Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Pendidikan Guru (IPG) (Kampus Sarawak)
Alamat : Jalan Bakam
98000 Miri
Sarawak.No Tel : 085-421201
No Faks : 085-424178
E-Mel : admin@ipsmiri.edu.my
Laman Web : http://www.ipgks.edu.my/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Cina Pendidikan Rendah
 MQA/FA7804
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
2 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Iban Pendidikan Rendah
 MQA/FA8263
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 01/02/2019
3 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
 MQA/FA7849
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
4 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bimbingan dan Kaunseling
 MQA/FA8262
Sarjana Muda 157 0114 (Educator training with subject specialisation ) 05/12/2016 - 04/12/2021
5 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bimbingan dan Kaunseling
 MQA/FA8262
Sarjana Muda 154 0114 (Educator training with subject specialisation ) 05/12/2021 - 04/12/2026
6 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Matematik Pendidikan Rendah
 MQA/FA7802
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
7 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
 MQA/FA7803
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
8 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sains Pendidikan Rendah
 MQA/FA7760
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
9 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Bahasa Cina Pendidikan Rendah)
 AL0275
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/06/2010
10 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
 AL0307
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/06/2010
11 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah)
 AL0325
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/06/2010
12 Diploma Pascasiswazah Pendidikan
 MQA/FA14860
Diploma Pascasiswazah 36 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/05/2021
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak