Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Pendidikan Guru (IPG) (Kampus Pulau Pinang)
Alamat : Bukit Coombe
11700 Gelugor
Pulau Pinang.No Tel : 04-660 3100
No Faks : -
E-Mel : -
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/FA8246
Sarjana Muda 154 0114 (Educator training with subject specialisation ) 01/02/2019 - 03/01/2024
2 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Cina Pendidikan Rendah
 MQA/FA7788
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
3 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
 MQA/FA7843
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
4 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Matematik Pendidikan Rendah
 MQA/FA7779
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
5 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Prasekolah
 MQA/FA7851
Sarjana Muda 133 0112 (Training for pre-school teachers) 29/05/2015 - 28/05/2020
6 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) Pendidikan Rendah
 MQA/FA7693
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
7 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sains Pendidikan Rendah
 MQA/FA7751
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
8 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sejarah Pendidikan Rendah
 MQA/FA8245
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 14/10/2016
9 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
 AL0293
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/06/2010
10 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)
 AL0340
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/06/2010
11 Diploma Pascasiswazah Pendidikan
Nama Lama : Diploma Pendidikan Lepas Ijazah
 MQA/FA11754
Diploma Pascasiswazah 45 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 03/01/2019
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak