Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Kemahiran Tinggi MARA Sri Gading
Alamat : Batu 11, Jalan Kluang
Parit Raja
86400 Batu Pahat
Johor.No Tel : 07-453 2572
No Faks : 07-453 1701
E-Mel : shabudin@mara.gov.my
Laman Web : srigading.kktm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma in Construction Engineering Technology (Building Forensic and Maintenance)
 MQA/FA14079
Diploma 95 0716 (Civil engineering) 01/01/2020 - 31/12/2022
2 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan (Bangunan Hijau)
 MQA/FA8764
Diploma 96 0716 (Civil engineering) 01/01/2019 - 31/12/2024
3 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan (Geo-Struktur)
 MQA/FA14080
Diploma 95 0716 (Civil engineering) 01/01/2020 - 31/12/2022
4 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan (Jalanraya dan Pengangkutan)
 MQA/FA14083
Diploma 95 0716 (Civil engineering) 01/01/2020 - 31/12/2022
5 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan (Pemodelan Maklumat Bangunan)
 MQA/FA8765
Diploma 96 0716 (Civil engineering) 01/01/2019 - 31/12/2024
6 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan (Perkhidmatan Bangunan dan Penyelenggaraan)
 MQA/FA14081
Diploma 95 0716 (Civil engineering) 01/01/2020 - 31/12/2022
7 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan (Sistem Termaju)
 MQA/FA14082
Diploma 95 0716 (Civil engineering) 01/01/2020 - 31/12/2022
8 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan (Forensik Bangunan dan Penyelenggaraan)
Nama Lama : Diploma Teknologi Pembinaan (Forensik Bangunan dan Penyelenggaraan)
 MQA/FA0278
Diploma 93 0716 (Civil engineering) Mulai 02/09/2010
9 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan (Geo-Struktur)
Nama Lama : Diploma Teknologi Pembinaan (Geo-Struktur)
 MQA/FA0280
Diploma 93 0716 (Civil engineering) Mulai 02/09/2010
10 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan (Perkhidmatan Bangunan dan Penyelenggaraan)
Nama Lama : Diploma Teknologi Pembinaan (Perkhidmatan Bangunan dan Penyelenggaraan)
 MQA/FA0281
Diploma 93 0716 (Civil engineering) Mulai 02/09/2010
11 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan (Sistem Termaju)
Nama Lama : Diploma Teknologi Pembinaan (Sistem Termaju)
 MQA/FA0277
Diploma 93 0716 (Civil engineering) Mulai 02/09/2010
12 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan (Jalanraya dan Pengangkutan)
Nama Lama : Diploma Teknologi Pembinaan (Turapan dan Jalanraya)
 MQA/FA0279
Diploma 93 0716 (Civil engineering) Mulai 02/09/2010
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak