Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Sultan Azlan Shah
Alamat : Behrang Stesyen
35950 Behrang
Perak.No Tel : 05-454 4431
No Faks : 05-454 4993
E-Mel : webmaster@psas.edu.my
Laman Web : www.psas.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Awam
 12298
Sijil 526 (Civil Engineering) 2003 01/2004
2 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12301
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 2004 07/2004
3 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 12302
Sijil 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 2004 07/2004
4 Sijil Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 12299
Sijil 582 (Building) 2004 07/2004
5 Sijil Pengajian Perniagaan
 12303
Sijil 340 (Business and Administration) 2003 01/2004
6 Sijil Ukur Bahan
 12300
Sijil 526 (Civil Engineering) 2004 07/2004
7 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 12308
Diploma 523 (Electronics and Automation) 2003 07/2003

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Akauntansi
 MQA/FA3299
Diploma 94 344 (Accounting and Taxation) Mulai 21/01/2013
2 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA3290
Diploma 96 526 (Civil Engineering) Mulai 21/01/2013
3 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA3292
Diploma 97 522 (Electricity and Energy) Mulai 21/01/2013
4 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA3293
Diploma 96 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 - 31/12/2018
5 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA13256
Diploma 94 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 - 31/12/2024
6 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13199
Diploma 95 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 - 31/12/2024
7 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA3294
Diploma 95 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 - 31/12/2018
8 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA3295
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 - 31/12/2018
9 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA13200
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 - 31/12/2024
10 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA3296
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 - 31/12/2018
11 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA13257
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 - 31/12/2024
12 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA3297
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 - 31/12/2018
13 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA13258
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 - 31/12/2024
14 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA13259
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 - 31/12/2024
15 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA3298
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 - 31/12/2018
16 Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 MQA/FA13198
Diploma 92 582 (Building) 01/01/2019 - 31/12/2024
17 Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 MQA/FA3291
Diploma 92 582 (Building) 21/01/2013 - 31/12/2018
18 Diploma Pemasaran
 MQA/FA3300
Diploma 92 342 (Marketing and Advertising) Mulai 21/01/2013
19 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/FA1284
Diploma 92 340 (Business and Administration) Mulai 04/02/2013
20 Diploma Pengurusan Peruncitan
 MQA/FA3301
Diploma 93 341 (Wholesale and retail sales) Mulai 21/01/2013
21 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA1022
Diploma 99 526 (Civil Engineering) 27/12/2016 - 31/03/2021
22 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA1022
Diploma 99 526 (Civil Engineering) 01/04/2021 - 31/03/2023
23 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA1022
Diploma 95-100 526 (Civil Engineering) 27/12/2012 - 26/12/2014
24 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA1022
Diploma 99-100 526 (Civil Engineering) 27/12/2014 - 26/12/2016
25 Diploma Lanjutan Kejuruteraan Rekabentuk dan Pembuatan Automotif
 MQA/FA0050
Diploma Lanjutan 43 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 25/08/2011 - 17/04/2017
26 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Reka Bentuk Automotif) dengan Kepujian
 MQA/FA5408
Sarjana Muda 140 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 01/01/2017 - 31/12/2022
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak