Header
 
 
 
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Senarai Program Pengajian yang Mendapat Perakuan Akreditasi MQA :

Kolej Komuniti Segamat
Alamat : No. 24-34, Jalan Putra 1/1, Bandar 101
85000 Segamat
Johor.No Tel : 07-943 1633
No Faks : 07-943 6075
E-Mel : kksegamat@hotmail.com
Laman Web : www.kkseg.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Automotif
 11369
Sijil 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 2001 06/2001 - 06/2002
2 Sijil Multimedia Kreatif (Animasi)
 11363
Sijil 213 (Audio-visual techniques and media production) 2001 12/2002
3 Sijil Pelukis Pelan Senibina
 11366
Sijil 581 (Architecture and town planning) 2001 12/2002
4 Sijil Penyenggaraan Bangunan
 11365
Sijil 582 (Building) 2001 06/2001
5 Sijil Sistem Komputer Dan Sokongan
 11368
Sijil 481 (Computer Science) 2001 12/2002
6 Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan Dan Perkhidmatan)
 11367
Sijil 522 (Electricity and Energy) 2001 06/2001
7 Sijil Teknologi Pembinaan
 11493
Sijil 582 (Building) 2001 12/2005 - 12/2007
8 Sijil Teknologi Pembuatan Bersepadu
 11364
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 2001 07/2004

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC(National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Animasi 2D
 MQA/FA4170
Sijil 60 213 (Audio-visual techniques and media production) 23/08/2013 NIL
2 Sijil Lukisan Senibina
 MQA/FA2911
Sijil 73 581 (Architecture and town planning) 25/10/2012 NIL
3 Sijil Teknologi Pembuatan
Nama Lama : Sijil Mekanikal Pembuatan
 MQA/FA4172
Sijil 61 521 (Mechanics and Metal Work) 19/11/2013 NIL
4 Sijil Pelukis Pelan Senibina
 MQA/FA7451
Sijil 60 581 (Architecture and town planning) 01/11/2014 31/10/2016
5 Sijil Teknologi Elektrik
Nama Lama : Sijil Pemasangan Elektrik
 MQA/FA2437
Sijil 67 522 (Electricity and Energy) 20/09/2012 NIL
6 Sijil Penyelenggaraan Bangunan
 MQA/FA2438
Sijil 60 582 (Building) 14/09/2012 NIL
7 Sijil Rangkaian Komputer
 MQA/FA4171
Sijil 60-67 481 (Computer Science) 14/10/2013 31/07/2016
8 Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian
Nama Lama : Sijil Sistem Komputer dan Sokongan
 MQA/FA7452
Sijil 61 482 (Computer Use) 05/02/2015 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.