Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kuantan
Alamat : KM 8, Jalan Gambang
25150 Kuantan
Pahang.No Tel : 09-536 6871
No Faks : 09-536 6873
E-Mel : webmaster@kktmkuantan.edu.my
Laman Web : www.kktmkuantan.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Automasi Industri dan Robotik)
 MQA/FA0637
Diploma 95 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 14/01/2011
2 Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Kualiti dan Produktiviti)
 MQA/FA0639
Diploma 93 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 12/01/2011
3 Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Pembuatan Automotif)
 MQA/FA0636
Diploma 91 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 14/01/2011
4 Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Pembuatan)
 MQA/FA0638
Diploma 92 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 14/01/2011
5 Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Teknologi dan Proses)
 MQA/FA0640
Diploma 95 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 12/01/2011
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak