Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya
Alamat : Peti Surat 10491
88805 Kota Kinabalu
Sabah.No Tel : 088-210 979/6
No Faks : 088-217 124
E-Mel : -
Laman Web : http://www.ipgkgaya.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Perguruan Malaysia
 MQA/FA13647
Diploma 90 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 22/06/2020
2 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
 MQA/FA7834
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
3 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
 MQA/FA7827
Sarjana Muda 133 0113 (Educator training without subject specialization) 29/05/2015 - 28/05/2020
4 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
 MQA/FA7884
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
5 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL) Pendidikan Rendah
 MQA/FA7690
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
6 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sejarah Pendidikan Rendah
 MQA/FA8265
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 07/01/2020
7 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah)
 AL0285
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/06/2010
8 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
 AL0291
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/06/2010
9 Diploma Pascasiswazah Pendidikan
Nama Lama : Diploma Pendidikan Lepas Ijazah
 MQA/FA11778
Diploma Pascasiswazah 45 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 03/01/2019
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak