Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Melaka
Alamat : Bandar Vendor Taboh Naning
78000 Alor Gajah
Melaka.No Tel : 06-552 7227
No Faks : 06-552 7231
E-Mel : p.adtecmlk@mohr.gov.my
Laman Web : www.adtecmlk.gov.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Teknologi Automotif
 MQA/FA0757
Diploma 106 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 14/02/2011 - 31/03/2014
2 Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif
 MQA/FA0757
Diploma 94 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 04/01/2014 - 30/08/2019
3 Diploma Teknologi Kejuruteraan Komputer
 MQA/FA5024
Diploma 92 0713 (Electronics and automation ) 20/12/2016 - 30/12/2018
4 Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA0755
Diploma 93 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) Mulai 01/01/2014
5 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Perkakasan)
 MQA/FA0756
Diploma 95 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 01/01/2015 - 30/08/2019
6 Diploma Teknologi Kejuruteraan Telekomunikasi
 MQA/FA5025
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) 21/12/2016 - 30/08/2018
7 Diploma Teknologi Komputer (Sistem)
 MQA/FA0753
Diploma 101 0613 (Computer Science) 01/03/2011 - 31/12/2013
8 Diploma Teknologi Mekatronik
 MQA/FA0755
Diploma 108 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 14/02/2011 - 31/12/2013
9 Diploma Teknologi Pembuatan (Perkakasan)
 MQA/FA0756
Diploma 103 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 14/02/2011 - 31/12/2014
10 Diploma Teknologi Telekomunikasi
 MQA/FA0754
Diploma 105 0713 (Electronics and automation ) 14/02/2011 - 31/12/2013
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak