Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Alamat : Jalan Sultan Ahmad Shah
Bandar Indera Mahkota
25200 Kuantan
Pahang.No Tel : 09-5704000
No Faks : 09-5716797
E-Mel : webmaster@iium.edu.my
Laman Web : www.iium.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Bachelor of Dental Surgery
 MQA/FA1976
Sarjana Muda NA 724 (Dental Studies) 16/04/2012 - 15/04/2015
2 Ijazah Sarjana Muda Audiologi (Kepujian)
 MQA/SWA13933
Sarjana Muda 147 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 18/02/2019
3 Ijazah Sarjana Muda Bioteknologi (Kepujian)
 MQA/SWA12247
Sarjana Muda 134 545 (Applied science) Mulai 13/03/2018
4 Ijazah Sarjana Muda Dietetik (Kepujian)
 MQA/SWA12034
Sarjana Muda 141 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 26/04/2018
5 Ijazah Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian)
 MQA/FA8160
Sarjana Muda 147.5/149.5 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 04/08/2016
6 Ijazah Sarjana Muda Optometri (Kepujian)
 AA0020
Sarjana Muda 134/136 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 19/03/2008
7 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA1976
Sarjana Muda NA 724 (Dental Studies) 16/04/2015 - 15/04/2018
8 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA1976
Sarjana Muda TB/NA 724 (Dental Studies) 16/10/2021 - 15/10/2024
9 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA1976
Sarjana Muda NA 724 (Dental Studies) 16/04/2018 - 15/10/2021
10 Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
 MQA/FA2195
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 01/05/2018 - 30/04/2023
11 Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
 MQA/FA2195
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 01/10/2012 - 30/04/2018
12 Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
 AA0200
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 14/05/2007 - 13/05/2012
13 Ijazah Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Radiografi dan Pengimejan Diagnostik (Kepujian)
 MQA/SWA12035
Sarjana Muda 140/142 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 18/04/2018
14 Ijazah Sarjana Muda Sains (Fizik) (Kepujian)
 MQA/SWA00422
Sarjana Muda 129/134 441 (Physics) Mulai 24/07/2018
15 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Marin dan Teknologi)
 MQA/SWA02518
Sarjana Muda 136 624 (Fisheries) Mulai 14/09/2018
16 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Tumbuhan Gunaan)
 MQA/SWA02517
Sarjana Muda 139 623 (Forestry) Mulai 14/09/2018
17 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Tumbuhan)
 MQA/SWA02519
Sarjana Muda 139 545 (Applied science) Mulai 14/09/2018
18 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kimia Gunaan) (Kepujian)
 MQA/SWA11851
Sarjana Muda 134 545 (Applied science) Mulai 15/11/2017
19 Ijazah Sarjana Muda Sains Bioperubatan (Kepujian)
 MQA/SWA12224
Sarjana Muda 140/142 421 (Biology and biochemistry) Mulai 09/08/2018
20 Ijazah Sarjana Muda Sains Matematik (Kepujian)
 MQA/SWA12225
Sarjana Muda 136 461 (Mathematics) Mulai 24/07/2018
21 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA1633
Sarjana Muda 155 727 (Pharmacy) 26/11/2012 - 25/11/2017
22 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA1633
Sarjana Muda 135 727 (Pharmacy) 26/05/2021 - 25/05/2023
23 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA1633
Sarjana Muda 135 727 (Pharmacy) 26/11/2017 - 25/05/2021
24 Sarjana Pembedahan Ortopedik
 MQA/FA4305
Sarjana 120 721 (Medicine) Mulai 06/09/2013
25 Sarjana Sains Kejururawatan
 MQA/SWA05846
Sarjana NA 723 (Nursing and caring) Mulai 15/03/2018
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak