Header
 
 
 
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Senarai Program Pengajian yang Mendapat Perakuan Akreditasi MQA :

Institut Kemahiran MARA Sungai Petani
Alamat : Jalan Badlishah
08000 Sungai Petani
Kedah.No Tel : 04-421 2382
No Faks : 04-421 8432
E-Mel : mnasirh@mara.gov.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Rekabentuk Grafik
Nama Lama : Sijil Pengiklanan dan Rekabentuk Grafik
 MQA/FA2574
Sijil 63 0211 (Audio-visual techniques and media production) 13/09/2012 NIL
2 Sijil Senibina
 MQA/FA2573
Sijil 62-66 0731 (Architecture) 01/01/2015 NIL
3 Sijil Senibina
 MQA/FA2573
Sijil 65 0731 (Architecture) 24/07/2012 31/12/2014
4 Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan
 MQA/FA2572
Sijil 62-63 0716 (Civil engineering) 01/01/2015 NIL
5 Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan
 MQA/FA2572
Sijil 69 0716 (Civil engineering) 07/08/2012 31/12/2014
6 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)
 MQA/FA2569
Sijil 65 0712 (Electricity and energy) 02/08/2012 31/12/2014
7 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)
 MQA/FA2569
Sijil 64-65 0712 (Electricity and energy) 01/01/2015 29/04/2017
8 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 MQA/FA2568
Sijil 75-77 0712 (Electricity and energy) 01/01/2015 NIL
9 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 MQA/FA2568
Sijil 86 0712 (Electricity and energy) 03/08/2012 31/12/2014
10 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Industri)
 MQA/FA2570
Sijil 64-65 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2015 29/04/2019
11 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Industri)
 MQA/FA2570
Sijil 64 0713 (Electronics and automation ) 07/08/2012 31/12/2014
12 Sijil Teknologi Kejuruteraan Lukisan Struktur
 MQA/FA2571
Sijil 68-69 0716 (Civil engineering) 01/01/2015 NIL
13 Sijil Teknologi Kejuruteraan Lukisan Struktur
 MQA/FA2571
Sijil 68 0716 (Civil engineering) 07/08/2012 31/12/2014
*NA : Tiada Maklumat
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.