Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Ibrahim Sultan
Alamat : KM10, Jalan Kong Kong
81700 Pasir Gudang
Johor.No Tel : 07-261 2488
No Faks : 07-261 2402
E-Mel : webmaster@pis.edu.my
Laman Web : www.pis.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
 12170
Sijil 0713 (Electronics and automation ) 1998 01/1999
2 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)
 12169
Sijil 0713 (Electronics and automation ) 1998 01/1999
3 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12171
Sijil 0714 (Mechanics and metal trades ) 2002 01/2003
4 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
 12173
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 1998 01/1999
5 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 12184
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 2002 01/2003
6 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)
 12172
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 1998 01/1999
7 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Am)
 12174
Diploma 0714 (Mechanics and metal trades ) 2005 07/2005
8 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
 12176
Diploma 0714 (Mechanics and metal trades ) 1999 07/1999
9 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 12175
Diploma 0714 (Mechanics and metal trades ) 1998 01/1999
10 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 12177
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 1998 01/1999
11 Diploma Pengurusan Pelancongan
 12183
Diploma 1015 (Travel, tourism and leisure) 1999 07/1999
12 Diploma Rekabentuk Fesyen Dan Pakaian
 12180
Diploma 0212 (Fashion, interior and industrial design) 1999 07/1999
13 Diploma Rekabentuk Grafik
 12179
Diploma 0212 (Fashion, interior and industrial design) 1998 07/1999
14 Diploma Rekabentuk Industri
 12181
Diploma 0212 (Fashion, interior and industrial design) 1999 07/1999
15 Diploma Teknologi Maklumat
 12178
Diploma 0613 (Computer Science) 1999 01/2000

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Animasi Kreatif
 MQA/FA10021
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 28/02/2020
2 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA2974
Diploma 90 0713 (Electronics and automation ) 30/04/2015 - 31/12/2018
3 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA14167
Diploma 95 0712 (Electricity and energy) 01/01/2020 - 31/12/2025
4 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
 MQA/FA13241
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 - 31/12/2024
5 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
 MQA/FA3268
Diploma 96 0713 (Electronics and automation ) 21/01/2013 - 31/12/2018
6 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA3269
Diploma 90 0714 (Mechanics and metal trades ) 21/01/2013 - 31/12/2018
7 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13184
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 - 31/12/2024
8 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA13183
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 - 31/12/2024
9 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA3270
Diploma 95 0714 (Mechanics and metal trades ) 21/01/2013 - 31/12/2018
10 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
 MQA/FA3272
Diploma 95 0714 (Mechanics and metal trades ) 21/01/2013 - 31/12/2018
11 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
 MQA/FA13185
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 - 31/12/2024
12 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA3271
Diploma 95 0714 (Mechanics and metal trades ) 21/01/2013 - 31/12/2018
13 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA13242
Diploma 95 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 - 31/12/2024
14 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA3273
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 21/01/2013 - 31/12/2018
15 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA13243
Diploma 94 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 - 31/12/2024
16 Diploma Pengurusan Acara
 MQA/FA2973
Diploma 94-95 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 14/05/2015
17 Diploma Pengurusan Hotel
 MQA/FA8404
Diploma 95 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 23/05/2018
18 Diploma Pengurusan Hotel dan Katering
 MQA/FA3274
Diploma 95 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 21/01/2013 - 15/06/2020
19 Diploma Pengurusan Pelancongan
 MQA/FA3275
Diploma 93 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 21/01/2013
20 Diploma Rekabentuk Fesyen dan Pakaian
 MQA/FA3276
Diploma 91-92 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 21/01/2013
21 Diploma Rekabentuk Grafik
 MQA/FA3277
Diploma 95 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 21/01/2013
22 Diploma Rekabentuk Industri
 MQA/FA3278
Diploma 92 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 21/01/2013
23 Diploma Lanjutan Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA0048
Diploma Lanjutan 42 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 25/08/2011 - 15/06/2020
24 Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk dalam Komunikasi Visual dan Media Baharu dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk Komunikasi Visual dan Media Baharu dengan Kepujian
 MQA/FA5537
Sarjana Muda 138 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 27/12/2016
25 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan dan Hospitaliti
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan dan Hospitaliti Antarabangsa
 MQA/FA4249
Sarjana Muda 123 1088 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving services ) Mulai 19/01/2016
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak