Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Sains Malaysia (USM) (Minden)
Alamat : 11800 USM
Pulau Pinang.No Tel : 04-653 3140
No Faks : 04-658 9666
E-Mel : pro@usm.my
Laman Web : www.usm.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 10506
Sarjana Muda 727 (Pharmacy) 02/10/2002 1972
2 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) (Filem dan Penyiaran)
 10604
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 18/06/1985 1984
3 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) (Kewartawanan)
 10605
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 18/06/1985 1984
4 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) (Komunikasi Pemujukan)
 10618
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 18/06/1985 1984
5 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) - Ekonomi
 10549
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 27/07/1983 1983
6 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) - Geografi
 10536
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 27/07/1983 1983
7 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) - Kesusasteraan
 10540
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 27/07/1983 1983
8 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) - Pengajian Bahasa Inggeris
 10543
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 27/07/1983 1983
9 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) - Pengajian Bahasa Malaysia
 10545
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 27/07/1983 1983
10 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) - Sejarah
 10538
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 27/07/1983 1983
11 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Multimedia Interaktif)
 10533
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 18/12/2002 2002
12 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Khas)
 10532
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 18/12/2002 2003
13 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Prasekolah)
 10534
Sarjana Muda 143 (Training for preschool teachers) 18/12/2002 2003
14 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESOL)
 10531
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 07/02/2003 2002
15 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Biologi
 10528
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 27/07/1983 1983
16 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Fizik
 10529
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 27/07/1983 1983
17 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Kimia
 10527
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 27/07/1983 1983
18 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Matematik
 10526
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 27/07/1983 1983
19 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian)
 10595
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) NA 1997
20 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) - Kewangan
 10596
Sarjana Muda 343 (Finance, banking, insurance) 18/06/1985 1984
21 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) - Operasi
 10599
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 18/06/1985 1984
22 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) - Organisasi
 10598
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 18/06/1985 1984
23 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) - Pemasaran
 10600
Sarjana Muda 342 (Marketing and Advertising) 18/06/1985 1984
24 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) - Perakaunan
 10597
Sarjana Muda 344 (Accounting and Taxation) 18/06/1985 1984
25 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 10550
Sarjana Muda 344 (Accounting and Taxation) 10/05/1999 1999
26 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Biologi Haiwan)
 10579
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) NA 1969
27 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Biologi Tumbuhan)
 10578
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) NA 1969
28 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Biologi)
 10580
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 03/05/1972 1969
29 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Fizik)
 10574
Sarjana Muda 441 (Physics) 03/05/1972 1969
30 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia)
 10575
Sarjana Muda 442 (Chemistry) 03/05/1972 1969
31 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik)
 10576
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 03/05/1972 1969
32 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Mikrobiologi)
 10577
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 03/05/1972 1969
33 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Forensik)
 10557
Sarjana Muda 545 (Applied science) Jan-99 2000
34 Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan) (Kepujian) (Pengurusan Binaan)
 10616
Sarjana Muda 582 (Building) NA 1973
35 Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan) (Kepujian) (Rekabentuk Dalaman)
 10555
Sarjana Muda 214 (Design) NA 1973
36 Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan) (Kepujian) (Senibina)
 10503
Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) NA 1973
37 Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan) (Kepujian) (Teknologi Bangunan)
 10617
Sarjana Muda 582 (Building) NA 1973
38 Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan) (Kepujian) (Ukur Bahan)
 10615
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 31/07/1999 1999
39 Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) - Fizik
 10547
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) NA 1970
40 Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) - Kimia
 10546
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) NA 1970
41 Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) - Biologi
 10541
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) NA 1970
42 Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) - Matematik
 10525
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) NA 1970
43 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) - (Geofizik)
 10560
Sarjana Muda 443 (Earth Science) 23/07/1986 1986
44 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) - Fizik Gunaan
 10558
Sarjana Muda 545 (Applied science) 23/07/1986 1986
45 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Agrobiologi)
 10567
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 23/07/1986 1986
46 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Biologi & Pengurusan Vektor & Parasit)
 10568
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 23/07/1986 1986
47 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Biologi Akuatik)
 10564
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 23/07/1986 1986
48 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Biologi Persekitaran)
 10565
Sarjana Muda 422 (Environmental Science) 23/07/1986 1986
49 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Bioteknologi)
 10561
Sarjana Muda 545 (Applied science) 23/07/1986 1986
50 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Entomologi)
 10562
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 23/07/1986 1986
51 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Fizik Kejuruteraan)
 10581
Sarjana Muda 545 (Applied science) 17/04/2001 2001
52 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Fizik Perubatan)
 10582
Sarjana Muda 545 (Applied science) 17/04/2001 2001
53 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Kimia Analisis)
 10570
Sarjana Muda 442 (Chemistry) 23/07/1986 1986
54 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Kimia Industri)
 10569
Sarjana Muda 545 (Applied science) 23/07/1986 1986
55 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Matematik dan Ekonomi)
 10559
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 31/07/1999 1999
56 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Parasitologi)
 10566
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 23/07/1986 1986
57 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Patologi Tumbuhan)
 10563
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 23/07/1986 1986
58 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Penyelidikan Operasi)
 10573
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 23/07/1986 1986
59 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Permodelan Komputer)
 10553
Sarjana Muda 482 (Computer Use) 23/07/1986 1986
60 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Permodelan Matematik)
 10571
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 23/07/1986 1986
61 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Statistik Gunaan)
 10572
Sarjana Muda 462 (Statistics) 23/07/1986 1986
62 Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Statistik Gunaan dan Penyelidikan Operasi
 10556
Sarjana Muda 462 (Statistics) 23/07/1986 1987
63 Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) (Ekonomi)
 10588
Sarjana Muda 314 (Economics) NA 1970
64 Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) (Kerja Sosial)
 10601
Sarjana Muda 762 (Social work and counselling) NA 1970
65 Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) Analisis dan Penyelidikan Sosial
 10603
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) NA 1970
66 Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) Antropologi dan Sosiologi
 10587
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) NA 1970
67 Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) Perancangan dan Pengurusan Pembangunan
 10602
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) NA 1970
68 Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) Sains Politik
 10589
Sarjana Muda 313 (Political science and civics) NA 1970
69 Sarjana Muda Sains Kesihatan (Kepujian) (Audiologi)
 11849
Sarjana Muda 721 (Medicine) 10/01/2005 07/09/2005
70 Sarjana Muda Sains Kesihatan (Kepujian) (Bioperubatan)
 10504
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) Jan-99 2000
71 Sarjana Muda Sains Kesihatan (Kepujian) (Dietetik)
 10583
Sarjana Muda 726 (Therapy and rehabilitation) Jan-99 2000
72 Sarjana Muda Sains Kesihatan (Kepujian) (Kejururawatan)
 10507
Sarjana Muda 723 (Nursing and caring) Jan-99 2000
73 Sarjana Muda Sains Kesihatan (Kepujian) (Patologi Pertuturan)
 11850
Sarjana Muda 721 (Medicine) 10/01/2005 07/09/2005
74 Sarjana Muda Sains Kesihatan (Kepujian) (Sains Senaman dan Sukan)
 11851
Sarjana Muda 813 (Sports) 10/01/2005 07/09/2005
75 Sarjana Muda Sains Kesihatan (Kepujian) (Sinaran Perubatan)
 10505
Sarjana Muda 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Jan-99 2001
76 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 10584
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 27/07/1983 1983
77 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan
 10593
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 28/02/1992 1992
78 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Geografi
 10590
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) NA 1970
79 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Kesusasteraan
 10592
Sarjana Muda 222 (Languages) NA 1970
80 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Bahasa Inggeris
 10585
Sarjana Muda 224 (Other Languages) NA 1970
81 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Bahasa Malaysia
 10586
Sarjana Muda 223 (National Language) NA 1970
82 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Sejarah
 10591
Sarjana Muda 225 (History and Archaelogy) NA 1970
83 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Seni Halus
 10608
Sarjana Muda 211 (Fine Arts) NA 1970
84 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Terjemahan dan Interpretasi
 10594
Sarjana Muda 222 (Languages) 28/02/1992 1970
85 Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan (Kepujian) - Ekonomi
 10548
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) NA 1973
86 Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan (Kepujian) - Geografi
 10535
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) NA 1973
87 Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan (Kepujian) - Kesusasteraan
 10539
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) NA 1973
88 Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan (Kepujian) - Pengajian Bahasa Inggeris
 10542
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) NA 1973
89 Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan (Kepujian) - Pengajian Bahasa Malaysia
 10544
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) NA 1973
90 Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan (Kepujian) - Sejarah
 10537
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) NA 1973
91 Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan (Kepujian) Perdagangan & Perakaunan
 10530
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) NA 1973
92 Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) (Rekabentuk Produk)
 10609
Sarjana Muda 214 (Design) 20/04/2004 2007
93 Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) (Grafik Komunikasi)
 10606
Sarjana Muda 213 (Audio-visual techniques and media production) 31/07/1998 1999
94 Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) (Lakonan dan Pengarahan)
 10607
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 31/07/1998 1999
95 Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) (Rekabentuk dan Teknologi Media Baru)
 10610
Sarjana Muda 214 (Design) 20/04/2004 2007
96 Sarjana Muda Seni Muzik (Kepujian) Seni Persembahan dan Pedagogi
 10524
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 31/07/1998 1999
97 Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) (Bioproses)
 11636
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 27/11/2007 07/2008
98 Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) (Makanan)
 10614
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 25/09/1984 1984
99 Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) (Polimer)
 10613
Sarjana Muda 545 (Applied science) 25/09/1984 1984
100 Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Kawalan Mutu dan Peralatan
 10611
Sarjana Muda 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 24/08/1988 1989
101 Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Persekitaran
 10612
Sarjana Muda 422 (Environmental Science) 31/07/1999 1999

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA0646
Sarjana Muda 145 727 (Pharmacy) 16/09/2015 - 15/09/2019
2 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA0646
Sarjana Muda 145 727 (Pharmacy) 16/09/2010 - 15/09/2015
3 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA0646
Sarjana Muda 145 727 (Pharmacy) 16/09/2019 - 15/09/2022
4 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 MQA/FA7486
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 09/03/2015 - 30/06/2018
5 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 MQA/FA7489
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 19/03/2015 - 30/06/2018
6 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 MQA/FA7490
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 19/03/2015 - 30/06/2018
7 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 MQA/FA7485
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 09/03/2015 - 30/06/2018
8 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 MQA/FA7488
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 09/03/2015 - 30/06/2018
9 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 MQA/FA7487
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 09/03/2015 - 30/06/2018
10 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (Bahasa Inggeris untuk Profesional)
 MQA/SWA0143
Sarjana Muda 125 222 (Languages) Mulai 23/09/2012
11 Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)
 MQA/SWA0830
Sarjana Muda 126 314 (Economics) Mulai 15/11/2015
12 Sarjana Muda Kerja Sosial (Kepujian)
 MQA/SWA0829
Sarjana Muda 122 762 (Social work and counselling) Mulai 15/11/2015
13 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) (Filem dan Penyiaran)
 MQA/SWA0761
Sarjana Muda 135 321 (Journalism and reporting) Mulai 28/07/2016
14 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) (Kewartawanan)
 MQA/SWA0762
Sarjana Muda 135 321 (Journalism and reporting) Mulai 28/07/2016
15 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) (Komunikasi Pemujukan)
 MQA/SWA0760
Sarjana Muda 135 321 (Journalism and reporting) Mulai 28/07/2016
16 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Kewangan Islam)
 MQA/SWA0639
Sarjana Muda 136 345 (Management and Administration) Mulai 21/09/2013
17 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Kewangan)
 MQA/SWA0634
Sarjana Muda 136 345 (Management and Administration) Mulai 21/09/2013
18 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Operasi)
 MQA/SWA0637
Sarjana Muda 136 345 (Management and Administration) Mulai 21/09/2013
19 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Pemasaran)
 MQA/SWA0636
Sarjana Muda 136 345 (Management and Administration) Mulai 21/09/2013
20 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Perlakuan Organisasi)
 MQA/SWA0638
Sarjana Muda 136 345 (Management and Administration) Mulai 21/09/2013
21 Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/SWA0635
Sarjana Muda 136 345 (Management and Administration) Mulai 21/09/2013
22 Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian)
 MQA/FA14753
Sarjana Muda 143 581 (Architecture and town planning) 01/07/2021 - 30/06/2025
23 Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan & Perancangan) (Kepujian) (Seni Bina)
 MQA/FA12233
Sarjana Muda 123 581 (Architecture and town planning) 19/09/2018 - 18/09/2023
24 Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan) (Kepujian) (Seni Bina)
 MQA/FA12928
Sarjana Muda 123 581 (Architecture and town planning) 28/09/2018 - 27/09/2021
25 Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan) (Kepujian) (Ukur Bangunan)
 MQA/SWA13787
Sarjana Muda 127 582 (Building) Mulai 10/10/2018
26 Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) (Biosumber, Kertas dan Penglitup)
 MQA/SWA12568
Sarjana Muda 120 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) Mulai 25/09/2018
27 Diploma Lepasan Ijazah Sistem Maklumat
 MQA/SWA10569
Diploma Pascasiswazah 32 482 (Computer Use) Mulai 05/06/2015
28 Sarjana Amalan Pembangunan Lestari
 MQA/SWA10974
Sarjana 44 422 (Environmental Science) Mulai 24/11/2016
29 Sarjana Farmasi (Farmasi Klinikal)
 MQA/SWA10975
Sarjana 40 727 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
30 Sarjana Informatik
 MQA/SWA11025
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 24/11/2016
31 Sarjana Instruksi Multimedia
 MQA/SWA10976
Sarjana 40 482 (Computer Use) Mulai 24/11/2016
32 Sarjana Kajian Antarabangsa Dan Diplomasi (Kajian Eropah)
 MQA/SWA11037
Sarjana 44 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 24/11/2016
33 Sarjana Kaunseling
 MQA/SWA10977
Sarjana 53 762 (Social work and counselling) Mulai 24/11/2016
34 Sarjana Kerja Sosial
 MQA/SWA11067
Sarjana 44 762 (Social work and counselling) Mulai 24/11/2016
35 Sarjana Komunikasi (Kewartawanan Sains dan Alam Sekitar)
 MQA/SWA10980
Sarjana 44 321 (Journalism and reporting) Mulai 24/11/2016
36 Sarjana Komunikasi (Komunikasi Pemasaran Bersepadu)
 MQA/SWA0618
Sarjana 43 321 (Journalism and reporting) Mulai 20/09/2013
37 Sarjana Pendidikan
 MQA/SWA12535
Sarjana NA 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 01/12/2014
38 Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA10992
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 24/11/2016
39 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Inggeris/TESOL)
 MQA/SWA11002
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 24/11/2016
40 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/SWA11003
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 24/11/2016
41 Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)
 MQA/SWA11004
Sarjana 40 141 (Teaching and Training) Mulai 24/11/2016
42 Sarjana Pendidikan (Pengurusan & Pentadbiran Pendidikan)
 MQA/SWA11005
Sarjana 40 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 24/11/2016
43 Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA11006
Sarjana 40 141 (Teaching and Training) Mulai 24/11/2016
44 Sarjana Pendidikan (Psikometrik & Pengujian Pendidikan)
 MQA/SWA11007
Sarjana 40 142 (Education science) Mulai 24/11/2016
45 Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan)
 MQA/SWA11008
Sarjana 40 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 24/11/2016
46 Sarjana Pengurusan Ekonomi
 MQA/SWA11009
Sarjana 40 314 (Economics) Mulai 24/11/2016
47 Sarjana Pentadbiran Awam
 MQA/SWA10982
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 24/11/2016
48 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA0059
Sarjana 44 345 (Management and Administration) Mulai 01/07/1993
49 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pembangunan Lestari)
 MQA/SWA0161
Sarjana 44 340 (Business and Administration) Mulai 21/09/2011
50 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/SWA0058
Sarjana 44 345 (Management and Administration) Mulai 01/07/2009
51 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Sains, Pengurusan dan Kejuruteraan Perkhidmatan)
 MQA/SWA0162
Sarjana 42 340 (Business and Administration) Mulai 21/09/2011
52 Sarjana Sains
 MQA/SWA10588
Sarjana NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 24/11/2016
53 Sarjana Sains (Bandar Dan Komuniti Lestari)
 MQA/SWA11051
Sarjana 40 581 (Architecture and town planning) Mulai 24/11/2016
54 Sarjana Sains (Biologi Akuatik)
 MQA/SWA10590
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 24/11/2016
55 Sarjana Sains (Biologi Molekul)
 MQA/SWA10591
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 24/11/2016
56 Sarjana Sains (Biologi Persekitaran)
 MQA/SWA10592
Sarjana NA 422 (Environmental Science) Mulai 24/11/2016
57 Sarjana Sains (Bioteknologi)
 MQA/SWA10595
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 24/11/2016
58 Sarjana Sains (Botani)
 MQA/SWA10596
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 24/11/2016
59 Sarjana Sains (Entomologi Gunaan)
 MQA/SWA10597
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 24/11/2016
60 Sarjana Sains (Farmakologi)
 MQA/SWA10599
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
61 Sarjana Sains (Farmasi Klinikal)
 MQA/SWA10600
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
62 Sarjana Sains (Farmasi Sosial Dan Pentadbiran)
 MQA/SWA10601
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
63 Sarjana Sains (Farmasi)
 MQA/SWA10602
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
64 Sarjana Sains (Fizik Keadaan Pepejal)
 MQA/SWA10983
Sarjana 40 441 (Physics) Mulai 24/11/2016
65 Sarjana Sains (Fizik Perubatan)
 MQA/SWA10984
Sarjana 40 441 (Physics) Mulai 24/11/2016
66 Sarjana Sains (Fizik)
 MQA/SWA10606
Sarjana NA 441 (Physics) Mulai 24/11/2016
67 Sarjana Sains (Geofizik Gunaan)
 MQA/SWA11065
Sarjana 40 441 (Physics) Mulai 24/11/2016
68 Sarjana Sains (Kawalan Mutu dan Peralatan)
 MQA/SWA10610
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 24/11/2016
69 Sarjana Sains (Kejuruteraan Internet)
 MQA/SWA11032
Sarjana 40 482 (Computer Use) Mulai 24/11/2016
70 Sarjana Sains (Kimia Farmaseutik)
 MQA/SWA10624
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
71 Sarjana Sains (Kimia)
 MQA/SWA10625
Sarjana NA 442 (Chemistry) Mulai 24/11/2016
72 Sarjana Sains (Matematik Pengajaran)
 MQA/SWA10985
Sarjana 40 461 (Mathematics) Mulai 24/11/2016
73 Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/SWA11058
Sarjana 40 461 (Mathematics) Mulai 24/11/2016
74 Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/SWA10626
Sarjana NA 461 (Mathematics) Mulai 24/11/2016
75 Sarjana Sains (Mikrobiologi)
 MQA/SWA10628
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 24/11/2016
76 Sarjana Sains (Optoelektronik)
 MQA/SWA10630
Sarjana NA 441 (Physics) Mulai 24/11/2016
77 Sarjana Sains (Parasitologi Gunaan)
 MQA/SWA10631
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 24/11/2016
78 Sarjana Sains (Patologi Tumbuhan)
 MQA/SWA10634
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 24/11/2016
79 Sarjana Sains (Pembangunan Pelancongan)
 MQA/SWA11044
Sarjana 44 581 (Architecture and town planning) Mulai 24/11/2016
80 Sarjana Sains (Pengajian Perancangan)
 MQA/SWA10637
Sarjana NA 581 (Architecture and town planning) Mulai 24/11/2016
81 Sarjana Sains (Pengurusan Projek)
 MQA/SWA11010
Sarjana 44 345 (Management and Administration) Mulai 24/11/2016
82 Sarjana Sains (Peralatan Kimia)
 MQA/SWA11041
Sarjana 40 442 (Chemistry) Mulai 24/11/2016
83 Sarjana Sains (Perancangan)
 MQA/SWA11011
Sarjana 40 581 (Architecture and town planning) Mulai 24/11/2016
84 Sarjana Sains (Perubatan Molekul)
 MQA/SWA10640
Sarjana NA 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 24/11/2016
85 Sarjana Sains (Perumahan)
 MQA/SWA10641
Sarjana NA 581 (Architecture and town planning) Mulai 24/11/2016
86 Sarjana Sains (Perumahan)
 MQA/SWA10986
Sarjana 44 581 (Architecture and town planning) Mulai 24/11/2016
87 Sarjana Sains (Rangkaian Komputer Termaju)
 MQA/SWA10643
Sarjana NA 482 (Computer Use) Mulai 24/11/2016
88 Sarjana Sains (Rekabentuk Dalaman)
 MQA/SWA10644
Sarjana NA 581 (Architecture and town planning) Mulai 24/11/2016
89 Sarjana Sains (Sains Farmaseutikal)
 MQA/SWA10645
Sarjana TB/NA 727 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
90 Sarjana Sains (Sains Komputer)
 MQA/SWA12534
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 01/12/2014
91 Sarjana Sains (Sains Komputer)
 MQA/SWA10649
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 24/11/2016
92 Sarjana Sains (Sains Maklumat Geografi)
 MQA/SWA11047
Sarjana 40 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 24/11/2016
93 Sarjana Sains (Sains Oral)
 MQA/SWA11055
Sarjana 40 724 (Dental Studies) Mulai 24/11/2016
94 Sarjana Sains (Sains Persekitaran)
 MQA/SWA10650
Sarjana NA 422 (Environmental Science) Mulai 24/11/2016
95 Sarjana Sains (Sains Samudera)
 MQA/SWA10652
Sarjana NA 443 (Earth Science) Mulai 24/11/2016
96 Sarjana Sains (Sains Sinaran)
 MQA/SWA11033
Sarjana 40 441 (Physics) Mulai 24/11/2016
97 Sarjana Sains (Sains Sukan)
 MQA/SWA10987
Sarjana 42 813 (Sports) Mulai 24/11/2016
98 Sarjana Sains (Sains Transfusi)
 MQA/SWA11053
Sarjana 40 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
99 Sarjana Sains (Seni Bina Landskap)
 MQA/SWA11012
Sarjana 40 581 (Architecture and town planning) Mulai 24/11/2016
100 Sarjana Sains (Seni Bina)
 MQA/SWA10654
Sarjana NA 581 (Architecture and town planning) Mulai 24/11/2016
101 Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/SWA10657
Sarjana NA 462 (Statistics) Mulai 24/11/2016
102 Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/SWA11059
Sarjana 40 462 (Statistics) Mulai 24/11/2016
103 Sarjana Sains (Tekno-keusahawanan Teknologi Maklumat)
 MQA/SWA11043
Sarjana 44 481 (Computer Science) Mulai 24/11/2016
104 Sarjana Sains (Teknologi Bangunan)
 MQA/SWA10658
Sarjana NA 582 (Building) Mulai 24/11/2016
105 Sarjana Sains (Teknologi Bangunan)
 MQA/SWA12544
Sarjana 40 582 (Building) Mulai 16/06/2014
106 Sarjana Sains (Teknologi Bioproses)
 MQA/SWA10659
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 24/11/2016
107 Sarjana Sains (Teknologi Biosumber, Kertas dan Penglitup)
 MQA/SWA10660
Sarjana NA 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) Mulai 24/11/2016
108 Sarjana Sains (Teknologi Farmaseutik)
 MQA/SWA10661
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
109 Sarjana Sains (Teknologi Makanan)
 MQA/SWA10662
Sarjana NA 541 (Food Processing) Mulai 24/11/2016
110 Sarjana Sains (Teknologi Maklumat)
 MQA/SWA11024
Sarjana 44 481 (Computer Science) Mulai 24/11/2016
111 Sarjana Sains (Teknologi Persekitaran)
 MQA/SWA10663
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 24/11/2016
112 Sarjana Sains (Teknologi Proses Kimia)
 MQA/SWA10665
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 24/11/2016
113 Sarjana Sains (Toksikologi Kesihatan)
 MQA/SWA11054
Sarjana 40 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 24/11/2016
114 Sarjana Sains (Ukur Bahan)
 MQA/SWA10666
Sarjana NA 581 (Architecture and town planning) Mulai 24/11/2016
115 Sarjana Sains (Zoologi)
 MQA/SWA10667
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 24/11/2016
116 Sarjana Sains Kemasyarakatan
 MQA/SWA10668
Sarjana NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 24/11/2016
117 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Antropologi/Sosiologi)
 MQA/SWA10669
Sarjana NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 24/11/2016
118 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Ekonomi)
 MQA/SWA10670
Sarjana NA 314 (Economics) Mulai 24/11/2016
119 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Kajian Asia)
 MQA/SWA11068
Sarjana 40 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 24/11/2016
120 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Kerja Sosial)
 MQA/SWA10671
Sarjana NA 762 (Social work and counselling) Mulai 24/11/2016
121 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Pengajian Gender)
 MQA/SWA10672
Sarjana NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 24/11/2016
122 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Pengurusan Pembangunan Islam)
 MQA/SWA10673
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 24/11/2016
123 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Pengurusan Pembangunan Islam)
 MQA/SWA11056
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 24/11/2016
124 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Perancangan dan Pengurusan Pembangunan)
 MQA/SWA10674
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 24/11/2016
125 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Psikologi)
 MQA/SWA10675
Sarjana NA 762 (Social work and counselling) Mulai 24/11/2016
126 Sarjana Sains Kemasyarakatan (Sains Politik)
 MQA/SWA10676
Sarjana NA 313 (Political science and civics) Mulai 24/11/2016
127 Sarjana Sastera
 MQA/SWA10677
Sarjana NA 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 24/11/2016
128 Sarjana Sastera (Arkeologi)
 MQA/SWA10678
Sarjana NA 225 (History and Archaelogy) Mulai 24/11/2016
129 Sarjana Sastera (Bahasa Melayu)
 MQA/SWA11045
Sarjana 44 223 (National Language) Mulai 24/11/2016
130 Sarjana Sastera (Drama dan Teater)
 MQA/SWA10679
Sarjana NA 212 (Music and Performing Arts) Mulai 24/11/2016
131 Sarjana Sastera (Falsafah)
 MQA/SWA10680
Sarjana NA 226 (Philosophy and Ethics) Mulai 24/11/2016
132 Sarjana Sastera (Geografi)
 MQA/SWA10681
Sarjana NA 443 (Earth Science) Mulai 24/11/2016
133 Sarjana Sastera (Hadith)
 MQA/SWA11050
Sarjana 44 221 (Religion) Mulai 24/11/2016
134 Sarjana Sastera (Interpretasi)
 MQA/SWA10682
Sarjana NA 224 (Other Languages) Mulai 24/11/2016
135 Sarjana Sastera (Kajian Bahasa)
 MQA/SWA10683
Sarjana NA 224 (Other Languages) Mulai 24/11/2016
136 Sarjana Sastera (Kesusasteraan Inggeris)
 MQA/SWA10684
Sarjana NA 224 (Other Languages) Mulai 24/11/2016
137 Sarjana Sastera (Kesusasteraan)
 MQA/SWA10685
Sarjana NA 223 (National Language) Mulai 24/11/2016
138 Sarjana Sastera (Kesusasteraan)
 MQA/SWA11046
Sarjana 40 223 (National Language) Mulai 24/11/2016
139 Sarjana Sastera (Kewangan)
 MQA/SWA10686
Sarjana NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 24/11/2016
140 Sarjana Sastera (Komunikasi)
 MQA/SWA10687
Sarjana NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 24/11/2016
141 Sarjana Sastera (Komunikasi)
 MQA/SWA11060
Sarjana 40 321 (Journalism and reporting) Mulai 24/11/2016
142 Sarjana Sastera (Linguistik dan Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA10570
Sarjana NA 224 (Other Languages) Mulai 24/11/2016
143 Sarjana Sastera (Linguistik)
 MQA/SWA10688
Sarjana NA 223 (National Language) Mulai 24/11/2016
144 Sarjana Sastera (Pedagogi dan Persembahan Muzik)
 MQA/SWA11036
Sarjana 40 212 (Music and Performing Arts) Mulai 24/11/2016
145 Sarjana Sastera (Pendidikan)
 MQA/SWA12536
Sarjana NA 141 (Teaching and Training) Mulai 01/12/2014
146 Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA10689
Sarjana NA 224 (Other Languages) Mulai 24/11/2016
147 Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Melayu)
 MQA/SWA10690
Sarjana NA 223 (National Language) Mulai 24/11/2016
148 Sarjana Sastera (Pengajian Islam)
 MQA/SWA10691
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 24/11/2016
149 Sarjana Sastera (Pengajian Penterjemahan)
 MQA/SWA11048
Sarjana 40 223 (National Language) Mulai 24/11/2016
150 Sarjana Sastera (Pengajian Tamadun)
 MQA/SWA10692
Sarjana NA 225 (History and Archaelogy) Mulai 24/11/2016
151 Sarjana Sastera (Pengurusan)
 MQA/SWA10693
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 24/11/2016
152 Sarjana Sastera (Perakaunan)
 MQA/SWA10694
Sarjana NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 24/11/2016
153 Sarjana Sastera (Sejarah Asia Tenggara)
 MQA/SWA11049
Sarjana 40 225 (History and Archaelogy) Mulai 24/11/2016
154 Sarjana Sastera (Sejarah)
 MQA/SWA10695
Sarjana NA 225 (History and Archaelogy) Mulai 24/11/2016
155 Sarjana Sastera (Seni Halus)
 MQA/SWA10696
Sarjana NA 211 (Fine Arts) Mulai 24/11/2016
156 Sarjana Sastera (Seni Muzik)
 MQA/SWA10697
Sarjana NA 212 (Music and Performing Arts) Mulai 24/11/2016
157 Sarjana Sastera (Seni Visual dan Reka Bentuk)
 MQA/SWA11066
Sarjana 40 214 (Design) Mulai 24/11/2016
158 Sarjana Sastera (Teknologi Pendidikan)
 MQA/SWA10698
Sarjana NA 141 (Teaching and Training) Mulai 24/11/2016
159 Sarjana Sastera (Terjemahan)
 MQA/SWA10699
Sarjana NA 224 (Other Languages) Mulai 24/11/2016
160 Sarjana Seni Bina
 MQA/FA12234
Sarjana 64 581 (Architecture and town planning) 19/09/2018 - 18/09/2023
161 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10582
Ijazah Kedoktoran NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 24/11/2016
162 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10571
Ijazah Kedoktoran NA 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 24/11/2016
163 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10572
Ijazah Kedoktoran NA 762 (Social work and counselling) Mulai 24/11/2016
164 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10574
Ijazah Kedoktoran NA 581 (Architecture and town planning) Mulai 24/11/2016
165 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10576
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 24/11/2016
166 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10577
Ijazah Kedoktoran NA 461 (Mathematics) Mulai 24/11/2016
167 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10578
Ijazah Kedoktoran NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 24/11/2016
168 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10579
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 24/11/2016
169 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10580
Ijazah Kedoktoran NA 340 (Business and Administration) Mulai 24/11/2016
170 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10581
Ijazah Kedoktoran NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 24/11/2016
171 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10583
Ijazah Kedoktoran NA 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 24/11/2016
172 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10584
Ijazah Kedoktoran NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 24/11/2016
173 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10586
Ijazah Kedoktoran NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 24/11/2016
174 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10587
Ijazah Kedoktoran NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 24/11/2016
175 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10585
Ijazah Kedoktoran NA 222 (Languages) Mulai 24/11/2016
176 Doktor Falsafah (Farmasi Klinikal)
 MQA/SWA11072
Ijazah Kedoktoran 86 727 (Pharmacy) Mulai 24/11/2016
177 Doktor Pendidikan (Kurikulum & Pengajaran)
 MQA/SWA11027
Ijazah Kedoktoran 90 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 24/11/2016
178 Doktor Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/SWA10998
Ijazah Kedoktoran 90 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 24/11/2016
179 Doktor Pendidikan (Teknologi Pendidikan & Multimedia)
 MQA/SWA10997
Ijazah Kedoktoran 90 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 24/11/2016
180 Doktor Pendidikan (TESOL)
 MQA/SWA10999
Ijazah Kedoktoran 90 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 24/11/2016
181 Doktor Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA0060
Ijazah Kedoktoran 81 345 (Management and Administration) Mulai 01/07/2003
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak