Header
 
 
 
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Senarai Program Pengajian yang Mendapat Perakuan Akreditasi MQA :

Kolej Komuniti Kuala Langat
Alamat : Jalan Sultan Suleiman Shah, Jugra
42700 Banting
Selangor.No Tel : 03-3120 2030
No Faks : 03-3120 2080
E-Mel : contact_us@kkkla.edu.my
Laman Web : www.kkkla.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Multimedia Kreatif (Animasi)
 11319
Sijil 213 (Audio-visual techniques and media production) 2001 07/2004
2 Sijil Pelancongan Dan Pengembaraan
 11323
Sijil 812 (Travel, tourism and leisure) 2003 07/2004
3 Sijil Perakaunan Perniagaan
 11322
Sijil 344 (Accounting and Taxation) 2003 06/2003
4 Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan Dan Perkhidmatan)
 11320
Sijil 522 (Electricity and Energy) 2001 07/2004
5 Sijil Teknologi Maklumat
 11321
Sijil 481 (Computer Science) 2002 06/2003
6 Sijil Teknologi Pembuatan Perabot
 11790
Sijil 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) NA 07/2008
7 Diploma Pelancongan dan Pengembaraan
 11788
Diploma 812 (Travel, tourism and leisure) NA 07/2008

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC(National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Animasi 2D
 MQA/FA4177
Sijil 61 213 (Audio-visual techniques and media production) 27/08/2013 NIL
2 Sijil Teknologi Maklumat
Nama Lama : Sijil Aplikasi Perisian Komputer
 MQA/FA4178
Sijil 62-67 482 (Computer Use) 13/09/2013 NIL
3 Sijil Pelancongan dan Pengembaraan
 MQA/FA7431
Sijil 60 812 (Travel, tourism and leisure) 23/02/2015 NIL
4 Sijil Teknologi Elektrik
Nama Lama : Sijil Pemasangan Elektrik
 MQA/FA2424
Sijil 67 522 (Electricity and Energy) 19/09/2012 NIL
5 Sijil Pengendalian Pelancongan
 MQA/FA2423
Sijil 67 812 (Travel, tourism and leisure) 12/09/2012 NIL
6 Sijil Pengkeranian Akaun
 MQA/FA2865
Sijil 67 344 (Accounting and Taxation) 27/12/2012 NIL
7 Sijil Pengoperasian Perniagaan
 MQA/FA4179
Sijil 61 345 (Management and Administration) 12/07/2013 NIL
8 Sijil Perakaunan (Dahulu dikenali sebagai Sijil Akauntansi)
 MQA/FA6042
Sijil 60 344 (Accounting and Taxation) 12/03/2014 09/12/2019
9 Sijil Reka Bentuk dan Pembuatan Perabot
 MQA/FA6043
Sijil 61 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 26/11/2014 NIL
10 Diploma Teknologi Bunyi dan Pencahayaan
 MQA/FA12984
Diploma 90 522 (Electricity and Energy) 21/02/2019 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.