Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Gong Badak)
Alamat : Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus
Terengganu.No Tel : 09-668 8888
No Faks : 09-668 7887
E-Mel : vc@unisza.edu.my
Laman Web : www.unisza.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Bahasa Arab dengan Pendidikan
 10360
Diploma 0114 (Educator training with subject specialisation ) 31/03/2006 2006
2 Diploma Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)
 10347
Diploma 0231 (Language acquisition ) 31/03/2006 2006
3 Diploma Pengajian Islam (Al-Quran dan As-Sunnah)
 10361
Diploma 0221 (Religion and theology ) 31/03/2006 1994
4 Diploma Pengajian Islam (Bahasa dan Kesusasteraan Arab)
 10352
Diploma 0231 (Language acquisition ) 31/03/2006 1983
5 Diploma Pengajian Islam (Pentadbiran Islam)
 10362
Diploma 0221 (Religion and theology ) 31/03/2006 1999
6 Diploma Pengajian Islam (Sejarah dan Tamadun Islam)
 10363
Diploma 0221 (Religion and theology ) 31/03/2006 1999
7 Diploma Pengajian Islam (Syariah)
 10350
Diploma 0221 (Religion and theology ) 31/03/2006 1982
8 Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)
 10351
Diploma 0221 (Religion and theology ) 31/03/2006 1983
9 Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat
 10364
Diploma 0221 (Religion and theology ) 31/03/2006 2003
10 Diploma Radiografi
 11148
Diploma 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) 15/05/2006 07/2006
11 Diploma Teknologi Maklumat
 10366
Diploma 0613 (Computer Science) 31/03/2006 2006
12 Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia)
 10368
Diploma 0613 (Computer Science) 31/03/2006 2006
13 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
 11149
Diploma 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) 15/05/2006 07/2006
14 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Dakwah) Dengan Kepujian
 10931
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 30/12/2008 2006/2007
15 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah) Dengan Kepujian
 10932
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 30/12/2008 2006/2007
16 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin) Dengan Kepujian
 10933
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 30/12/2008 2006/2007
17 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan Islam) Dengan Kepujian
 11147
Sarjana Muda 0412 (Finance, banking and insurance ) 10/03/2006 07/2006
18 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Risiko dan Takaful) dengan Kepujian
 12659
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 25/04/2008 2008/2009
19 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) Dengan Kepujian
 11180
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 10/03/2006 07/2006
20 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Antropologi Dan Dakwah) Dengan Kepujian
 11144
Sarjana Muda 0314 (Sociology and cultural studies ) 10/03/2006 07/2006
21 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Makanan
 11553
Sarjana Muda 0721 (Food processing ) 28/01/2007 07/2007
22 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Dengan Kaunseling Dengan Kepujian
 11146
Sarjana Muda 0221 (Religion and theology ) 15/02/2007 07/2007
23 Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian
 11181
Sarjana Muda 0811 (Crop and livestock production) 15/06/2006 07/2006
24 Diploma Pendidikan (Lepasan Ijazah)
 10934
- 141 (Teaching and Training) 30/12/2008 01/2008

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains dan Perubatan
 MQA/FA6071
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 05/12/2016
2 Diploma Fisioterapi
 MQA/FA4145
Diploma 106 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 26/08/2013
3 Diploma Kewangan
 MQA/FA9633
Diploma 92 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 23/10/2017
4 Diploma Pemasaran
 MQA/FA9634
Diploma 91 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 23/10/2017
5 Diploma Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)
 MQA/FA9661
Diploma 93 0114 (Educator training with subject specialisation ) 02/02/2018 - 31/12/2022
6 Diploma Pengajian Bank
 MQA/FA9632
Diploma 92 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 02/11/2017
7 Diploma Pengajian Insurans
 MQA/FA9629
Diploma 92 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 23/10/2017
8 Diploma al-Quran dan as-Sunnah
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Al-Quran dan As-Sunnah)
 MQA/FA9649
Diploma 94 0224 (Islamic studies) Mulai 15/12/2017
9 Diploma Bahasa dan Kesusasteraan Arab
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Bahasa dan Kesusasteraan Arab)
 MQA/FA9648
Diploma 94 0232 (Literature and linguistics) Mulai 15/12/2017
10 Diploma Dakwah
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Dakwah)
 MQA/FA9653
Diploma 94 0224 (Islamic studies) Mulai 15/12/2017
11 Diploma Pentadbiran Islam
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Pentadbiran Islam)
 MQA/FA9652
Diploma 94 0224 (Islamic studies) Mulai 23/10/2017
12 Diploma Sejarah dan Tamadun Islam
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Sejarah dan Tamadun Islam)
 MQA/FA9647
Diploma 94 0224 (Islamic studies) Mulai 15/12/2017
13 Diploma Syariah
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Syariah)
 MQA/FA9650
Diploma 94 0224 (Islamic studies) Mulai 23/10/2017
14 Diploma Usuluddin
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)
 MQA/FA9651
Diploma 94 0224 (Islamic studies) Mulai 23/10/2017
15 Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat
 MQA/FA9657
Diploma 94 0224 (Islamic studies) Mulai 15/12/2017
16 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/FA9630
Diploma 91 0414 (Management and administration ) Mulai 02/11/2017
17 Diploma Perakaunan
 MQA/FA9631
Diploma 94 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 02/11/2017
18 Diploma Perniagaan Antarabangsa
Nama Lama : Diploma Perdagangan Antarabangsa
 MQA/FA9635
Diploma 92 0414 (Management and administration ) Mulai 23/10/2017
19 Diploma Radiografi
 MQA/FA9662
Diploma 103 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 15/12/2017
20 Diploma Rekabentuk Perindustrian
 MQA/FA9659
Diploma 93 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 17/10/2017
21 Diploma Sains Kejururawatan
 MQA/FA2925
Diploma 110 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 19/06/2015 - 18/06/2017
22 Diploma Sains Kejururawatan
 MQA/FA2925
Diploma 107 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 19/12/2022 - 18/12/2026
23 Diploma Sains Kejururawatan
 MQA/FA2925
Diploma 110 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 19/06/2017 - 18/12/2022
24 Diploma Sains Kejururawatan
 MQA/FA2925
Diploma 107 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 19/09/2011 - 18/06/2015
25 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
 MQA/FA9663
Diploma 105 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 17/10/2017
26 Diploma Teknologi Pembuatan
 MQA/FA9660
Diploma 90 0741 (Engineering technology ) Mulai 17/10/2017
27 Diploma Undang-Undang
 MQA/FA9664
Diploma 90 0421 (Law) Mulai 15/12/2017
28 Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Sunnah (Qiraat) dengan Kepujian
 MQA/FA1955
Sarjana Muda 124 0224 (Islamic studies) Mulai 28/03/2016
29 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris dengan Komunikasi (Kepujian)
 MQA/FA8126
Sarjana Muda 127 0231 (Language acquisition ) Mulai 15/10/2015
30 Ijazah Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian dengan Kepujian
 MQA/FA9639
Sarjana Muda 127 0811 (Crop and livestock production) Mulai 15/12/2017
31 Ijazah Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa dengan Kepujian
 MQA/FA3100
Sarjana Muda 124 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 22/06/2017
32 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian
 MQA/FA5413
Sarjana Muda 131 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 04/09/2014
33 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian
 MQA/FA5414
Sarjana Muda 135 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 04/09/2014
34 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab (dengan Kepujian)
 MQA/FA2189
Sarjana Muda 126 0231 (Language acquisition ) Mulai 05/07/2017
35 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Dakwah) dengan Kepujian
 MQA/FA9656
Sarjana Muda 125 0224 (Islamic studies) Mulai 15/12/2017
36 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah) dengan Kepujian
 MQA/FA9655
Sarjana Muda 127 0224 (Islamic studies) Mulai 16/11/2017
37 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin) dengan Kepujian
 MQA/FA9644
Sarjana Muda 127 0224 (Islamic studies) Mulai 02/02/2018
38 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Kekayaan Islam dengan Kepujian
 MQA/FA6161
Sarjana Muda 123 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 21/01/2022
39 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan Islam) dengan Kepujian
 MQA/FA9637
Sarjana Muda 122 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 23/10/2017
40 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Risiko dan Takaful) dengan Kepujian
 MQA/FA9638
Sarjana Muda 130 0414 (Management and administration ) Mulai 15/12/2017
41 Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
 MQA/FA9636
Sarjana Muda 133 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 15/12/2017
42 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Rangkaian Komputer) dengan Kepujian
 MQA/FA0516
Sarjana Muda 123 0613 (Computer Science) Mulai 09/06/2016
43 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Antropologi dan Dakwah) dengan Kepujian
 MQA/FA9691
Sarjana Muda 127 0314 (Sociology and cultural studies ) Mulai 15/12/2017
44 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Reka Bentuk Produk) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dengan Kepujian (Reka Bentuk Produk)
 MQA/FA3118
Sarjana Muda 140 0741 (Engineering technology ) 01/01/2018 - 31/12/2023
45 Sarjana Muda Teknologi Makanan dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Makanan dengan Kepujian
 MQA/FA9640
Sarjana Muda 124 0721 (Food processing ) Mulai 18/12/2017
46 Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian
 MQA/FA0458
Sarjana Muda 150 0421 (Law) Mulai 26/07/2010
47 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling dengan Kepujian
 MQA/FA9646
Sarjana Muda 138 0224 (Islamic studies) Mulai 01/02/2018
48 Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian)
 MQA/FA4301
Sarjana Muda 141 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 26/08/2020
49 Sarjana Muda Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian
 MQA/FA9658
Sarjana Muda 123 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 02/02/2018
50 Sarjana Muda Sains Pemakanan (Kepujian)
 MQA/FA4299
Sarjana Muda 142 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 28/02/2020
51 Diploma Pascasiswazah Pendidikan
Nama Lama : Diploma Pendidikan (Lepasan Ijazah)
 MQA/FA9654
Diploma Pascasiswazah 37 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 15/12/2017
52 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA)
 MQA/FA5015
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 19/07/2016
53 Sarjana
 MQA/FA10904
Sarjana TB/NA 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 11/07/2018
54 Sarjana Al-Quran dan Al-Sunnah
 MQA/FA5580
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 05/06/2013
55 Sarjana Dakwah
 MQA/FA5579
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 05/06/2013
56 Sarjana Hubungan Antarabangsa
 MQA/FA5592
Sarjana NA 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 05/06/2013
57 Sarjana Kerja Sosial
 MQA/FA10902
Sarjana TB/NA 0923 (Social work and counselling ) Mulai 10/05/2018
58 Sarjana Kewangan Islam
 MQA/FA4672
Sarjana 48 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 28/05/2021
59 Sarjana Pendidikan
 MQA/FA5582
Sarjana NA 0111 (Education science) Mulai 05/06/2013
60 Sarjana Pengajian Bahasa Arab
 MQA/FA5572
Sarjana NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 05/06/2013
61 Sarjana Pengajian Bahasa Inggeris
 MQA/FA5571
Sarjana NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 05/06/2013
62 Sarjana Pengajian Islam
 MQA/FA5581
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 05/06/2013
63 Sarjana Pengurusan Pendidikan
 MQA/FA10757
Sarjana 40 0111 (Education science) Mulai 23/09/2022
64 Sarjana Peradaban Islam
 MQA/FA9287
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 30/12/2020
65 Sarjana Sains
 MQA/FA10916
Sarjana NA 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 19/01/2022
66 Sarjana Sains
 MQA/FA12018
Sarjana NA 0510 ( Biological and related sciences not further defined) Mulai 15/05/2019
67 Sarjana Sains
 MQA/FA5029
Sarjana TB/NA 0700 (Engineering, manufacturing and construction not further defined) Mulai 30/10/2016
68 Sarjana Sains
 MQA/FA5584
Sarjana NA 0220 (Humanities (except languages) not further defined) Mulai 05/06/2013
69 Sarjana Sains
 MQA/FA10906
Sarjana TB/NA 1014 (Sports ) Mulai 11/07/2018
70 Sarjana Sains Ekonomi
 MQA/FA10911
Sarjana TB/NA 0311 (Economics ) Mulai 13/07/2018
71 Sarjana Sains Kewangan
 MQA/FA12015
Sarjana TB/NA 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 15/05/2019
72 Sarjana Sains Matematik
 MQA/FA10908
Sarjana NA 0541 (Mathematics) Mulai 10/05/2018
73 Sarjana Sains Pemasaran
 MQA/FA10899
Sarjana TB/NA 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 10/07/2018
74 Sarjana Sains Pengurusan
 MQA/FA5586
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) Mulai 05/06/2013
75 Sarjana Sains Perakaunan
 MQA/FA10912
Sarjana TB/NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 12/07/2018
76 Sarjana Sains Sosial
 MQA/FA5583
Sarjana NA 0220 (Humanities (except languages) not further defined) Mulai 05/06/2013
77 Sarjana Seni
 MQA/FA10914
Sarjana NA 0210 (Arts not further defined) Mulai 10/05/2018
78 Sarjana Syariah
 MQA/FA5577
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 05/06/2013
79 Sarjana Undang-Undang
 MQA/FA5593
Sarjana NA 0421 (Law) Mulai 05/06/2013
80 Sarjana Usuluddin
 MQA/FA5578
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 05/06/2013
81 Doktor Falsafah
 MQA/FA10901
Ijazah Kedoktoran - 0311 (Economics ) Mulai 12/07/2018
82 Doktor Falsafah
 MQA/FA5587
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) Mulai 05/06/2013
83 Doktor Falsafah
 MQA/FA5585
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) Mulai 05/06/2013
84 Doktor Falsafah
 MQA/FA10913
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 17/11/2022
85 Doktor Falsafah
 MQA/FA10523
Ijazah Kedoktoran NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 10/05/2018
86 Doktor Falsafah
 MQA/FA12017
Ijazah Kedoktoran NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 15/05/2019
87 Doktor Falsafah
 MQA/FA5048
Ijazah Kedoktoran NA 0421 (Law) Mulai 22/11/2019
88 Doktor Falsafah
 MQA/FA10917
Ijazah Kedoktoran NA 0729 (Manufacturing and processing not elsewhere classified) Mulai 29/07/2022
89 Doktor Falsafah
 MQA/FA12016
Ijazah Kedoktoran TB/NA 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 15/05/2019
90 Doktor Falsafah
 MQA/FA10910
Ijazah Kedoktoran NA 0541 (Mathematics) Mulai 12/07/2018
91 Doktor Falsafah
 MQA/FA12019
Ijazah Kedoktoran NA 0510 ( Biological and related sciences not further defined) Mulai 15/05/2019
92 Doktor Falsafah
 MQA/FA10903
Ijazah Kedoktoran TB/NA 0923 (Social work and counselling ) Mulai 10/05/2018
93 Doktor Falsafah
 MQA/FA10907
Ijazah Kedoktoran TB/NA 1014 (Sports ) Mulai 11/07/2018
94 Doktor Falsafah
 MQA/FA10909
Ijazah Kedoktoran NA 0542 (Statistics ) Mulai 12/07/2018
95 Doktor Falsafah
 MQA/FA10900
Ijazah Kedoktoran - 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 12/07/2018
96 Doktor Falsafah
 MQA/FA14263
Ijazah Kedoktoran NA 0110 (Education not further defined) Mulai 27/06/2016
97 Doktor Falsafah
 MQA/FA10905
Ijazah Kedoktoran TB/NA 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 12/07/2018
98 Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Arab
 MQA/FA5574
Ijazah Kedoktoran NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 05/06/2013
99 Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Inggeris
 MQA/FA5573
Ijazah Kedoktoran NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 05/06/2013
100 Doktor Falsafah Peradaban Islam
 MQA/FA9288
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) Mulai 01/09/2021
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak