Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Gong Badak)
Alamat : Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus
Terengganu.No Tel : 09-668 8888
No Faks : 09-668 7887
E-Mel : vc@unisza.edu.my
Laman Web : www.unisza.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Bahasa Arab dengan Pendidikan
 10360
Diploma 145 (Training for teachers with subject specialisation) 31/03/2006 2006
2 Diploma Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)
 10347
Diploma 224 (Other Languages) 31/03/2006 2006
3 Diploma Pengajian Islam (Al-Quran dan As-Sunnah)
 10361
Diploma 221 (Religion) 31/03/2006 1994
4 Diploma Pengajian Islam (Bahasa dan Kesusasteraan Arab)
 10352
Diploma 224 (Other Languages) 31/03/2006 1983
5 Diploma Pengajian Islam (Pentadbiran Islam)
 10362
Diploma 221 (Religion) 31/03/2006 1999
6 Diploma Pengajian Islam (Sejarah dan Tamadun Islam)
 10363
Diploma 221 (Religion) 31/03/2006 1999
7 Diploma Pengajian Islam (Syariah)
 10350
Diploma 221 (Religion) 31/03/2006 1982
8 Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)
 10351
Diploma 221 (Religion) 31/03/2006 1983
9 Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat
 10364
Diploma 221 (Religion) 31/03/2006 2003
10 Diploma Radiografi
 11148
Diploma 725 (Medical diagnostic and treatment technology) 15/05/2006 07/2006
11 Diploma Teknologi Maklumat
 10366
Diploma 481 (Computer Science) 31/03/2006 2006
12 Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia)
 10368
Diploma 481 (Computer Science) 31/03/2006 2006
13 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
 11149
Diploma 725 (Medical diagnostic and treatment technology) 15/05/2006 07/2006
14 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Dakwah) Dengan Kepujian
 10931
Sarjana Muda 221 (Religion) 30/12/2008 2006/2007
15 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah) Dengan Kepujian
 10932
Sarjana Muda 221 (Religion) 30/12/2008 2006/2007
16 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin) Dengan Kepujian
 10933
Sarjana Muda 221 (Religion) 30/12/2008 2006/2007
17 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan Islam) Dengan Kepujian
 11147
Sarjana Muda 343 (Finance, banking, insurance) 10/03/2006 07/2006
18 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Risiko dan Takaful) dengan Kepujian
 12659
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 25/04/2008 2008/2009
19 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) Dengan Kepujian
 11180
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 10/03/2006 07/2006
20 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Antropologi Dan Dakwah) Dengan Kepujian
 11144
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) 10/03/2006 07/2006
21 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Makanan
 11553
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 28/01/2007 07/2007
22 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Dengan Kaunseling Dengan Kepujian
 11146
Sarjana Muda 221 (Religion) 15/02/2007 07/2007
23 Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian
 11181
Sarjana Muda 621 (Crop and livestock production) 15/06/2006 07/2006
24 Diploma Pendidikan (Lepasan Ijazah)
 10934
- 141 (Teaching and Training) 30/12/2008 01/2008

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains dan Perubatan
 MQA/FA6071
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 05/12/2016
2 Diploma Fisioterapi
 MQA/FA4145
Diploma 105 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 26/08/2013
3 Diploma Kewangan
 MQA/FA9633
Diploma 92 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 23/10/2017
4 Diploma Pemasaran
 MQA/FA9634
Diploma 91 342 (Marketing and Advertising) Mulai 23/10/2017
5 Diploma Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)
 MQA/FA9661
Diploma 93 224 (Other Languages) 02/02/2018 - 31/12/2022
6 Diploma Pengajian Bank
 MQA/FA9632
Diploma 92 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 02/11/2017
7 Diploma Pengajian Insurans
 MQA/FA9629
Diploma 92 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 23/10/2017
8 Diploma al-Quran dan as-Sunnah
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Al-Quran dan As-Sunnah)
 MQA/FA9649
Diploma 94 221 (Religion) Mulai 15/12/2017
9 Diploma Bahasa dan Kesusasteraan Arab
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Bahasa dan Kesusasteraan Arab)
 MQA/FA9648
Diploma 94 224 (Other Languages) Mulai 15/12/2017
10 Diploma Dakwah
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Dakwah)
 MQA/FA9653
Diploma 94 221 (Religion) Mulai 15/12/2017
11 Diploma Pentadbiran Islam
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Pentadbiran Islam)
 MQA/FA9652
Diploma 94 221 (Religion) Mulai 23/10/2017
12 Diploma Sejarah dan Tamadun Islam
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Sejarah dan Tamadun Islam)
 MQA/FA9647
Diploma 94 221 (Religion) Mulai 15/12/2017
13 Diploma Syariah
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Syariah)
 MQA/FA9650
Diploma 94 221 (Religion) Mulai 23/10/2017
14 Diploma Usuluddin
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)
 MQA/FA9651
Diploma 94 221 (Religion) Mulai 23/10/2017
15 Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat
 MQA/FA9657
Diploma 94 221 (Religion) Mulai 15/12/2017
16 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/FA9630
Diploma 91 345 (Management and Administration) Mulai 02/11/2017
17 Diploma Perakaunan
 MQA/FA9631
Diploma 94 344 (Accounting and Taxation) Mulai 02/11/2017
18 Diploma Perdagangan Antarabangsa
 MQA/FA9635
Diploma 91 340 (Business and Administration) Mulai 23/10/2017
19 Diploma Radiografi
 MQA/FA9662
Diploma 104 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 15/12/2017
20 Diploma Rekabentuk Perindustrian
 MQA/FA9659
Diploma 93 214 (Design) Mulai 17/10/2017
21 Diploma Sains Kejururawatan
 MQA/FA2925
Diploma 110 723 (Nursing and caring) 19/06/2017 - 18/12/2022
22 Diploma Sains Kejururawatan
 MQA/FA2925
Diploma 107 723 (Nursing and caring) 19/09/2011 - 18/06/2015
23 Diploma Sains Kejururawatan
 MQA/FA2925
Diploma 110 723 (Nursing and caring) 19/06/2015 - 18/06/2017
24 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
 MQA/FA9663
Diploma 102 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 17/10/2017
25 Diploma Teknologi Pembuatan
 MQA/FA9660
Diploma 90 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 17/10/2017
26 Diploma Undang-Undang
 MQA/FA9664
Diploma 90 380 (Law) Mulai 15/12/2017
27 Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Sunnah (Qiraat) dengan Kepujian
 MQA/FA1955
Sarjana Muda 124 221 (Religion) Mulai 28/03/2016
28 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris dengan Komunikasi (Kepujian)
 MQA/FA8126
Sarjana Muda 127 224 (Other Languages) Mulai 15/10/2015
29 Ijazah Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian dengan Kepujian
 MQA/FA9639
Sarjana Muda 127 621 (Crop and livestock production) Mulai 15/12/2017
30 Ijazah Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa dengan Kepujian
 MQA/FA3100
Sarjana Muda 124 313 (Political science and civics) Mulai 22/06/2017
31 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian
 MQA/FA5413
Sarjana Muda 131 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 04/09/2014
32 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian
 MQA/FA5414
Sarjana Muda 135 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 04/09/2014
33 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab (dengan Kepujian)
 MQA/FA2189
Sarjana Muda 126 224 (Other Languages) Mulai 05/07/2017
34 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Dakwah) dengan Kepujian
 MQA/FA9656
Sarjana Muda 127 221 (Religion) Mulai 15/12/2017
35 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah) dengan Kepujian
 MQA/FA9655
Sarjana Muda 127 221 (Religion) Mulai 16/11/2017
36 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin) dengan Kepujian
 MQA/FA9644
Sarjana Muda 127 221 (Religion) Mulai 02/02/2018
37 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan Islam) dengan Kepujian
 MQA/FA9637
Sarjana Muda 122 345 (Management and Administration) Mulai 23/10/2017
38 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Risiko dan Takaful) dengan Kepujian
 MQA/FA9638
Sarjana Muda 130 345 (Management and Administration) Mulai 15/12/2017
39 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
 MQA/FA9636
Sarjana Muda 133 344 (Accounting and Taxation) Mulai 15/12/2017
40 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Rangkaian Komputer) dengan Kepujian
 MQA/FA0516
Sarjana Muda 123 481 (Computer Science) Mulai 09/06/2016
41 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Antropologi dan Dakwah) dengan Kepujian
 MQA/FA9691
Sarjana Muda 127 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 15/12/2017
42 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Reka Bentuk Produk) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dengan Kepujian (Reka Bentuk Produk)
 MQA/FA3118
Sarjana Muda 140 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 01/01/2018 - 31/12/2023
43 Sarjana Muda Teknologi Makanan dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Makanan dengan Kepujian
 MQA/FA9640
Sarjana Muda 124 541 (Food Processing) Mulai 18/12/2017
44 Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian
 MQA/FA0458
Sarjana Muda 150 380 (Law) Mulai 26/07/2010
45 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling dengan Kepujian
 MQA/FA9646
Sarjana Muda 138 221 (Religion) Mulai 01/02/2018
46 Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian)
 MQA/FA4301
Sarjana Muda 141 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 26/08/2020
47 Sarjana Muda Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian
 MQA/FA9658
Sarjana Muda 123 214 (Design) Mulai 02/02/2018
48 Sarjana Muda Sains Pemakanan (Kepujian)
 MQA/FA4299
Sarjana Muda 142 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 28/02/2020
49 Diploma Pascasiswazah Pendidikan
Nama Lama : Diploma Pendidikan (Lepasan Ijazah)
 MQA/FA9654
Diploma Pascasiswazah 37 141 (Teaching and Training) Mulai 15/12/2017
50 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA)
 MQA/FA5015
Sarjana 42 340 (Business and Administration) Mulai 19/07/2016
51 Sarjana
 MQA/FA10904
Sarjana TB/NA 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 11/07/2018
52 Sarjana Al-Quran dan Al-Sunnah
 MQA/FA5580
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 05/06/2013
53 Sarjana Dakwah
 MQA/FA5579
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 05/06/2013
54 Sarjana Hubungan Antarabangsa
 MQA/FA5592
Sarjana NA 313 (Political science and civics) Mulai 05/06/2013
55 Sarjana Kerja Sosial
 MQA/FA10902
Sarjana TB/NA 762 (Social work and counselling) Mulai 10/05/2018
56 Sarjana Kewangan Islam
 MQA/FA4672
Sarjana 48 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 28/05/2021
57 Sarjana Pendidikan
 MQA/FA5582
Sarjana NA 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 05/06/2013
58 Sarjana Pengajian Bahasa Arab
 MQA/FA5572
Sarjana NA 224 (Other Languages) Mulai 05/06/2013
59 Sarjana Pengajian Bahasa Inggeris
 MQA/FA5571
Sarjana NA 224 (Other Languages) Mulai 05/06/2013
60 Sarjana Pengajian Islam
 MQA/FA5581
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 05/06/2013
61 Sarjana Sains
 MQA/FA10916
Sarjana NA 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 19/01/2022
62 Sarjana Sains
 MQA/FA12018
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 15/05/2019
63 Sarjana Sains
 MQA/FA5029
Sarjana TB/NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 30/10/2016
64 Sarjana Sains
 MQA/FA5584
Sarjana NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 05/06/2013
65 Sarjana Sains
 MQA/FA10906
Sarjana TB/NA 813 (Sports) Mulai 11/07/2018
66 Sarjana Sains Ekonomi
 MQA/FA10911
Sarjana TB/NA 314 (Economics) Mulai 13/07/2018
67 Sarjana Sains Kewangan
 MQA/FA12015
Sarjana TB/NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 15/05/2019
68 Sarjana Sains Matematik
 MQA/FA10908
Sarjana NA 461 (Mathematics) Mulai 10/05/2018
69 Sarjana Sains Pemasaran
 MQA/FA10899
Sarjana TB/NA 342 (Marketing and Advertising) Mulai 10/07/2018
70 Sarjana Sains Pengurusan
 MQA/FA5586
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 05/06/2013
71 Sarjana Sains Perakaunan
 MQA/FA10912
Sarjana TB/NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 12/07/2018
72 Sarjana Sains Sosial
 MQA/FA5583
Sarjana NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 05/06/2013
73 Sarjana Seni
 MQA/FA10914
Sarjana NA 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 10/05/2018
74 Sarjana Syariah
 MQA/FA5577
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 05/06/2013
75 Sarjana Undang-Undang
 MQA/FA5593
Sarjana NA 380 (Law) Mulai 05/06/2013
76 Sarjana Usuluddin
 MQA/FA5578
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 05/06/2013
77 Doktor Falsafah
 MQA/FA10901
Ijazah Kedoktoran - 314 (Economics) Mulai 12/07/2018
78 Doktor Falsafah
 MQA/FA12017
Ijazah Kedoktoran NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 15/05/2019
79 Doktor Falsafah
 MQA/FA5585
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 05/06/2013
80 Doktor Falsafah
 MQA/FA5587
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) Mulai 05/06/2013
81 Doktor Falsafah
 MQA/FA14263
Ijazah Kedoktoran NA 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 27/06/2016
82 Doktor Falsafah
 MQA/FA10905
Ijazah Kedoktoran TB/NA 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 12/07/2018
83 Doktor Falsafah
 MQA/FA5048
Ijazah Kedoktoran NA 380 (Law) Mulai 22/11/2019
84 Doktor Falsafah
 MQA/FA10907
Ijazah Kedoktoran TB/NA 813 (Sports) Mulai 11/07/2018
85 Doktor Falsafah
 MQA/FA10909
Ijazah Kedoktoran NA 462 (Statistics) Mulai 12/07/2018
86 Doktor Falsafah
 MQA/FA10900
Ijazah Kedoktoran - 342 (Marketing and Advertising) Mulai 12/07/2018
87 Doktor Falsafah
 MQA/FA12019
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 15/05/2019
88 Doktor Falsafah
 MQA/FA10910
Ijazah Kedoktoran NA 461 (Mathematics) Mulai 12/07/2018
89 Doktor Falsafah
 MQA/FA12016
Ijazah Kedoktoran TB/NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 15/05/2019
90 Doktor Falsafah
 MQA/FA10903
Ijazah Kedoktoran TB/NA 762 (Social work and counselling) Mulai 10/05/2018
91 Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Arab
 MQA/FA5574
Ijazah Kedoktoran NA 224 (Other Languages) Mulai 05/06/2013
92 Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Inggeris
 MQA/FA5573
Ijazah Kedoktoran NA 224 (Other Languages) Mulai 05/06/2013
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak