Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Cheras)
Alamat : Jalan Yaacob Latif
Bandar Tun Razak
56000 Cheras
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-8921 4902
No Faks : 03-8921 3552
E-Mel : urusetiapjk@ukm.edu.my
Laman Web : www.ukm.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Kejururawatan
 10268
Diploma 723 (Nursing and caring) 02/06/1994 1996
2 Doktor Perubatan
 10290
Sarjana Muda 721 (Medicine) 05/09/2005 1972
3 Sarjana Muda Kejururawatan Dengan Kepujian
 10269
Sarjana Muda 723 (Nursing and caring) 12/04/2001 2001

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Lanjutan Kebidanan
 MQA/FA4306
Diploma Lanjutan 40 723 (Nursing and caring) 09/12/2016 - 08/06/2021
2 Diploma Lanjutan Kebidanan
 MQA/FA4306
Diploma Lanjutan 40 723 (Nursing and caring) 09/09/2013 - 08/12/2016
3 Ijazah Doktor Perubatan
 AA0035
Sarjana Muda 217 721 (Medicine) 07/09/2009 - 30/06/2015
4 Ijazah Doktor Perubatan
 MQA/FA5323
Sarjana Muda 215 721 (Medicine) 01/07/2015 - 31/12/2021
5 Ijazah Doktor Perubatan Kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) - Universitas Padjadjaran (UNPAD), Indonesia
 MQA/FA1055
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 05/12/2011 - 04/12/2012
6 Ijazah Doktor Perubatan Kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) - Universitas Padjadjaran (UNPAD), Indonesia
 MQA/FA1055
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 25/02/2013 - 24/02/2016
7 Ijazah Doktor Perubatan Kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) - Universitas Padjadjaran (UNPAD), Indonesia
 MQA/FA1055
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 25/02/2016 - 24/02/2022
8 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan dengan Kepujian
 MQA/FA8743
Sarjana Muda 150 723 (Nursing and caring) 22/04/2016 - 21/04/2022
9 Sarjana Muda Sains Perubatan Kecemasan dengan Kepujian
 MQA/SWA0077
Sarjana Muda 162 722 (Medical Services) Mulai 24/08/2011
10 Doktor Pakar Anestesiologi & Rawatan Klinikal
 MQA/SWA11832
Sarjana 87 721 (Medicine) Mulai 14/03/2017
11 Doktor Pakar Obstetrik & Ginekologi
 MQA/SWA11831
Sarjana 86 721 (Medicine) Mulai 14/03/2017
12 Doktor Pakar Oftalmologi
 MQA/SWA11830
Sarjana 112 721 (Medicine) Mulai 14/03/2017
13 Doktor Pakar Ortopedik & Traumatologi
 MQA/SWA11829
Sarjana 87 721 (Medicine) Mulai 14/03/2017
14 Doktor Pakar Otorinolaringologi – Surgeri Kepala dan Leher
 MQA/SWA11828
Sarjana 80 721 (Medicine) Mulai 14/03/2017
15 Doktor Pakar Patologi (Hematologi)
 MQA/SWA11827
Sarjana 128 721 (Medicine) Mulai 14/03/2017
16 Doktor Pakar Patologi (Patologi Anatomik)
 MQA/SWA11826
Sarjana 122 721 (Medicine) Mulai 14/03/2017
17 Doktor Pakar Patologi (Patologi Forensik)
 MQA/SWA11825
Sarjana 128 721 (Medicine) Mulai 14/03/2017
18 Doktor Pakar Patologi (Patologi Kimia)
 MQA/SWA11824
Sarjana 128 721 (Medicine) Mulai 14/03/2017
19 Doktor Pakar Pediatrik
 MQA/SWA11823
Sarjana 104 721 (Medicine) Mulai 14/03/2017
20 Doktor Pakar Perubatan Dalaman
 MQA/SWA11822
Sarjana 96 721 (Medicine) Mulai 14/03/2017
21 Doktor Pakar Perubatan Kecemasan,Doktor Pakar Perubatan Kecemasan
 MQA/SWA11821
Sarjana 116 721 (Medicine) Mulai 14/03/2017
22 Doktor Pakar Perubatan Keluarga
 MQA/SWA11820
Sarjana 88 721 (Medicine) Mulai 14/03/2017
23 Doktor Pakar Psikiatri
 MQA/SWA11819
Sarjana 88 721 (Medicine) Mulai 14/03/2017
24 Doktor Pakar Radiologi
 MQA/SWA11818
Sarjana 136 721 (Medicine) Mulai 14/03/2017
25 Doktor Pakar Surgeri Am
 MQA/SWA11817
Sarjana 148 721 (Medicine) Mulai 14/03/2017
26 Sarjana Kejururawatan (Kebidanan)
 MQA/SWA11602
Sarjana 48 723 (Nursing and caring) Mulai 02/04/2014
27 Sarjana Kejururawatan (Kesihatan Masyarakat)
 MQA/SWA11603
Sarjana 48 723 (Nursing and caring) Mulai 02/04/2014
28 Sarjana Kejururawatan (Kesihatan Mental)
 MQA/SWA11600
Sarjana 48 723 (Nursing and caring) Mulai 02/04/2014
29 Sarjana Kejururawatan (Ortopedik & Traumatologi)
 MQA/SWA11601
Sarjana 48 723 (Nursing and caring) Mulai 02/04/2014
30 Sarjana Kerja Sosial Perubatan
 MQA/SWA11808
Sarjana 47 722 (Medical Services) Mulai 14/03/2017
31 Sarjana Kesihatan Masyarakat
 MQA/SWA11809
Sarjana 40 722 (Medical Services) Mulai 14/03/2017
32 Sarjana Pendidikan Perubatan
 MQA/SWA11838
Sarjana 40 722 (Medical Services) Mulai 19/10/2016
33 Sarjana Sains (Perubatan Molekul)
 MQA/SWA0230
Sarjana NA 722 (Medical Services) Mulai 01/08/2011
34 Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Epidemiologi & Statistik Perubatan)
 MQA/SWA11812
Sarjana 40 722 (Medical Services) Mulai 14/03/2017
35 Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Keluarga)
 MQA/SWA11815
Sarjana 40 722 (Medical Services) Mulai 14/03/2017
36 Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan)
 MQA/SWA11814
Sarjana 40 722 (Medical Services) Mulai 14/03/2017
37 Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Persekitaran)
 MQA/SWA11813
Sarjana 40 722 (Medical Services) Mulai 14/03/2017
38 Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan)
 MQA/SWA11811
Sarjana 42 722 (Medical Services) Mulai 14/03/2017
39 Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Promosi Kesihatan)
 MQA/SWA11810
Sarjana 40 722 (Medical Services) Mulai 14/03/2017
40 Sarjana Sains Perubatan (Anatomi)
 MQA/SWA11839
Sarjana NA 722 (Medical Services) Mulai 19/10/2016
41 Sarjana Sains Perubatan (Anatomi)
 MQA/SWA11833
Sarjana 40 722 (Medical Services) Mulai 14/03/2017
42 Sarjana Sains Perubatan (Biokimia)
 MQA/SWA11834
Sarjana 40 722 (Medical Services) Mulai 19/10/2016
43 Sarjana Sains Perubatan (Biokimia)
 MQA/SWA11840
Sarjana NA 722 (Medical Services) Mulai 19/10/2016
44 Sarjana Sains Perubatan (Farmakologi)
 MQA/SWA11841
Sarjana NA 722 (Medical Services) Mulai 19/10/2016
45 Sarjana Sains Perubatan (Farmakologi)
 MQA/SWA11835
Sarjana 41 722 (Medical Services) Mulai 19/10/2016
46 Sarjana Sains Perubatan (Fisiologi)
 MQA/SWA11836
Sarjana 40 722 (Medical Services) Mulai 19/10/2016
47 Sarjana Sains Perubatan (Fisiologi)
 MQA/SWA11842
Sarjana NA 722 (Medical Services) Mulai 19/10/2016
48 Sarjana Sains Perubatan (Kesihatan Masyarakat)
 MQA/SWA11845
Sarjana NA 722 (Medical Services) Mulai 19/10/2016
49 Sarjana Sains Perubatan (Mikrobiologi)
 MQA/SWA11844
Sarjana NA 722 (Medical Services) Mulai 19/10/2016
50 Sarjana Sains Perubatan (Parasitologi)
 MQA/SWA11843
Sarjana NA 722 (Medical Services) Mulai 19/10/2016
51 Sarjana Sains Perubatan (Parasitologi)
 MQA/SWA11837
Sarjana 40 722 (Medical Services) Mulai 19/10/2016
52 Doktor Falsafah (Anatomi)
 MQA/SWA11596
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 02/04/2014
53 Doktor Falsafah (Biokimia)
 MQA/SWA11595
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 02/04/2014
54 Doktor Falsafah (Farmakologi)
 MQA/SWA11593
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 02/04/2014
55 Doktor Falsafah (Fisiologi)
 MQA/SWA11592
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 02/04/2014
56 Doktor Falsafah (Kesihatan Masyarakat)
 MQA/SWA11599
Ijazah Kedoktoran NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 02/04/2014
57 Doktor Falsafah (Mikrobiologi)
 MQA/SWA11597
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 02/04/2014
58 Doktor Falsafah (Parasitologi)
 MQA/SWA11594
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 02/04/2014
59 Doktor Falsafah (Pendidikan Perubatan)
 MQA/SWA11598
Ijazah Kedoktoran NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 02/04/2014
60 Doktor Falsafah (Perubatan Molekul)
 MQA/SWA0229
Ijazah Kedoktoran NA 722 (Medical Services) Mulai 01/08/2011
61 Doktor Kesihatan Masyarakat
 MQA/SWA11816
Ijazah Kedoktoran 60 722 (Medical Services) Mulai 14/03/2017
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak