Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Sultan Azlan Shah
Alamat : Behrang Stesyen
35950 Behrang
Perak.No Tel : 05-454 4431
No Faks : 05-454 4993
E-Mel : webmaster@psas.edu.my
Laman Web : www.psas.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Awam
 12298
Sijil 0716 (Civil engineering) 2003 01/2004
2 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12301
Sijil 0714 (Mechanics and metal trades ) 2004 07/2004
3 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 12302
Sijil 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 2004 07/2004
4 Sijil Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 12299
Sijil 0733 (Building and Construction) 2004 07/2004
5 Sijil Pengajian Perniagaan
 12303
Sijil 0410 (Business and administration not further defined) 2003 01/2004
6 Sijil Ukur Bahan
 12300
Sijil 0716 (Civil engineering) 2004 07/2004
7 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 12308
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 2003 07/2003

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Akauntansi
 MQA/FA3299
Diploma 92 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 21/01/2013
2 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA3290
Diploma 96 0716 (Civil engineering) Mulai 21/01/2013
3 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA15088
Diploma 92 0716 (Civil engineering) 01/01/2023 - 31/12/2025
4 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA15088
Diploma 92 0716 (Civil engineering) 01/01/2017 - 31/12/2022
5 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA15089
Diploma 96 0712 (Electricity and energy) 01/01/2023 - 31/12/2028
6 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA15089
Diploma 96 0712 (Electricity and energy) 01/01/2017 - 31/12/2022
7 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA3292
Diploma 97 0712 (Electricity and energy) Mulai 21/01/2013
8 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA13256
Diploma 94 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 - 31/12/2024
9 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA3293
Diploma 96 0713 (Electronics and automation ) 21/01/2013 - 31/12/2018
10 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13199
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 - 31/12/2024
11 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA3294
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) 21/01/2013 - 31/12/2018
12 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA3295
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 21/01/2013 - 31/12/2018
13 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA13200
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 - 31/12/2024
14 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA13257
Diploma 95 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2019 - 31/12/2024
15 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA3296
Diploma 94 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 21/01/2013 - 31/12/2018
16 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA3297
Diploma 95 0714 (Mechanics and metal trades ) 21/01/2013 - 31/12/2018
17 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA13258
Diploma 95 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 - 31/12/2024
18 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA13259
Diploma 94 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2019 - 31/12/2024
19 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA3298
Diploma 93 0714 (Mechanics and metal trades ) 21/01/2013 - 31/12/2018
20 Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 MQA/FA13198
Diploma 93 0716 (Civil engineering) 01/01/2019 - 31/12/2024
21 Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 MQA/FA3291
Diploma 92 0733 (Building and Construction) 21/01/2013 - 31/12/2018
22 Diploma Pemasaran
 MQA/FA3300
Diploma 94 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 21/01/2013
23 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/FA1284
Diploma 91 0414 (Management and administration ) Mulai 04/02/2013
24 Diploma Pengurusan Peruncitan
 MQA/FA3301
Diploma 91 0414 (Management and administration ) Mulai 21/01/2013
25 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA1022
Diploma 95-100 0734 (Surveying) 27/12/2012 - 26/12/2014
26 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA1022
Diploma 93 0734 (Surveying) 01/10/2023 - 30/09/2025
27 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA1022
Diploma 99-100 0734 (Surveying) 27/12/2014 - 26/12/2016
28 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA1022
Diploma 93 0734 (Surveying) 01/04/2021 - 30/09/2023
29 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA1022
Diploma 99 0734 (Surveying) 27/12/2016 - 31/03/2021
30 Diploma Lanjutan Kejuruteraan Rekabentuk dan Pembuatan Automotif
 MQA/FA0050
Diploma Lanjutan 43 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 25/08/2011 - 17/04/2017
31 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Reka Bentuk Automotif) dengan Kepujian
 MQA/FA5408
Sarjana Muda 142 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2023 - 31/12/2028
32 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Reka Bentuk Automotif) dengan Kepujian
 MQA/FA5408
Sarjana Muda 142 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2017 - 31/12/2022
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak