Header
 
 
 
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Senarai Program Pengajian yang Mendapat Perakuan Akreditasi MQA :

Kolej Komuniti Santubong
Alamat : Sublots 37-40, Blok B, Demak Laut Commercial Centre
Peti Surat (P) 201, Jalan Tun Abdul Razak
93457 Kuching
Sarawak.No Tel : 082-432 691
No Faks : 082-432 684
E-Mel : kkmg@kkmas.edu.my
Laman Web : www.kkmas.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Pelancongan Dan Pengembaraan
 11424
Sijil 1015 (Travel, tourism and leisure) 2003 07/2008 - 07/2009
2 Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan Dan Perkhidmatan)
 11423
Sijil 0712 (Electricity and energy) 2001 01/2009

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC(National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Teknologi Elektrik
Nama Lama : Sijil Pemasangan Elektrik
 MQA/FA2460
Sijil 67 0712 (Electricity and energy) 20/09/2012 NIL
2 Sijil Teknologi Elektrik
 MQA/FA15399
Sijil 61 0712 (Electricity and energy) 01/01/2022 31/12/2026
*NA : Tiada Maklumat
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.