Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Alamat : Persiaran Usahawan, Seksyen U1

40150 Shah Alam
Selangor.No Tel : 03-51634000
No Faks : 03-55691903
E-Mel : -
Laman Web : www.psa.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Awam
 12556
Sijil 526 (Civil Engineering) 2002 01/2003
2 Sijil Kejuruteraan Awam (Pembinaan)
 12557
Sijil 526 (Civil Engineering) 1997 01/1998
3 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
 12561
Sijil 523 (Electronics and Automation) 1997 01/1998
4 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)
 12560
Sijil 523 (Electronics and Automation) 1997 01/1998
5 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12562
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 1997 01/1998
6 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
 12563
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 1999 07/1999
7 Sijil Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 12558
Sijil 582 (Building) 1997 01/1998
8 Sijil Pengajian Perniagaan
 12564
Sijil 340 (Business and Administration) 1997 01/1998
9 Sijil Pengurusan Pelancongan
 12565
Sijil 812 (Travel, tourism and leisure) 1998 07/1999
10 Sijil Teknologi Berasaskan Kayu
 12559
Sijil 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) 1999 07/1999
11 Diploma Insurans
 12575
Diploma 343 (Finance, banking, insurance) 1997 01/1998
12 Diploma Kejuruteraan Awam
 12566
Diploma 526 (Civil Engineering) 2002 01/1998
13 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 12572
Diploma 523 (Electronics and Automation) 1999 01/2000
14 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
 12570
Diploma 523 (Electronics and Automation) 1997 01/1998
15 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)
 12569
Diploma 523 (Electronics and Automation) 1997 01/1998
16 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)
 12571
Diploma 523 (Electronics and Automation) 1999 07/1999
17 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 12573
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 1997 01/1998
18 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
 12574
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 1999 07/1999
19 Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 12567
Diploma 582 (Building) 1999 01/1998
20 Diploma Pemasaran
 12576
Diploma 342 (Marketing and Advertising) 1997 01/1998
21 Diploma Pengajian Perniagaan
 12577
Diploma 340 (Business and Administration) 1997 01/1998
22 Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan)
 12578
Diploma 340 (Business and Administration) 2002 01/2003
23 Diploma Pengajian Perniagaan (Perniagaan Antarabangsa)
 12580
Diploma 340 (Business and Administration) 2002 01/2003
24 Diploma Perniagaan Antarabangsa
 12579
Diploma 340 (Business and Administration) 2001 01/2002
25 Diploma Teknologi Berasaskan Kayu
 12568
Diploma 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) 1999 07/1999

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Insurans
 MQA/FA3052
Diploma 94 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 21/01/2013
2 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13179
Diploma 96 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 - 31/12/2024
3 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA3048
Diploma 96 526 (Civil Engineering) Mulai 21/01/2013
4 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
 MQA/FA13238
Diploma 95 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 - 31/12/2024
5 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
 MQA/FA3054
Diploma 96 523 (Electronics and Automation) Mulai 21/01/2013
6 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA3056
Diploma 90 523 (Electronics and Automation) Mulai 21/01/2013
7 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13180
Diploma 95 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 - 31/12/2024
8 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)
 MQA/FA13239
Diploma 94 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 - 31/12/2024
9 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)
 MQA/FA3051
Diploma 97 523 (Electronics and Automation) Mulai 21/01/2013
10 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA3050
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 21/01/2013
11 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA13181
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 - 31/12/2024
12 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
 MQA/FA13240
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 - 31/12/2024
13 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
 MQA/FA3055
Diploma 90 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 21/01/2013
14 Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 MQA/FA3057
Diploma 92 526 (Civil Engineering) Mulai 21/01/2013
15 Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 MQA/FA13182
Diploma 92 582 (Building) 01/01/2019 - 31/12/2024
16 Diploma Pemasaran
 MQA/FA3049
Diploma 91 342 (Marketing and Advertising) Mulai 21/01/2013
17 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/FA3058
Diploma 93 340 (Business and Administration) Mulai 21/01/2013
18 Diploma Perniagaan Antarabangsa
 MQA/FA3059
Diploma 91 345 (Management and Administration) Mulai 21/01/2013
19 Diploma Teknologi Berasaskan Kayu
 MQA/FA14056
Diploma 95 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) 01/01/2020 - 31/12/2023
20 Diploma Teknologi Berasaskan Kayu
 MQA/FA3053
Diploma 95 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) Mulai 21/01/2013
21 Diploma Lanjutan Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)
 MQA/FA1412
Diploma Lanjutan 55 523 (Electronics and Automation) 10/03/2011 - 29/09/2017
22 Diploma Lanjutan Pengurusan Fasiliti
 MQA/FA2090
Diploma Lanjutan 45 582 (Building) 17/05/2013 - 08/08/2015
23 Diploma Lanjutan Urutan Melayu
 MQA/FA1053
Diploma Lanjutan 53 726 (Therapy and rehabilitation) 16/05/2011 - 21/05/2012
24 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Perubatan) dengan Kepujian
 MQA/FA5386
Sarjana Muda 140 523 (Electronics and Automation) 01/01/2017 - 31/12/2022
25 Sarjana Muda Teknologi Pengurusan Fasiliti dengan Kepujian
 MQA/FA4384
Sarjana Muda 121 582 (Building) Mulai 08/10/2015
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak