Header
 
 
 
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Senarai Program Pengajian yang Mendapat Perakuan Akreditasi MQA :

Kolej Komuniti Bandar Penawar
Alamat : Jalan Ungku Abdul Aziz
81930 Bandar Penawar, Kota Tinggi
Johor.No Tel : 07-822 5800
No Faks : 07-822 4880
E-Mel : Tiada
Laman Web : www.kkbpenawar.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Penyenggaraan Bangunan
 11376
Sijil 0733 (Building and Construction) 2001 06/2003
2 Sijil Perakaunan Perniagaan
 11379
Sijil 0411 (Accounting, auditing and taxation) 2003 07/2006
3 Sijil Teknologi Maklumat
 11378
Sijil 0613 (Computer Science) 2002 07/2007
4 Sijil Teknologi Pembinaan
 11377
Sijil 0733 (Building and Construction) 2001 07/2007

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC(National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Pengkeranian Akaun
 MQA/FA2861
Sijil 67 0411 (Accounting, auditing and taxation) 23/11/2012 NIL
2 Sijil Pengoperasian Perniagaan
 MQA/FA2869
Sijil 61 0414 (Management and administration ) 12/12/2012 NIL
3 Sijil Penyelenggaraan Bangunan
 MQA/FA2440
Sijil 60 0733 (Building and Construction) 14/09/2012 NIL
4 Sijil Perakaunan (Dahulu dikenali sebagai Sijil Akauntansi)
 MQA/FA6048
Sijil 60 0411 (Accounting, auditing and taxation) 27/11/2014 27/10/2017
5 Sijil Teknologi Pembinaan Bangunan
Nama Lama : Sijil Teknologi Pembinaan
 MQA/FA7476
Sijil 60 0733 (Building and Construction) 03/03/2015 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.