Header
 
 
 
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Senarai Program Pengajian yang Mendapat Perakuan Akreditasi MQA :

Kolej Komuniti Kuala Terengganu
Alamat : Jalan Tengku Ampuan Mariam
20200 Kuala Terengganu
Terengganu.No Tel : 09-620 4200
No Faks : 09-620 4203
E-Mel : kkganu@kkktu.edu.my
Laman Web : www.kkktu.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Automotif
 11410
Sijil 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 2001 06/2001
2 Sijil Fesyen Dan Pakaian
 11413
Sijil 214 (Design) 2001 06/2002
3 Sijil Pelukis Pelan Senibina
 11411
Sijil 581 (Architecture and town planning) 2001 06/2001
4 Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan Dan Perkhidmatan)
 11412
Sijil 522 (Electricity and Energy) 2001 06/2002
5 Sijil Teknologi Pembinaan
 11414
Sijil 582 (Building) 2001 12/2001
6 Diploma Automotif
 11685
Diploma 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) NA 07/2009

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC(National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Fesyen dan Pakaian
 MQA/FA2893
Sijil 60 214 (Design) 08/10/2012 NIL
2 Sijil Lukisan Senibina
 MQA/FA2907
Sijil 73 581 (Architecture and town planning) 05/10/2012 NIL
3 Sijil Teknologi Senibina
Nama Lama : Sijil Pelukis Pelan Senibina
 MQA/FA7461
Sijil 60 581 (Architecture and town planning) 26/02/2015 NIL
4 Sijil Teknologi Elektrik
Nama Lama : Sijil Pemasangan Elektrik
 MQA/FA2452
Sijil 67 522 (Electricity and Energy) 20/09/2012 NIL
5 Sijil Servis Kenderaan Ringan
 MQA/FA2453
Sijil 60 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 13/09/2012 NIL
6 Sijil Teknologi Pembinaan Bangunan
Nama Lama : Sijil Teknologi Pembinaan
 MQA/FA7462
Sijil 60 582 (Building) 03/03/2015 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.