Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Kemahiran Tinggi MARA Rembau
Alamat : Batu 8, Kundur Hilir
71400 Pedas
Negeri Sembilan.No Tel : 06-697 0426
No Faks : 06-697 0590
E-Mel : www.ikm.edu.my/kktmrembau
Laman Web : www.kktm.edu.my/rembau
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Filem dan Animasi Digital
 MQA/FA0634
Diploma 91 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 12/01/2011
2 Diploma Rekabentuk Dalaman
 MQA/FA0631
Diploma 98 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 17/01/2011
3 Diploma Rekabentuk Fesyen
 MQA/FA0635
Diploma 97 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 17/01/2011
4 Diploma Rekabentuk Media Digital
 MQA/FA0632
Diploma 92 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 12/01/2011
5 Diploma Rekabentuk Perabot
 MQA/FA0633
Diploma 96 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) Mulai 17/01/2011
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak