11050
Sarjana 44 0221 (Religion and theology ) Mulai 24/11/2016
141 Sarjana Sastera (Interpretasi)
 MQA/SWA10682
Sarjana NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 24/11/2016
142 Sarjana Sastera (Kajian Bahasa)
 MQA/SWA10683
Sarjana NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 24/11/2016
143 Sarjana Sastera (Kesusasteraan Inggeris)
 MQA/SWA10684
Sarjana NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 24/11/2016
144 Sarjana Sastera (Kesusasteraan)
 MQA/SWA10685
Sarjana NA 0233 (National Language ) Mulai 24/11/2016
145 Sarjana Sastera (Kesusasteraan)
 MQA/SWA11046
Sarjana 40 0230 (Languages not further defined) Mulai 24/11/2016
146 Sarjana Sastera (Kewangan)
 MQA/SWA10686
Sarjana NA 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 24/11/2016
147 Sarjana Sastera (Komunikasi)
 MQA/SWA10687
Sarjana NA 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 24/11/2016
148 Sarjana Sastera (Komunikasi)
 MQA/SWA11060
Sarjana 40 0323 (Media and communications) Mulai 24/11/2016
149 Sarjana Sastera (Linguistik dan Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA10570
Sarjana NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 24/11/2016
150 Sarjana Sastera (Linguistik)
 MQA/SWA10688
Sarjana NA 0233 (National Language ) Mulai 24/11/2016
151 Sarjana Sastera (Pedagogi dan Persembahan Muzik)
 MQA/SWA11036
Sarjana 40 0215 (Music and performing arts) Mulai 24/11/2016
152 Sarjana Sastera (Pendidikan)
 MQA/SWA12536
Sarjana NA 0110 (Education not further defined) Mulai 01/12/2014
153 Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA10689
Sarjana NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 24/11/2016
154 Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Melayu)
 MQA/SWA10690
Sarjana NA 0233 (National Language ) Mulai 24/11/2016
155 Sarjana Sastera (Pengajian Islam)
 MQA/SWA10691
Sarjana NA 0221 (Religion and theology ) Mulai 24/11/2016
156 Sarjana Sastera (Pengajian Penterjemahan)
 MQA/SWA11048
Sarjana 40 0231 (Language acquisition ) Mulai 24/11/2016
157 Sarjana Sastera (Pengajian Tamadun)
 MQA/SWA10692
Sarjana NA 0222 (History and archaeology ) Mulai 24/11/2016
158 Sarjana Sastera (Pengurusan)
 MQA/SWA10693
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) Mulai 24/11/2016
159 Sarjana Sastera (Perakaunan)
 MQA/SWA10694
Sarjana NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 24/11/2016
160 Sarjana Sastera (Sejarah Asia Tenggara)
 MQA/SWA11049
Sarjana 40 0222 (History and archaeology ) Mulai 24/11/2016
161 Sarjana Sastera (Sejarah)
 MQA/SWA10695
Sarjana NA 0222 (History and archaeology ) Mulai 24/11/2016
162 Sarjana Sastera (Seni Halus)
 MQA/SWA10696
Sarjana NA 0213 (Fine arts) Mulai 24/11/2016
163 Sarjana Sastera (Seni Muzik)
 MQA/SWA10697
Sarjana NA 0215 (Music and performing arts) Mulai 24/11/2016
164 Sarjana Sastera (Seni Visual dan Reka Bentuk)
 MQA/SWA11066
Sarjana 40 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 24/11/2016
165 Sarjana Sastera (Teknologi Pendidikan)
 MQA/SWA10698
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 24/11/2016
166 Sarjana Sastera (Terjemahan)
 MQA/SWA10699
Sarjana NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 24/11/2016
167 Sarjana Seni Bina
 MQA/FA12234
Sarjana 60 0731 (Architecture) 19/09/2018 - 18/09/2023
168 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10582
Ijazah Kedoktoran NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 24/11/2016
169 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10571
Ijazah Kedoktoran NA 0110 (Education not further defined) Mulai 24/11/2016
170 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10572
Ijazah Kedoktoran NA 0923 (Social work and counselling ) Mulai 24/11/2016
171 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10574
Ijazah Kedoktoran NA 0731 (Architecture) Mulai 24/11/2016
172 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10576
Ijazah Kedoktoran NA 0613 (Computer Science) Mulai 24/11/2016
173 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10577
Ijazah Kedoktoran NA 0541 (Mathematics) Mulai 24/11/2016
174 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10578
Ijazah Kedoktoran NA 0530 (Physical sciences not further defined) Mulai 24/11/2016
175 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10579
Ijazah Kedoktoran NA 0511 (Biology ) Mulai 24/11/2016
176 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10580
Ijazah Kedoktoran NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 24/11/2016
177 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10581
Ijazah Kedoktoran NA 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 24/11/2016
178 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10583
Ijazah Kedoktoran NA 0210 (Arts not further defined) Mulai 24/11/2016
179 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10584
Ijazah Kedoktoran NA 0220 (Humanities (except languages) not further defined) Mulai 24/11/2016
180 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10586
Ijazah Kedoktoran NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 24/11/2016
181 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10587
Ijazah Kedoktoran NA 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 24/11/2016
182 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10585
Ijazah Kedoktoran NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 24/11/2016
183 Doktor Falsafah (Farmasi Klinikal)
 MQA/SWA11072
Ijazah Kedoktoran 86 0916 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
184 Doktor Pendidikan (Kurikulum & Pengajaran)
 MQA/SWA11027
Ijazah Kedoktoran 90 0111 (Education science) Mulai 24/11/2016
185 Doktor Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/SWA10998
Ijazah Kedoktoran 90 0110 (Education not further defined) Mulai 24/11/2016
186 Doktor Pendidikan (Teknologi Pendidikan & Multimedia)
 MQA/SWA10997
Ijazah Kedoktoran 90 0110 (Education not further defined) Mulai 24/11/2016
187 Doktor Pendidikan (TESOL)
 MQA/SWA10999
Ijazah Kedoktoran 90 0110 (Education not further defined) Mulai 24/11/2016
188 Doktor Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA0060
Ijazah Kedoktoran 81 0414 (Management and administration ) Mulai 01/07/2003
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak