Header
 
 
 
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Senarai Program Pengajian yang Mendapat Perakuan Akreditasi MQA :

Politeknik Kota Kinabalu
Alamat : Jalan Politeknik
88450 Kota Kinabalu
Sabah.No Tel : 088-499 980
No Faks : 088-499 960
E-Mel : -
Laman Web : www.polikk.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Awam
 12216
Sijil 526 (Civil Engineering) 2002 07/2002
2 Sijil Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
 12218
Sijil 522 (Electricity and Energy) 2002 07/2002
3 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12219
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 1997 07/2002
4 Sijil Pengajian Perniagaan
 12220
Sijil 340 (Business and Administration) 2004 07/2004
5 Sijil Penyimpanan Kira
 12221
Sijil 344 (Accounting and Taxation) 1998 01/1999
6 Sijil Ukur Bahan
 12217
Sijil 526 (Civil Engineering) 2004 07/2004
7 Diploma Akauntansi
 12231
Diploma 344 (Accounting and Taxation) 1996 06/1996
8 Diploma Kejuruteraan Awam
 12222
Diploma 526 (Civil Engineering) 2002 07/2004
9 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 12225
Diploma 522 (Electricity and Energy) 2004 07/2004
10 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 12227
Diploma 523 (Electronics and Automation) 2004 07/2004
11 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 12226
Diploma 523 (Electronics and Automation) 2004 07/2004
12 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 12228
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 2007 07/2004
13 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 12229
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 2004 07/2004
14 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 12230
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 2004 07/2004
15 Diploma Pemasaran
 12232
Diploma 342 (Marketing and Advertising) 2004 07/2004
16 Diploma Pengajian Perniagaan
 12234
Diploma 340 (Business and Administration) 2002 01/2002
17 Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan)
 12233
Diploma 340 (Business and Administration) 2002 01/2003
18 Diploma Pengurusan Hotel dan Katering
 12235
Diploma 811 (Hotel, restaurant and catering) 1999 07/2004
19 Diploma Teknologi Berasaskan Kayu
 12223
Diploma 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) 1999 07/2004
20 Diploma Ukur Bahan
 12224
Diploma 526 (Civil Engineering) 2002 07/2004

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC(National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Akauntansi
 MQA/FA3264
Diploma 95 344 (Accounting and Taxation) 21/01/2013 NIL
2 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13176
Diploma 96 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 31/12/2024
3 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA3256
Diploma 96 526 (Civil Engineering) 21/01/2013 NIL
4 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA3259
Diploma 97 522 (Electricity and Energy) 21/01/2013 29/06/2018
5 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA9422
Diploma 96 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 31/12/2024
6 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA13235
Diploma 94 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 31/12/2024
7 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA3260
Diploma 96 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 NIL
8 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA1576
Diploma 95 523 (Electronics and Automation) 12/03/2013 NIL
9 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13177
Diploma 95 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 31/12/2024
10 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA13178
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
11 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA3261
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 NIL
12 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA3262
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 NIL
13 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA13236
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
14 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA13237
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
15 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA3263
Diploma 93 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 NIL
16 Diploma Pemasaran
 MQA/FA3265
Diploma 92 342 (Marketing and Advertising) 21/01/2013 NIL
17 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/FA3266
Diploma 91 340 (Business and Administration) 21/01/2013 29/06/2018
18 Diploma Pengurusan Hotel
 MQA/FA8912
Diploma 95 811 (Hotel, restaurant and catering) 09/10/2018 NIL
19 Diploma Pengurusan Hotel dan Katering
 MQA/FA3267
Diploma 95 811 (Hotel, restaurant and catering) 21/01/2013 29/06/2018
20 Diploma Pengurusan Logistik dan Rantaian Bekalan
 MQA/FA10463
Diploma 93 345 (Management and Administration) 22/11/2019 NIL
21 Diploma Pengurusan Resort
 MQA/FA10464
Diploma 95 811 (Hotel, restaurant and catering) 23/10/2020 NIL
22 Diploma Teknologi Berasaskan Kayu
 MQA/FA3258
Diploma 90 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) 21/01/2013 NIL
23 Diploma Teknologi Berasaskan Kayu
 MQA/FA14261
Diploma 95 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) 01/01/2020 31/12/2025
24 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA3257
Diploma 99 526 (Civil Engineering) 01/04/2021 31/03/2023
25 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA3257
Diploma 100 526 (Civil Engineering) 06/02/2013 05/02/2015
26 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA3257
Diploma 99 526 (Civil Engineering) 06/02/2015 05/02/2017
27 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA3257
Diploma 99 526 (Civil Engineering) 06/02/2017 05/02/2020
*NA : Tiada Maklumat
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.