Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Kulim
Alamat : Lot 635, Jalan Mahang
09700 Karangan
Kedah.No Tel : 04-404 2975
No Faks : 04-404 2971
E-Mel : admin@adteckulim.gov.my
Laman Web : www.adteckulim.gov.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Teknologi Elektronik
 MQA/FA0558
Diploma 106 0713 (Electronics and automation ) 14/12/2010 - 31/12/2013
2 Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektronik
 MQA/FA0558
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) Mulai 01/01/2014
3 Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA0559
Diploma 96 0724 (Mining and extraction) Mulai 01/01/2014
4 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Pemesinan)
 MQA/FA0561
Diploma 91 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 01/01/2014
5 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Perkakasan)
 MQA/FA0560
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 01/01/2014
6 Diploma Teknologi Kejuruteraan Telekomunikasi
 MQA/FA0562
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) Mulai 01/01/2014
7 Diploma Teknologi Mekatronik
 MQA/FA0559
Diploma 108 0724 (Mining and extraction) 14/12/2010 - 31/12/2013
8 Diploma Teknologi Pembuatan (Pemesinan)
 MQA/FA0561
Diploma 110 0714 (Mechanics and metal trades ) 14/12/2010 - 31/12/2013
9 Diploma Teknologi Pembuatan (Perkakasan)
 MQA/FA0560
Diploma 103 0714 (Mechanics and metal trades ) 14/12/2010 - 31/12/2013
10 Diploma Teknologi Telekomunikasi
 MQA/FA0562
Diploma 105 0713 (Electronics and automation ) 14/12/2010 - 31/12/2013
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak