Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Pendidikan Guru (IPG) (Kampus Rajang)
Alamat : Jalan KJD
96509 Bintangor
Sarawak.No Tel : 084-691 910
No Faks : 084-691 913
E-Mel : -
Laman Web : http://www.ipgkrajang.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Iban Pendidikan Rendah
 MQA/FA8261
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 14/10/2016
2 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
 MQA/FA7848
Sarjana Muda 133 0113 (Educator training without subject specialization) 29/05/2015 - 28/05/2020
3 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Matematik Pendidikan Rendah
 MQA/FA7789
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
4 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
 MQA/FA7889
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
5 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah
 MQA/FA7874
Sarjana Muda 133 0111 (Education science) 29/05/2015 - 28/05/2020
6 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Prasekolah
 MQA/FA7840
Sarjana Muda 133 0112 (Training for pre-school teachers) 29/05/2015 - 28/05/2020
7 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sains Pendidikan Rendah
 MQA/FA7759
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
8 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sejarah Pendidikan Rendah
 MQA/FA8260
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 14/10/2016
9 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah)
 AL0283
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/06/2010
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak