Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Pendidikan Guru (IPG) (Kampus Sultan Abdul Halim)
Alamat : 08000 Sungai Petani
Kedah.No Tel : 04-421 8621
No Faks : 04-421 8582
E-Mel : helpdesk@ipsah.edu.my
Laman Web : http://www.ipsah.edu.my/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Cina Pendidikan Rendah
 MQA/FA7807
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
2 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
 MQA/FA7853
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
3 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Tamil Pendidikan Rendah
 MQA/FA7703
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
4 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Matematik Pendidikan Rendah
 MQA/FA7786
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
5 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 MQA/FA8256
Sarjana Muda 141 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 29/01/2019
6 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
 MQA/FA7820
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
7 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
 MQA/FA7890
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
8 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah
 MQA/FA7718
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
9 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah
 MQA/FA7766
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
10 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah
 MQA/FA7875
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
11 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Prasekolah
 MQA/FA7839
Sarjana Muda 133 0112 (Training for pre-school teachers) 29/05/2015 - 28/05/2020
12 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah
 MQA/FA7721
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
13 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) Pendidikan Rendah
 MQA/FA7694
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
14 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sains Pendidikan Rendah
 MQA/FA7758
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
15 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sejarah Pendidikan Rendah
 MQA/FA8255
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 31/05/2017
16 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Bahasa Cina Pendidikan Rendah)
 AL0277
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/06/2010
17 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Bahasa Tamil Pendidikan Rendah)
 AL0289
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/06/2010
18 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah)
 AL0327
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/06/2010
19 Diploma Pascasiswazah Pendidikan
Nama Lama : Diploma Pendidikan Lepas Ijazah
 MQA/FA11770
Diploma Pascasiswazah 45 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 04/12/2018
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak