Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Darul Quran, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
Alamat : Jalan Hamzah, Ampang Pecah
44000 Kuala Kubu Bharu
Selangor.No Tel : 03-6063 5333
No Faks : 03-6064 5497
E-Mel : info@darulquran.gov.my
Laman Web : www.darulquran.gov.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat
 MQA/FA7510
Diploma 100 0224 (Islamic studies) Mulai 30/05/2018
2 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 MQA/FA1909
Sarjana Muda 132 0224 (Islamic studies) Mulai 17/01/2012
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak