Header
 
 
 
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Senarai Program Pengajian yang Mendapat Perakuan Akreditasi MQA :

Kolej Komuniti Jasin
Alamat : KM 24, Taman IKS Merlimau, Jalan Muar
77300 Merlimau
Melaka.No Tel : 06-263 1616
No Faks : 06-263 1717
E-Mel : kkjasin@kkjs.edu.my
Laman Web : www.kkjs.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Multimedia Kreatif (Pengiklanan)
 11362
Sijil 213 (Audio-visual techniques and media production) 2003 06/2003
2 Sijil Pelukis Pelan Senibina
 11359
Sijil 581 (Architecture and town planning) 2001 07/2005
3 Sijil Perakaunan Perniagaan
 11361
Sijil 344 (Accounting and Taxation) 2003 07/2005
4 Sijil Sistem Komputer Dan Sokongan
 11360
Sijil 481 (Computer Science) 2001 07/2007
5 Diploma Teknologi Senibina
 11683
Diploma 581 (Architecture and town planning) NA 07/2008

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC(National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Perakaunan
Nama Lama : Sijil Akauntansi
 MQA/FA6054
Sijil 60 344 (Accounting and Taxation) 12/05/2014 07/08/2017
2 Sijil Fotografi Komersil
 MQA/FA2897
Sijil 70 213 (Audio-visual techniques and media production) 08/10/2012 NIL
3 Sijil Lukisan Senibina
 MQA/FA2904
Sijil 73 581 (Architecture and town planning) 03/10/2012 NIL
4 Sijil Multimedia Kreatif Pengiklanan
 MQA/FA7455
Sijil 60 213 (Audio-visual techniques and media production) 27/02/2015 NIL
5 Sijil Teknologi Senibina
Nama Lama : Sijil Pelukis Pelan Senibina
 MQA/FA7453
Sijil 60 581 (Architecture and town planning) 26/02/2015 NIL
6 Sijil Pengkeranian Akaun
 MQA/FA2864
Sijil 67 344 (Accounting and Taxation) 28/11/2012 NIL
7 Sijil Pengoperasian Perniagaan
 MQA/FA2872
Sijil 61 345 (Management and Administration) 02/08/2013 NIL
8 Sijil Rangkaian Komputer
 MQA/FA4188
Sijil 60-67 481 (Computer Science) 14/10/2013 31/07/2016
9 Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian
Nama Lama : Sijil Sistem Komputer dan Sokongan
 MQA/FA7454
Sijil 61 482 (Computer Use) 05/02/2015 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.